��ริปต์บนตัวชี้ฟังก์ชันที่เก็บไว้ชั่วคราวบนวัตถุลักษณะขององค์ประกอบ ในกรณีนี้ การละเมิดการเข้าถึงได้มากมักจะเกิดขึ้นขณะสร้างแบบไดนามิก และเอาออกด้วยตัวชี้การฟังก์ชันเพิ่มเติมบนเว็บเพจการremoveNodeวิธีการ
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

windows Server 2003 Service Pack 1 และ Windows Server 2003

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size    File name  --------------------------------------------------------  09-Jun-2005 17:02 6.0.3790.2461 3,109,376 Mshtml.dll

Windows XP Service Pack 2

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  21-Apr-2005 15:49 6.0.2900.2659  3,014,144 Mshtml.dll    

Windows XP SP1, Windows XP, Windows 2000, SP6 Windows NT 4.0, Windows Me, Windows 98 Second Edition และ Windows 98

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ q816506.exe
วันวางจำหน่าย: 14 มีนาคม 2003

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

สิ่งสำคัญการติดตั้ง MS03 015: วัน 2003 โปรแกรมแก้ไขที่สะสมสำหรับ Internet Explorer (Q813489.exe) ก่อนที่คุณติดตั้ง Q816506.exe ถ้าคุณไม่ติดตั้ง Q813489.exe ก่อนที่คุณติดตั้ง Q816506.exe คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามติดตั้ง 813489.exe:
การปรับปรุง Microsoft Internet Explorer
การปรับปรุงนี้จำเป็นต้องใช้ Internet Explorer 6 SP1 ให้ติดตั้ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MS03 015: วัน 2003 โปรแกรมแก้ไขที่สะสมสำหรับ Internet Explorer คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
813489MS03-015: โปรแกรมวัน 2003 สะสมแก้ไขสำหรับ Internet Explorer
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version     Size    File name  ---------------------------------------------------------  07-Mar-2003 20:44 6.00.2800.1173 2,683,392 Mshtml.dll
หมายเหตุ:การปรับปรุงนี้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วน Q814834.exe ที่พร้อมใช้งานก่อนหน้านี้จากฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้มีปัญหาใน SP1 6 Explorer อินเทอร์เน็ต ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Windows Server 2003 Service Pack 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การทำให้ Q810847.exe และ Q813489.exe สะสมสำหรับ Internet Explorer คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
810847MS03-004: โปรแกรมกุมภาพันธ์ 2003 สะสมแก้ไขสำหรับ Internet Explorer
813489MS03-015: โปรแกรมวัน 2003 สะสมแก้ไขสำหรับ Internet Explorer
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 816506 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/18/2010 01:05:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

 • atdownload kbwinserv2003presp2fix kbhotfixserver kbqfe kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug kbmt KB816506 KbMtth
คำติชม