ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Internet Explorer อาจปรากฏขึ้นหยุดการตอบสนองเมื่อหลาย ๆ วัตถุที่ร้องขอ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:818506
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อ Microsoft Internet Explorer ทำการร้องขอมากสำหรับออบเจ็กต์ มันอาจหยุดการตอบสนอง (แฮง) การร้องขอไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันอาจไม่เสร็จสมบูรณ์ และหน้าต่าง Internet Explorer แสดงตัวชี้เป็นลูกศร-hourglass

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น รูปอาจไม่ปรากฏตามที่คาดไว้ และข้อความอาจปรากฏในแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง ที่มีจำนวนของ "สินค้าที่เหลืออยู่" หรือคุณอาจพูดว่า "เสร็จเรียบร้อย"
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าส่งการร้องขอ HTTP จำนวนมาก Internet Explorer แล้ว aborts จำนวนมากที่ร้องขอ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คำขอ HTTP ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์เดียวกันไม่สำเร็จ

หมายเหตุ:เมื่อคุณใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์อื่น HTTP ร้องของานอย่างถูกต้อง
การแก้ไข

ข้อมูลการดาวน์โหลด

Internet Explorer 6 SP1 สำหรับ Windows XP, Windows 2000, Windows NT และ Windows Millennium Edition

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ q818506.exeสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

Internet Explorer 6 for Windows Server 2003

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 86 WindowsServer2003 KB818506 xสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลแฟ้ม

windows Server 2003 รุ่น
  Date     Time  Version   Size   File name  -------------------------------------------------------  15-Jul-2003 00:39 6.0.3790.68 623,616 Wininet.dll
รุ่นที่ไม่ใช่ Windows Server 2003
  Date     Time  Version    Size   File name  -------------------------------------------------------  09-Jun-2003 15:14 6.0.2800.1207 586,752 Wininet.dll
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้มีปัญหาใน Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1
ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยทั่วไป เมื่อ Internet Explorer aborts การร้องขอ HTTP หน้าไม่มีการให้มีการอ้างอิงสำหรับทรัพยากรที่ (เช่นรูป แฟ้ม JScript (.js) แฟ้มมีคอมโพเนนต์ (.htc) HTML หรือ แผ่นลักษณะ Cascading (.css) แฟ้ม) ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเปิด rapidly และปิดโหนมากของตัวควบคุมเหมือน treeview DHTML มีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นเมื่อมีการตั้งค่า Internet Explorer เพื่อค้นหารุ่นที่ใหม่กว่าในทุก ๆ เยี่ยมชมเว็บเพจเนื่องจากนี้สร้างการเพิ่มเติม HTTP ร้องขอ (โดยทั่วไป การร้องขอเหล่านี้จะ "เรียก" ร้องขอ)

ปัจจัยอื่น ๆ ข้องกับการรับส่งข้อมูล HTTP อาจจะสร้างการร้องขอ HTTP ที่เพิ่มเติม ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงการตั้งค่าเวลาแฝงที่แคชของแอตทริบิวต์และเครือข่ายใช้ เวลาแฝงเครือข่ายจัดสรรสำหรับปัญหาได้เนื่องจากมีโอกาสการยกเลิกการร้องขอ HTTP

ถ้าคุณเพิ่มขีดจำกัดการเชื่อมต่อต่อเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถประวิงปัญหา ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจาก Internet Explorer อาจเป็นครั้งคราวเสีย HTTP ในการเชื่อมต่อภายใน เนื่องจาก 2 ถูกจำกัดมาตรฐานการเชื่อมต่อสำหรับ HTTP 1.1 ปัญหาเกิดขึ้นในภายหลังถ้าคุณเพิ่มขีดจำกัดของการเชื่อมต่อ
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 818506 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 02:31:41 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbqfe kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug kbmt KB818506 KbMtth
คำติชม