ข้อความแสดงการแก้ไข: "วัตถุ COM สามารถไม่สามารถใช้ได้" ข้อผิดพลาดข้อเมื่อคุณใช้กับวัตถุ COM STA ที่คุณสร้างขึ้น โดยใช้ Server.CreateObject และเก็บไว้ในเซสชันขอบเขตในเพจของ Web อื่น

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:818612
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณสร้างวัตถุ COM apartment เธรดเดี่ยว (STA) โดยใช้Server.CreateObjectและจากนั้น คุณเก็บวัตถุ STA COM นี้ในขอบเขตของเซสชัน If you use this STA COM object from another Web page, you receive the following error message:
COM object that has been separated from its underlying RCW can not be used
การแก้ไข
สิ่งสำคัญTo apply this hotfix, you must have the .NET Framework Service Pack 2 installed.

วิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

This issue is fixed in the June 2003 ASP.NET Hotfix Package 1.1. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
821156INFO: ASP.NET 1.1 June 2003 Hotfix Rollup Package
You cannot obtain this fix individually. You must install the rollup.

หมายเหตุ:When you request this hotfix, you receive the rollup.

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size    File name  --------------------------------------------------------------  25-Apr-2003 03:19 1.0.3705.424  196,608 Aspnet_isapi.dll  25-Apr-2003 03:19         510,714 Aspnet_perf2.ini  25-Apr-2003 03:15          4,169 Aspnet_perf.h  25-Apr-2003 03:19         513,302 Aspnet_perf.ini  25-Apr-2003 03:19 1.0.3705.424   24,576 Aspnet_regiis.exe  25-Apr-2003 03:19 1.0.3705.424   28,672 Aspnet_wp.exe  24-Apr-2003 15:49 1.0.3705.424   69,632 Corperfmonext.dll  24-Apr-2003 15:47 1.0.3705.424  303,104 Mscorjit.dll  25-Apr-2003 12:55 1.0.3705.424 1,953,792 Mscorlib.dll  24-Apr-2003 15:48 1.0.3705.424 2,269,184 Mscorsvr.dll  01-Aug-2002 18:38            15 Smartnav.htm  17-Oct-2002 14:55          8,728 Smartnav.js  24-Apr-2003 15:40          10,284 Mscorlib.ldo  24-Apr-2003 15:48 1.0.3705.424 2,269,184 Mscorwks.dll  25-Apr-2003 12:59 1.0.3705.424 1,191,936 System.web.dll

This hotfix is also available for the German version of the Microsoft .NET Framework 1.0. This hotfix is also available for the French version of the Microsoft .NET Framework 1.0.

If you applied the hotfix in this article for Microsoft ASP.NET included with the .NET Framework 1.0, and if you upgraded to Microsoft ASP.NET included with the .NET Framework 1.1, apply the hotfix package from the following Microsoft Knowledge Base article:
821156INFO: ASP.NET 1.1 June 2003 Hotfix Rollup Package
Additionally, if you upgraded to the .NET Framework 1.1, and if you experience the symptoms in this article, apply the hotfix package from this Microsoft Knowledge Base article.
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
If you create an STA object by usingServer.CreateObject (Attribute AspCompat ="true"), you can use the object only in the Web page that you created it for. If you store the object in session scope, and then you try to gain access to it from a different Web page, you receive the error message.

Additionally, if you implement theOnStartPageวิธีการ และOnEndPagemethod from your STA COM object, these methods are not called on your object in the second Web page.

ขั้นตอนในการทำให้สถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้ง

 1. Use the following sample code to create a Microsoft Visual Basic 6.0 COM object that hasAspEventProblem.Class1สำหรับการProgId:
  Public Function Test() As String    Test = "Hello from COM Object"End Function
 2. Use Microsoft Visual Basic .NET to create a new Web application.
 3. Create a Web Form namedWebForm1.aspx.
 4. เพิ่มคำปุ่มobject to WebForm1.aspx that contains the following sample code:
  Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 	System.EventArgs) Handles MyBase.Load    Session("mycomp") =Server.CreateObject("AspEventProblem.Class1") End Sub Private SubButton1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)   Handles Button1.Click Response.Redirect("webform2.aspx") End Sub 
 5. Create a Web Form namedWebForm2.aspxthat contains the following sample code:
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click    Label1.Text = Session("mycomp").Test()End Sub
 6. In your browser, view WebForm1, and then clickbutton1.
 7. When WebForm2 appears, clickbutton1.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 818612 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 02:32:20 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft .NET Framework 1.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbnetframe100presp3fix kbfix kbbug kbmt KB818612 KbMtth
คำติชม