อาการ RTM ไปรษณีย์.NET Framework 1.1 ASP.NET โปรแกรมแก้ไขด่วนชุด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:818803
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
แพคเกจนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับอาการที่กล่าวถึงในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft .NET Framework 1.1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
885055วิธีการขอรับ Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สิ่งสำคัญแพคเกจสองชนิดจะพร้อมใช้งานสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ แพ็คเกจ Microsoft Windows Installer (.msi) และแพคเกจการเลือกคอมโพเนนต์ตัวจัดการ (OCM) ถ้าคุณใช้ Windows Server 2003 คุณต้องระบุว่า คุณต้องการให้โปรแกรมปรับปรุง Windows 2003 (OCM) ถ้าคุณใช้ระบบปฏิบัติการแตกต่างจาก Windows 2003 คุณต้องยังคงใช้แพคเกจ Windows Installer สำหรับ Windows 2003 Server การป้องกันแฟ้มของ Windows ตรวจสอบแฟ้ม.NET Framework 1.1

เมื่อต้องการติดอย่างถูกต้องตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนใน Windows Server 2003 คุณต้องติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน OCM ถ้าคุณพยายามติดตั้งแพคเกจ Windows Installer บน Windows Server 2003 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการปรับรุ่นได้เนื่องจากโปรแกรมที่มีการปรับรุ่นอาจหายไป หรือโปรแกรมปรับปรุงการปรับรุ่นการปรับปรุงโปรแกรมรุ่นที่แตกต่างกัน ตรวจสอบว่า การให้โปรแกรมสามารถปรับรุ่นที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณมีโปรแกรมปรับปรุงการปรับรุ่นที่ถูกต้อง
มีสร้างข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

error_patch_target_not_found (1642)

สามารถโหลด hotfix ได้แล้วจาก Microsoft แต่มุ่งหวังให้ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ.NET Framework 1.1 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

การแก้ปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อ Microsoft Product Support Services เพื่อรับ hotfix สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของ Microsoft Product Support Services และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อมูลแฟ้ม

แพคเกจนี้ยกเลิกการแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size    File name  ---------------------------------------------------------------  23-Apr-2003 02:19 1.1.4322.903  253,952 Aspnet_isapi.dll  23-Apr-2003 02:19 1.1.4322.903   20,480 Aspnet_regiis.exe  23-Apr-2003 02:19 1.1.4322.903   32,768 Aspnet_wp.exe  23-Apr-2003 14:17 1.1.4322.903 1,245,184 System.web.dll  23-Apr-2003 04:14          14,472 Webuivalidation.js
ข้อมูลเพิ่มเติม
The following is a brief summary of the fixes that are included in this package:
 • When the following conditions exist, you may receive a client-side script error in Microsoft Internet Explorer or in a Netscape browser:
  1. You add the following form to a user control:
   <form id="Form1" name="Form1" runat="server">
  2. You add the user control, for example,Workspace1, to a page. When you do this, an auto-generated script that is similar to the following script is added to the page:
   <form name="Workspace1:Form1" method="post" action="formtest2.aspx" id="Workspace1_Form1">
  The script error occurs because the form name and the form ID are different, and the form name contains a colon as a delimiter.

  Another example of the problem in the automatically generated script for a__doPostBackfunction is the following:
  function __doPostBack(eventTarget, eventArgument){	var theform;	if (window.navigator.appName.toLowerCase().indexOf("netscape") > -1)	{		theform = document.forms["_ctl14:Form1"];	}	else	{		theform = document._ctl14:Form1;	}	theform.__EVENTTARGET.value = eventTarget.split("$").join(":");	theform.__EVENTARGUMENT.value = eventArgument;	theform.submit();}
  Notice that the form has auniqueIDproperty that contains a colon in the following lines:
  theform = document.forms["_ctl14:Form1"];theform = document._ctl14:Form1;
 • You cannot load multiple ASP.NET worker processes.

  In Microsoft Internet Information Services 5.0 (IIS 5.0), you can configure the virtual directory to run in highly isolated mode (such as in a separate Dllhost.exe). However, ASP.NET ignores the IIS 5.0 settings. Application Domain isolation provides some level of isolation. There are major issues in supporting extensive earlier code. Because the DLLs are loaded in the Domain-neutral space, and all ASP.NET applications run in the same process, an application that contains coding errors or an application that contains malicious code can easily cause the ASP.NET worker process to fail. If this problem occurs, all the hosted applications fail.
 • Client-side data validation in Microsoft Internet Explorer for Macintosh does not work as expected.
 • When ASP.NET tries to unload the AppDomain under high load, one of the CPUs can experience 100 percent CPU utilization.
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกในใน.NET Framework 1.1 Service Pack 1
ข้อมูลเพิ่มเติม
For additional information, click the following article number To view the article In the Microsoft Knowledge Base:
824684Description of the standard terminology that Is used To describe Microsoft software updates
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
postback nested controls

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 818803 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/26/2014 23:31:35 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft ASP.NET 1.1

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbnetframe100presp3fix kbfix kbbug kbmt KB818803 KbMtth
คำติชม