ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
parent; border-bottom-style: none; width: 100%;">
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด “แก้ไขนี้ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากเอกสารถูกล็อก ” ข้อความเมื่อคุณปรับเปลี่ยนเอกสาร ใน Word 2007 หรือ ใน Word 2003

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:818852
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะทำการเปลี่ยนแปลง ในเอกสาร Microsoft Office Word 2007 หรือ ในเอกสาร Microsoft Word 2003 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
This modification is not allowed because the document is locked.
เมื่อคุณพยายามค้นหาพื้นที่ที่ในเอกสาร Word ได้รับการป้องกันซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้ (ตัวอย่างเช่น คุณคลิกพบขอบเขตถัดไปที่ฉันสามารถแก้ไขได้ในการป้องกันเอกสารบานหน้าต่างงาน), คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
word ได้เสร็จสิ้นการค้นหาเอกสาร
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากมีป้องกันเอกสาร ด้วยการจำกัดการแก้ไขของไม่มีการเปลี่ยนแปลง (อ่านเท่านั้น)หรือข้อคิดเห็น.
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมสำหรับรุ่นของ Word

word 2007

 • ในการตรวจทานแท็บ คลิกข้อคิดเห็นใหม่.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณแทรกข้อคิดเห็นของคุณในเอกสารนี้ คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ และจากนั้น กลับเอกสารไปยังผู้ส่ง ด้วยข้อคิดเห็นของคุณ
 • ในการป้องกันเอกสารงานบานหน้าต่าง คลิกการเข้าถึงที่ไม่จำกัด.

  หมายเหตุ:ถ้าการยกเลิกป้องกันเอกสารกล่องโต้ตอบปรากฏ เอกสารมีป้องกันรหัสผ่าน คุณไม่สามารถหยุดการป้องกันที่ในเอกสารนี้ยกเว้นว่าคุณทราบรหัสผ่าน

word 2003

 • ในการแทรกเมนู คลิกข้อคิดเห็น.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณแทรกข้อคิดเห็นของคุณในเอกสารนี้ คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ และจากนั้น กลับเอกสารไปยังผู้ส่ง ด้วยข้อคิดเห็นของคุณ

  หรือ
 • ในการป้องกันเอกสารงานบานหน้าต่าง คลิกหยุดการป้องกัน.

  หมายเหตุ:ถ้าการยกเลิกป้องกันเอกสารกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณสามารถพิมพ์รหัสผ่าน เอกสารมีป้องกันรหัสผ่าน และคุณไม่สามารถหยุดการป้องกันที่ในเอกสารนี้ยกเว้นว่าคุณทราบรหัสผ่าน
WD2007 wd2003

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 818852 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/18/2011 17:18:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003

 • kbbug kbprb kbmt KB818852 KbMtth