ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

windows Explorer ไม่แสดงแม่แบบของมุมมองเว็บหรือการกำหนดค่าเอง HTML (ใช้ Folder.htt)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:819028
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี คุณต้องสำรองข้อมูลนี้ไว้ และต้องทราบวิธีเรียกข้อมูลรีจิสตรีกลับคืน กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรอง คืนค่า และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
สรุป
โดยค่าเริ่มต้น รุ่นของ Windows ที่แสดงไว้ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของบทความนี้ไม่ต้องแสดงแม่แบบของมุมมองเว็บ (Folder.htt) จากการกำหนดเองใน Windows หรือ HTML ของเว็บแม่แบบการแสดงรุ่นก่อนหน้านี้ (โดยการใช้ Folder.htt) สำหรับท้องถิ่น หรือเครือข่ายโฟลเดอร์ใน Windows Explorer โดยค่าเริ่มต้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ปิดคุณลักษณะนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เรียกใช้เมื่อคุณเปิดโฟลเดอร์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ บนเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ของเนื้อหาที่อาจไม่ปลอดภัย

หมายเหตุ:ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังแสดงแม่แบบมุมมองเว็บสำหรับบางเชลล์ที่ลงทะเบียนแล้วขยาย ตัวอย่างเช่น บริการของ Microsoft SharePoint ทีมโฟลเดอร์ (เว็บโฟลเดอร์)

บทความนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้ฟังก์ชันมุมมองเว็บสำหรับท้องถิ่นหรือโฟลเดอร์เครือข่ายใน Windows Explorer ในผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในการเริ่มต้นของบทความนี้ เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ในมุมมองเว็บ คุณสามารถใช้นโยบายการต่อไปนี้:
  • แสดงแม่แบบของมุมมองเว็บหรือกำหนดเองที่มีการลงทะเบียนเฉพาะ
  • แสดงแม่แบบของมุมมองเว็บและกำหนดเองทั้งหมด แต่เตือนคุณเกี่ยวกับแม่แบบหรือกำหนดเองที่ไม่ได้ถูกลงทะเบียน
  • ย้อนกลับสู่การทำงานก่อนหน้านี้ และแสดงแม่แบบของมุมมองเว็บและกำหนดเองทั้งหมด แต่เตือนคุณเกี่ยวกับแม่แบบและกำหนดเองที่ประกอบด้วยการเขียนสคริปต์อาจไม่ปลอดภัย
หมายเหตุ:คุณสามารถใช้มุมมองเว็บสำหรับมุมมอง Windows Explorer ทั้งหมดยกเว้นว่าคุณใช้โฟลเดอร์แบบคลาสสิของ Windows
ข้อมูลเพิ่มเติม
คำเตือน: ถ้าคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง คุณอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันว่า คุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแม่แบบ html (Folder.htt) สำหรับมุมมองเว็บได้มาพร้อมกับ Windows รุ่นก่อนหน้านี้ คุณสามารถสร้างแฟ้ม Folder.htt แบบกำหนดเองด้วยตนเอง หรือ โดยใช้ตัวช่วยสร้างการกำหนดเองโฟลเดอร์นี้ใน Windows 2000

หมายเหตุ:windows XP และ Windows Server 2003 ไม่รวมการตัวช่วยสร้างการกำหนดเองโฟลเดอร์นี้

ค่ารีจิสทรีที่สามดังต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานการอนุญาตให้ฟังก์ชันมุมมองเว็บใน Windows Server 2003, Windows XP SP1 และ Windows 2000 SP3

สร้างค่ารีจิสทรีเหล่านี้ในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
ชื่อค่า:: AllowLegacyWebView
ชนิดค่า: dword
ข้อมูลค่า:: 1

คำอธิบาย:: อนุญาตให้ Windows แสดงแม่แบบของมุมมองเว็บหรือกำหนดเอง (Folder.htt) ที่มีแฮ MD5 การลงทะเบียนกับ Windows โดยค่าเริ่มต้น เดียว Windows 2000 เว็บดูแม่แบบและแม่แบบ shell บางอย่างอย่าง นามสกุล เช่นโฟลเดอร์ Microsoft SharePoint Team Services (โฟลเดอร์เว็บ), ให้แฮ MD5 การลงทะเบียนกับ Windows แม่แบบของมุมมองเว็บหรือกำหนดเองที่ไม่มีแฮชของการลงทะเบียนจะไม่แสดงขึ้น

ชื่อค่า:: AllowUnhashedWebView
ชนิดค่า: dword
ข้อมูลค่า:: 1

คำอธิบาย:: อนุญาตให้ Windows แสดงแม่แบบของมุมมองเว็บและกำหนดเอง (Folder.htt) ที่ไม่มีแฮ MD5 การลงทะเบียนกับ Windows ในกรณีนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความปลอดภัยสำหรับเว็บแม่แบบการแสดงหรือการกำหนดเองที่ไม่มีแฮชของการลงทะเบียน ถ้าคุณคลิกใช่ลงไปกับข้อความปลอดภัย แฮสำหรับเท็มเพลตหรือการกำหนดเองทะเบียน เมื่อมีการให้ Windows แสดงแม่แบบของมุมมองเว็บในภายหลัง คุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อความปลอดภัย

ชื่อค่า:: RevertWebViewSecurity
ชนิดค่า: dword
ข้อมูลค่า:: 1

คำอธิบาย:: อนุญาตให้ Windows แสดงแม่แบบของมุมมองเว็บและกำหนดเอง (Folder.htt) ที่ไม่มีแฮ MD5 การลงทะเบียนกับ Windows ในกรณีนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความปลอดภัยสำหรับเว็บแม่แบบการแสดงหรือการกำหนดเองที่ประกอบด้วยการเขียนสคริปต์อาจไม่ปลอดภัยเท่านั้น ลักษณะเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นใน Windows XP ก่อน SP1 และ Windows 2000 ก่อน SP3 อยู่สำหรับนโยบายนี้ให้ทำงานที่คุณต้องตั้งค่านอกจากนี้ไว้AllowLegacyWebViewค่าเป็น 1
โดยค่าเริ่มต้น Windows เก็บการตั้งค่ามุมมองสำหรับโฟลเดอร์ในรีจิสทรี เมื่อต้องการปิดใช้งานลักษณะการทำงานนี้ คลิกเพื่อยกเลิกการการจดจำการตั้งค่ามุมมองของแต่ละโฟลเดอร์กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้การตั้งค่าขั้นสูงในการมุมมองแท็บนี้ตัวเลือกโฟลเดอร์กล่องโต้ตอบ หากลักษณะการทำงานนี้เปิดอยู่ นโยบายอธิบายไว้ก่อนหน้าในบทความนี้อาจปรากฏไม่ทำงานกับโฟลเดอร์ที่คุณได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตั้งค่าโฟลเดอร์ทั้งหมดใน Windows Explorer ใหม่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ใน Windows Explorer คลิกเครื่องมือแล้ว คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์.
  2. ในการมุมมองแท็บ คลิกโฟลเดอร์ทั้งหมดของการตั้งค่าใหม่.
หมายเหตุ:ขั้นตอนนี้รีเซ็ตการตั้งค่าโฟลเดอร์ทั้งหมดไปที่การตั้งค่าที่มีผลบังคับใช้เมื่อทำการติดตั้ง Windows

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองเว็บ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ