OneNote จะแสดงเป็นโปรแกรมกำลังทำงานอยู่ในตัวจัดการงานของ Windows แม้ว่าคุณไม่ได้ใช้ OneNote

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:820707
อาการ
ในตัวจัดการงาน Windowsโปรแกรมประยุกต์แท็บจะแสดงรายการของแอพลิเคชัน OneNote ด้านล่างเป็นโปรแกรมกำลังทำงานอยู่ ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นแม้ว่าคุณไม่ได้เริ่มต้น OneNote และ OneNote ไม่ปรากฏเมื่อต้องการ เรียกใช้งาน

OneNote ของ Microsoft Office 2003 - แถบงานของ Windows

OneNote Microsoft Office 2007 - แถบงานของ Windows

OneNote Microsoft Office 2010 - แถบงานของ Windows

หมายเหตุ เมื่อต้องการเริ่มการทำงานตัวจัดการงานของ Windows กด CTRL + ALT + DEL แล้ว คลิ กตัวจัดการงาน
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น โดยการทำงานที่เปิดใช้งานด่วนของกระดาษทด เมื่อคุณเริ่มใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ทำงานที่เปิดใช้งานด่วนของทดยังเริ่มทำงาน

ถ้าตัวเลือกไอคอนสถานที่ OneNote ในแถบงานเปิดอยู่ใน OneNote ฟังก์ชันการทำงานเปิดใช้งานด่วนของกระดาษทดทำงานในเบื้องหลัง ฟังก์ชันการทำงานเปิดใช้งานด่วนของกระดาษทดถูกแสดงในตัวจัดการงานของ Windows เป็นMicrosoft Office OneNote 2007 - แถบงานของ Windowsเป็นMicrosoft Office OneNote 2010 - Windows taskbarหรือเป็นMicrosoft Office OneNote 2003 - แถบงานของ Windows
การแก้ไข
เมื่อต้องการปิดการทำงานที่เปิดใช้งานด่วนของทด คลิกขวาหมายเหตุข้างใหม่เปิดไอคอนในพื้นที่แจ้งเตือน (^ ไอคอนบน Windows Vista และ Windows 7), แล้ว คลิกเอาไอคอน OneNoteหรือปิด เมื่อคุณทำเช่นนี้ OneNote ไม่ทำงานในเบื้องหลัง นอกจากนี้ OneNote ไม่ได้แสดงเป็นโปรแกรมกำลังทำงานอยู่ในตัวจัดการงานของ Windows เมื่อ OneNote ไม่ได้ติดตั้งไว้

เมื่อต้องการคืนค่าการทำงานที่เปิดใช้งานด่วนของทด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เมื่อต้องการเริ่มการทำงานของ OneNote คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft Office, andthen ให้คลิกรุ่นของ OneNote ที่คุณได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
 2. ใน Microsoft OneNote 2010 คลิกตัวเลือกจากแท็บแฟ้ม ใน Microsoft OneNote 2003 หรือ OneNote 2007 บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือก
 3. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกคลิกอื่น ๆในรายการประเภท
 4. ในส่วนอื่น ๆคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายOneNote ไอคอนในพื้นที่แจ้งเตือนของแถบงาน ใน OneNote 2010 เลือกประเภทการแสดง
 5. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือก
สิ่งสำคัญ ในOneNote 2007 หรือ Clipper หน้าจอ 2010 OneNote และตัวเปิดใช้หรือทางลัดMicrosoft Office OneNote 2003 ด่วนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการที่ถูกต้องของฟังก์ชันการทำงานเปิดใช้งานด่วนของกระดาษทด ถ้าทางลัดหายไปจากโฟลเดอร์ Startup เรียกใช้คุณลักษณะ "ตรวจหาและซ่อมแซม" เพื่อทำการคืนค่าของฟังก์ชันการทำงานเปิดใช้งานด่วนของกระดาษทด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับ Windows XP หรือ Windows Server 2003
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์appwiz.cpl ควบคุมในกล่องเปิดนั้นแล้ว กดENTER
 2. คลิกเพื่อเลือกOffice 2010หรือOneNoteจากรายการแอพลิเคชัน และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง
 3. เลือกการซ่อมแซม

สำหรับ Windows Vista หรือ Windows 7

 1. คลิกเพื่อเลือกOffice 2010หรือOneNoteจากรายการแอพลิเคชัน และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง
 2. เลือกการซ่อมแซม


kbnoOfficeAlertID ON2003 ON2007 ON2010

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 820707 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/27/2015 08:45:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft OneNote 2010

 • kbstartprogram kbpending kbprb kbmt KB820707 KbMtth
คำติชม