การแก้ไข: โดเมนที่เลื่อนการรับรองความถูกต้องอาจทำให้ SQL Server หยุดการตอบสนอง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:820788
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
bug #: 200031 (sqlbug_70)
bug #: 235386 (shiloh_bugs)
อาการ
ถ้าการรับรองความถูกต้องของโดเมนใช้เวลานานเกิดขึ้นในขณะที่ Microsoft SQL Server กำลังประมวลผลการร้องขอการเข้าสู่ระบบ authenticated Microsoft Windows NT ผู้ใช้อื่นได้สำเร็จแล้วล็อกใน SQL Server อาจได้รับผลกระทบ pauses ประจำงวดอาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ที่กำลังรันการสอบถาม หรือในกรณีที่จึง บริการ SQL Server อาจหยุดตอบสนอง ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีปัญหาเครือข่ายหรือปัญหาตัวควบคุมโดเมนทำให้ร้องขอการรับรองความถูกต้องเพื่อที่ใช้เวลานานมากเกินกว่าที่คาดไว้
การแก้ไข

ข้อมูล service pack บริการ sql Server 2000

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sql Server 2000

โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหานี้จะพร้อมใช้งานสำหรับ SQL Server 2000 และ SQL Server 7.0 สาเหตุหลักของปัญหานี้มีการร้องขอการรับรองความถูกต้องโดเมนที่ช้ามาก โปรแกรมแก้ไขด่วนป้องกันการเข้าสู่ระบบภายหลังการประมวลผลสำหรับผู้ใช้หนึ่งราย slowing ลงผู้ใช้อื่นที่มีการพิสูจน์มีอยู่แล้วตัว โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ป้องกันการเข้าสู่ระบบครั้งที่ทำงานช้าหรือ timeouts เข้าสู่ระบบถ้ามีการรับรองความถูกต้องจะช้าเกินไป

หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ (สร้าง 839) มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนที่เป็นไปตาม SP3 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size    File name  ------------------------------------------------------------------  31-May-2003 18:45 2000.80.818.0   78,400 Console.exe  25-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   33,340 Dbmslpcn.dll  25-Apr-2003 02:12          786,432 Distmdl.ldf  25-Apr-2003 02:12         2,359,296 Distmdl.mdf  30-Jan-2003 01:55            180 Drop_repl_hotfix.sql  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0 1,557,052 Dtsui.dll  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0  639,552 Dtswiz.dll  24-Apr-2003 02:51          747,927 Instdist.sql  03-May-2003 01:56           1,581 Inst_repl_hotfix.sql  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll  01-Apr-2003 02:07           1,873 Odsole.sql  05-Apr-2003 01:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll  07-May-2003 20:41 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll  02-Apr-2003 21:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe  02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0  279,104 Pfutil80.dll  22-May-2003 22:57          19,195 Qfe469571.sql  12-Jun-2003 16:37         1,083,989 Replmerg.sql  04-Apr-2003 21:53 2000.80.798.0  221,768 Replprov.dll  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0  307,784 Replrec.dll  05-May-2003 00:05         1,085,874 Replsys.sql  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0  492,096 Semobj.dll  31-May-2003 18:27 2000.80.818.0  172,032 Semobj.rll  29-May-2003 00:29          115,944 Sp3_serv_uni.sql  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0 4,215,360 Sqldmo.dll  07-Apr-2003 17:44          25,172 Sqldumper.exe  19-Mar-2003 18:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll  02-Jul-2003 00:18 2000.80.834.0  180,736 Sqlmap70.dll  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0 7,553,105 Sqlservr.exe  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll  25-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   33,340 Ssmslpcn.dll  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0  158,240 Svrnetcn.dll  31-May-2003 18:59 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe  30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll  02-Jul-2003 00:19 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sql Server 7.0

สามารถโหลด hotfix ได้แล้วจาก Microsoft แต่มุ่งหวังให้ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น

การแก้ปัญหานี้ ให้ติดต่อ Microsoft Product Support Services เพื่อรับ hotfix สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของ Microsoft Product Support Services และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ
หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ (สร้าง 1092) มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server 7.0 Service Pack 4 หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนที่เป็นไปตาม SP4 7.0 เซิร์ฟเวอร์ SQL

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name  -----------------------------------------------------------------  04-Oct-2002 23:59 7.00.1081     28,944 Dbmssocn.dll    06-Sep-2002 23:55 7.00.1077     53,520 Distrib.exe     06-Sep-2002 23:55 7.00.1077     98,576 Logread.exe     05-May-2003 18:34           54,904 Opends60.dbg  05-May-2003 18:34 7.00.1093     155,920 Opends60.dll    06-Sep-2002 23:56 7.00.1077     250,128 Rdistcom.dll    06-Sep-2002 23:55 7.00.1077     82,192 Replmerg.exe    06-Sep-2002 23:56 7.00.1077     78,096 Replres.dll     17-Sep-2002 22:52           7,941 Securityhotfix.sql  15-Jan-2003 23:31 7.00.1085     413,696 Semsys.dll     15-Jan-2003 20:14 7.00.1085     114,688 Semsys.rll  06-Sep-2002 23:56 7.00.1077     160,016 Snapshot.exe    08-Feb-2003 00:49           63,834 Sp4_serv_uni.sql  15-Jan-2003 01:33 7.00.1085     344,064 Sqlagent.exe    06-Sep-2002 23:55 7.00.1077     45,056 Sqlcmdss.dll    21-Feb-2003 19:51 7.00.1088     81,920 Sqlmap70.dll    25-Apr-2003 20:22 7.00.1092    5,062,928 Sqlservr.exe    04-Oct-2002 23:59 7.00.1081     45,328 Ssmsso70.dll    17-Dec-2002 01:36 7.00.1083     24,848 Ssnmpn70.dll    26-Sep-2002 20:30           28,408 Ums.dbg  26-Sep-2002 20:27 7.00.1079     57,616 Ums.dll       25-Feb-2003 02:40 7.00.1088     151,552 Xpweb70.dll
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

การหลีกเลี่ยงปัญหา
โปรดสังเกตว่า โปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในบทความนี้จะเพียงบางส่วนในลักษณะพิเศษของปัญหา มีโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการรับรองความถูกต้องภายหลังจะไม่ให้ตัวจัดกำหนดการของ SQL Server หยุดการตอบสนอง อย่างไรก็ตาม การร้องขอการรับรองความถูกต้องภายหลังจะยังคงทำเธรดของผู้ปฏิบัติงานของ sql server หยุดการตอบสนอง แม้ว่า มีโปรแกรมแก้ไขด่วนติดตั้ง การร้องขอการรับรองความถูกต้องที่ล่าช้าอาจทำให้ยังคงเกิดปัญหาเช่น time-outs เข้าสู่ระบบ ถ้าเธรดของผู้ปฏิบัติงานที่พร้อมใช้งานทั้งหมดได้หยุดการตอบสนองในขณะที่กำลังรอให้ตัวควบคุมโดเมน คอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server จะยังคงเป็นไม่ตอบสนอง ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการร้องขอการรับรองความถูกต้องของโดเมนที่ช้าผิดปกติ ดังนั้น คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โดยการจัดการกับรากสาเหตุของปัญหาประสิทธิภาพการทำงานการรับรองความถูกต้องของโดเมน คุณสามารถสลับไปยังไลบรารีของเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่ TCP/IP เช่นเนมไปป์ การแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้การเครือข่ายไคลเอ็นต์เพื่อเลือกไลบรารีของเครือข่ายที่ต้องการบนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
17883

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 820788 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 02:44:21 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition, Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbsqlserv700presp5fix kbfix kbbug kbmt KB820788 KbMtth
คำติชม