เปิด ปิด บันทึกหรือพิมพ์ไฟล์ Office จากเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายได้ช้ามาก

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:821246
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณอาจพบข้อความล่าช้ามากเกินไปเมื่อคุณเปิด บันทึก ปิด ลบ หรือพิมพ์เอกสาร Microsoft Office ผ่านทางเครือข่ายใช้ร่วมกัน
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นหากมีข้อขัดแย้งระหว่าง McAfee NetShield 4.5 หรือ ระหว่างคอมพิวเตอร์ Associates Inoculan ArcServe เปิดแฟ้มแทน
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ รับบริษัทตัวแทนการสำรองข้อมูลสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนในการเปิดแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ Associates สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ แวะไปคอมพิวเตอร์ Associates เว็บไซต์ต่อไปนี้:Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จากคอมพิวเตอร์ Associates แทนที่แฟ้ม Ofant.sys เวอร์ชัน 7.0.0.568 ด้วยรุ่นใหม่ของแฟ้ม เวอร์ชันใหม่ของแฟ้มมีหมายเลขรุ่นต่อไปนี้: 10.0.0.844 คุณต้องเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
822219คุณพบปัญหาการล่าช้าของไฟล์เซิร์ฟเวอร์และเกิดการล่าช้าขึ้นเมื่อคุณทำงานกับไฟล์ต่างๆ ที่อยู่ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
เอกสาร word Excel PowerPoint WD2000 WD2002 WDXP XL2000 XL2002 XLXP PPT2000 PPT2002 PPTXP กระดาษคำนวณสมุดงานนำเสนอตัว Win2k win2000 Winnt SBS ADSI Active Directory ควบคุมโดเมน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 821246 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 02:47:52 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive kbprint kbsavefile kbopenfile kbperformance kbtshoot kb3rdparty kbprb kbmt KB821246 KbMtth
คำติชม