การย้ายกล่องจดหมายใน Exchange Server 2003

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:821829
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
กระบวนการย้ายกล่องจดหมายใน Exchange Server 2003 มีการปรับปรุงหลายผ่านขั้นตอนเดียวกันของ Microsoft Exchange 2000 Server บทความนี้อธิบายถึงปรับปรุงเหล่านี้ เสนอข้อเสนอแนะสำหรับกระบวนการย้ายกล่องจดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว และรวมถึงข้อมูลการแก้ไขปัญหาทั่วไป
ข้อมูลเพิ่มเติม

การย้ายกล่องจดหมาย โดยใช้ Exchange System Manager

เมื่อต้องการย้ายกล่องจดหมายใน Exchange 2000 คุณใช้การย้ายกล่องจดหมายคำสั่งในผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ ใน Exchange Server 2003 คำสั่งนี้จะยังพร้อมใช้งานใน Exchange System Manager เมื่อคุณใช้ Exchange System Manager เพื่อย้ายกล่องจดหมาย คุณสามารถได้อย่างง่ายดายย้ายผู้ใช้ทั้งหมดจากฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์หนึ่งไปยังตำแหน่งอื่น ตาม fluctuates จำนวนผู้ใช้ Exchange ในองค์กรของคุณ คุณสามารถย้ายกล่องจดหมายเพื่อช่วยปรับปรุงปริมาณเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ:ย้ายกล่องจดหมายได้รับการสนับสนุน Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 3 หรือในภายหลัง

เมื่อต้องการย้ายกล่องจดหมายใน Exchange Server 2003 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Exchange System Manager ในคอมพิวเตอร์ Exchange Server 2003 ที่คุณต้องการเรียกใช้กระบวนการ
 2. คลิกสองครั้งเซิร์ฟเวอร์แล้ว ค้นหาคอนเทนเนอร์ของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นที่ตั้งของกล่องจดหมายของผู้ใช้

  คลิกสองตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการย้ายกล่องจดหมายจากกลุ่มและกล่องจดหมายแหล่งเก็บข้อมูลของค่าเริ่มต้น ครั้งกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลแรกคลิกสองครั้งที่เก็บกล่องจดหมายแล้ว คลิกกล่องจดหมาย.
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกกล่องจดหมายที่คุณต้องการย้าย
 4. คลิกขวาที่ผู้ใช้ที่เลือก และจากนั้น คลิกงานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน.
 5. ในการตัวช่วยสร้างงาน exchangeคลิกถัดไป.
 6. ในการงานที่พร้อมใช้งานหน้า คลิกย้ายกล่องจดหมายภายใต้เลือกงานการดำเนินการแล้ว คลิกถัดไป.
 7. ในการย้ายกล่องจดหมายหน้า คลิกปลายทางในการเซิร์ฟเวอร์:รายการ และจากนั้น คลิกเก็บกล่องจดหมายในนั้นที่เก็บกล่องจดหมายรายการ
 8. คลิกถัดไป.
 9. วิธีที่คุณต้องข้อความเสียหายใด ๆ ที่พบในระหว่างการย้ายที่จะจัดการ และจากนั้น คลิกการตั้งค่าคอนฟิกถัดไป.
 10. คลิกถัดไป.

การย้ายกล่องจดหมายผลใน Exchange Server 2003

ใน Exchange Server 2003 คุณสามารถเรียกใช้การย้ายกล่องจดหมายหลายในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเริ่มการทำงานการย้ายกล่องจดหมายของฐานข้อมูลที่หนึ่ง และจากนั้น เริ่มเซสชันการย้ายกล่องจดหมายอื่นจากฐานข้อมูลอื่นบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน กระบวนการย้ายกล่องจดหมายจะ multi-threaded และเรียกใช้กระบวนการแยกต่างหาก และ ในเวลาเดียวกัน จำนวนที่ใช้ในการย้ายที่คุณสามารถทำงานในเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ที่คุณใช้ และจำนวนของกล่องจดหมายที่คุณต้องการย้าย

หมายเหตุ:ใช้สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ของเธรดที่สี่ย้ายกล่องจดหมาย.

ใน Exchange Server 2003 คุณนอกจากนี้โดยอัตโนมัติสามารถข้าม และบันทึกรายการที่กล่องจดหมายที่เสียหาย ใน Exchange 2000 กล่องจดหมายกระบวนการย้ายทั้งหมดจะไม่ถ้าพบรายการที่เสียหาย เมื่อคุณย้ายกล่องจดหมายใน Exchange Server 2003 คุณสามารถหยุดการประมวลผลกล่องจดหมายของแหล่งที่มาถ้าพบสินค้าที่เสียหาย หรือคุณสามารถข้ามสินค้าที่เสียหาย และทำการย้ายกล่องจดหมาย

หมายเหตุ:จำนวนของสินค้าที่คุณสามารถข้ามในระหว่างการย้ายถูกควบคุม โดยใช้การจำนวนที่มากที่สุดของสินค้าที่เสียหายให้ข้ามค่า ค่าเริ่มต้นคือ 3 และคุณสามารถตั้งค่าสูง 100 ค่านี้คุณสามารถกำหนดค่าเมื่อคุณเริ่มการทำงานของกระบวนการย้ายกล่องจดหมาย

เนื่องจากสินค้าที่เสียหายจะถูกลบจากกล่องจดหมาย ออกอย่างถาวรคุณต้องสำรองกล่องจดหมายของแหล่งที่มาก่อนที่คุณพยายามย้ายกล่องจดหมาย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณข้าม 6 ถึงสินค้าที่เสียหาย คุณสามารถลบข้อความที่ 6 ถึงจากกล่องจดหมายตัว และยังคงเรียบร้อยแล้วให้ย้ายกล่องจดหมาย ถ้ามีเกินจำนวนสูงสุดของสินค้าที่เสียหาย กล่องจดหมายจะไม่ย้าย

When you move mailboxes in Exchange Server 2003, you can also specify an end time (or cut-off time) for the move process. For example, you can select a group of mailboxes to move overnight; the move operation is automatically canceled for any mailboxes that are not completely moved by the cut-off time that you configured. Any mailboxes that have not been completely moved are rolled back to their source location. Mailboxes that are moved before the cut-off time remain in their new location.
During the move, a detailed move mailbox report log is generated. This report is in XML format and is saved in theไดรฟ์:\Documents and Settings\โพรไฟล์\My Documents\Exchange Task Wizard Logs folder, whereไดรฟ์is the hard disk where Microsoft Windows is installed and whereโพรไฟล์is the profile folder for the user who initiated the mailbox move procedure.

หมายเหตุ:The report can be opened automatically after the mailbox move is complete.

If a user tries to sign in to their mailbox while it is being moved, the following event will be logged in the Application log on the Exchange Server 2003 computer that hosts the mailbox:

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeIS
Event Category: Logons
Event ID: 9660
ผู้ใช้: n/a
Description: Userชื่อผู้ใช้(FQDN ofชื่อผู้ใช้) failed to log on because their mailbox is in the process of being moved. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก http://search.support.microsoft.com/search/?adv=1

The Move Mailbox feature in Exchange Server 2003 helps to prevent the accidental movement of system mailboxes. If you try to move the System Attendant mailbox, you receive the following error message:
Not available for exchangeAdminService objects
If you try to move a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) mailbox, you receive the following error message:
Not available for mailGateway objects
If you try to move a system mailbox, you receive the following error message:
This is a System Mailbox and it cannot be moved

Recommendations When You Use the Move Mailbox Feature

Microsoft recommends that you back up the source mailbox server before you try to move any mailboxes. Additionally, perform a full online Exchange backup of the destination server after the mailbox moves are complete. Also, consider backing up messages to .pst files; this will allow for quick recovery if individual mailboxes cannot be moved successfully.

For every gigabyte of data that you move, an additional gigabyte of transaction logs is generated at the target server. Verify that you have sufficient free space on your transaction log drive. If you do not have sufficient free space on your transaction log drive for transaction log file generation, you could temporarily turn on circular logging on theทั่วไปtab of the storage group's properties page. If you have turned on circular logging during the mailbox move, make sure that you turn circular logging off when the mailbox move is completed. If you leave circular logging turned on, you cannot restore up to the point of failure if the database has to be restored from a backup. If disk space is a concern, you may also want to consider performing incremental backups during the mailbox moves to clear log files.For more information about how to move mailboxes in Exchange 2000 Server and in Exchange Server 5.5, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
328810Moving mailboxes between servers

Event and Error Messages That Are Related to Mailbox Moves

If your organization includes a Microsoft Exchange Server 5.5 that is connected by using the Microsoft Active Directory Connector, stop replication over one or more recipient Connection Agreements until the mailbox moves are complete. After the changes have replicated throughout the Microsoft Active Directory directory service, restart replication.

How to Troubleshoot Mailbox Moves

If you experience problems during the move mailbox process, see the move mailbox log that is described earlier in this article.

You can also increase the level of detail that is captured in the Application log by increasing the logging level. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. In Exchange System Manager, right-click the source server, and then clickคุณสมบัติ.
 2. คลิกDiagnostics Logging.
 3. ในการบริการlist, double-clickMSExchangeISแล้ว คลิกระบบ:.
 4. ในการประเภทรายการ คลิกMove Mailbox.
 5. ภายใต้ระดับการเข้าสู่ระบบคลิกจำนวนสูงสุดแล้ว คลิกตกลง.
ปัญหาอื่น ๆ ที่คุณอาจพบระหว่างการย้ายกล่องจดหมายอาจรวมถึงต่อไปนี้:
 • ขนาดจำกัดของบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง ซึ่งรวมถึงขีดจำกัดขนาดของกล่องจดหมาย สามารถป้องกันการย้ายกล่องจดหมายที่สำเร็จ exchange Server 2003 มาตรฐาน Edition รวมถึงขีดจำกัด 16 กิกะไบต์
 • กล่องจดหมายต้องมีการเชื่อมโยงกับบัญชีที่ถูกต้อง ถ้าบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับกล่องจดหมายถูกปิดใช้งาน ต้องการอ้างอิงบัญชีภายนอกที่เกี่ยวข้องSelfในบริการไดเรกทอรี Active Directory หรือเป็นบัญชีทรัพยากร

  หมายเหตุ:SELF บัญชีจะพร้อมใช้งานในโดเมนของ Microsoft Windows 2000 ทั้งหมด บัญชี SELF ทั้งหมดใช้ร่วมกันตัวระบุความปลอดภัยที่รู้จักกันดีที่จะเหมือนกันข้ามโดเมนทั้งหมด
 • ดูแฟ้ม Admindmp.txt การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างหรือหลัง จากที่มีการย้ายกล่องจดหมาย
 • ลองการเปรียบเทียบแอตทริบิวต์ของกล่องจดหมายบนกล่องจดหมายของปัญหากับกล่องจดหมายที่ทราบว่าจะขอให้ตรวจสอบว่า ความแตกต่างในการตั้งค่าคอนฟิกเป็นสาเหตุของปัญหาการย้าย
sid aduc esm adc xadm

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 821829 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 02:54:13 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbinfo kbmt KB821829 KbMtth
คำติชม