วิธีการแก้ไข "Stop 0x0000007B" ข้อผิดพลาดใน Windows 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:822052
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไข "Stop 0x0000007B" ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 ในบางสถานการณ์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้บนหน้าจอสีน้ำเงินบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000:
*** stop 0x0000007b (parameter1,parameter2,parameter3,parameter4)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
ข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" อยู่ใน Windows 2000 Executive โหมดอักขระแจ้งความผิดพลาด คุณอาจมีสาเหตุจากปัญหาต่าง ๆ คุณอาจบ่งชี้ว่า เป็นการเกิดความล้มเหลวในระหว่างการเริ่มต้นระบบ (I/O) อินพุต/เอาท์พุตเมื่อโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์สำหรับเริ่มระบบต้นอุปกรณ์ที่ใช้ Microsoft Windows พยายามที่จะเริ่มการทำงานจาก หรือเตรียมใช้ว่า เป็นระบบแฟ้มจึงไม่งานได้เนื่องจากนั้นจึงไม่รู้จักข้อมูลที่เก็บอยู่บนอุปกรณ์สำหรับเริ่มระบบ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • ถ้ามีการติดตั้ง Windows บนดิสก์ไม่สนับสนุนหรือตัวควบคุมส่วนติดต่อ (SCSI) ของระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
 • หลังจากการติดตั้งอะแด็ปเตอร์ SCSI ใหม่หรือตัวควบคุมดิสก์
 • เมื่อดิสก์ถูก repartitioned กับพาร์ติชันระบบ
บทความนี้อธิบายถึงทั้งทั่วไป และเฉพาะตอนการแก้ไขปัญหาที่คุณสามารถใช้ได้เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000

หมายเหตุ:บทความนี้กล่าวถึงวิธีการแก้ไข "Stop 0x0000007B" ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน ระหว่างการติด ตั้ง Windows 2000 หรือ เมื่อคุณติดตั้ง Windows 2000 Setup ไม่ เมื่อต้องการแก้ไข "Stop 0x0000007B" ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เมื่อคุณเรียกใช้การตั้งค่าการติดตั้ง Windows 2000 หรือ เมื่อคุณติดตั้ง service pack ของ Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822051วิธีการแก้ไข "Stop 0x0000007B" ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้การติดตั้ง Windows 2000

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั่วไป

ก่อนที่คุณทำแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" อ่านเนื้อหาของบทความนี้เพื่อระบุว่า เฉพาะการใด ๆ ออกที่อยู่ในบทความนี้ใช้กับคุณ ถ้าพวกเขาไม่ ใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่ต่อไปนี้:
 1. หากคุณเพิ่งเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ เอาฮาร์ดแวร์ใหม่ หรือกำหนดค่าใหม่เพื่อให้ดังกล่าวไม่ขัดแย้งกับทรัพยากรของใด ๆ อื่น ๆ ติดตั้งคอนโทรลเลอร์

  ถ้ามีการขัดแย้งกับ IRQ หรือ I/O พอร์ตที่อยู่กันอยู่ระหว่างตัวควบคุมการเริ่มระบบและตัวควบคุมอื่น Windows 2000 อาจแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" ตรวจสอบ Microsoft ฮาร์ดแวร์เข้ากันได้รายการ (HCL) เพื่อให้แน่ใจว่า ฮาร์ดแวร์ที่คุณต้องการเพิ่มและโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้กับ Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HCL แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่คุณต้องการติดตั้ง ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์
 2. ใช้คุณลักษณะ last known Good Configuration การใช้คุณลักษณะ last known Good Configuration อาจแก้ไขปัญหาหากคุณเพิ่งติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ที่เข้ากันไม่ได้กับตัวควบคุมการเริ่มระบบของคุณ

  เมื่อคุณใช้คุณลักษณะ last known Good Configuration คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้การตั้งค่าล่าสุดที่ทำงาน คุณลักษณะนี้จะคืนค่าข้อมูลรีจิสทรีและการตั้งค่าไดรเวอร์ที่มีผลบังคับใช้ครั้งสุดท้ายที่คอมพิวเตอร์เริ่มต้นได้อย่างเรียบร้อย ใช้ลักษณะการทำงานนี้เมื่อคุณไม่สามารถเริ่ม Windows หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงไปยังคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณติดตั้ง หรือปรับรุ่นโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์)

  เมื่อต้องการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้คุณลักษณะ last known Good Configuration ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
  2. กด F8 เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้::
   Please select the operating system to start
  3. ในการตัวเลือกการขั้นสูงของ windowsเมนู ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกLast Known Good Configuration (ค่าคอนฟิกปกติล่าสุดที่รู้จัก)แล้ว กด ENTER
  4. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการอื่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกMicrosoft Windows 2000จากรายการ ที่ปรากฏ แล้วกด enter

   คำเตือนหลังจากที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้คุณลักษณะ last known Good Configuration การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้นับตั้งแต่การเริ่มต้นระบบสำเร็จครั้งล่าสุดจะสูญหายไป

   คุณสามารถเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้คุณลักษณะ last known Good Configuration การเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดที่คุณทำไว้กับคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างเช่น การติดตั้งโปรแกรมควบคุม) อาจเป็นสาเหตุของปัญหา เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา คุณสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งเอาออก หรือปรับปรุงโปรแกรมควบคุม แล้ว ทดสอบ Windows เพื่อตรวจสอบว่า มีแก้ไขปัญหา
 3. ใช้การซ่อมแซมดิสก์ฉุกเฉิน (ERD) If you have an ERD, use it to troubleshoot the problem. You can use the emergency repair process to repair the system files, the partition boot sector, and the startup environment.

  For more information about the emergency repair feature, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  231777How to create an Emergency Repair Disk in Windows 2000

Specific troubleshooting procedures

Boot sector viruses

You may receive a "Stop 0x0000007B" error message if your computer is infected with a boot sector virus. Use an antivirus program to check your computer for viruses. Additionally, check any floppy disks for viruses before you use them again.

For more information about how to help protect the boot sector from viruses, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
122221How to protect boot sector from viruses in Windows

Microsoft does not provide software that can detect or remove computer viruses. If you suspect or confirm that your computer is infected with a virus, obtain current antivirus software. For a list of antivirus software manufacturers, click the following article number to see the article in the Microsoft Knowledge Base:
49500รายการผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

List of specific issues

The following list contains information about specific situations where a "Stop 0x0000007B" error message may occur. Click the link or links that you want for more information about how to troubleshoot the problem:กลับสู่ด้านบน

คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่คุณย้ายฮาร์ดดิสก์แบบไดนามิก

เมื่อคุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงักต่อไปนี้:
หยุด: 0x0000007b (0xf881b84c, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

0xc00000034 status_object_name_not_found

สาเหตุ:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นหาก identity กลุ่มดิสก์หลักของฮาร์ดดิสก์ไม่ตรงกับข้อมูลเฉพาะกลุ่มดิสก์หลักที่เก็บไว้ในรีจิสทรี ไม่ตรงกันนี้อาจเกิดขึ้นหากเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด:
 • คุณกำหนดค่าฮาร์ดดิสก์ที่ประกอบด้วยพาร์ติชันระบบเป็นไดนามิกดิสก์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000
 • คุณเอาฮาร์ดดิสก์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วจึง ติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองใช้ Windows 2000
 • คุณนำเข้าบนฮาร์ดดิสก์ไปยังกลุ่มดิสก์ที่ประกอบด้วยดิสก์แบบไดนามิกบนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองใช้ Windows 2000
 • คุณกลับบนฮาร์ดดิสก์จากคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องแรก

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ Registry Editor เพื่อที่ลบคีย์รีจิสทรีของ กลุ่มดิสก์หลักจากรีจิสทรีของคอมพิวเตอร์ที่ไม่เริ่มทำงาน เมื่อต้องการลบคีย์นี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. เอาฮาร์ดดิสก์ที่ประกอบด้วยพาร์ติชันระบบจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่เริ่ม ติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง และจากนั้น เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง
 2. บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regedt32ในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 3. ใน Registry Editor คลิกHKEY_LOCAL_MACHINEและจากนั้นในการรีจิสทรีเมนู คลิกโหลดไฮฟ์.
 4. ค้นหา และจากนั้น คลิกแฟ้มระบบที่ประกอบด้วยไฮฟ์ของระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เครื่องแรก

  หมายเหตุ:แฟ้มระบบอยู่ในนั้นไดรฟ์: \Winnt\System32\Config โฟลเดอร์ ที่ใดไดรฟ์คืออักษรระบุไดรฟ์ของฮาร์ดดิสก์ที่มาจากคอมพิวเตอร์เครื่องแรก
 5. คลิกOPENประเภท:tempในการชื่อคีย์กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 6. คลิกสองครั้งHKEY_LOCAL_MACHINEแล้ว คลิกสองครั้งtemp.
 7. คลิกสองครั้งControlSet00nโดย:nจำนวนที่ใช้ในการตั้งค่าการควบคุมได้
 8. คลิกสองครั้งบริการคลิกสองครั้งdmioแล้ว คลิกข้อมูลการเริ่มระบบ.
 9. คลิกขวากลุ่มดิสก์หลักคีย์รีจิสทรี แล้วคลิกลบ.
 10. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 ถึง 9 สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ ControlSet00nซึ่งปรากฏขึ้นในการ
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Temp
  คีย์ย่อย:
 11. คลิกtempและจากนั้นในการรีจิสทรีเมนู คลิกยกเลิกการโหลดไฮฟ์แล้ว คลิกใช่.
 12. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 13. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง และเอาฮาร์ดดิสก์ที่มาจากคอมพิวเตอร์เครื่องแรก
 14. การติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวแรก และจากนั้น เริ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวแรก
ใน Windows 2000 สามารถมีกลุ่มดิสก์ไดนามิกที่เดียวกัน เมื่อคุณเลื่อนดิสก์แบบไดนามิกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง ที่ประกอบด้วยอยู่แล้วดิสก์แบบไดนามิก identity กลุ่มดิสก์หลักบนดิสก์มีการเปลี่ยนแปลง และดิสก์ถูกผสานเข้าฐานข้อมูลของดิสก์แบบไดนามิกของคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง อย่างไรก็ตาม identity กลุ่มดิสก์หลักที่เก็บไว้ในรีจิสทรีของระบบปฏิบัติการบนดิสก์ จะไม่เปลี่ยนแปลง When you return the hard disk to the first computer, the mismatch between the new primary disk group identity and the primary disk group identity that is stored in the registry causes the error.

For more information about dynamic disk numbering, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
222470Dynamic disk numbering and the DmDiag.exe tool
222189Description of disk groups in Windows Disk Management

A "Stop 0x0000007B" error message occurs after you move the system disk to another computer

When you move the system (boot) disk of one Windows 2000-based computer to another computer, you may receive the following error message when you try to start the other computer:
***STOP: 0x0000007B (0xF741B84C,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

Cause

This problem occurs if the computer that you moved the system disk to uses different hardware than the original Windows 2000-based computer. For example, this problem occurs if you move the system hard disk to a back up computer that is a different model that the original computer. In this situation, the registry entries and drivers for the mass storage controller hardware in the backup computer are not installed in Windows.

There are several different chipsets that are available for integrated device electronics (IDE) controllers, and each chipset uses a different Plug-n-Play (PNP) ID to identify it. The PNP-ID information of mass storage controllers for the backup computer must be in the registry so that Windows can initialize the correct drivers when you start the computer.

การแก้ไข

The supported method of moving a Windows 2000 installation to new hardware is documented in the following article in the Microsoft Knowledge Base:
249694How to move a Windows 2000 installation to different hardware
However, for a disaster recovery method, do the following as appropriate for your situation:
 • Use the same hardware for the backup computer.
 • Replace the problem hardware components in the backup computer with the same manufacturer, make, and model as the components in the computer that you are backing up.
 • Use the same make and model of SCSI controller in the new computer, if the system disk is a SCSI disk.
 • If the system disk is an IDE disk, use the same type of motherboard that has the same type of IDE chipset, and the same PNP-ID as the original computer.
For SCSI-based system disks, you can prime the registry, and make sure that the drivers that you want are installed if you install the SCSI controller that is used by the backup computer before you transfer the system disk contents. Windows PNP detects the controller, sets up the critical registry entries, and then copies the appropriate driver.

After you verify that the SCSI controller appears in Device Manager, you can safely remove the alternate controller. If you have to move the system drive to another computer that has the same make and model of SCSI controller later, Windows can start successfully because it already used that controller one time and retains the correct configuration information.

Additional information:

Although Microsoft does not support the following method, you can import or merge the required registry entries and copy the drivers ahead of time to support the IDE controllers that are natively supported by Windows. This method may enable system drives that you moved to start successfully. However, other hardware differences may result in other problems. This solution can provide support for IDE controllers whose PNP-ID matches the following list. However, if you want to determine ahead of time the IDE controllers that are used in your current and backup computers, you can search the %SystemRoot%\Setupapi.log file for the PNP-ID that is detected during Setup. After you determine the PNP-IDs that are used in your computers, you can choose to merge or to populate the registry with only the PNP-IDs that you need.

รายการต่อไปนี้คือ รายการของ PNP-หมายเลขของตัวควบคุม IDE natively ได้รับการสนับสนุนใน Windows:
;***********(Standard IDE ATA/ATAPI controllers)*********  Primary_IDE_Channel=%systemroot%\inf\mshdc.inf  Secondary_IDE_Channel=%systemroot%\inf\mshdc.inf  ;*********** Generic_ESDI_Hard_Disk_Controller **********  *PNP0600=%systemroot%\inf\mshdc.inf  ;*********** Aztech IDE Controller **********************  *AZT0502=%systemroot%\inf\mshdc.inf  ;*********** Device ID for generic Dual PCI IDE *********  PCI\CC_0101=%systemroot%\inf\mshdc.inf  ;************Acer Labs Inc ******************************  PCI\VEN_10B9&DEV_5215=%systemroot%\inf\mshdc.inf  PCI\VEN_10B9&DEV_5219=%systemroot%\inf\mshdc.inf  PCI\VEN_10B9&DEV_5229=%systemroot%\inf\mshdc.inf  ;************Appian Technology **************************  PCI\VEN_1097&DEV_0038=%systemroot%\inf\mshdc.inf  ;************CMD Technology *****************************  PCI\VEN_1095&DEV_0640=%systemroot%\inf\mshdc.inf  PCI\VEN_1095&DEV_0646=%systemroot%\inf\mshdc.inf  ;************Compaq *************************************  PCI\VEN_0E11&DEV_AE33=%systemroot%\inf\mshdc.inf  ;*************Intel *************************************  PCI\VEN_8086&DEV_1222=%systemroot%\inf\mshdc.inf  PCI\VEN_8086&DEV_1230=%systemroot%\inf\mshdc.inf  PCI\VEN_8086&DEV_7010=%systemroot%\inf\mshdc.inf  PCI\VEN_8086&DEV_7111=%systemroot%\inf\mshdc.inf  PCI\VEN_8086&DEV_2411=%systemroot%\inf\mshdc.inf  PCI\VEN_8086&DEV_2421=%systemroot%\inf\mshdc.inf  PCI\VEN_8086&DEV_7199=%systemroot%\inf\mshdc.inf  ;*************PC Technology *****************************  PCI\VEN_1042&DEV_1000=%systemroot%\inf\mshdc.inf  ;*************Silicon Integrated System *****************  PCI\VEN_1039&DEV_0601=%systemroot%\inf\mshdc.inf  PCI\VEN_1039&DEV_5513=%systemroot%\inf\mshdc.inf  ;*************Symphony Labs *****************************  PCI\VEN_10AD&DEV_0001=%systemroot%\inf\mshdc.inf  PCI\VEN_10AD&DEV_0150=%systemroot%\inf\mshdc.inf  ;*************Promise Technology ************************  PCI\VEN_105A&DEV_4D33=%systemroot%\inf\mshdc.inf  ;*************VIA Technologies, Inc. ********************  PCI\VEN_1106&DEV_0571=%systemroot%\inf\mshdc.inf
การนำเข้าข้อมูลนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์เครื่องทดสอบที่แตกต่างกันสองที่แสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" หลังจากที่คุณเปลี่ยนไดรฟ์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องทดสอบ คุณควรจะสามารถย้ายฮาร์ดดิสก์ตัว และเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องโดยไม่ได้รับข้อความข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม หมายเหตุว่า ผลต่างของฮาร์ดแวร์อื่น ๆ อาจส่งผลปัญหาอื่น ๆ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. การคัดลอกรายละเอียดต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึก แล้ว บันทึกแฟ้มลงในฟลอปปีดิสก์เป็น Mergeide.reg

  หมายเหตุ:ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้บันทึกแฟ้ม โดยใช้นามสกุลเป็น.reg และไม่มีนามสกุล.txt
  ********* START COPY FROM HERE ************* Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="atapi"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="atapi"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*pnp0600]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="atapi"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*azt0502]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="atapi"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\gendisk]"ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="disk"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_5513]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="pciide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571]"Service"="pciide""ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1222]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="intelide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="intelide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="intelide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="intelide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="intelide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="intelide"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199]"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}""Service"="intelide";Add driver for Atapi (requires atapi.sys in drivers directory)[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi]"ErrorControl"=dword:00000001"Group"="SCSI miniport""Start"=dword:00000000"Tag"=dword:00000019"Type"=dword:00000001"DisplayName"="Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller""ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,\  00,73,00,79,00,73,00,00,00;Add driver for intelide (requires intelide.sys in drivers directory)[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IntelIde]"ErrorControl"=dword:00000001"Group"="System Bus Extender""Start"=dword:00000000"Tag"=dword:00000004"Type"=dword:00000001"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00,74,00,65,00,6c,00,69,\  00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00;Add driver for pciide (requires pciide.sys and pciidex.sys in drivers directory)[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PCIIde]"ErrorControl"=dword:00000001"Group"="System Bus Extender""Start"=dword:00000000"Tag"=dword:00000003"Type"=dword:00000001"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,\  00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00						************ END COPY HERE ***************
 2. แยก Atapi.sys จะ Intelide.sys, Pciide.sys และแฟ้ม Pciidex.sys จาก %SystemRoot%\Driver Cache\i386\Driver.cab แฟ้ม หรือคัดลอกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32\Drivers จากสื่อกระจายบริการส่วนใหญ่ที่เพิ่งติดตั้ง service pack ถ้า service pack ได้มีการติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. ใน Microsoft Windows Explorer คลิกขวาMergeide.regแฟ้ม ที่อยู่ในไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์ แล้ว คลิกผสาน.
 4. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันว่า คุณต้องการเพิ่มข้อมูลในแฟ้ม Mergeide.reg รีจิสทรี
 5. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้น ย้ายไดรฟ์ดิสก์ของระบบไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทดสอบที่คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007b" และจะ เริ่มต้นเครื่องทดสอบอื่น ๆ

เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" หลังจากที่คุณทำการปรับปรุงไดรเวอร์ PERC2 SCSI บนเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Dell PowerEdge 2450

เมื่อคุณปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับคอนโทรลเลอร์ SCSI ของคุณจาก Windows Update เว็บไซต์ของ Microsoft คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาด Stop ที่คล้ายกับต่อไปนี้บนหน้าจอสีน้ำเงินเมื่อคุณเริ่มระบบใหม่:
*** หยุด: 0x0000007b (0xf201b848, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

สาเหตุ:

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณปรับปรุงไดรเวอร์คอนโทรลเลอร์ SCSI สำหรับตัวควบคุมอาร์เรย์ PERC2 RAID บนเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Dell PowerEdge 2450 และอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณปรับปรุงเฟิร์มแวร์ในตัวควบคุมอาร์เรย์ PERC2 RAID ไม่ก่อนที่คุณติดตั้งไดรเวอร์ SCSI จากเว็บไซต์ Windows Update
 • โหลดไดรเวอร์ Afamgt UpperFilter ที่ "อย่างรวดเร็วโปรแกรมอรรถประโยชน์" ใน Windows รีจิสทรี

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับปรากฏ ทำตามวิธีที่ 2 เท่านั้นหากมีวิธีที่ 1 ไม่สามารถแก้ปัญหา และทำตามวิธีที่ 3 หากวิธีที่ 2 ไม่สามารถแก้ปัญหา

วิธีที่ 1: แทนแฟ้มโปรแกรมควบคุม Perc2.sys

แทนแฟ้มโปรแกรมควบคุม Perc2.sys ที่ปรับปรุง ด้วยรุ่นถูกต้องสำหรับระดับเฟิร์มแวร์ของคอนโทรลเลอร์ SCSI RAID โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ:ถ้าคุณอัพเดตเฟิร์มแวร์ของคอนโทรลเลอร์ RAID ก่อนหน้านี้ ขอรับรุ่นถูกต้องของโปรแกรมควบคุม Perc2.sys จาก Dell คุณไม่สามารถใช้รุ่นของแฟ้มที่มีอยู่ในซีดีรอม OpenManage ที่มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ การขอรับรุ่นถูกต้องของ Perc2.sys แฟ้ม ผู้ติดต่อ Dell หรือเยี่ยมชมในคอมพิวเตอร์ Dell FTP เว็บไซต์ต่อไปนี้:
 1. ใช้ซีดีรอม Windows 2000 เพื่อเริ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้น กด F6 เพื่อติดตั้งโปรแกรมของบริษัทอื่น SCSI หรือโวควบคุม

  หมายเหตุ:คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS ของคุณก่อนที่คุณสามารถเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณจากไดรฟ์ซีดีรอมหรือดีวีดีรอม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าคอนฟิกคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มบูตจากไดรฟ์ CD-ROM หรือ DVD-ROM โปรดดูเอกสารที่ให้มากับคอมพิวเตอร์หรือติดต่อบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์
 2. S กด การระบุอุปกรณ์เพิ่มเติม แล้ว ใส่แผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ที่ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องสำหรับการตรวจทานเฟิร์มแวร์ที่มีการติดตั้งตัวควบคุม PERC2 RAID ของคุณ
 3. กด R เพื่อซ่อมแซมการติดตั้ง Windows 2000
 4. กด C เพื่อใช้ Recovery Console
 5. พิมพ์หมายเลขที่แสดง Windows 2000 ติดตั้งที่คุณต้องการซ่อมแซม และจากนั้น เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
 6. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:cd system32\driversแล้ว กด ENTER
 7. เปลี่ยนชื่อแฟ้มโปรแกรมควบคุม Perc2.sys ที่ dated 10.29.01

  เมื่อต้องการทำเช่นนั้น พิมพ์ren perc2.sys perc2.oldที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER
 8. การคัดลอกแฟ้ม Perc2.sys รุ่นที่ถูกต้องจากฟลอปปีดิสก์ลงในโฟลเดอร์ Winnt\System32\Drivers

  To do so, at the command prompt, typecopy a:\perc2.sysแล้ว กด ENTER
 9. ประเภท:exitto exit Recovery Console and restart the computer.
If Windows does not start successfully, go to Method 2.

Method 2: Remove the Afamgt filter driver

Remove the Afamgt filter driver from the Windows registry. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. Perform a parallel installation of Windows 2000.

  For more information about how to do so, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  266465วิธีการที่ทำการติดตั้งแบบขนานของ Windows 2000 หรือ Windows Server 2003
 2. From the new installation of Windows, start Registry Editor, and then locate the
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  รีจิสตรีคีย์
 3. ในการรีจิสทรีเมนู คลิกLoad Hive.
 4. Locate the SystemRoot\System32\Config folder of the original Windows installation, click theระบบ:file, and then clickOPEN.
 5. ในการโหลดไฮฟ์กล่อง ชนิดtestแล้ว คลิกตกลง.

  กระบวนการ
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  hive of the original Windows installation is loaded as a subkey of the current
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  รีจิสตรีคีย์
 6. Delete the AFAMGT data item from the UpperFilters value in the following registry location of the loaded registry hive:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\test\ControlSet001\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002 BE10318}
  Value: UpperFilters
  Data: AFAMGTUnload the registry hive
  เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกการtestคีย์ แล้วคลิกยกเลิกการโหลดไฮฟ์ในการรีจิสทรีเมนู
 7. คลิกใช่to confirm the unloading of the test registry key and all its subkeys.
 8. Quit Registry Editor, and then restart the computer to the original Windows installation.
If Windows does not start successfully, go to Method 3.

Method 3: Update the RAID controller firmware

Update the firmware of the RAID controller to the latest revision. For information about how to update the firmware, see the documentation that was included with the device, or contact Dell. To contact Dell, visit the following Dell Web site:

A "Stop: 0x0000007B" error message occurs when you start your computer to a mirrored dynamic disk

If you use software mirroring on dynamic disks for your boot partition, you may receive the following error message when you start and when you shutdown your computer:
STOP: 0x0000007B (0x817bdee8, 0xc0000010, 0x00000000, 0x00000000) Inaccessible_Boot_Device
หมายเหตุ:The second parameter in the error message is defined as:
0xc0000010 STATUS_INVALID_DEVICE_REQUEST

สาเหตุ:

This problem may occur in situations when the primary boot disk at some time reported some unrecoverable disk I/O errors, and has failed redundancy. This causes the primary boot volume to be flagged with a "recover" status in the Logical Disk Manager (LDM) database, and prevents booting to the stale volume.

การแก้ไข

To work around this problem, use a fault tolerance (FT) boot floppy to restart the computer to the operating system that is located on the shadow drive.

หลังจากคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์กับระบบปฏิบัติการบนไดรฟ์เงา เริ่มการทำงานการจัดการดิสก์ คลิกขวาไดรฟ์หลัก (ดังกล่าวควรมีสามเป็นสีเหลืองเหลี่ยมแสดงข้าง ๆ ที่บ่งชี้ว่า คุณต้องการให้ความสนใจ), แล้ว คลิกเปิดการใช้งานดิสก์ใหม่เมื่อต้องการเอาค่าสถานะการกู้คืน และเริ่มการทำงาน regeneration หลังจากมิเรอร์คือ regenerated และ healthy คุณสามารถเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะที่โดยปกติคุณทำลงในไดรฟ์หลัก

อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณตรวจสอบสาเหตุไดรฟ์หลักที่มีข้อผิดพลาดของ I/O และ การแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการ reoccurrence ปัญหานี้ ตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบสำหรับข้อความเหตุการณ์ที่บันทึกไว้โดยDmioแหล่งเหตุการณ์ก่อนการปัญหาการเริ่มต้นระบบ

หมายเหตุ:ถ้าข้อผิดพลาด i/o ของดิสก์ที่ไม่สามารถกู้คืนที่ทำให้เกิดปัญหานี้เท่านั้นเกิดขึ้นในกระบวนการเริ่มระบบก่อนหน้า แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบอาจไม่ประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับการสำรองที่ล้มเหลวจนถึงหลังจากที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังไดรฟ์เงาสำเร็จ

เมื่อคุณใช้ดิสก์แบบไดนามิกมิเรอร์สำหรับระบบปฏิบัติการดิสก์ก่อนที่คุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ ค้นหาในการจัดการดิสก์เพื่อให้แน่ใจว่า ไดรฟ์ข้อมูลที่ทำมิเรอร์และไดนามิกดิสก์อยู่ในสถานะที่ healthy และไม่ต้องแสดงข้อผิดพลาด ถ้าข้อผิดพลาดปรากฏ ทำการดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาด โดย reactivating ดิสก์การตั้งค่าสถานะ LDM ถ้าการดำเนินการนี้ไม่สำเร็จ รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณลงในไดรฟ์ทั้งหมด โดยใช้ข้อบกพร่องระดับการยอมรับ (FT) เริ่มต้นระบบแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์สำหรับเริ่มระบบใหม่ที่จัดกำหนดการไว้ถัดไป

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" เกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่คุณติดตั้งแผงวงจรหลักที่ใหม่

เมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่คุณติดตั้งแผงวงจรหลักที่ใหม่ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้บนหน้าจอสีน้ำเงิน:
ทำให้หยุดชะงัก: 0x0000007B: (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

สาเหตุ:

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าแผงวงจรหลักใหม่ประกอบด้วยตัวควบคุม IDE ฝังตัวที่ใช้ chipset ที่แตกต่างจากแผงวงจรหลักที่เดิม

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เริ่มต้นการติดตั้ง Windows 2000 และการซ่อมแซมการติดตั้ง Windows 2000 แล้ว โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ฟลอปปีดิสก์การติดตั้ง Windows 2000 หรือ จากซีดี รอม Windows 2000

  หมายเหตุ:เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์จากซีดีรอม Windows 2000 เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องกำหนดค่าให้เริ่มการทำงานจากไดรฟ์ซีดีรอมหรือไดรฟ์ดีวีดี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าให้คอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานจากซีดีรอมไดรฟ์ หรือไดรฟ์ดีวีดี ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิต
 2. ที่ต้อนรับสู่การตั้งค่าจอ กด ENTER
 3. อ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน และจากนั้น เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยอมรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของข้อตกลงการให้ Windows 2000 กด F8
 4. เลือกการติดตั้งปัจจุบันของ Windows 2000 (หากยังไม่ได้เลือกไว้), และจากนั้น กด R.
 5. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อซ่อมแซมการติดตั้ง Windows 2000

คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop FTDISK_INTERNAL_ERROR 0x00000058" เมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังไดรฟ์เงาจากมิเรอร์พื้นฐานที่ใช้งานไม่ได้

ด้วย Windows 2000 คุณสามารถปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ใช้ Microsoft Windows NT 4.0 ที่ดิสก์ของระบบปฏิบัติการที่เป็นซอฟต์แวร์การมิเรอร์ โดยแรกไม่ต้องการหยุดพักมิเรอร์ windows 2000 ที่มีข้อจำกัดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับดิสก์พื้นฐาน และความผิดพลาดก่อนหน้า tolerant ตั้งค่าเช่นมิเรอร์ ข้อจำกัดหนึ่งไม่ว่า คุณไม่สามารถบูตจาก "เก่า" หรือออกซิงค์หลักไดรฟ์ลงในไดรฟ์เงา
ถ้าเนื่องจากสาเหตุใดๆ ของไดรฟ์ระบบปฏิบัติการหลักไม่ทำงาน หรือใส่แบบออฟไลน์ขณะที่อยู่ในการกำหนดค่าซอฟต์แวร์มิเรอร์ Windows 2000 ยังคงทำงานจากไดรฟ์เงา If you perform a typical shutdown at this point and revive the primary operating system drive, you cannot use the primary drive to boot back into the functioning shadow drive. This is apparent only if you already have an entry in the Boot.ini file that points to the shadow drive operating system, and then you try to use that entry after the primary drive does not pass redundancy. In this situation, you receive a "Stop 0x00000058 FTDISK_INTERNAL_ERROR" error message when you try to boot to either the primary or the shadow operating system disk. If you then remove or turn off the shadow drive and then try to boot into the stale primary drive, you receive a "Stop 0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE" error message. This is also a protection mechanism because the most current data is on the shadow drive.

หมายเหตุ:The information in this article only applies to basic disks, and does not apply to dynamic disks.
To guard against data loss and to fully recover from the "Stop 0x00000058 FTDISK_INTERNAL_ERROR" error message, follow these steps:
 1. Use a Windows NT fault tolerant boot floppy disk to start your computer to the shadow (secondary) system drive.
 2. In Windows 2000, follow these steps:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่า, and thenclick Control Panel.
  2. คลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบ, and then double-clickการจัดการคอมพิวเตอร์.
  3. คลิกสองครั้งเก็บข้อมูลแล้ว คลิกการจัดการดิสก์.
  4. Right-click the mirror partition, and then clickResynchronize Mirror.

   When the status of the mirror appears asHealthy, shutdown, and then restart your computer.
  5. Start your computer to the healthy primary operating system drive.
  หมายเหตุ:Mirrored dynamic disk operating system drives do not have this restriction. In a similar situation, if you use mirrored dynamic disks, you do not receive the "Stop 0x00000058 FTDISK_INTERNAL_ERROR" error message when you start your computer to the shadow drive. This is one of the advantages that dynamic disks have over basic disks.

A "Stop 0x0000007B" error message occurs after you remove Roxio Easy CD Creator 5 Platinum

When you restart the computer after you remove Roxio Easy CD Creator 5 Platinum, you may receive a Stop error message on a blue screen that is similar to the following:
*** STOP: 0x0000007B (0xF741B84C, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
You may also receive this error message when you reinstall Roxio Easy CD Creator 5 Platinum edition.

สาเหตุ:

This problem may occur if the PrtSeqRd.sys
upperfilters
driver registry entry that was added by Easy CD Creator 5 Platinum Setup is not removed when you remove Easy CD Creator 5 Platinum. When you remove the program, the PrtSeqRd.sys driver file is removed, but the UpperFilters entry may remain in the registry. In this situation, you may receive a "Stop 0x0000007B" error message when you start Windows.

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับปรากฏ Try the next method only if the previous method does not resolve this problem.

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

Method 1: Use a backup registry System hive to edit the registry

To do this, follow these steps
 1. Start the computer by using the Windows 2000 CD-ROM.

  หมายเหตุ:คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS ของคุณก่อนที่คุณสามารถเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณจากไดรฟ์ซีดีรอมหรือดีวีดีรอม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าคอนฟิกคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มบูตจากไดรฟ์ CD-ROM หรือ DVD-ROM โปรดดูเอกสารที่ให้มากับคอมพิวเตอร์หรือติดต่อบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์
 2. ถ้าคุณต้องการให้ตัวควบคุมบนฮาร์ดดิสก์อื่น กด S การระบุอุปกรณ์เพิ่มเติม แล้ว ใส่แผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ที่ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องสำหรับตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์
 3. กด R เพื่อซ่อมแซมเลือก และจากนั้น กด C เพื่อเลือกคอนโซลการกู้คืน
 4. พิมพ์หมายเลขที่แสดง Windows 2000 ติดตั้งที่คุณต้องการซ่อมแซม และจากนั้น เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
 5. การเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ %windir%\System32\Config เปลี่ยนชื่อแฟ้มระบบ System.old และคัดลอกแฟ้มระบบจากโฟลเดอร์ %windir%\Repair\System

  เมื่อต้องการทำเช่นนั้น พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่งไดรฟ์: \WinNT แสดงกล่องโต้ตอบ (ที่ใดไดรฟ์ไดรฟ์ และ WinNT เป็นโฟลเดอร์ที่มีการติดตั้ง Windows 2000), แล้ว กด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด:
  cd system32\config
  ren system system.old
  การคัดลอก C:\winnt\repair\system
  ข้อมูลต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
  1 file(s) copied.
 6. ประเภท:exitกด ENTER เพื่อออกจากคอนโซลการกู้คืน แล้ว รีสตาร์ท Windows

  หมายเหตุ:หาก Windows ไม่เริ่มทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปที่ "วิธีการ 2:ปิดใช้งานใน Easy ซีดีผู้สร้างบริการ" ในบทความนี้ และทำตามขั้นตอนเหลือในวิธีการนี้ไม่
 7. เข้าสู่ระบบ Windows ในฐานะผู้ดูแล
 8. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ในการOPENกล่อง ชนิดregedt32แล้ว คลิกตกลง.
 9. คลิกHKEY_LOCAL_MACHINEและจากนั้นในการรีจิสทรีเมนู คลิกโหลดไฮฟ์.
 10. ค้นหาโฟลเดอร์ C:\Winnt\System32\Config คลิกSystem.oldแล้ว คลิกOPEN.
 11. ในการชื่อคีย์กล่อง ชนิดTestแล้ว คลิกตกลง.

  โหลดไฮฟ์ของระบบเดิมภายใต้การปัจจุบัน
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  hive เป็นการทดสอบ
 12. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\test\ControlSet001\Control\Class\ {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 }
 13. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกlowerfiltersและจากนั้นในการแก้ไขเมนู คลิกลบ.

  คลิกใช่เมื่อต้องการยืนยันการลบ
 14. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกupperfiltersและจากนั้นในการแก้ไขเมนู คลิกลบ.

  คลิกใช่เมื่อต้องการยืนยันการลบ
 15. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\test\ControlSet001\Control\Class\ {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 }
 16. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งupperfilters.
 17. ในการข้อมูลกล่อง ลบPrtSeqRd.sysรายการ แล้วคลิกตกลง.

  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้อนุญาตให้มีตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อเอาสตริงว่าง คลิกตกลง.
 18. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\test\ControlSet001\Services
 19. ปิดใช้งานบริการที่ตรงกับคีย์ต่อไปนี้รีจิสทรีย่อยของรี (ถ้ามีอยู่) โดยการเปลี่ยนแปลง นั้นเริ่มการทำงานมูลค่าไป4:
  Cdr4_2K

  Cdralw2k

  dvd_2K Cdudf

  Mmc_2K

  PrtSeqRd

  Pwd_2K

  UdfReadr
  เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกที่คีย์ย่อย (ตัวอย่างเช่น คลิCdr4_2K), ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งเริ่มการทำงานในการข้อมูลกล่อง ชนิด4แล้ว คลิกตกลง.
 20. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 12 ผ่าน 19 สำหรับอื่น ๆ ทั้งหมดControlSet00xxxรายการ (ที่xxxเป็นตัวเลข) ภายใต้การ
  HKEY_LOCAL_MACHINE\test
  จิสตรีซับคีย์--ตัวอย่างเช่น
  ControlSet002
  .
 21. ยกเลิกการโหลดรีจิสทรีไฮฟ์ System.old โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกTestและจากนั้นในการรีจิสทรีเมนู คลิกยกเลิกการโหลดไฮฟ์.
  2. คลิกใช่เมื่อต้องการยืนยันที่ unloading ของ
   Test
   คีย์และคีย์ย่อยของทั้งหมด
 22. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี และระบบกลุ่มเดิมของรีจิสทรีที่โหลดแล้ว โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ซีดีรอม Windows 2000
  2. ถ้าคุณต้องการให้ตัวควบคุมบนฮาร์ดดิสก์อื่น กด S การระบุอุปกรณ์เพิ่มเติม แล้ว ใส่แผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ที่ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องสำหรับตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์
  3. กด R เพื่อซ่อมแซมเลือก และจากนั้น กด C เพื่อเลือกคอนโซลการกู้คืน
  4. พิมพ์หมายเลขที่แสดง Windows 2000 ติดตั้งที่คุณต้องการซ่อมแซม และจากนั้น เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
  5. การเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ %windir%\System32\Config การเปลี่ยนชื่อแฟ้มระบบเพื่อ System.xxx แล้ว เปลี่ยนชื่อแฟ้ม System.old กับระบบ

   เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในการไดรฟ์: \WinNT แสดงกล่องโต้ตอบ (ที่ใดไดรฟ์ไดรฟ์ และ WinNT เป็นโฟลเดอร์ที่มีการติดตั้ง Windows 2000), กด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด:
   cd system32\config
   ren ระบบ system.xxx
   ระบบ system.old ren
  6. ประเภท:exitแล้ว กด ENTER เพื่อออกจากคอนโซลการกู้คืน
  7. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์โดยปกติ
วิธีที่ 2: บริการผู้สร้างซีดี Easy การปิดการใช้งาน
 1. เริ่มคอมพิวเตอร์ โดยใช้ซีดีรอม Windows 2000
 2. ถ้าคุณต้องการให้ตัวควบคุมบนฮาร์ดดิสก์อื่น กด S การระบุอุปกรณ์เพิ่มเติม แล้ว ใส่แผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ที่ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องสำหรับตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์
 3. กด R เพื่อซ่อมแซมเลือก และจากนั้น กด C เพื่อเลือกคอนโซลการกู้คืน
 4. พิมพ์หมายเลขที่แสดง Windows 2000 ติดตั้งที่คุณต้องการซ่อมแซม และจากนั้น เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
 5. การเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ %windir%\System32\Config การเปลี่ยนชื่อแฟ้มระบบเพื่อ System.xxx แล้ว เปลี่ยนชื่อแฟ้ม System.old กับระบบ

  เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในการไดรฟ์: \WinNT แสดงกล่องโต้ตอบ (ที่ใดไดรฟ์ไดรฟ์ และ WinNT เป็นโฟลเดอร์ที่มีการติดตั้ง Windows 2000), กด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด:
  cd system32\config
  ren ระบบ system.xxx
  ระบบ system.old ren
 6. การเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ %windir%\System32\Drivers

  เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
  ซีดี C:\WinNT\System32\Drivers
 7. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter หลังจากแต่ละบรรทัด:
  ren prtseqrd.sys prtseqrd.old
  การคัดลอก diskperf.sys prtseqrd.sys
 8. การปิดใช้งานบริการต่อไปนี้ของ Roxio ในกรณีนี้การนำเสนอ:
  Cdr4_2K
  Cdralw2k
  dvd_2K Cdudf
  Mmc_2K
  PrtSeqRd
  Pwd_2K
  UdfReadr
  เมื่อต้องการทำเช่นนั้น พิมพ์ปิดใช้งานServiceNameแล้ว กด ENTER ที่ใดServiceNameมีชื่อของบริการที่อยู่ในรายการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น พิมพ์ปิดการใช้งาน cdr4_2kแล้ว กด ENTER
 9. ถ้าแฟ้มต่อไปนี้อยู่ในโฟลเดอร์ C:\WinNT\System32\Drivers เปลี่ยนชื่อแฟ้มให้ใช้ส่วนขยาย.old:
  Cdr4_2K.sys
  Cdralw2k.sys
  Cdudf.sys
  โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:dir cdr4_2k.sysแล้ว กด ENTER

   If the file name appears, typeren cdr4_2K.sys cdr4_2K.oldแล้ว กด ENTER
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:dir cdralw2k.sysแล้ว กด ENTER

   If the file name appears, typeren cdralw2k.sys cdralw2k.oldแล้ว กด ENTER
  3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:dir cdudf.sysแล้ว กด ENTER

   If the file name appears, typeren cdudf.sys cdudf.old, and then press ENTER
 10. ประเภท:exit, and then press ENTER to exit Recovery Console and restart the computer.
 11. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยใช้ซีดีรอม Windows 2000 กด ENTER เพื่อให้ตั้งค่า Windows และจากนั้น กด R เพื่อซ่อมแซม Windows ปัจจุบันติดตั้ง
วิธีที่ 3: แก้ไขไฮฟ์ของระบบจากการติดตั้ง Windows แบบขนาน
 1. ทำการติดตั้ง Windows แบบขนาน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนั้น ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  266465วิธีการที่ทำการติดตั้งแบบขนานของ Windows 2000 หรือ Windows Server 2003
 2. ในการติดตั้งใหม่ของ Windows คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.

  ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหา และจากนั้น คลิกการHKEY_LOCAL_MACHINEคีย์:
 4. ในการรีจิสทรีเมนู คลิกโหลดไฮฟ์.
 5. ค้นหาโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32\Config ของการติดตั้ง Windows ดั้งเดิม คลิกการระบบ:แฟ้ม แล้วคลิกOPEN.
 6. ในการโหลดไฮฟ์กล่อง ชนิดTestแล้ว คลิกตกลง.

  การไฮฟ์ของระบบของการติดตั้ง Windows ที่เดิมถูกโหลดภายใต้การปัจจุบัน
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  hive เป็นการทดสอบ
 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 12 ผ่าน 19 ของส่วน "วิธี 1:ใช้เป็นข้อมูลสำรองรีจิสทรี System ไฮฟ์เพื่อแก้ไขใน Registry" ก่อนหน้าในบทความนี้เพื่อแก้ไขคีย์ย่อยของรีจิสทรีทดสอบ
 8. ยกเลิกการโหลดคีย์ย่อยของรีจิสทรีทดสอบ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกTestและจากนั้นในการรีจิสทรีเมนู คลิกยกเลิกการโหลดไฮฟ์.
  2. คลิกใช่เมื่อต้องการยืนยันที่ unloading ของ
   Test
   คีย์และคีย์ย่อยของทั้งหมด
 9. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้ง Windows ต้นฉบับ

  ถ้าคุณไม่สามารถเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์การติดตั้ง Windows ดั้งเดิม ใช้ซีดีรอม Windows 2000 เพื่อเริ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ กด ENTER เพื่อให้ตั้งค่า Windows แล้ว กด R เพื่อซ่อมแซมการติดตั้ง Windows ปัจจุบัน

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" เกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่คุณติดตั้ง Iomega IomegaWare 3.1

เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
หยุดการ 0x0000007b (parameter1,parameter2,parameter3,parameter4)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

สาเหตุ:

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีการติดตั้ง Iomega IomegaWare เวอร์ชัน 3.1 บนคอมพิวเตอร์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับปรากฏ

วิธีที่ 1:
 1. ใช้'คอนโซลการกู้คืน'เพื่อคืนค่าคอมพิวเตอร์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เริ่มคอมพิวเตอร์ โดยใช้ซีดีรอม Windows 2000

   หมายเหตุ:คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS ของคุณก่อนที่คุณสามารถเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณจากไดรฟ์ซีดีรอมหรือดีวีดีรอม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าคอนฟิกคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มบูตจากไดรฟ์ CD-ROM หรือ DVD-ROM โปรดดูเอกสารที่ให้มากับคอมพิวเตอร์หรือติดต่อบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์
  2. กด R เพื่อซ่อมแซมเลือก และจากนั้น กด C เพื่อเลือกคอนโซลการกู้คืน
  3. พิมพ์หมายเลขที่แสดง Windows 2000 ติดตั้งที่คุณต้องการซ่อมแซม และจากนั้น เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
  4. การเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ %windir%\System32\Config เปลี่ยนชื่อแฟ้มระบบ System.old และคัดลอกแฟ้มระบบจากโฟลเดอร์ %windir%\Repair\System

   เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในการไดรฟ์: \WinNT แสดงกล่องโต้ตอบ (ที่ใดไดรฟ์ไดรฟ์ และ WinNT เป็นโฟลเดอร์ที่มีการติดตั้ง Windows 2000), แล้ว กด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด:
   cd system32\config
   ren system system.old
   การคัดลอก C:\WinNT\repair\system
  5. ประเภท:exitแล้ว กด ENTER
  6. เริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ ตามที่คุณทำตามปกติ

   ถ้าคุณสามารถเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณตามที่คุณตามปกติ ทำ ไปที่ขั้นตอนที่ 2 ของวิธีนี้ และทำ ตามขั้นตอนเหลือในวิธีการนี้ หากคุณไม่สามารถเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ ตามที่คุณทำโดยปกติ ไปที่วิธีที่ 2
 2. แก้ไขรีจิสทรี โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 3. สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ในการOPENกล่อง ชนิดregedt32แล้ว คลิกตกลง.
  3. ค้นหาและคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้::
   HKEY_LOCAL_MACHINE
  4. ในการรีจิสทรีเมนู คลิกโหลดไฮฟ์และโหลดไฮฟ์ Windows\System32\Config\System.old แล้ว
  5. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ระบุชื่อ พิมพ์Test.
  6. ค้นหา และจากนั้น คลิกที่คีย์ต่อไปนี้ ที่ใดxxxแสดงหมายเลขเช่น 001 และ 002:
   ControlSetxxx\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 }
   ControlSetxxx\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 }
  7. ลบการ
   lowerfilters
   รายการสำหรับแต่ละคีย์ในขั้นตอน 2f
  8. ภายใต้ControlSetxxx\Servicesปิดใช้งานบริการที่ตรงกับคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มการทำงานมูลค่าไป4:
   Iomdisk

   Disk2 กิจกรรม Iomega

   IomegaAccess

   ZipToA
   เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกที่คีย์ย่อย (ตัวอย่างเช่น คลิIomdisk), ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งเริ่มการทำงานในการข้อมูลกล่อง ชนิด4แล้ว คลิกตกลง.
  9. ในการรีจิสทรีเมนู คลิกยกเลิกการโหลดไฮฟ์แล้ว ยกเลิกการโหลดไฮฟ์ Windows\System32\Config\System.old
  10. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 4. คืนค่าแฟ้มระบบ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เริ่มคอมพิวเตอร์ โดยใช้ซีดีรอม Windows 2000
  2. กด R เพื่อซ่อมแซมเลือก และจากนั้น กด C เพื่อเลือกคอนโซลการกู้คืน
  3. พิมพ์หมายเลขที่แสดง Windows 2000 ติดตั้งที่คุณต้องการซ่อมแซม และจากนั้น เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
  4. การเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ %windir%\System32\Config การเปลี่ยนชื่อแฟ้มระบบเพื่อ System.xxx แล้ว เปลี่ยนชื่อแฟ้ม System.old กับระบบ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในการไดรฟ์: \WinNT แสดงกล่องโต้ตอบ (ที่ใดไดรฟ์ไดรฟ์ และ WinNT เป็นโฟลเดอร์ที่มีการติดตั้ง Windows 2000), แล้ว กด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด:
   cd system32\config
   ren ระบบ system.xxx
   ระบบ system.old ren
  5. ประเภท:exitแล้ว กด ENTER เพื่อออกจากคอนโซลการกู้คืน
 5. เริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ ตามที่คุณทำโดยปกติ และเอาโปรแกรม IomegaWare จากคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้เครื่องมือ'เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม'
วิธีที่ 2

ถ้าคุณไม่สามารถเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ ตามที่คุณทำโดยปกติหลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนที่ 1 ของวิธีที่ 1 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใช้'คอนโซลการกู้คืน'เลิกทำการคืนค่าระบบ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เริ่มคอมพิวเตอร์ โดยใช้ซีดีรอม Windows 2000
  2. กด R เพื่อซ่อมแซมเลือก และจากนั้น กด C เพื่อเลือกคอนโซลการกู้คืน
  3. พิมพ์หมายเลขที่แสดง Windows 2000 ติดตั้งที่คุณต้องการซ่อมแซม และจากนั้น เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
  4. การเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ %windir%\System32\Config การเปลี่ยนชื่อแฟ้มระบบเพื่อ System.xxx แล้ว เปลี่ยนชื่อแฟ้ม System.old กับระบบ

   เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในการไดรฟ์: \WinNT แสดงกล่องโต้ตอบ (ที่ใดไดรฟ์ไดรฟ์ และ WinNT เป็นโฟลเดอร์ที่มีการติดตั้ง Windows 2000), กด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด:
   cd system32\config
   ren ระบบ system.xxx
   ระบบ system.old ren
 2. เปลี่ยนชื่อ และคัดลอกไดรเวอร์ Iomdisk.sys

  เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ที่คอมมานด์พร้อมต์ พิมพ์ต่อไปนี้บรรทัด กด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด:
  ซีดี WinNT\system32\drivers
  ren iomdisk.sys iomdisk.old
  การคัดลอก atapi.sys iomdisk.sys
 3. การปิดการใช้งานการบริการ Iomega โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:listsvcแล้ว ค้นหาบริการ Iomega ต่อไปนี้:
   • Iomdisk
   • Disk2 กิจกรรม Iomega
   • IomegaAccess
   • ZipToA
  2. สำหรับแต่ละบริการในรายการ พิมพ์ปิดใช้งานServiceNameโดย:ServiceNameชื่อของบริการที่คุณต้องการปิดใช้งานอยู่
 4. ทำการปรับรุ่นแบบแทนที่ของ Windows 2000

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ทำการปรับรุ่นแบบแทนที่ของ Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  292175วิธีการปรับรุ่นแบบแทนที่สำหรับ Windows 2000
 5. ลบโปรแกรม IomegaWare จากคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้เครื่องมือ'เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม'

เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" หลังจากที่คุณติดตั้งเครื่องมือ Iomega

หลังจากที่คุณติดตั้งเครื่องมือ Iomega บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
หยุด 0x0000007b (parameter1,parameter2,parameter3,parameter4)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

สาเหตุ:

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในกรณีไม่มีปัญหากับไดรเวอร์ Iomega ATAPI จะป้องกันไม่ให้ Windows เริ่มการทำงานอย่างถูกต้องได้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มคอมพิวเตอร์ โดยใช้ซีดีรอม Windows 2000
 2. กด R เพื่อซ่อมแซมเลือก และจากนั้น กด C เพื่อเลือกคอนโซลการกู้คืน
 3. พิมพ์หมายเลขที่แสดง Windows 2000 ติดตั้งที่คุณต้องการซ่อมแซม และจากนั้น เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
 4. เมื่อต้องการปิดการใช้ไดรเวอร์ Iomega พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่งของ Recovery Console และกด enter:
  ปิดการใช้งาน imgatapi
 5. การตรวจสอบว่า บริการ Iomega Atapi ยังคงได้ถูกกำหนดเป็นBOOTพิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter:
  listsvc
 6. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:
  • ถ้าบริการ Iomega Atapi ถูกกำหนดเป็นBOOTประเภท:exitแล้ว กด ENTER เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
  • ถ้าบริการ Iomega Atapi ถูกกำหนดเป็นที่ปิดใช้งานพิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter หลังจากแต่ละบรรทัด:
   เปิดการใช้งาน atapi service_boot_start
   exit
 7. ลบโปรแกรม IomegaWare จากคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้เครื่องมือ'เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม'

เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007B" หลังจากคุณลบ Veritas Manager ธุรกรรมเปิด

หลังจากคุณลบ Veritas ตัวจัดการเปิดธุรกรรมจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อคุณรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ:
หยุดการ 0x0000007b (parameter1,parameter2,parameter3,parameter4)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
หยุดการ 0x00000050 (parameter1,parameter2,parameter3,parameter4)
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
การใช้คุณลักษณะ last known Good Configuration เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้การตั้งค่าล่าสุดที่ทำงานอย่างถูกต้องไม่สามารถแก้ปัญหา

ผู้จัดการของ Veritas เปิดธุรกรรมเป็นส่วนประกอบของ Veritas Exec การสำรองข้อมูล

สาเหตุ:

ซึ่งอาจเกิดขึ้นถ้าจะไม่มีลบบางรายการรีจิสทรีที่ถูกเพิ่มโดย Veritas เปิดธุรกรรม Manager เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรม เมื่อคุณเอาโปรแกรมออก และรายการรีจิสทรีเหล่านี้จะป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มการทำงานอย่างถูกต้อง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไข ลบออกอ้างอิงที่เหลือไปยังโปรแกรมควบคุม Otman5 จากรีจิสทรีด้วยตนเอง เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณก่อน การติดตั้งสำเนาของ Windows 2000 แบบขนานไปยังโฟลเดอร์ที่แยกต่างหาก แล้ว ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีไฮฟ์ของระบบในรีจิสทรีที่ปรับเปลี่ยน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ทำการติดตั้ง Windows แบบขนาน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนั้น ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  266465วิธีการที่ทำการติดตั้งแบบขนานของ Windows 2000 หรือ Windows Server 2003
 2. ในการติดตั้งใหม่ของ Windows คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.

  ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหา และจากนั้น คลิกการHKEY_LOCAL_MACHINEคีย์:
 4. ในการรีจิสทรีเมนู คลิกโหลดไฮฟ์.
 5. ค้นหาโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32\Config ของการติดตั้ง Windows ดั้งเดิม คลิกการระบบ:แฟ้ม แล้วคลิกOPEN.
 6. ในการโหลดไฮฟ์กล่อง ชนิดTestแล้ว คลิกตกลง.

  การไฮฟ์ของระบบของการติดตั้ง Windows ที่เดิมถูกโหลดภายใต้การปัจจุบัน
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  hive เป็นการทดสอบ
 7. ค้นหาและคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\Select
  ทำการบันทึกย่อของค่าในค่าเริ่มต้นรายการ:

  ตัวอย่างเช่น ค่าอาจ0x1.
 8. ค้นหา และคลิ กที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้ ที่ใดxมีหมายเลขที่คุณได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ในขั้นตอนที่ 7:
  ControlSet00x\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 }
 9. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งupperfiltersค่า และเอาการOtman5เส้น
 10. ค้นหา และคลิ กที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้ ที่ใดxมีหมายเลขที่คุณได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ในขั้นตอนที่ 7:
  ControlSet00x\Control\Class\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F }
 11. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งupperfiltersค่า และเอาการOtman5เส้น
 12. ยกเลิกการโหลดคีย์ย่อยของรีจิสทรีทดสอบ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกTestและจากนั้นในการรีจิสทรีเมนู คลิกยกเลิกการโหลดไฮฟ์.
  2. คลิกใช่เมื่อต้องการยืนยันที่ unloading ของ
   Test
   คีย์และคีย์ย่อยของทั้งหมด
 13. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้ง Windows ต้นฉบับ
The third-party products that this article discusses are manufactured by companies that are independent of Microsoft. Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ข้อมูลอ้างอิง
For more information about how to use Recovery Console, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
301645How to use Recovery Console on a computer that does not start in Windows 2000
216417How to install the Windows Recovery Console
For more information about how to disable a service or device that prevents Windows from starting correctly, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
165748How to disable a service or device that prevents NT from booting
For more information about how to troubleshoot startup problems in Windows 2000, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
315396How to troubleshoot startup problems in Windows 2000
For information about your hardware manufacturer, visit the following Web site:Microsoft provides third-party contact information to help you find technical support. ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
VSP 0x7b

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 822052 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 02:57:41 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbhowtomaster kbinfo kbmt KB822052 KbMtth
คำติชม