ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
�งครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย " image-url="https://compass-ssl.microsoft.com/assets/d5/7a/d57a1574-15ee-4b34-9d57-fe5ceded0f2e.png?n=xp_eos_alert_banner_image_enus.png" link-text="การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่" link-url="http://windows.microsoft.com/th-th/eos" class="ng-scope ng-isolate-scope">

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การดาวน์โหลดการแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

822112
อาการ
หลัง จากที่คุณตัดการเชื่อมต่อสายเคเบิล universal serial bus (USB) โปรแกรมที่เชื่อมต่อใหม่ได้อย่างรวดเร็วไม่สามารถสร้างการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์โมเด็ม USB ลักษณะการทำงานนี้อธิบายอาการโดยทั่วไป ที่คุณพบอาการที่แน่นอนขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณกำลังใช้อยู่
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก มีปัญหากับแฟ้ม Unimdm.tsp
การแก้ไข

Microsoft Windows XP

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น


เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size   File name  ------------------------------------------------------  30-May-2003 14:59 5.1.2600.1228 190,464 Unimdm.tsp

Microsoft Windows 2000

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น


เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size   File name  -------------------------------------------------------  16-Jun-2003 17:23 5.0.2195.6756 206,096 Unimdm.tsp  16-Jun-2003 17:23 5.0.2195.6756  14,608 Uniplat.dll
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ออกจากโปรแกรม ถอดสายเคเบิล USB จากอุปกรณ์โมเด็มสำหรับ 10 วินาที และจากนั้น เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ไปยังอุปกรณ์ของโมเด็ม คุณสามารถคาดว่าโปรแกรมจะสร้างการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์โมเด็ม
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนเกิดลักษณะการทำงาน

เมื่อต้องการทบทวนเกิดลักษณะการทำงาน ใช้ใด ๆ โปรแกรมควบคุมคลาสของโมเด็มและโปรแกรมที่ใช้อินเทอร์เฟซ telephony แอพลิเคชันเขียนโปรแกรมสำหรับ (TAPI) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้เครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ หรือ ถ้าคุณใช้การเข้าถึงระยะไกล ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก คอมพิวเตอร์ของฉันคลิก My Network Placesแล้ว คลิก มุมมองการเชื่อมต่อเครือข่าย.
 2. คลิก สร้างการเชื่อมต่อใหม่แล้ว ทำตามพร้อมท์ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อใหม่ คลิก ถัดไป ในแต่ละหน้าของวิซาร์ด
 3. คลิก การเชื่อมต่อกับเครือข่ายในที่ทำงานของฉัน. โดยค่าเริ่มต้น การเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ คาดการณ์ไว้
 4. ชนิด ชั่วคราว ในการ ชื่อบริษัท กล่อง
 5. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับระบบการเรียกเลขหมาย
 6. สร้างการเชื่อมต่อพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนใช้
 7. หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการตัวช่วยสร้าง เรียกเลขหมาย ชั่วคราว การเชื่อมต่อ
 8. ในขณะที่กำลังเชื่อมต่อระบบ ตัดการเชื่อมต่อ และเชื่อมต่อสายเคเบิล USB อีกครั้งภายใน 3 วินาที คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด 651: โมเด็ม (หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ) มีรายงานข้อผิดพลาด
 9. ยกเลิกการ ชั่วคราว การเชื่อมต่อ และคลิกสองครั้งที่แล้ว ชั่วคราว การเชื่อมต่อ
 10. โทรศัพท์ ชั่วคราว การเชื่อมต่อ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด 633: โมเด็ม (หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ) มีอยู่แล้วในการใช้ หรือไม่กำหนดค่าอย่างถูกต้อง
  คุณสามารถยกเลิก และการเรียกเลขหมายซ้ำ ชั่วคราว การเชื่อมต่อ
หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงที่กล่าวถึงในส่วน "การแก้ปัญหา" โปรแกรมอาจใช้เวลา 10 วินาทีเมื่อต้องสร้างการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์โมเด็ม USB
PnP Plug and Play

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 822112 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/30/2012 03:49:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbddk kbnetwork kbplugplay kbusb kbfix kbmt KB822112 KbMtth
คำติชม