ไดรฟ์ซีดีรอม usb อาจทำให้เกิดการเรียกใช้ตัวอักษรชื่อไดรฟ์ซ้ำกัน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:822763
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ถ้าคุณเริ่ม Microsoft Windows 2000 บนคอมพิวเตอร์ที่มีไดรฟ์ซีดีรอม USB ที่แนบ ไดรฟ์ซีดีรอม USB มีสองตัวอักษรชื่อไดรฟ์กำหนดให้กับมัน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้จัดการที่แตกต่างกันกำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ในระหว่างส่วนต่าง ๆ ของลำดับเริ่มต้น

ในระหว่างการเริ่มต้น Windows 2000 I/O Manager ระบุอุปกรณ์เก็บข้อมูลมีอยู่ทั้งหมด และพยายามที่จะกำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ให้กับแต่ละไดรฟ์ข้อมูล โดยทั่วไป ตัวจัดการ I/O กำหนดอักษรไดรฟ์ โดยการเรียกกำหนดใช้ตัวจัดการงาน ตัวจัดการการกำหนดใช้จะรับผิดชอบในการจัดการชื่อไดรฟ์ข้อมูล

ในบางกรณี ตัวจัดการการกำหนดใช้จะไม่สามารถกำหนดอักษรระบุไดรฟ์ไปยังอุปกรณ์ได้เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งาน เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น I/O Manager สร้างการเชื่อมโยงแบบสัญลักษณ์สำหรับอักษรระบุไดรฟ์เอง และตัวจัดการการกำหนดใช้จะไม่มีการแจ้งเตือนของตัวอักษรของไดรฟ์ที่กำหนด

เมื่อมีแนบไดรฟ์ซีดีรอม USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะเริ่มต้น I/O Manager อาจไม่กำหนดอักษรระบุไดรฟ์ลงในไดรฟ์ซีดีรอมโดยความของตัวจัดการการเชื่อมต่อได้เนื่องจาก ถึงแม้ว่าไดรฟ์ซีดีรอมได้รับการระบุ ไดรฟ์ซีดีรอมได้ไม่ได้เริ่ม ในกรณีนี้ ตัวจัดการ I/O กำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ตัวเอง โดยการสร้างการเชื่อมโยงของตนเองสัญลักษณ์สำหรับอักษรชื่อไดรฟ์

ต่อไปในลำดับการเริ่มต้น ตัวจัดการการเชื่อมต่อถูกแจ้งว่า ไดรฟ์ซีดีรอม USB ที่มีมาถึงแล้ว ตัวจัดการการกำหนดใช้จะกำหนดอักษรชื่อไดรฟ์อื่นลงในไดรฟ์ซีดีรอมแล้วเนื่องจากมี unaware ว่า อักษรระบุไดรฟ์ถูกกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ให้โดยตัวจัดการ I/O ดังนั้น ตัวอักษรชื่อไดรฟ์ที่สองจะกำหนดให้กับไดรฟ์ซีดีรอม USB เดียวกัน
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  26-Jun-2003 18:26 5.0.2195.6762   29,712 Mountmgr.sys
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
816915แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 822763 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/11/2015 05:09:45 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbusb kbstoragedev kbplugplay kbkmode kbmt KB822763 KbMtth
คำติชม