วิธีการแก้ไขปัญหาการให้บริการการปรับปรุงผู้รับ โดยใช้การบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ ใน Exchange 2000 Server หรือ ใน Exchange Server 2003

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:822794
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ในองค์กรของคุณ Microsoft Exchange Server 2003 หรือ Microsoft Exchange 2000 Server คุณอาจพบปัญหาที่ให้บริการการปรับปรุงผู้รับไม่ประทับวัตถุผู้ใช้กับที่อยู่พร็อกซี

คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยทำสิ่งต่อไปนี้:
 • เพิ่มการวิเคราะห์ที่มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ Exchange
 • เลือกวัตถุที่ใช้ในการทดสอบเพื่อตรวจสอบ
 • ดูบันทึกของโปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจสอบว่า บริการการปรับปรุงผู้รับกระบวนวัตถุการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ซ้ำ ๆ กำลังทำการดำเนินการ Rebuild ในบริการการปรับปรุงผู้รับอาจทำให้กระบวนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นยาก ดังนั้น แทนที่การดำเนินการดำเนินการ Rebuild ในบริการการปรับปรุงผู้รับซ้ำ ๆ กัน คุณสามารถดูเหตุการณ์ที่ให้บริการการปรับปรุงผู้รับสร้างการตรวจสอบที่มีปัญหาการให้บริการการปรับปรุงผู้รับ
บทนำ
บริการการปรับปรุงผู้รับจะมาพร้อมกับ Microsoft Exchange Server 2003 และ Microsoft Exchange 2000 Server บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาการบริการการปรับปรุงผู้รับได้ โดยการใช้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์

ในองค์กรของคุณแลกเปลี่ยน โดเมนให้บริการการปรับปรุงผู้รับ stamps วัตถุที่เปิดใช้งานอีในโดเมนที่ระบุสำหรับนั้นบริบทการตั้งชื่อโดเมน คุณสามารถสร้างหนึ่งโดเมนให้บริการการปรับปรุงผู้รับสำหรับแต่ละตัวควบคุมโดเมนในโดเมนที่ระบุ หากโดเมนมีโดเมนมากกว่าหนึ่งตัวให้บริการการปรับปรุงผู้รับ คุณต้องพิจารณาว่าบริการการปรับปรุงผู้รับการแก้ไขปัญหา ในองค์กรผู้รับการปรับปรุงเดียวลงวัตถุที่ให้บริการในการกำหนดค่าบริบทการตั้งชื่อ เช่นการเก็บโฟลเดอร์สาธารณะและบริการการจำลองแบบของไซต์ บริการการปรับปรุงผู้รับขององค์กรไม่ประทับวัตถุเช่นผู้ใช้ กลุ่ม ผู้ติดต่อ หรือโฟลเดอร์สาธารณะ

คุณสามารถระบุปัญหาเกี่ยวกับการบริการการปรับปรุงผู้รับมาก โดยการตรวจสอบแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ในตัวแสดงเหตุการณ์ คุณสามารถใช้การบันทึกของโปรแกรมประยุกต์การแก้ไขปัญหาการต่อไปนี้:
 • บริการการปรับปรุงผู้รับไม่ประทับวัตถุ ด้วยอยู่พร็อกซี
 • บริการการปรับปรุงผู้รับใช้เวลานานในการประทับวัตถุด้วยอยู่พร็อกซี
 • บริการการปรับปรุงผู้รับ stamps วัตถุ ด้วยอยู่พร็อกซีไม่ถูกต้อง

เพิ่มการบันทึกการวินิจฉัย

การแก้ไขปัญหาการให้บริการการปรับปรุงผู้รับที่คุณอาจพบ เพิ่มบันทึกการวินิจฉัยไปยังระดับที่สูงสุด ทำเช่นนี้สำหรับวัตถุต่อไปนี้ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่รับผิดชอบสำหรับโดเมนให้บริการการปรับปรุงผู้รับที่คุณต้องการแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ:ถ้ามีบริการการปรับปรุงผู้รับมากกว่าหนึ่งที่รับผิดชอบสำหรับโดเมน กำหนดตารางเวลาเป็นไม่มีการเรียกใช้สำหรับทั้งหมด แต่หนึ่งผู้รับการปรับปรุงบริการ ซึ่งจะช่วยให้คุณเน้นในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการการปรับปรุงผู้รับเดียวเท่านั้นเมื่อคุณแก้ไขปัญหาการให้บริการการปรับปรุงผู้รับ
<a0>$$$$</a0><a1>$$$$</a1>:<a2>$$$$</a2>ประเภท:
MSExchangeALการดำเนินงาน ldap
MSExchangeALการซิงโครไนส์รายชื่อที่อยู่
MSExchangeSAสร้างพร็อกซี่ (Exchange 2003 เท่านั้น)
โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มเครื่องมือใน Exchange System Manager
 2. ถ้าเปิดใช้งานกลุ่มผู้ดูแล ขยายกลุ่มผู้ดูแลแล้ว ขยายกลุ่มผู้ดูแลระบบของคุณ ถ้ากลุ่มผู้ดูแล'ไม่ได้เปิดใช้งาน ไปที่ขั้นตอนที่ 3
 3. ขยายเซิร์ฟเวอร์คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่คุณต้องการตั้งค่าการวินิจฉัยการล็อกออ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการการบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยแท็บ แล้วคลิกMSExchangeALในการบริการรายการ
 5. ในการประเภทรายการ คลิกการดำเนินงาน ldapคลิกจำนวนสูงสุดคลิกการซิงโครไนส์รายชื่อที่อยู่แล้ว คลิกจำนวนสูงสุด.

  หากคุณใช้ Exchange 2003 ไปที่ขั้นตอนที่ 6 ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Exchange 2003 ไปที่ขั้นตอนที่ 7
 6. คลิกMSExchangeSAในการบริการรายการ คลิกสร้างพร็อกซีในการประเภทรายการ และจากนั้น คลิกจำนวนสูงสุด.
 7. คลิกตกลง.
หลังจากที่คุณเลือกโดเมนให้บริการการปรับปรุงผู้รับการแก้ไข และหลังจากที่คุณได้เพิ่มการวินิจฉัยในการเข้าสู่ระบบใน Exchange server ที่จัดการกับโดเมนให้บริการการปรับปรุงผู้รับที่คุณต้องการแก้ไข คุณต้องเลือกวัตถุที่ใช้เพื่อทดสอบการให้บริการการปรับปรุงผู้รับ For example, test the Recipient Update Service by using a user account that the Recipient Update Service has not stamped. You can then view the actions that the Recipient Update Service performs on this object.

Determine whether the Recipient Update Service has started

Within a few minutes after you increase diagnostic logging, event ID 8011 and event ID 8012 will appear in the Application log. If these events do not appear, the Recipient Update Service did not start or the Recipient Update Service has stopped responding. If you suspect that the Recipient Update Service did not start or that the Recipient Update Service stopped responding, restart the Microsoft Exchange System Attendant service. When you start the Microsoft Exchange System Attendant service, this service loads a series of DLLs. One of these DLLs is Abv_dg.dll.

When you start the Microsoft Exchange System Attendant service, the following event appears in the Application log.

Event ID 1000

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeSA
ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
รหัสเหตุการณ์: 1000
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
Description: Microsoft Exchange System Attendant is starting. Microsoft Exchange Server System Attendant, service startup complete, version 6.5 (build 7226.0).

After this event occurs, events are displayed to indicate that some DLLs are loading and that the DSAccess component is being initialized. Then, the following events appear.

Event ID 9006

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeSA
ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
Event ID: 9006
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
Description: Microsoft Exchange System Attendant is loading 'ABV_DG.DLL'.

Event ID 9008

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeSA
ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
Event ID: 9008
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ser: N/A
คอมพิวเตอร์:Servername
Description: Microsoft Exchange System Attendant is starting 'ABV_DG.DLL'.

The 9008 event indicates that Abv_dg.dll is starting. Immediately after the 9008 event appears, the following events appear.

Event ID 8011

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
Event Source: MSExchangeAL
Event Category: LDAP Operations
Event ID: 8011
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
Description: Searching directoryServername.contoso.com at base 'CN=Recipient Update Services,CN=Address Lists Container,CN=Microsoft,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=contoso,DC=com' using filter '(&(objectCategory=msExchAddressListService)(!(IsDeleted=TRUE)))' and requesting attributes distinguishedName; objectGUID; LegacyExchangeDN; msExchADCGlobalNames; ObjectSID; ObjectClass; msExchMasterServiceBL; activationSchedule; activationStyle; msExchAddressListServiceLink; msExchDomainLink; msExchServer1AuthenticationCredentials; msExchServer1AuthenticationPassword; msExchEncryptedPassword; msExchServer1NetworkAddress; msExchExportContainers; msExchReplicateNow; msExchDoFullReplication; msExchServer1LastUpdateTime; msExchServer1HighestUSN; msExchServer1PageSize; msExchPollInterval; msExchServer1Flags; VersionNumber; msExchServer1HighestUSNVector; msExchProcessedSids; msExchDomainGlobalGroupSid; msExchDomainLocalGroupSid; msExchDomainGlobalGroupGuid; msExchDomainLocalGroupGuid; gatewayProxy.

Event ID 8012

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
Event Source: MSExchangeAL
Event Category: LDAP Operations
Event ID: 8012
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
Description: Search of directoryServername.contoso.com at base 'CN=Recipient Update Services,CN=Address Lists Container,CN=Microsoft,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=contoso,DC=com' returned 2 objects.

เหตุการณ์เหล่านี้ปรากฏขึ้นเมื่อ Abv_dg.dll ค้นหาสำหรับบริการการปรับปรุงใด ๆ ผู้รับที่มีอยู่ โดยทั่วไป หากปรากฏ ID 9006 ของเหตุการณ์ แต่ไม่ได้ปรากฏเหตุการณ์ ID 9008 ลักษณะการทำงานนี้แสดงว่า เซิร์ฟเวอร์บริการการปรับปรุงผู้รับ เซิร์ฟเวอร์หน้า Abv_dg.dll ไม่เริ่มทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของหน้า ดังนั้น เหตุการณ์ ID 8011 และเหตุการณ์ 8012 รหัสไม่ปรากฏขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์หน้า บริการการปรับปรุงผู้รับต้องให้ชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์การสิ้นสุดด้านหลัง

ขอให้สังเกตว่า ในตัวกรองที่ปรากฏในเหตุการณ์ ID 8011, Abv_dg.dll ค้นหาวัตถุใด ๆ ที่เป็นสมาชิกของmsExchAddressListServiceคลาและไม่จำเป็นisDeletedคุณสมบัติที่กำหนดเป็น TRUE โดยทั่วไป ซึ่งหมายความ ว่า Abv_dg.dll ค้นหาสำหรับวัตถุที่ให้บริการการปรับปรุงผู้รับใด ๆ ที่ไม่ใช่ tombstoned (tombstoned วัตถุเป็นวัตถุที่ถูกลบไปแล้ว แต่ไม่ได้ถูกเอาออกจากไดเรกทอรี) ค้นหานี้ส่งกลับจำนวนของผลลัพธ์ที่เท่ากับจำนวนของบริการการปรับปรุงผู้รับที่คุณได้:

ในเหตุการณ์เหล่านี้ วัตถุที่ให้บริการการปรับปรุงของผู้รับเดียวมีให้บริการการปรับปรุงขององค์กรผู้รับและโดเมนหนึ่งบริการการปรับปรุงผู้รับ ดังนั้น ค้นหาส่งกลับออบเจ็กต์สองตัว ถ้ามีการค้นหานี้ส่งกลับค่าผลลัพธ์ไม่มี เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณไม่เห็นวัตถุที่ให้บริการการปรับปรุงของผู้รับ ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาสิทธิ์ที่มีอยู่

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไม่พบวัตถุที่ให้บริการการปรับปรุงผู้รับ Exchange server ไม่สามารถกำหนดที่รับผิดชอบสำหรับวัตถุที่ให้บริการการปรับปรุงผู้รับ ในสถานการณ์สมมตินี้ ให้บริการการปรับปรุงผู้รับจะไม่ดำเนินวัตถุใด ๆ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าไม่พบวัตถุที่ให้บริการการปรับปรุงของผู้รับมี Exchange server เหตุการณ์ ID 8011 และเหตุการณ์ ID 8012 จะปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Abv_dg.dll ค้นหาที่มีอยู่ของผู้รับบริการการปรับปรุงบ่อยครั้ง ถ้าเหตุการณ์ ID 8011 และเหตุการณ์ 8012 รหัสไม่ปรากฏขึ้นในล็อกแอพลิเคชันหลังจากที่คุณเริ่มต้นบริการ Attendant ระบบ Exchange ของ Microsoft, Abv_dg.dll อาจไม่ได้ถูกเริ่มขึ้น Abv_dg.dll อาจไม่มีได้เริ่มต้นได้เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange เซิร์ฟเวอร์หน้า

ตรวจสอบว่า บริการการปรับปรุงผู้รับ queries สำหรับการเปลี่ยนแปลง

ถ้าเหตุการณ์ ID 8011 และเหตุการณ์ ID 8012 ปรากฏขึ้นในล็อกแอพลิเคชันหลังจากที่คุณเพิ่มการบันทึกการวินิจฉัย คุณต้องตรวจสอบว่า บริการการปรับปรุงผู้รับ queries โดเมนสำหรับวัตถุใด ๆ ใหม่ หรือปรับเปลี่ยนการประมวลผล โดยยึดตามตารางเวลาการให้บริการการปรับปรุงผู้รับ บริการการปรับปรุงผู้รับสอบควรถามโดเมนใด ๆ ใหม่ หรือปรับเปลี่ยนวัตถุ สอบถามให้บริการการปรับปรุงผู้รับควรยังเกี่ยวกับโดเมนถ้าคุณคลิกขวาที่บริการการปรับปรุงผู้รับ และคลิกปรับปรุงเดี๋ยวนี้.

การตรวจสอบว่า บริการการปรับปรุงผู้รับ queries โดเมนสำหรับการเปลี่ยนแปลง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

คำเตือนถ้าคุณใช้การแก้ไข ADSI สแนปอิน โปรแกรมอรรถ ประโยชน์ LDP หรืออื่น ๆ LDAP รุ่น 3 ไคล และคุณไม่ถูกต้องแก้ไขแอตทริบิวต์วัตถุ Active Directory คุณสามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้คุณต้องติดตั้ง Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, หรือทั้ง Windows และ Exchange อีกครั้ง Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์วัตถุ Active Directory อย่างไม่ถูกต้อง คุณต้องเสี่ยงที่จะปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์เหล่านี้

หมายเหตุ:สแน็ปอินแก้ไข Active Directory Service อินเทอร์เฟซ (ADSI) จะมาพร้อมกับเครื่องมือการสนับสนุนของ Microsoft Windows การติดตั้งเครื่องมือสนับสนุนของ Windows ใน Windows 2000 คลิกสองครั้งมีชื่อเป็น setup.exeในโฟลเดอร์ Support\Tools บนซีดี Windows 2000 การติดตั้งเครื่องมือสนับสนุนของ Windows ใน Windows Server 2003 คลิกสองครั้งSuptools.msiในโฟลเดอร์ Support\Tools บนยังซีดี Windows Server 2003
 1. ใช้การแก้ไข ADSI สแนปอินหรือ LDP.exe เพื่อเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมนที่ให้บริการการปรับปรุงผู้รับที่ชี้ไป การค้นหาตำแหน่งของวัตถุการทดสอบที่คุณเลือกในส่วน "บันทึกการวินิจฉัยเพิ่ม" แล้ว บันทึกค่าสำหรับการuSNChangedแอตทริบิวต์

  โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Adsiedit.mscแล้ว คลิกตกลง.
  2. ขยาย[NC โดเมนDomainControllercontoso.com]ขยายDC = contoso,DC = comแล้ว ขยายคอนเทนเนอร์ที่อยู่ในวัตถุการทดสอบของคุณ ตัวอย่างเช่น ขยายCN =ผู้ใช้.
  3. คลิกขวาวัตถุทดสอบ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ. คลิกขวาที่ตัวอย่างเช่นcn =usernameแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  4. ในการเลือกคุณสมบัติที่จะดูรายการ คลิกuSNChanged.
  5. บันทึกย่อของค่าที่ปรากฏในนั้นค่ากล่อง
  6. ออกจากการแก้ไข ADSI สแนปอิน
 2. บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่รับผิดชอบสำหรับบริการการปรับปรุงผู้รับที่คุณต้องการแก้ไข เริ่มการทำงานของตัวแสดงเหตุการณ์ และจากนั้น ดูเนื้อหาของแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:eventvwrคลิกตกลงแล้ว คลิกล็อกแอปพลิเคชัน.
 3. ในการมุมมองเมนู คลิกค้นหา.
 4. ในการรหัสเหตุการณ์:กล่อง ชนิด8011ประเภท:ฐาน ' DCในการคำอธิบาย:กล่อง แล้วคลิกค้นหาถัดไป.
 5. คลิกปิดจากนั้น คลิกสองครั้งที่เหตุการณ์ที่จะค้นหาในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ภายในกล่องโต้ตอบที่ส่งกลับค่า เหตุการณ์นี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาล่าสุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบทการตั้งชื่อโดเมน ตัวอย่างเช่น ข้อความเหตุการณ์ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้ปรากฏ:

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAL
  ประเภทเหตุการณ์: การดำเนินการ LDAP
  รหัสเหตุการณ์: 8011
  วันที่:วันที่
  เวลา:เวลา
  ผู้ใช้: n/a
  คอมพิวเตอร์:Servername
  คำอธิบาย::
  การค้นหาไดเรกทอรีServernamecontoso.com ที่ฐาน ' DC = contoso, DC = com ที่ 'การใช้ตัวกรอง' (& (USNChanged > = 273870) (uSNChanged<=298312)((objectclass=*)))' and="" requesting="" attributes="" distinguishedname;="" objectguid;="" legacyexchangedn;="" msexchadcglobalnames;="" objectsid;="" objectclass;="" objectcategory;="" displayname;="" msexchhidefromaddresslists;="" hidedlmembership;="" ntsecuritydescriptor;="" showinadvancedviewonly;="" msexchalobjectversion;="" showinaddressbook;="" msexchpolicyenabled;="" givenname;="" sn;="" cn;="" mailnickname;="" targetaddress;="" initials;="" proxyaddresses;="" mail;="" textencodedoraddress;="" msexchhomeservername;="" msexchexpansionservername;="" msexchcustomproxyaddresses;="" msexchpoliciesincluded;="" msexchpoliciesexcluded;="" replpropertymetadata;="" replicatedobjectversion;="" replicationsignature;="" whenchanged;="" whencreated;="" usnchanged;="" usncreated;="" objectversion;="" isdeleted;="" homemdb;="" homemta;="" msexchmailboxguid;="" msexchmailboxsecuritydescriptor;="" msexchresourceguid;="" useraccountcontrol;="" msexchuseraccountcontrol.=""></=298312)((objectclass=*)))'>

ในคำอธิบายเหตุการณ์นี้ คุณสังเกตเห็นว่า บริการการปรับปรุงผู้รับกำลังค้นหาสำหรับวัตถุที่มีการuSNChangedค่าแอตทริบิวต์ระหว่าง 273870 298312 นอกจากนี้คุณอาจสังเกต ID 8011 เหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้น ครั้งอื่น ๆ จำนวนมากในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ เหตุการณ์อื่น ๆ เหล่านี้ประกอบด้วยการค้นหาที่แตกต่างกัน เหตุการณ์อื่น ๆ เหล่านี้อาจถูกสร้างขึ้น โดยการดำเนินการต่าง ๆ มากมาย อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาการให้บริการการปรับปรุงผู้รับ stamping วัตถุในองค์กร Exchange ของคุณ คุณเท่านั้นได้พิจารณาเหตุการณ์ ID 8011 เหตุการณ์ที่ฐานของการค้นหาเป็นโดเมนที่ได้รับผลกระทบ Therefore, you use theค้นหาcommand together with the "Base 'DC" description item.

If you have Recipient Update Services for different domains that are running on the same Exchange server, you may want to include the whole name of the domain in theคำอธิบาย:กล่องนี้Find in local Application Logกล่องโต้ตอบ If you do this, you will skip event ID 8011 events for other domain Recipient Update Services.

Consider the following scenarios:
 • The test object has auSNChangedattribute value that is higher than the value that appears in this event.

  If the test object that you noted theuSNChangedattribute value for has auSNChangedvalue that is higher than the range of USNs in this event, the Recipient Update Service has not yet queried for this object. ถ้าการuSNChangedvalue for this object is very much higher than the USNs that the Recipient Update Service is currently processing, the Recipient Update Service has fallen behind and is still catching up to the latest changes.

  Typically, this behavior occurs if a Rebuild operation was run. เมื่อคุณคลิกสร้างใหม่, the Recipient Update Service starts over from auSNChangedvalue of 1 and queries for all objects in the domain. In a large domain, it may take many hours or many days for the Recipient Update Service to process all the objects in the domain.
 • The test object has auSNChangedค่าแอตทริบิวต์ที่น้อยกว่าค่าที่ปรากฏในเหตุการณ์นี้

  ถ้า การทดสอบวัตถุที่คุณจดบันทึกไว้uSNChangedค่าแอตทริบิวต์ได้uSNChangedค่าที่น้อยกว่าในช่วงของ USNs ในเหตุการณ์นี้ ให้บริการการปรับปรุงผู้รับ ได้ผ่านวัตถุนี้อยู่แล้ว ในกรณีนี้ ต่อการค้นหาผ่านบันทึกของโปรแกรมประยุกต์กลับจนกว่าคุณพบเหตุการณ์ ID 8011 เหตุการณ์ที่ประกอบด้วยในช่วงของ USNs ที่มีวัตถุการทดสอบของคุณ

  หากคุณไม่สามารถหาช่วงนี้ USN ปรับเปลี่ยนวัตถุการทดสอบ ทำให้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับวัตถุ เช่นการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายของวัตถุ การuSNChangedเมื่อต้องการจะเปลี่ยนแปลงค่าล่าสุดบนตัวควบคุมโดเมน ดังนั้น ถ้ามีการให้บริการการปรับปรุงผู้รับได้ gone วัตถุการทดสอบที่ผ่านมา และ ถ้าคุณไม่สามารถค้นหาข้อความแสดงเหตุการณ์ ID 8011 เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยนวัตถุการทดสอบ และบันทึกย่อใหม่uSNChangedค่า จากนั้น คุณสามารถค้นหาเหตุการณ์ ID 8011 เหตุการณ์ถัดไปในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ เหตุการณ์ ID 8011 เหตุการณ์ถัดไปจะรวม USN ของวัตถุที่คุณปรับเปลี่ยน
 • ไม่มีเหตุการณ์เหตุการณ์ 8011 หมายเลขปรากฏขึ้นซึ่งมี "ฐาน ' DC " ในคำอธิบายของเหตุการณ์

  ถ้ามีการบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ไม่ประกอบด้วยเหตุการณ์ ID 8011 เหตุการณ์ที่มี "ฐาน ' DC " ในเหตุการณ์ คำอธิบาย โดเมนให้บริการการปรับปรุงผู้รับได้ไม่เริ่มต้นการประมวลผลได้

  หมายเหตุ:ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าเหตุการณ์ ID 8011 เหตุการณ์ได้รับการเขียนทับ โดยเหตุการณ์ที่ใหม่กว่า ถ้ามีการเรียกใช้การดำเนินการ Rebuild บันทึกของโปรแกรมประยุกต์อาจกรอกข้อมูลอัพรวดเร็ว การระบุว่า มีการใช้การดำเนินการ Rebuild ให้ดูที่ส่วน "กำหนดว่า การดำเนินการ Rebuild ใช้"

  ถ้าไม่มีเหตุการณ์เหตุการณ์ ID 8011 ปรากฏ และ ถ้าคุณตรวจสอบว่า การดำเนินการ Rebuild ไม่ทำงาน ดูตารางเวลาการให้บริการการปรับปรุงผู้รับเพื่อกำหนดว่าควรรันบริการการปรับปรุงผู้รับเมื่อ เมื่อต้องการดูตารางเวลาการให้บริการการปรับปรุงผู้รับ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. เริ่มเครื่องมือใน Exchange System Manager
  2. ขยายผู้รับแล้ว คลิกบริการการปรับปรุงผู้รับ.
  3. คลิกขวาในบานหน้าต่างด้านขวาบริการการปรับปรุงผู้รับ (CONTOSO)แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  4. ถ้าใช้การกำหนดเวลาที่กำหนดเองปรากฏขึ้นในการช่วงเวลาการปรับปรุงรายการ คลิกการกำหนดเอง.
  หมายเหตุ:คุณสามารถให้คลิกขวาที่บริการการปรับปรุงผู้รับ และคลิกปรับปรุงเดี๋ยวนี้หากต้องให้บริการการปรับปรุงผู้รับเพื่อเริ่มต้นการประมวลผลวัตถุทันที อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์นี้ ไม่เริ่มการทำงานของการดำเนินการ Rebuild หรือนโยบายที่นำไปใช้

  หากไม่มีเหตุการณ์เหตุการณ์ ID 8011 ปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณคลิกปรับปรุงเดี๋ยวนี้หรือหลังจากที่กำหนดเวลาการให้บริการการปรับปรุงผู้รับทำให้บริการการปรับปรุงผู้รับไปยังวัตถุของกระบวนการ บริการการปรับปรุงผู้รับอาจมีหยุดการตอบสนอง หรืออาจจะกำลังรอการบริการการปรับปรุงผู้รับได้สำหรับตัวควบคุมโดเมนจะส่งกลับผลลัพธ์การค้นหา

  โดยทั่วไป ถ้ามีการให้บริการการปรับปรุงผู้รับได้หยุดการตอบสนองระหว่างการสอบถาม LDAP คุณสามารถเริ่มได้ โดยการเริ่มบริการ Microsoft Attendant ระบบของ Exchange ใหม่ อย่างไรก็ตาม บริการการปรับปรุงผู้รับอาจหยุดการตอบสนองอีกครั้ง ในสถานการณ์นี้ คุณต้องกำหนดเหตุผลให้บริการการปรับปรุงผู้รับได้หยุดการตอบสนองระหว่างการสอบถาม LDAP โดยทั่วไป การทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัญหาเครือข่าย เมื่อต้องการระบุปัญหาเครือข่ายนี้ ใช้เครื่องมือการตรวจสอบเครือข่ายเพื่อจับภาพการสอบถาม ตามที่จะหยุดการตอบสนอง
ถ้าเหตุการณ์ ID 8011 เหตุการณ์ที่ประกอบด้วยช่วงuSNChangedค่าที่ประกอบด้วยuSNChangedค่าของคุณทดสอบวัตถุ บริการการปรับปรุงผู้รับได้ queried โดเมนสำหรับการเปลี่ยนแปลงวัตถุนี้

ระบุว่า การดำเนินการ Rebuild ใช้

การระบุว่า มีการใช้การดำเนินการ Rebuild ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีที่ 1: ใช้ Repadmin.exe

คำเตือนถ้าคุณใช้การแก้ไข ADSI สแนปอิน โปรแกรมอรรถ ประโยชน์ LDP หรืออื่น ๆ LDAP รุ่น 3 ไคล และคุณไม่ถูกต้องแก้ไขแอตทริบิวต์วัตถุ Active Directory คุณสามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้คุณต้องติดตั้ง Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, หรือทั้ง Windows และ Exchange อีกครั้ง Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์วัตถุ Active Directory อย่างไม่ถูกต้อง คุณต้องเสี่ยงที่จะปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์เหล่านี้

ใช้เครื่องมือ Repadmin (Repadmin.exe) ที่มาพร้อมกับเครื่องมือสนับสนุน 2000 Windows กำหนดเวลา ที่จะmsExchDoFullReplicationแอตทริบิวต์ที่ถูกปรับเปลี่ยน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ใช้การแก้ไข ADSI สแนปอินหรือ LDP.exe รับชื่อที่แตกต่างของบริการการปรับปรุงผู้รับที่คุณต้องการแก้ไขปัญหา โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Adsiedit.mscแล้ว คลิกตกลง.
  2. ขยายตั้งค่าคอนฟิกคอนเทนเนอร์[DomainControllercontoso.com]ขยายCN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = contoso, DC = comขยายCN =บริการขยายCN = Microsoft Exchangeแล้ว ขยายcn =OrganizationName. ตัวอย่างเช่น ขยายCN =องค์กรครั้งแรก.
  3. ขยายCN =คอนเทนเนอร์ของรายการที่อยู่แล้ว คลิกCN =บริการการปรับปรุงผู้รับ.
  4. ในบานหน้าต่างด้านขวา จดชื่อที่แตกต่างที่สอดคล้องกับโดเมนให้บริการการปรับปรุงผู้รับที่คุณต้องการแก้ไขปัญหา
  5. ออกจากการแก้ไข ADSI สแนปอิน
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER: REPLACEdistinguishedNameมีชื่อที่แตกต่างของบริการการปรับปรุงผู้รับที่คุณต้องการแก้ไขปัญหา
  repadmin /showmeta"distinguishedName" > rusmeta.txt
  ตัวอย่างเช่น พิมพ์คำสั่งต่อไป และกด enter:
  repadmin /showmeta "CN=Recipient Update Service (CONTOSO),CN=Recipient Update Services,CN=Address Lists Container,CN=First Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=contoso,DC=com" >rusmeta.txt
 4. In a text editor such as Notepad, open the Rusmeta.txt file that this command creates.
 5. In the Rusmeta.txt file, locate the entry that references themsExchDoFullReplicationแอตทริบิวต์ This entry appears similar to the following:
  298589   Default-First-Site-Name\<ServerName>  298589 2004-06-29 17:10:59  2 msExchDoFullReplication
When you right-click a Recipient Update Service and then clickสร้างใหม่กระบวนการmsExchDoFullReplicationattribute is set to TRUE. When the Recipient Update Service starts to process objects in the Active Directory directory service, the Recipient Update Service sets this attribute to FALSE. By looking at the time stamp that appears in the Repadmin output, you can determine when this attribute was last modified. Therefore, you can determine when the Rebuild operation was last run.

Method 2: Use diagnostics logging

Turn down diagnostics logging on all items except the Address List Synchronization item. Set the Address List Synchronization item for medium logging, and then view the Application log to locate the following event.

Event ID 8329

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAL
Event Category: Address List Synchronization
Event ID: 8329
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
Description: The Recipient Update Service is starting a rebuild of DC=contoso,DC=com

Additionally, at about every 10 percent increment throughout the Rebuild operation, the following event is displayed to indicate the progress of the Rebuild operation.

Event ID 8332

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAL

Event Category: Address List Synchronization
Event ID: 8332
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
Description:The Recipient Update Service has started to export a block of entries from DC=contoso,DC=com, beginning at USN 1. It will finish processing the directory when it reaches USN 298599

When the Rebuild operation has completed, the Recipient Update Service logs the following event.

Event ID 8330

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAL
Event Category: Address List Synchronization
Event ID: 8330
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
Description: The Recipient Update Service has completed the rebuild of DC=contoso,DC=com

หมายเหตุ:Typically, running a Rebuild operation does not help you troubleshoot a Recipient Update Service. The only difference between theสร้างใหม่คำสั่ง และฟิลด์ปรับปรุงเดี๋ยวนี้มีคำสั่งที่จะสร้างใหม่คำสั่งทำให้บริการการปรับปรุงผู้รับเพื่อเริ่มต้นการประมวลผลวัตถุ

ในสถานการณ์สมมตินี้ ให้บริการการปรับปรุงผู้รับเริ่มทำงานจาก USN 1 กระบวนการปรับปรุงเดี๋ยวนี้คำสั่งทำให้บริการการปรับปรุงผู้รับเพื่อเริ่มต้นการประมวลผลวัตถุจาก USN สูงสุดที่มีบันทึกครั้งสุดท้าย โดยบริการการปรับปรุงผู้รับ USN นี้ถูกเก็บอยู่ในนั้นmsExchServer1HighestUSNคุณสมบัติบนวัตถุให้บริการการปรับปรุงผู้รับในบริการไดเรกทอรี Active Directory ดังนั้น ถ้ามีการให้บริการการปรับปรุงผู้รับไม่ประมวลผลวัตถุใหม่ หรือปรับเปลี่ยน ตามที่คุณคาดว่า ทำการดำเนินการ Rebuild จะไม่ช่วย

นอกจากนี้ เนื่องจากเวลาที่อาจใช้เวลาสำหรับการดำเนินงาน Rebuild ต้องทำให้สมบูรณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีขนาดใหญ่ ความรอบคอบพิจารณาจำนวนครั้งที่อาจใช้เวลาในการดำเนินต่อการดำเนินการให้บริการการปรับปรุงผู้รับโดยทั่วไปก่อนที่คุณตัดสินใจที่จะทำการดำเนินการ Rebuild เมื่อมีการเริ่มต้นการดำเนินการ Rebuild คุณต้องรอให้บริการการปรับปรุงผู้รับเพื่อตรวจจับขึ้นไป USNs ที่ล่าสุดก่อนที่คุณสามารถดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมแก้ไขกับวัตถุใหม่ หรือปรับเปลี่ยน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบริการปรับปรุงผู้รับ queries สำหรับการเปลี่ยนแปลง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
328738วิธีการที่บริการการปรับปรุงผู้รับใช้นโยบายผู้รับ

ตรวจสอบว่า แบบสอบถามส่งกลับผลลัพธ์

หากคุณระบุตำแหน่งเหตุการณ์ ID 8011 เหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่า การค้นหาถูกดำเนินการสำหรับการ USNs ของช่วง และ USNs ของช่วงมี USN ของวัตถุของคุณทดสอบ ตรวจสอบว่า การค้นหานี้ส่งกลับผลลัพธ์ใด ๆ สำหรับเหตุการณ์เหตุการณ์ ID 8011 ต่อไปนี้สอดคล้องกับเหตุการณ์ ID 8012 เหตุการณ์ปรากฏในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์

รหัสเหตุการณ์ 8012

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAL
ประเภทเหตุการณ์: การดำเนินการ LDAP
รหัสเหตุการณ์: 8012
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
คำอธิบาย: การค้นหาไดเรกทอรีServernamecontoso.com ที่ฐาน ' DC = contoso, DC = com ' วัตถุ 16 การส่งคืน

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • ถ้าไม่มีเหตุการณ์เหตุการณ์ 8012 หมายเลขที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ID 8011 เหตุการณ์ที่ปรากฏในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ Exchange ไม่พบการตอบสนองการค้นหา โดยทั่วไป การทำงานนี้ระบุว่า มีปัญหาเครือข่าย โดยทั่วไป ชนิดนี้ปัญหาเครือข่ายทำให้บริการการปรับปรุงผู้รับไม่ตอบสนอง (แฮง)

  นอกจากนี้ ถ้าคุณประสบปัญหาเครือข่ายชนิดนี้ ให้บริการการปรับปรุงผู้รับไม่สร้างแบบสอบถามเพิ่มเติมใด ๆ ไปยังโดเมนหลักได้เนื่องจากบริการการปรับปรุงผู้รับกำลังรอการตอบสนองกับการค้นหาปัจจุบัน ดังนั้น ในสถานการณ์สมมตินี้ เหตุการณ์ ID 8011 เหตุการณ์ที่เพิ่มเติมไม่ปรากฏในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ หากคุณพบปัญหานี้ซ้ำ ๆ จะดีที่สุดในการจับภาพการสืบค้นกลับของเครือข่ายเพื่อระบุปัญหาเครือข่าย
 • ถ้าการค้นหาศูนย์ออบเจ็กต์ที่ส่งคืน บัญชีคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Exchange ไม่มีสิทธิ์เพียงพอในการดูวัตถุผู้ใช้ สิทธิ์เหล่านี้มาจากกลุ่ม Exchange องค์กรเซิร์ฟเวอร์ กลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์ที่รากของโดเมนเมื่อนั้นการตั้งค่า /domainprepมีรันคำสั่ง ถ้าสิทธิ์เหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลง หรือ ถ้าสิ่งที่สืบทอดบน subcontainer ที่จะถูกเอาออก Exchange อาจไม่มีสิทธิ์เพียงพอในการดูบัญชีผู้ใช้

  นอกจากนี้ กลุ่ม Exchange องค์กรเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนที่ระบุนี้ต้องประกอบด้วยกลุ่มเซิร์ฟเวอร์โดเมนการแลกเปลี่ยนสำหรับโดอื่น ๆ เมนทั้งหมด นอกจากนี้ กลุ่มการแลกเปลี่ยนโดเมนเซิร์ฟเวอร์อย่างใดอย่างหนึ่งต้องประกอบด้วย Exchange server ที่รับผิดชอบการบริการปรับปรุงผู้รับนี้ ถ้ามีการเชื่อมต่อนี้ของสมาชิกได้ถูกใช้งานไม่ได้ Exchange server อาจไม่สามารถดูแอคเคาท์ผู้ใช้
 • ถ้าการค้นหาส่งกลับวัตถุมากกว่า 20 คุณเห็นเหตุการณ์ ID 8012 เหตุการณ์ที่มากกว่าหนึ่ง บริการการปรับปรุงผู้รับใช้ 20 จำนวนหน้าสำหรับการค้นหานี้ ดังนั้น ผลลัพธ์ถูกส่งคืนที่ 20 คาดว่าจะเห็นเหตุการณ์เหตุการณ์ ID 8012 เดียวสำหรับทุกวัตถุ 20 ที่การคืนค่าการสอบถาม
 • ถ้าการค้นหาบางวัตถุที่ส่งคืน เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ตามเหตุการณ์เหตุการณ์ ID 8012 รายการวัตถุที่จะถูกจัดคิวสำหรับการประมวลผล In this scenario, the following events appear:
  • Event ID 8175

   ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
   แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAL
   Event Category: Address List Synchronization
   Event ID: 8175
   วันที่:วันที่
   เวลา:เวลา
   ผู้ใช้: n/a
   คอมพิวเตอร์:Servername
   Description: Processing change to 'CN=username,CN=Users,DC=contoso,DC=com'.

  • Event ID 8134

   ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
   แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAL
   Event Category: Address List Synchronization
   Event ID: 8134
   วันที่:วันที่
   เวลา:เวลา
   ผู้ใช้: n/a
   คอมพิวเตอร์:Servername
   Description:Queuing request to process 'username,CN=Users,DC=contoso,DC=com'.

  By examining the 8175 events and the 8134 events that follow event ID 8012, you can determine whether the test object is returned in this search. If your test object was not returned in this search, you may be experiencing a permissions issue where Exchange does not have sufficient permissions to view the user object.
When the Recipient Update Service has finished queuing changes to process, the following event appears in the Application log.

Event ID 8169

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAL
Event Category: Address List Synchronization
Event ID: 8169
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
Description: Retrieved all directory changes under: 'DC=contoso,DC=com'.

Determine which policies match the test object

If you determine that the Recipient Update Service queried for changes to the test object, and that the query returned the expected result, you must then determine what occurred when the Recipient Update Service processed the test object.

When the Recipient Update Service retrieves of the objects that are queued for processing, the following event appears in the Application log.

Event ID 8163

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAL
Event Category: Address List Synchronization
Event ID: 8163
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
Description: Thread #12b8: received next Address List Transaction. DC=contoso,DC=com.

The Recipient Update Service then evaluates the object against each address list and each policy. For each evaluation, the following event is generated.

Event ID 8129

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAL
Event Category: Address List Synchronization
Event ID: 8129
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
Description:Evaluating directory object 'CN=username,CN=Users,DC=contoso,DC=com' against address list 'CN=All Users,CN=All Address Lists,CN=Address Lists Container,CN=Microsoft,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=contoso,DC=com' rule '(& (mailnickname=*) (| (&(objectCategory=person)(objectClass=user)(!(homeMDB=*))(!(msExchHomeServerName=*)))(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(|(homeMDB=*)(msExchHomeServerName=*))) ))'. DC=contoso,DC=com.

If the address list or the policy matches the object, the following event appears.

Event ID 8130

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAL
Event Category: Address List Synchronization
Event ID: 8130
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
Description:'CN=All Users,CN=All Address Lists,CN=Address Lists Container,CN=Microsoft,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=contoso,DC=com' added to 'CN=username,CN=Users,DC=contoso,DC=com'. DC=contoso,DC=com

You can examine these events to determine which policies and which address lists the Recipient Update Service has determined match the object.

หมายเหตุ:You may see an event ID 8130 event for more than one recipient policy. However, this scenario does not mean that multiple policies are applied to an object. Of all the matching policies, only the policy that has the highest priority affects the recipient. However, address lists are cumulative. In this scenario, all the matching address lists are applied to the recipient.

คาดว่าเหตุการณ์ ID 8129 เหตุการณ์การให้ปรากฏ สำหรับแต่ละรายการที่อยู่ที่มีอยู่ และ สำหรับแต่ละกรมธรรม์ ถ้าไม่ปรากฏเหตุการณ์ ID 8129 เหตุการณ์ สำหรับแต่ละรายการที่อยู่ หรือ สำหรับแต่ละกรมธรรม์ที่ผู้รับ บริการการปรับปรุงผู้รับไม่ดูออบเจ็กต์ของรายการที่อยู่เหล่านี้หรือออบเจ็กต์เหล่านี้นโยบายผู้รับ โดยทั่วไป เรื่องสิทธิ์สาเหตุลักษณะการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์สมมติจัดการโฮสต์สำหรับที่สิทธิ์บนที่อยู่ที่แต่ละรายการได้ถูกปรับเปลี่ยน

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นถ้าวัตถุเหล่านี้ไม่ได้มีการจำลองแบบตัวควบคุมโดเมนที่มีเลือกเซิร์ฟเวอร์ Exchange เป็นตัวควบคุมโดเมนที่จัดโครงแบบ (Config) แลกเปลี่ยนอ่านรายการที่อยู่และนโยบายที่ผู้รับ จากตัวควบคุมโดเมนการตั้งค่าคอนฟิก และไม่ใช่ จากตัวควบคุมโดเมนที่ให้บริการการปรับปรุงผู้รับที่ระบุไป เมื่อต้องการกำหนดตัวควบคุมโดเมนที่ใช้เป็นตัวควบคุมโดเมนการตั้งค่าคอนฟิก ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มเครื่องมือใน Exchange System Manager
 2. ถ้าเปิดใช้งานกลุ่มผู้ดูแล ขยายกลุ่มผู้ดูแลแล้ว ขยายกลุ่มผู้ดูแลระบบของคุณ
 3. ขยายเซิร์ฟเวอร์คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่คุณต้อง การดูคุณสมบัติของ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการการเข้าถึงไดเรกทอรีแท็บ แล้วคลิกตัวควบคุมโดเมนการตั้งค่าคอนฟิกในการShow:รายการ
ในบางครั้ง บริการการปรับปรุงผู้รับต้องสอบถามบริการไดเรกทอรี Active Directory เพื่อกำหนดว่า นโยบายใช้ ในสถานการณ์สมมตินี้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ปรากฏในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์

รหัสเหตุการณ์ 8129

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAL
ประเภทเหตุการณ์: ปรับให้ตรงกันรายการที่อยู่
รหัสเหตุการณ์: 8129
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
คำอธิบาย: ประเมินวัตถุไดเรกทอรี ' CN =username, CN = Users, DC = contoso, DC = com 'จากรายการที่อยู่' CN =NewPolicy, CN =นโยบายผู้รับ CN = Microsoft, CN = Microsoft Exchange, CN =บริการ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = contoso, DC = com 'กฎ' (&(extensionAttribute1=mySpecialValue))'. DC = contoso, DC = com

รหัสเหตุการณ์ 8011

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAL
ประเภทเหตุการณ์: การดำเนินการ LDAP
รหัสเหตุการณ์: 8011
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
คำอธิบาย: ค้นหาไดเรกทอรีServernamecontoso.com ที่ฐาน ' <guid=f56238a9720ba14fbbd786f9cc847a45> 'โดยใช้ตัวกรอง' (&(extensionAttribute1=</guid=f56238a9720ba14fbbd786f9cc847a45>mySpecialValue)) ' และมีการร้องขอคุณลักษณะ ObjectClass; ReplPropertyMetaData DC = contoso, DC = com

รหัสเหตุการณ์ 8012

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAL
ประเภทเหตุการณ์: การดำเนินการ LDAP
รหัสเหตุการณ์: 8012
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
คำอธิบาย: การค้นหาไดเรกทอรีServernamecontoso.com ที่ฐาน '<guid=f56238a9720ba14fbbd786f9cc847a45>' ส่งกลับวัตถุ 0 DC = contoso, DC = com </guid=f56238a9720ba14fbbd786f9cc847a45>

ในเหตุการณ์เหล่านี้ ให้บริการการปรับปรุงผู้รับส่งการค้นหาตัวควบคุมโดเมนเพื่อกำหนดว่า โยบายอธิบายไว้ในเหตุการณ์เหล่านี้ตรงกับวัตถุผู้ใช้ ในสถานการณ์นี้ ให้บริการการปรับปรุงผู้รับใช้นั้นGUID ของวัตถุแอตทริบิวต์วัตถุผู้ใช้เป็นฐานของการค้นหา บริการการปรับปรุงผู้รับใช้ตัวกรองจากนโยบายผู้รับได้เป็นตัวกรองการค้นหา ในเหตุการณ์เหล่านี้เฉพาะ การค้นหาไม่ส่งกลับผลลัพธ์ใด ๆ ดังนั้น ให้บริการการปรับปรุงผู้รับได้ระบุว่า นโยบายนี้ไม่ตรงกับวัตถุผู้ใช้นี้

โดยการอ่านเหตุการณ์ ID 8130 เหตุการณ์ คุณสามารถกำหนดนโยบายที่ตรงกับผู้รับ จากนั้น จากแต่ละผู้รับนโยบายที่ปรากฏในเหตุการณ์ ID 8130 เหตุการณ์ คุณสามารถระบุนโยบายผู้รับที่มีความสำคัญสูงสุด นโยบายผู้รับที่มีความสำคัญสูงสุดคือ โยบายให้บริการการปรับปรุงผู้รับอยู่พร็อกซีสำหรับที่สร้าง

หมายเหตุ:สถานการณ์นี้อนุมานว่า ไม่เหมาะสมสำหรับบริการการปรับปรุงผู้รับในการสร้างอยู่พร็อกซีสำหรับผู้รับที่ระบุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบริการปรับปรุงผู้รับกำหนดว่าจะสร้างที่อยู่ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
328738วิธีการที่บริการการปรับปรุงผู้รับใช้นโยบายผู้รับ

ดูผลลัพธ์สร้างพร็อกซี

หลังจากที่คุณเพิ่มการวินิจฉัยการบันทึกสำหรับการสร้างพร็อกซีในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange Server 2003 เหตุการณ์ต่อไปนี้ปรากฏในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์

รหัสเหตุการณ์ 3006

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeSA
ประเภทเหตุการณ์: สร้างพร็อกซี
รหัสเหตุการณ์: 3006
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
คำอธิบาย: ผู้รับการประมวลผลอินสแตนซ์ของผู้ให้บริการนโยบาย
DN ผู้รับ: CN =username, CN = Users, DC = contoso, DC = com
ปัจจุบัน proxies ผู้รับ:
X 500: / O = Microsoft/OU =Site1/cn =ผู้ รับ/cn =username
smtp:username@adatum.comccmail:usernameเวลาSite1
ms:microsoft /site1/username
smtp:username@Site1.Microsoft.com
X 400: c =สหรัฐอเมริกา แบบ = p = Microsoft; o =Site1; s =username;
นโยบายที่เกี่ยวข้อง:
CN =นโยบายเริ่มต้น CN =นโยบายผู้รับ CN = Microsoft, CN = Microsoft Exchange, CN =บริการ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = contoso, DC = com CN =Site1, CN =นโยบายผู้รับ CN = Microsoft, CN = Microsoft Exchange, CN =บริการ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = contoso, DC = com
นโยบายที่เลือก:
cn =Site1, CN =นโยบายผู้รับ CN = Microsoft, CN = Microsoft Exchange, CN =บริการ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = contoso, DC = com
proxies ของนโยบายที่เลือก:
smtp: @adatum.com
X 400: c =สหรัฐอเมริกา แบบ = p = Microsoft; o =Site1;
smtp: @Site1.Microsoft.com
ms:microsoft / site1
CCMAIL: เวลาSite1
proxies ในรายการการเปลี่ยนแปลง:
proxies การสร้าง:
ข้อขัดแย้งระหว่างการสร้าง:
proxies ที่สร้างขึ้น:
proxies เขียนไปยังผู้รับ:

เหตุการณ์นี้อธิบายในการตัดสินใจที่บริการการปรับปรุงผู้รับได้ทำไว้ในพร็อกซีสร้างขั้น พร้อมกับสรุปของนโยบายที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถใช้เหตุการณ์นี้แทนการอ่านผ่านเหตุการณ์เหตุการณ์ ID 8130 ทั้งหมด

ตรวจสอบว่า การเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง

หลังจากที่อยู่ใน รายการหรือนโยบายที่ผู้รับการประมวลผลการประเมินเสร็จสมบูรณ์ เหตุการณ์ต่อไปนี้ปรากฏในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์

รหัสเหตุการณ์ 8160

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAL
ประเภทเหตุการณ์: ปรับให้ตรงกันรายการที่อยู่
รหัสเหตุการณ์: 8160
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
คำอธิบาย: ไม่มีเปลี่ยนจำเป็นสำหรับ CN =username, CN = Users, DC = contoso, DC = com. DC = contoso, DC = com

ในบางสถานการณ์ เหตุการณ์ ID 8160 ปรากฏในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์แม้ว่าคุณแน่ใจว่า วัตถุควรมีการปรับเปลี่ยน For example, consider the following symptoms:
 • You have a recipient who does not have any proxy addresses assigned.
 • You see event ID 8130 events that indicate that recipient policies match this recipient.
 • The evaluation process logs an event ID 8160 event to indicate that this recipient object does not require any changes.
Typically, this behavior occurs if the proxy generator has not loaded successfully.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
286356บริการการปรับปรุงผู้รับ exchange ไม่ประทับที่อยู่พร็อกซี ใน Exchange 2000 Server และ ใน Exchange Server 2003
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับวัตถุ เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ปรากฏในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์

รหัสเหตุการณ์ 8039

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAL
ประเภทเหตุการณ์: ปรับให้ตรงกันรายการที่อยู่
รหัสเหตุการณ์: 8039
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
คำอธิบาย: ธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์...

dn::<guid=edc7ea535f006845892c30a34f038549></guid=edc7ea535f006845892c30a34f038549>
changetype: ปรับเปลี่ยน
showInAddressBook: เพิ่ม: CN =ผู้ใช้ทั้งหมด CN =ทั้งหมดรายการที่อยู่ CN =ที่อยู่รายการคอนเทนเนอร์ CN = Microsoft, CN = Mic ...: CN =รายการเป็นค่าเริ่มต้นที่อยู่สากล CN =รายการที่อยู่ทั้งหมดสากล CN =ที่อยู่รายการ
ต่อ...
จดหมาย:TestUser1@Site1Microsoft.com
textEncodedORAddress:c =สหรัฐอเมริกา แบบ = p = Microsoft; o =Site1; s =ผู้ใช้:1; g =Test; proxyAddresses:X 400: c =สหรัฐอเมริกา แบบ = p = Microsoft; o =Site1; s =User1; g =Test;
: smtp:TestUser1@Site1Microsoft.com
: ms:microsoft /site1/testuser1
: ccmail:User1,TestเวลาSite1
: smtp:TestUser1@adatum.com
msexchpoliciesincluded:add:{14fe313c-34f5-41dc-8361-d58a46a5260a},{3b6813ec-ce89-42ba-9442-d87d4aa30dbc }: {14fe313c-34f5-41dc-8361-d58a46a5260a},{26491cfc-9e50-4857-861b-0cb8df22b5d7 }
msExchUserAccountControl:0
msExchALObjectVersion:49
objectGUID:EDC7EA535F006845892C30A34F038549
-
DC = contoso, DC = com

รหัสเหตุการณ์ 8035

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAL
ประเภทเหตุการณ์: ปรับให้ตรงกันรายการที่อยู่
รหัสเหตุการณ์: 8035
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
คำอธิบาย: ปรับเปลี่ยนรายการบัญชีเรียบร้อยแล้ว ' CN =TestUser1, CN = Users, DC = contoso, DC = com ' ในไดเรกทอรีServernamecontoso.com DC = contoso, DC = com

รหัสเหตุการณ์ 8167

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAL
ประเภทเหตุการณ์: ปรับให้ตรงกันรายการที่อยู่
รหัสเหตุการณ์: 8167
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
คำอธิบาย::
ปรับเปลี่ยนวัตถุ: ' CN =TestUser1, CN = Users, DC = contoso, DC = com ' DC = contoso, DC = com

และสุดท้าย หลังจากที่ประเมินของผู้รับคนนี้เสร็จสมบูรณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ปรากฏในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์

รหัสเหตุการณ์ 8133

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAL
ประเภทเหตุการณ์: ปรับให้ตรงกันรายการที่อยู่
รหัสเหตุการณ์: 8133
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
คำอธิบาย: การคำนวณเสร็จสมบูรณ์ใน ' CN =TestUser1, CN = Users, DC = contoso, DC = com ' DC = contoso, DC = com

รหัสเหตุการณ์ 8162

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeAL
ประเภทเหตุการณ์: ปรับให้ตรงกันรายการที่อยู่
รหัสเหตุการณ์: 8162
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
คำอธิบาย: 12b8 #ของเธรด: กำลังรอการธุรกรรมของรายการที่อยู่ถัดไป DC = contoso, DC = com

ทำการจำลองแบบ rus ซ้ำวัตถุไม่

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 822794 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 03:08:56 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbexchtechbulletin kbdirectory kbinfo kbmt KB822794 KbMtth
คำติชม