วิธีการเอาคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของ Exchange Server 2003 จากกลุ่มผู้ดูแล

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:822931
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Exchange 2000 Server ของบทความนี้ ดู307917.
สรุป
บทความนี้อธิบายขั้นตอนเพื่อเอาคอมพิวเตอร์ Microsoft Exchange Server 2003 แรกจากกลุ่มการดูแลระบบ Exchange Server 2003 คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่มีการติดตั้งในกลุ่มผู้ดูแลมีบทบาทที่สำคัญบางอย่าง ตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์แรกเป็นโฮสต์ในโฟลเดอร์แบบออฟไลน์สมุดที่อยู่ โฟลเดอร์ schedule +ว่างไม่ว่าง โฟลเดอร์รากของเหตุการณ์ และโฟลเดอร์อื่น ๆ ดังนั้น คุณต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณเอาออกเซิร์ฟเวอร์นี้จากกลุ่มผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกอยู่

ทำซ้ำโฟลเดอร์สาธารณะทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น

โฟลเดอร์สาธารณะและโฟลเดอร์ระบบที่ housed บนคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของ Exchange 2003 ทั้งหมดต้องถูกจำลองแบบไปยังคอมพิวเตอร์ Exchange 2003 อื่นที่อยู่ในไซต์ ส่วนเหลือของบทความนี้อ้างถึงซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เซิร์ฟเวอร์ปลายทาง. เซิร์ฟเวอร์ที่จะถูกเอาออกไปจะเรียกว่าการเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง.
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ถ้าการกลุ่มผู้ดูแลของจอแสดงผลมีเปิดตัวเลือก ขยายกลุ่มผู้ดูแลแล้ว ขยายกลุ่มผู้ดูแลแรก.
  หมายเหตุ:เมื่อต้องการแสดงกลุ่มผู้ดูแล คลิกขวาYour_Organizationคลิกคุณสมบัติคลิกเพื่อเลือกนั้นกลุ่มผู้ดูแลของจอแสดงผลกล่องกาเครื่องหมาย คลิกตกลงสองครั้ง และจากนั้นการรีสตาร์ท Exchange System Manager
 3. ขยายโฟลเดอร์ขยายโฟลเดอร์สาธารณะคลิกขวาที่โฟลเดอร์สาธารณะที่ระดับสูงสุด และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการการคัดลอกแท็บ แล้วคลิกadd.
 5. ในการเลือกการจัดเก็บเป็นสาธารณะกล่อง เลือกชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการแบบจำลองของโฟลเดอร์สาธารณะนี้ (เซิร์ฟเวอร์ปลายทาง), และคลิกตกลง.
 6. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง. หากโฟลเดอร์สาธารณะนี้โฟลเดอร์ย่อยใด ๆ ที่มี และ ถ้าคุณต้องการให้โฟลเดอร์ย่อยเหล่านี้เพื่อให้แบบจำลองบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง คลิกขวาที่โฟลเดอร์สาธารณะที่ระดับสูงสุด คลิกงานทั้งหมดแล้ว คลิกจัดการการตั้งค่า.

  หมายเหตุ:เมื่อคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2), การจัดการตัวช่วยสร้างการตั้งค่าโฟลเดอร์สาธารณะหน้าอาจปรากฏขึ้น คุณสามารถใช้วิซาร์ดนี้เพื่อปรับเปลี่ยนสิทธิ์ไคลเอนต์ การแก้ไขรายการของแบบจำลองเซิร์ฟเวอร์ และ การเขียนทับการตั้งค่าโฟลเดอร์สาธารณะ
 7. ในการการตั้งค่าโฟลเดอร์การเผยแพร่กล่อง คลิกเพื่อเลือกนั้นแบบจำลองกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง. เมื่อคุณดำเนินการตามขั้นตอนนี้ โฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดของโฟลเดอร์ระดับบนสุดที่มีแบบจำลองบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

  หมายเหตุ:ด้วยเหตุผลประสิทธิภาพ คุณอาจไม่เสมอจะมีแบบจำลองของโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดของโฟลเดอร์ระดับบนสุดบนเซิร์ฟเวอร์อื่น คุณอาจต้องพิจารณานี้ก่อนที่คุณทำงานนี้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  273479คำอธิบายของฟังก์ชันอ้างอิงโฟลเดอร์สาธารณะ ใน Exchange 2000 Server และ ใน Exchange Server 2003
 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 สำหรับโฟลเดอร์ระดับบนสุดทั้งหมดและโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดที่คุณต้องการทำซ้ำ
 9. หลังจากที่ได้ทำแบบจำลองบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง กำลังรอให้จำลองแบบให้เสร็จสมบูรณ์ และจากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โฟลเดอร์แบบจำลองจะซิงโครไนส์กับโฟลเดอร์ต้นทาง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์สาธารณะที่คุณต้อง การตรวจสอบ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกการการคัดลอกแท็บ แล้วคลิกรายละเอียด.
  3. เมื่อการจำลองแบบสมบูรณ์ การการทำแบบจำลองสถานะแสดงคอลัมน์ยังคงซิงค์กัน.
 10. หลังจากที่คุณได้ยืนยันการจำลองแบบนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ คุณต้องปิดการจำลองแบบสำหรับแต่ละโฟลเดอร์สาธารณะ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ขยายโฟลเดอร์สาธารณะคลิกขวาที่โฟลเดอร์สาธารณะที่ระดับสูงสุด และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกการการคัดลอกแท็บ
  3. ในการทำซ้ำเนื้อหาไปยังร้านค้าเหล่านี้สาธารณะส่วน คลิกชื่อของเก็บโฟลเดอร์สาธารณะที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง คลิกเอาออกคลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.

rehome โฟลเดอร์สมุดที่อยู่แบบออฟไลน์

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ถ้าการกลุ่มผู้ดูแลของจอแสดงผลมีเปิดตัวเลือก ขยายกลุ่มผู้ดูแลแล้ว ขยายกลุ่มผู้ดูแลแรก(โดยที่ กลุ่มระดับผู้ดูแลแรกคือ ชื่อของกลุ่มผู้ดูแลระบบของคุณ)
  หมายเหตุ:เมื่อต้องการแสดงกลุ่มผู้ดูแล คลิกขวาYour_Organizationคลิกคุณสมบัติคลิกเพื่อเลือกนั้นกลุ่มผู้ดูแลของจอแสดงผลกล่องกาเครื่องหมาย คลิกตกลงสองครั้ง และจากนั้นการรีสตาร์ท Exchange System Manager
 3. ขยายโฟลเดอร์คลิกขวาโฟลเดอร์สาธารณะแล้ว คลิกดูระบบโฟลเดอร์

  หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่เห็นตัวแสดงโฟลเดอร์ระบบตัวเลือก คุณเรียบร้อยแล้วกำลังดูโฟลเดอร์ระบบ
 4. ขยายโฟลเดอร์สาธารณะแล้ว ขยายสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์.
 5. คลิกขวา/ o =องค์กรชื่อ/cn = addrlists/cn = oabs/cn =ค่าเริ่มต้นแบบออฟไลน์ที่อยู่รายการแล้ว คลิกคุณสมบัติ.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ไม่พบพร็อกซีจดหมายสำหรับโฟลเดอร์นี้ คลิกตกลง.
 6. คลิกการการคัดลอกแท็บ แล้วคลิกadd.
 7. ในการเลือกการจัดเก็บเป็นสาธารณะกล่อง เลือกชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการแบบจำลองของโฟลเดอร์สาธารณะนี้ (เซิร์ฟเวอร์ปลายทาง), และคลิกตกลง.
 8. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง. หากโฟลเดอร์สาธารณะนี้โฟลเดอร์ย่อยใด ๆ ที่มี และ ถ้าคุณต้องการให้โฟลเดอร์ย่อยเหล่านี้เพื่อให้แบบจำลองบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง คลิกขวาที่โฟลเดอร์สาธารณะที่ระดับสูงสุด คลิกงานทั้งหมดแล้ว คลิกจัดการการตั้งค่า.

  หมายเหตุ:เมื่อคุณใช้ Exchange Server 2003 SP2,จัดการตัวช่วยสร้างการตั้งค่าโฟลเดอร์สาธารณะpage may appear. You can use this wizard to modify client permissions, to modify lists of replica servers, and to overwrite public folder settings.
 9. ในการPropagate Folder Settingsbox, click to select theReplicasกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง. When you complete this step, all subfolders of that top-level folder have a replica on the destination server.
 10. After replicas have been made on the destination server, wait for replication to complete, and then make sure that the replica folders are synchronized with the source folders. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. Right-click the public folder that you want to verify, and then clickคุณสมบัติ.
  2. คลิกการการคัดลอกแท็บ แล้วคลิกรายละเอียด.
  3. When replication has completed, theReplication Statusแสดงคอลัมน์ยังคงซิงค์กัน.
 11. หลังจากที่คุณได้ยืนยันการจำลองแบบนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ คุณต้องลบแบบจำลองนี้จากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกขวา/ o =องค์กร ชื่อ/cn = addrlists/cn = oabs/cn =ค่าเริ่มต้นออฟไลน์รายการที่อยู่แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกการการคัดลอกแท็บ
  3. ในการทำซ้ำเนื้อหาไปยังร้านค้าเหล่านี้สาธารณะส่วน คลิกชื่อของเก็บโฟลเดอร์สาธารณะบนเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง คลิกเอาออกคลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.
 12. ทำซ้ำขั้นตอน 11 สำหรับแต่ละโฟลเดอร์ย่อยของที่อยู่แบบออฟไลน์สมุดบัญชีและ สำหรับแต่ละรายการที่อยู่แบบออฟไลน์ที่เพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงการเซิร์ฟเวอร์ที่รับผิดชอบในการสร้างออฟไลน์รายการที่อยู่

 1. เริ่มการทำงานของ Exchange System Manager ขยายผู้รับแล้ว คลิกการรายการที่อยู่แบบออฟไลน์คอนเทนเนอร์
 2. คลิกขวาในบานหน้าต่างด้านขวาค่าเริ่มต้นรายการที่อยู่แบบออฟไลน์แล้ว คลิกคุณสมบัติ.

  ในการค่าเริ่มต้นคุณสมบัติของรายการที่อยู่แบบออฟไลน์กล่องโต้ตอบ เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังจะถูกเอาออกจากกลุ่มผู้ดูแล จะอยู่ในรายการเซิร์ฟเวอร์รายชื่อของที่อยู่แบบออฟไลน์
 3. คลิกเรียกดูจากนั้น พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่ชุดแบบจำลองของออฟไลน์สมุดอยู่ถูกเพิ่มเข้าไปในส่วน "Rehome โฟลเดอร์สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์"
 4. คลิกตกลง.

  เซิร์ฟเวอร์ใหม่จะแสดงรายการเป็นเซิร์ฟเวอร์ของรายการที่อยู่แบบออฟไลน์ในขณะนี้
 5. ในการค่าเริ่มต้นคุณสมบัติของรายการที่อยู่แบบออฟไลน์กล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.คุณอาจต้องปิด และรีสตาร์ท Exchange System Manager ก่อนที่จะแสดงการเปลี่ยนแปลง

rehome โฟลเดอร์ schedule +ว่างไม่ว่าง

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ถ้าการกลุ่มผู้ดูแลของจอแสดงผลมีเปิดตัวเลือก ขยายกลุ่มผู้ดูแลแล้ว ขยายกลุ่มผู้ดูแลแรก(โดยที่ กลุ่มระดับผู้ดูแลแรกคือ ชื่อของกลุ่มผู้ดูแลระบบของคุณ)

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการแสดงกลุ่มผู้ดูแล คลิกขวาYour_Organizationคลิกคุณสมบัติคลิกเพื่อเลือกนั้นกลุ่มผู้ดูแลของจอแสดงผลกล่องกาเครื่องหมาย คลิกตกลงสองครั้ง และจากนั้นการรีสตาร์ท Exchange System Manager
 3. ขยายโฟลเดอร์แล้ว คลิกโฟลเดอร์สาธารณะ.
 4. คลิกขวาโฟลเดอร์สาธารณะแล้ว คลิกแสดงโฟลเดอร์ระบบ.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่เห็นตัวแสดงโฟลเดอร์ระบบตัวเลือก คุณเรียบร้อยแล้วกำลังดูโฟลเดอร์ระบบ
 5. ขยายตารางเวลา +ว่างไม่ว่างคลิกขวาแล้ว: / o =Organization_Name/ou =Administrative_Group_Nameโฟลเดอร์ แล้วคลิกคุณสมบัติ.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ไม่พบพร็อกซีจดหมายสำหรับโฟลเดอร์นี้ คลิกตกลง.
 6. คลิกการการคัดลอกแท็บ แล้วคลิกadd.
 7. ในการเลือกการจัดเก็บเป็นสาธารณะกล่อง เลือกชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการแบบจำลองของโฟลเดอร์สาธารณะนี้ (เซิร์ฟเวอร์ปลายทาง), และคลิกตกลง.
 8. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง. หากโฟลเดอร์สาธารณะนี้โฟลเดอร์ย่อยใด ๆ ที่มี และ ถ้าคุณต้องการให้โฟลเดอร์ย่อยเหล่านี้เพื่อให้แบบจำลองบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง คลิกขวาที่โฟลเดอร์สาธารณะที่ระดับสูงสุด คลิกงานทั้งหมดแล้ว คลิกจัดการการตั้งค่า.

  หมายเหตุ:เมื่อคุณใช้ Exchange Server 2003 SP2,จัดการตัวช่วยสร้างการตั้งค่าโฟลเดอร์สาธารณะหน้าอาจปรากฏขึ้น คุณสามารถใช้วิซาร์ดนี้เพื่อปรับเปลี่ยนสิทธิ์ไคลเอนต์ การแก้ไขรายการของแบบจำลองเซิร์ฟเวอร์ และ การเขียนทับการตั้งค่าโฟลเดอร์สาธารณะ
 9. ในการการตั้งค่าโฟลเดอร์การเผยแพร่กล่อง คลิกเพื่อเลือกนั้นแบบจำลองกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง. เมื่อคุณดำเนินการตามขั้นตอนนี้ โฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดของโฟลเดอร์ระดับบนสุดที่มีแบบจำลองบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง
 10. หลังจากที่ได้ทำแบบจำลองบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง กำลังรอให้จำลองแบบให้เสร็จสมบูรณ์ และจากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โฟลเดอร์แบบจำลองจะซิงโครไนส์กับโฟลเดอร์ต้นทาง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์สาธารณะที่คุณต้อง การตรวจสอบ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกการการคัดลอกแท็บ แล้วคลิกรายละเอียด.
  3. เมื่อการจำลองแบบสมบูรณ์ การการทำแบบจำลองสถานะแสดงคอลัมน์ยังคงซิงค์กัน.
 11. หลังจากที่คุณได้ยืนยันการจำลองแบบนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณต้องปิดการทำแบบจำลองสำหรับโฟลเดอร์นี้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ขยายโฟลเดอร์สาธารณะคลิกขวาแล้ว: / o =Organization_Name/ou =Administrative_Group_Nameแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกการการคัดลอกแท็บ
  3. ในการทำซ้ำเนื้อหาไปยังร้านค้าเหล่านี้สาธารณะส่วน คลิกชื่อของเก็บโฟลเดอร์สาธารณะบนเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง คลิกเอาออกคลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.
  4. ทำซ้ำขั้น 11 สำหรับแต่ละโฟลเดอร์ย่อยของตารางเวลา +ว่างไม่ว่างโฟลเดอร์และ สำหรับแต่ละโฟลเดอร์เพิ่มเติมที่ประกอบด้วยข้อมูลว่าง และไม่ว่างที่มีการจำลองแบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

rehome โฟลเดอร์ฟอร์มองค์กร

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังถูก decommissioned homed โฟลเดอร์ฟอร์มองค์กร และหากเซิร์ฟเวอร์นี้มีชุดแบบจำลองเท่านั้น ทำซ้ำโฟลเดอร์องค์กรฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นในไซต์ ถ้าคุณไม่ทำซ้ำโฟลเดอร์นี้ ไคลเอนต์อาจหยุดการตอบสนอง (แฮงค์) เมื่อส่งข้อความที่ไม่ได้จัดส่งรายงาน (NDR) และข้อความที่ตอบรับการอ่าน
 1. เริ่มการทำงานของ Exchange System Manager ขยายกลุ่มผู้ดูแลแล้ว ขยายชื่อของกลุ่มผู้ดูแลระบบของคุณ
 2. ขยายโฟลเดอร์คลิกขวาโฟลเดอร์สาธารณะแล้ว คลิกแสดงโฟลเดอร์ระบบ.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่เห็นการแสดงโฟลเดอร์ระบบตัวเลือก คุณเรียบร้อยแล้วกำลังดูโฟลเดอร์ระบบ
 3. ขยายการรีจิสทรี eformsโฟลเดอร์

  ถ้าไม่มีโฟลเดอร์มีไลบรารีฟอร์มองค์กร ละเว้นส่วนที่เหลือของขั้นตอนในส่วนนี้
 4. คลิกขวาฟอร์มองค์กรโฟลเดอร์ แล้วคลิกคุณสมบัติ.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งว่า พร็อกซีจดหมายสำหรับโฟลเดอร์นี้ไม่สามารถพบ คลิกตกลง.
 5. เพิ่มแบบจำลองของโฟลเดอร์นี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มแบบจำลองของโฟลเดอร์นี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง ให้ดูที่หัวข้อ "ทำซ้ำโฟลเดอร์สาธารณะทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น" ก่อนหน้าในบทความนี้
 6. หลังจากที่ได้ทำแบบจำลองไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง กำลังรอให้จำลองแบบให้เสร็จสมบูรณ์ และจากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โฟลเดอร์แบบจำลองจะซิงโครไนส์กับโฟลเดอร์ต้นทาง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ดูคุณสมบัติของโฟลเดอร์สาธารณะที่ระบุ คลิกการการคัดลอกแท็บ แล้วคลิกรายละเอียด. ถ้าสถานะการจำลองแบบคอลัมน์ที่ระบุยังคงซิงค์กันได้รับการปรับปรุงโฟลเดอร์แบบจำลองกับโฟลเดอร์ต้นทาง
 7. หลังจากที่คุณยืนยันว่า แบบจำลองที่จะซิงโครไนส์ การลบแบบจำลองของโฟลเดอร์นี้ออกจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอาโฟลเดอร์แบบจำลองจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง ให้ดูที่หัวข้อ "ทำซ้ำโฟลเดอร์สาธารณะทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น" ก่อนหน้าในบทความนี้

rehome บริการการปรับปรุงผู้รับ

 1. ใน Exchange System Manager ขยายผู้รับแล้ว คลิกการปรับปรุงผู้รับบริการ.
 2. ในหัวข้อคอลัมน์ที่อยู่ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกexchange Serverเมื่อต้องการเรียงลำดับการปรับปรุงพร้อมใช้งานของผู้รับบริการ ด้วยคอมพิวเตอร์ Exchange Server ที่เป็นโฮสต์เหล่านี้
 3. คลิกขวาที่บริการการปรับปรุงผู้รับที่โฮสต์บนคอมพิวเตอร์ Exchange Server 2003 ที่คุณวางแผนที่จะเอาออก และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. ในการทั่วไปแท็บ ต่อไปนี้เซิร์ฟเวอร์ exchangeกล่อง คลิกเรียกดู.
 5. ในการเลือกเซิร์ฟเวอร์ Exchangeคลิกที่ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange Server อื่นเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ไปยังโฮสต์การบริการการปรับปรุงผู้รับ กล่องโต้ตอบ และจากนั้น คลิกตกลงสองครั้ง

เซิร์ฟเวอร์อื่นเป็น กลุ่มหลักสายงานการผลิตที่กำหนด

ถ้าเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นหลักกลุ่มสายงานการผลิต คุณต้องกำหนดเซิร์ฟเวอร์อื่นเป็น กลุ่มหลักสายงานการผลิต โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. บนคอมพิวเตอร์ Exchange 2003 ที่คุณต้องการระบุเป็นกลุ่มหลักสายงานการผลิต เริ่ม Exchange System Manager
 2. ถ้าการกลุ่มผู้ดูแลของจอแสดงผลกล่องกาเครื่องหมายและแสดงสายงานการผลิตของกลุ่มมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ขยายกลุ่มผู้ดูแลขยาย กลุ่มระดับผู้ดูแลแรก ขยายกลุ่มของกระบวนการผลิตแล้ว ขยายกลุ่มสายงานการผลิตแรก. (กลุ่มสายงานการผลิตแรกเป็นตัวยึดสำหรับชื่อของกลุ่มที่มีการกำหนดเส้นทางที่คุณต้องการเปลี่ยนการวางแผนหลักกลุ่มสายงานการผลิต)

  หมายเหตุ
  • เมื่อต้องการแสดงกลุ่มผู้ดูแล คลิกขวาองค์กรแรก(องค์กรแรกเป็นตัวยึดสำหรับชื่อขององค์กรของคุณ), คลิกคุณสมบัติคลิกเพื่อเลือกนั้นกลุ่มผู้ดูแลของจอแสดงผลกล่องกาเครื่องหมาย คลิกตกลงสองครั้ง และจากนั้นการรีสตาร์ท Exchange System Manager
  • เมื่อต้องการแสดงกลุ่ม rooting คลิกขวาองค์กรแรกคลิกคุณสมบัติคลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงกลุ่ม rootingกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลงสองครั้ง
 3. คลิกสมาชิกคลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์ในบานหน้าต่างด้านขวาที่คุณต้อง การทำการวางแผนหลักกลุ่มสายงานการผลิต แล้ว คลิกตั้งค่าเป็นหลัก.

สร้างอินสแตนซ์ของบริการจำลองแบบไซต์ (SRS) อื่น

ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ Exchange 2003 ได้ไซต์จำลองแบบบริการ (SRS) ติดตั้ง และเรียกใช้อยู่ คุณต้องสร้าง SRS แบบใหม่ใน Exchange System Manager โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มการทำงานของ Exchange System Manager ใน Exchange Server 2003 คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณต้อง การสร้าง SRS ขยายแล้วเครื่องมือ.
 2. คลิกขวาบริการการจำลองแบบของไซต์คลิกใหม่แล้ว คลิกไซต์การจำลองแบบให้บริการ.
 3. เมื่อคุณได้รับการคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการติดตั้งบริการการจำลองแบบไซต์ใหม่บน(เซิร์ฟเวอร์นี้Servername)คลิกพร้อมต์ใช่.
 4. เมื่อคุณได้รับการเพื่อที่สร้างการให้บริการการจำลองแบบไซต์บนเครื่อง ใส่รหัสผ่านสำหรับการแลกเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้(รับบริการบัญชี Domain\service)แสดงกล่องโต้ตอบ พิมพ์รหัสผ่านสำหรับบัญชีบริการ Exchange
ซึ่งสร้าง SRS และโปรแกรมจะสร้างโครงแบบเชื่อมโยงข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
255285วิธีการสร้างการเพิ่มเติมไซต์จำลองแบบบริการสำหรับไซต์ที่มีการผสม

rehome ตัวเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น

ถ้าใด ๆ ตัวเชื่อมต่อที่โฮสต์บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ Exchange Server 2003 ตัวเชื่อมต่อไปนี้ต้องถูก rehomed ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นก่อนที่คุณสามารถเอาคอมพิวเตอร์ Exchange 2003 นี้ออกจากกลุ่มที่มีการกำหนดเส้นทาง ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการเชื่อมต่อ X.400 ที่เป็นโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง คุณต้องเซ็ตอัพตัวเชื่อมต่อนี้บนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

ย้ายกล่องจดหมายไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น

ถ้ากล่องจดหมายใด ๆ ที่เป็นโฮสต์ของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ Exchange Server 2003 กล่องจดหมายเหล่านี้ต้องถูกย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นก่อนที่คุณเอาคอมพิวเตอร์นี้ 2003 Exchange โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่ม Exchange System Manager ในคอมพิวเตอร์ต้นทางของ Exchange 2003
 2. คลิกสองครั้งเซิร์ฟเวอร์, and then locate the server container where the mailboxes of the users are located.

  For example, if you want to move mailboxes from the default storage group and from the mailbox store, double-clickกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลแรก, double-clickที่เก็บกล่องจดหมายแล้ว คลิกMailboxes.
 3. In the right pane, click the mailboxes that you want to move.
 4. Right-click the selected users, and then clickงานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน.
 5. ในการExchange Task Wizardคลิกถัดไป.
 6. ในการAvailable Tasksหน้า ภายใต้Select a task to performคลิกMove Mailboxแล้ว คลิกถัดไป.
 7. ในการMove Mailboxpage, clickCross Administrative Group Moveภายใต้Select the Type of Moveแล้ว คลิกถัดไป.
 8. ในการMove Mailboxpage, click the destination server that is in theเซิร์ฟเวอร์:list, click a mailbox store in theที่เก็บกล่องจดหมายรายการ และจากนั้น คลิกถัดไป.
 9. Configure how you want any corrupted messages that are found during the move to be handled, and then clickถัดไปสองครั้ง
For more information about how to move mailboxes in Exchange Server 2003, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
821829Moving mailboxes in Exchange Server 2003

Remove the first Exchange Server 2003 computer

Insert the Exchange Server 2003 CD in the CR-ROM drive in the Exchange 2003 computer, and then clickเอาออกfor each component that has been installed.

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
235396How to determine the first Exchange Server computer in the site
152959How to remove the first Exchange Server in a site
284148How to remove the last Exchange Server 5.5 computer from an Exchange 2000 administrative group
282061How to rebuild a Site Replication Service without a backup
For more information about how to rehome public folders in Exchange 2000, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
288150How to rehome public folders in Exchange 2000


For more information about this topic for Microsoft Exchange Server 5.5 and for Microsoft Exchange 2000 Server, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
152959How to remove the first Exchange server in a site
275171How to reset system folders on an Exchange 2000 server
XADM

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 822931 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 03:11:34 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbmt KB822931 KbMtth
คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)