วิธีกำหนดค่าขีดจำกัดการจัดเก็บในโฟลเดอร์สาธารณะใน Exchange 2003

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:823144
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป

บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีกำหนดค่าขีดจำกัดการจัดเก็บทั้งร้านค้าโฟลเดอร์สาธารณะและแต่ละโฟลเดอร์สาธารณะใน Exchange 2003 โดยทั่วไป ขีดจำกัดเก็บข้อมูลบนโฟลเดอร์สาธารณะไม่ได้ประเด็นสำคัญได้เนื่องจากข้อความที่จะถูกลงรายการบัญชีไปยังโฟลเดอร์สาธารณะ โดยทั่วไปข้อความแบบข้อความ อย่างไรก็ตาม ถ้าองค์กรของคุณใช้โฟลเดอร์สาธารณะเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้อง การจัดเก็บสินค้าที่ มีสิ่งที่แนบมา หรือ การสมัครสมาชิกกลุ่มข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต คุณอาจต้องการตั้งค่าคอนฟิกข้อจำกัดการจัดเก็บในโฟลเดอร์สาธารณะนอกเหนือจากการกำหนดค่าขีดจำกัดการเก็บข้อมูลในกล่องจดหมาย

กลับไปด้านบน

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้ทั่วไปเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และ service pack ที่คุณจำเป็นต้องใช้:
 • Microsoft Windows 2000 Server ด้วย Service Pack 3 (SP3) หรือ Microsoft Windows Server 2003
 • บริการ Microsoft Directorydirectory ที่ใช้งานอยู่
 • Exchange Server 2003
บทความนี้ตั้งสมมติฐานว่าคุณคุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • ผู้จัดการระบบอัตราแลกเปลี่ยน
 • ขนาดของกล่องจดหมายที่ต้องให้ผู้ใช้ของคุณ
กลับไปด้านบน

วิธีการวางแผนขีดจำกัดของโฟลเดอร์สาธารณะ

ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้โฟลเดอร์สาธารณะเป็นประจำ Microsoft แนะนำให้ คุณพิจารณาถึงขนาดสูงสุดของโฟลเดอร์เหล่านี้ และใช้ขีดจำกัดแล้ว ก่อนที่คุณทำให้โฟลเดอร์พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ ใบสั่งนี้มีความสำคัญสำหรับหลายสาเหตุ:
 • ไคลเอนต์ MAPI เช่น Microsoft Outlook สามารถใช้แผนภูมิค่าเริ่มต้นโฟลเดอร์'สาธารณะ'เท่านั้น ทรีของโฟลเดอร์สาธารณะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเก็บโฟลเดอร์สาธารณะเริ่มต้นในกลุ่มที่เก็บแรกที่สร้างขึ้นบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง Exchange 2003 ถ้าคุณต้องการทั้งหมดของโฟลเดอร์สาธารณะที่จะสามารถเข้าถึงได้ผ่าน MAPI คุณต้องจำกัดด้วยตัวคุณเองไปยังที่เก็บโฟลเดอร์สาธารณะที่หนึ่งสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์
 • แม้ว่า Exchange 2003 องค์กร Edition เอาขีดจำกัด 16 กิกะไบต์ (GB) บนกล่องจดหมายแต่ละร้านค้า มีขีดจำกัดในทางปฏิบัติเมื่อคุณสำรองข้อมูล และคืนค่าฐานข้อมูล Microsoft ขอแนะนำให้ คุณใช้ขีดจำกัด 50 กิกะไบต์ (โดยประมาณ) สำหรับร้านค้ากล่องจดหมายเดียว
 • โฟลเดอร์สาธารณะโดยทั่วไปมักใช้เป็นที่เก็บถาวร ดังนั้น พวกเขาบ่อยเต็มในที่สุดยกเว้นว่ามีใช้ตัวควบคุม
 • คุณสามารถกำหนดค่านโยบายการหมดอายุบนโฟลเดอร์สาธารณะที่จะลบข้อความที่เก่ากว่าอายุที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้ไม่เหมาะสมสำหรับโฟลเดอร์สาธารณะ เช่นโฟลเดอร์ที่จัดเก็บรายละเอียดผู้ติดต่อบางชนิด
 • คุณอาจต้องการกำหนดค่าขีดจำกัดบนโฟลเดอร์สาธารณะทั่วไปที่ใช้สำหรับข้อความธรรมดากับ 20 เมกะไบต์ (MB) และขีดจำกัดบนโฟลเดอร์เก็บถาวรมีถึง 100 เมกะไบต์ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถจะกำหนดค่าขีดจำกัดบนโฟลเดอร์ที่ติดต่อ (เพื่อสร้างว่างได้ไม่จำกัด)
 • เช่นเดียวกับขีดจำกัดของกล่องจดหมาย คุณกำหนดค่าขีดจำกัดของโฟลเดอร์สาธารณะบนเก็บโฟลเดอร์สาธารณะ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดค่าโฟลเดอร์สาธารณะแต่ละข้อจำกัดเพื่อแทนข้อจำกัดที่คุณตั้งไว้ในเก็บ
 • เมื่อต้องการดำเนินการคืนค่าในตำแหน่ง Microsoft ขอแนะนำว่า ดิสก์ของคุณมีอย่างน้อยเป็นพื้นที่ว่างมากเป็นขนาดของฐานข้อมูลเองบวกอีก 10 เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลเป็น 35 GB รันบนพาร์ติชัน 80 กิกะไบต์
 • อย่าลืมว่า เวลาที่เก็บข้อมูลรายการที่ถูกลบไปแล้วยังมีผลต่อขนาดของที่เก็บโฟลเดอร์สาธารณะ เนื่องจากสินค้าจะไม่ลบออกจริง ๆ จนถึงหลังจากเวลาเก็บข้อมูลรายการที่ถูกลบแล้ว
กลับไปด้านบน

วิธีการจำกัดการเก็บโฟลเดอร์สาธารณะ

คุณสามารถใช้กระบวนงานแตกต่างกันเล็กน้อยเพื่อจำกัดการเก็บโฟลเดอร์สาธารณะจากขั้นตอนที่คุณใช้เพื่อตั้งค่าขีดจำกัดบนเก็บกล่องจดหมาย เนื่องจากคุณไม่สามารถตั้งค่าการตั้งค่าที่ห้ามไม่ให้ส่งในโฟลเดอร์สาธารณะ
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิ กผู้จัดการระบบ
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายลำดับชั้นของ Exchange 2003 จนกว่าคุณพบที่เก็บเซิร์ฟเวอร์

  ถ้ามีคอนเทนเนอร์กลุ่มระดับผู้ดูแลที่เก็บเซิร์ฟเวอร์อยู่ภายใต้กลุ่มระดับผู้ดูแลเกี่ยวข้อง
 3. ขยายคอนเทนเนอร์ของเซิร์ฟเวอร์คลิกเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นโฮสต์ของเก็บโฟลเดอร์สาธารณะที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก และจากนั้น ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งที่กลุ่มการจัดเก็บ
 4. คลิกขวาเก็บโฟลเดอร์สาธารณะที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก คลิกคุณสมบัติและจากนั้น คลิกแท็บขีดจำกัด
 5. ภายใต้ขีดจำกัดการจัดเก็บคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายหนึ่งหรือทั้งหมดของกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้:
  1. คำเตือนการตัดสินค้าจากคลังที่: คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเตือนผู้ใช้ที่มีบทบาทเจ้าของหรือที่ติดต่อของโฟลเดอร์โฟลเดอร์'สาธารณะ'ในโฟลเดอร์'สาธารณะ'ของพวกเขาได้เกินขีดจำกัด อย่างไรก็ตาม โฟลเดอร์สาธารณะยังคงทำงาน
  2. ห้ามมิให้ลงรายการบัญชีใน: คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความใหม่ถูกลงรายการบัญชีไปยังโฟลเดอร์ถ้าโฟลเดอร์ถึงขนาดที่คุณระบุ
  3. ขนาดของสินค้ามากที่สุด: คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดก็ตามข้อความที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาด โดยไม่คำนึงถึงโฟลเดอร์เป็นวิธีทั้งหมด ที่ลงรายการบัญชี

   หมายเหตุ ชนิดค่าขนาดเป็นกิโลไบต์ (KB) สำหรับส่วนใหญ่ของโฟลเดอร์สาธารณะที่มีโฮสต์อยู่ในร้านค้านี้ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 20000 กิโล ขีดจำกัดของข้อความโดยใช้โฟลเดอร์'สาธารณะ' และชนิด 100 กิโลไบต์ สำหรับการตั้งค่าขนาดของสินค้าสูงสุด
 6. เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าคำเตือน เวลาที่คุณต้องการข้อความแจ้งเตือนถูกสร้างขึ้นในกล่องช่วงข้อความคำเตือนคลิก หรือคลิกกำหนดเอง
 7. ถ้าคุณคลิกการกำหนดเองอย่างใดอย่างหนึ่งคลิวันที่ในคอลัมน์ด้านซ้ายและเวลาแถวบนสุด หรือคลิก และค้างปุ่มเมาส์เป็นคุณทำข้ามช่องเวลา

  หมายเหตุ เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกกำหนดการที่จะแสดง ในช่อง 1 ชั่วโมง หรือ ในช่อง 15 นาที คลิกการตั้งค่าที่เหมาะสมภายใต้มุมมองรายละเอียด
 8. ถ้าคุณคลิกการกำหนดเองคลิกOKหลังจากที่คุณตั้งค่าคอนฟิกส่วนประกอบของช่วงเวลาข้อความเตือน
 9. ถ้าคุณต้องการควบคุมขนาดของฐานข้อมูลสูงสุด กำหนดค่าการตั้งค่าให้ลบสินค้า (วัน)เป็น 0 (ศูนย์) มิฉะนั้น Microsoft แนะนำให้ คุณกำหนดค่าการตั้งค่านี้ไว้ที่เจ็ดวัน เวลาเก็บข้อมูลรายการที่ถูกลบจะสำคัญมากบนโฟลเดอร์สาธารณะ ซึ่งสินค้าจะถูกลบทันที และจะไม่ถูกส่งไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ
 10. หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าคอนฟิกข้อจำกัดของที่เก็บโฟลเดอร์สาธารณะ คลิกตกลง
กลับไปด้านบน

วิธีการตั้งค่าขีดจำกัดบนแต่ละโฟลเดอร์สาธารณะ

คุณสามารถกำหนดค่าโฟลเดอร์สาธารณะแต่ละวงเงินกับโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในเก็บโฟลเดอร์สาธารณะเพื่อแทนขีดจำกัดที่เก็บ:
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิ กผู้จัดการระบบ
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายลำดับชั้นของ Exchange 2003 จนกว่าคุณพบที่เก็บเซิร์ฟเวอร์

  ถ้ามีคอนเทนเนอร์กลุ่มระดับผู้ดูแลที่เก็บเซิร์ฟเวอร์อยู่ภายใต้กลุ่มระดับผู้ดูแลเกี่ยวข้อง
 3. ขยายตัวเซิร์ฟเวอร์ คอนเทนเนอร์ คลิกเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นโฮสต์ของเก็บโฟลเดอร์สาธารณะที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก และจากนั้น คลิกสองครั้งที่กลุ่มการจัดเก็บในบานหน้าต่างด้านขวา
 4. ขยายเก็บโฟลเดอร์สาธารณะที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก และจากนั้น คลิกโฟลเดอร์สาธารณะ

  รายการของโฟลเดอร์สาธารณะที่ถูกโฮสต์บนเก็บโฟลเดอร์สาธารณะที่เลือกจะแสดงในบานหน้าต่างด้านขวา
 5. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์สาธารณะที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก และจากนั้น คลิกแท็บขีดจำกัด

  โดยค่าเริ่มต้น มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้สาธารณะเก็บค่าเริ่มต้นและขีดจำกัดเก็บสาธารณะแรเงา
 6. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายใช้สาธารณะเก็บค่าเริ่มต้นและกำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้เป็นขีดจำกัด (เป็นกิโลไบต์) ที่จำเป็นในโฟลเดอร์สาธารณะนี้:
  • คำเตือนการตัดสินค้าจากคลังที่
  • ห้ามไม่ให้มีการลงรายการบัญชี
  • รายการสูงสุด
 7. ถ้าคุณต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถคลิกล้างกล่องกาเครื่องหมายใช้สาธารณะเก็บค่าเริ่มต้นภายใต้การตั้งค่าการลบการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าที่แตกต่างกันสำหรับรายการที่ถูกลบบนที่เก็บสาธารณะนี้
 8. คลิก ตกลง
ใน Exchange 2003 SP2 เมื่อคุณสร้างโฟลเดอร์สาธารณะลูกภายในพาเรนต์โฟลเดอร์สาธารณะ ขีดจำกัดเก็บข้อมูลของโฟลเดอร์ย่อยจะไม่โดยอัตโนมัติถูกสืบทอดจากโฟลเดอร์แม่ วิธีเดียวที่จะจัดการเนื้อที่เก็บโฟลเดอร์ย่อยคือการ คลิกขวาที่โฟลเดอร์หลัก เลือกงานทั้งหมดเลือกการจัดการการตั้งค่าเลือกการแทนการตั้งค่าและจากนั้น เลือกข้อจำกัดการจัดเก็บ จากนั้น ขนาดจำกัดจากแม่จะยังเผยแพร่บนโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดภายในโฟลเดอร์หลัก

กลับไปด้านบน

วิธีการยืนยันว่า คุณได้ตั้งค่าขีดจำกัดการเก็บโฟลเดอร์สาธารณะได้อย่างถูกต้อง

เพื่อยืนยันว่า คุณได้กำหนดค่าโฟลเดอร์สาธารณะจำกัดอย่างถูกต้อง:
 1. เปลี่ยนแปลงกำหนดการสร้างคำเตือนในการรันตลอดเวลาบนเก็บโฟลเดอร์สาธารณะ
 2. เปลี่ยนแปลงสิทธิ์บนโฟลเดอร์สาธารณะทดสอบเพื่อให้เฉพาะ คุณสามารถเพิ่มรายการไปยังโฟลเดอร์สาธารณะนั้น
 3. เข้าสู่ระบบ Outlook เป็นตัวคุณเอง จากนั้น เพิ่มข้อความและสิ่งที่แนบมาไปยังโฟลเดอร์สาธารณะจนกว่าคุณได้รับข้อความเตือน

  หมายเหตุ คุณอาจได้ถึง 15 นาทีหลังจากที่คุณเพิ่มข้อความหรือสิ่งที่แนบมาก่อนที่คุณได้รับข้อความเตือน
 4. เพิ่มข้อความที่มีสิ่งที่แนบที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดจำกัดไว้

  ไม่สามารถบันทึกข้อความเหล่านี้ไปยังโฟลเดอร์
ถ้าคุณไปขีดจำกัดห้ามมิให้ลงรายการบัญชี ข้อความใด ๆ ที่คุณส่งไปยังโฟลเดอร์สาธารณะจะถูกส่งกลับเป็นสามารถนำส่ง หลังจากที่คุณยืนยันขีดจำกัดการเก็บโฟลเดอร์สาธารณะ ใช้ขั้นตอนเดียวกันเพื่อยืนยันจำกัดบนโฟลเดอร์สาธารณะที่คุณตั้งค่าขีดจำกัดของแต่ละตัว

เมื่อต้องการตรวจดูขนาดของโฟลเดอร์ใน Outlook:
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Outlook
 2. ในคอลัมน์ในรายการโฟลเดอร์ขยายโฟลเดอร์สาธารณะคลิกขวาที่โฟลเดอร์สาธารณะทั้งหมดแล้ว คลิ กคุณสมบัติ
 3. คลิกแท็บทั่วไปแล้ว คลิ กขนาดโฟลเดอร์
เมื่อต้องการตรวจสอบขนาดของโฟลเดอร์ใน Exchange System Manager คลิกโฟลเดอร์'สาธารณะ'ภายใต้เก็บโฟลเดอร์สาธารณะ (ชื่อเซิร์ฟเวอร์)ในบานหน้าต่างด้านซ้าย โฟลเดอร์สาธารณะที่ถูกโฮสต์บนที่เก็บ ขนาด และจำนวนของสินค้าที่มี จะแสดงในบานหน้าต่างด้านขวา

หมายเหตุ หลังจากที่คุณตรวจสอบว่า ข้อจำกัดที่ไม่ถูกต้อง ตั้งค่ากำหนดการสร้างคำเตือนใหม่

กลับไปด้านบน

วิธีการจัดการเนื้อที่เก็บโฟลเดอร์ย่อยเมื่อคุณสร้างโฟลเดอร์สาธารณะลูกภายในพาเรนท์โฟลเดอร์สาธารณะ

ใน Exchange 2003 SP2 เมื่อคุณสร้างโฟลเดอร์สาธารณะลูกภายในโฟลเดอร์สาธารณะหลัก ขีดจำกัดเก็บข้อมูลของโฟลเดอร์ย่อยจะไม่โดยอัตโนมัติสืบทอดจากโฟลเดอร์แม่ วิธีเดียวที่จะจัดการเนื้อที่เก็บโฟลเดอร์ย่อยคือ การคลิกขวาที่โฟลเดอร์หลัก คลิกงานทั้งหมดคลิกจัดการการตั้งค่าคลิกแทนการตั้งค่าแล้ว คลิกขีดจำกัดที่เก็บข้อมูล จากนั้น ขนาดจำกัดจากแม่จะยังเผยแพร่บนโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดภายในโฟลเดอร์หลัก

กลับไปด้านบน

การแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณกำหนดค่าขีดจำกัดการจัดเก็บ โปรดจำไว้ว่า ขีดจำกัดของโฟลเดอร์สาธารณะที่วัด ในหน่วย KB และไม่ เป็นเมกะไบต์ ถ้าคุณไม่ทำการแยกความแตกต่างนี้ คุณอาจตั้งค่าขีดจำกัดของโฟลเดอร์สาธารณะเพื่อแทนที่เป็นกิโลไบต์ 100000 100 KB นอกจากนี้ โปรดจำไว้ว่า ข้อความคำเตือนโดยทั่วไปจะสร้างขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อวันแทนทันที

กลับไปด้านบน
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่าขีดจำกัดการเก็บข้อมูลใน Exchange 2003 ดู Exchange Server 2003 Resource Kit และวิธีใช้ Exchange Server 2003

กลับไปด้านบน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหานี้แนะนำช่วยคุณ แก้ไขปัญหาการจำลองแบบของโฟลเดอร์สาธารณะสำหรับ Exchange Server 2003.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 823144 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/07/2016 10:43:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition

 • kbhowtomaster kbarchive kbmt KB823144 KbMtth
คำติชม