ภาพรวมของ Exchange Server 2003 และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:823166
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้ประกอบด้วยภาพรวมของชนิดต่าง ๆ โปรแกรมสแกนไวรัสที่มักจะใช้กับ Microsoft Exchange Server 2003 บทความนี้ข้อดี ข้อเสีย และการแก้ไขปัญหา ข้อควรพิจารณาสำหรับชนิดต่าง ๆ ของสแกนเนอร์ ไม่มีบทความนี้ อธิบายง่าย ๆ จดหมายถ่ายโอนโพรโทคอล (SMTP) วิธีแก้ไขปัญหาที่มีการกรองข้อมูล โดยปกติติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์อื่นนอกเหนือจาก Exchange 2003 คอมพิวเตอร์

กลับไปด้านบน

แฟ้มระดับสแกนเนอร์

มักมีใช้โปรแกรมสแกนแฟ้มระดับ และพวกเขาอาจจะสูงสุด มีปัญหาสำหรับใช้กับ Exchange 2003 สแกนเนอร์ระดับแฟ้มอาจถูกเก็บในหน่วยความจำหรือตามความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • ในหน่วยความจำอ้างอิงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสระดับไฟล์ที่โหลด ในหน่วยความจำตลอดเวลา ตรวจสอบแฟ้มทั้งหมดที่ใช้งานบนฮาร์ดดิสก์ และ ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
 • ตามความต้องการอ้างอิงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสระดับของแฟ้มที่คุณสามารถ กำหนดค่าการสแกนแฟ้มในฮาร์ดดิสก์ด้วยตนเอง หรือ ตามตารางเวลา มีรุ่นของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เริ่มการสแกนตามความต้องการ หลังจากไวรัสจะถูกปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่า แฟ้มทั้งหมดโดยอัตโนมัติ สแกน ด้วยลายเซ็นที่ล่าสุด
ต่อไปนี้คือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้สแกนเนอร์ระดับของแฟ้ม กับ Exchange 2003:
 • แฟ้มระดับสแกนเนอร์สแกนแฟ้ม เมื่อมีใช้แฟ้ม หรือที่ ช่วงเวลากำหนดเวลาไว้ และสแกนเนอร์เหล่านี้อาจล็อก หรือกักล็อกการแลกเปลี่ยน หรือแฟ้มฐานข้อมูลในขณะที่พยายามใช้แฟ้ม Exchange 2003 ลักษณะการทำงานนี้อาจ สาเหตุความล้มเหลวอย่างรุนแรงในการแลกเปลี่ยน 2003 และยังสามารถสร้าง-1018 ข้อผิดพลาด
 • สแกนเนอร์ระดับแฟ้มช่วยป้องกัน ไวรัสอีเมลเช่นไวรัส Melissa

  หมายเหตุ ไวรัส Melissa มีแมโครไวรัส Microsoft Word ที่สามารถ แพร่กระจายตัวเองผ่านทางข้อความอีเมล ไวรัสส่งอีเมล์ที่ไม่เหมาะสม ข้อความไปยังที่อยู่ที่พบในสมุดที่อยู่ส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ Microsoft ไคลเอ็นต์จดหมายของ outlook ไวรัสที่คล้ายคลึงกันอาจทำให้เกิดการทำลายข้อมูล
แยกโฟลเดอร์ต่อไปนี้ออกจากทั้งสองตามความต้องการระดับแฟ้ม สแกนเนอร์และสแกนเนอร์ระดับแฟ้มอยู่หน่วยความจำ:
 • อัตราแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล และแฟ้มบันทึกสำหรับกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด โดยค่าเริ่มต้น เหล่านี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ Exchsrvr\Mdbdata
 • MTA แลกเปลี่ยนแฟ้มในโฟลเดอร์ Exchsrvr\Mtadata
 • แฟ้มบันทึกเพิ่มเติมเช่น Exchsrvr\server_name.log ไดเรกทอรี
 • จากแฟ้มเซิร์ฟเวอร์เสมือน Exchsrvr\Mailroot
 • โฟลเดอร์การทำงานที่ใช้เพื่อเก็บ.tmp การส่งกระแสข้อมูล แฟ้มที่ใช้สำหรับการแปลงข้อความ โฟลเดอร์นี้อยู่ โดยค่าเริ่มต้น Exchsrvr\Mdbdata แต่ตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกจัดโครงแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกต่อไปนี้ หมายเลขบทความเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  822936การไหลข้อความลงในคิวที่จัดส่งภายในไม่ช้ามาก
 • โฟลเดอร์ชั่วคราวที่ใช้ร่วมกับ อรรถประโยชน์ของการบำรุงรักษาแบบออฟไลน์เช่นหน้าจอพร้อม โฟลเดอร์นี้อยู่ โดยค่าเริ่มต้น ตำแหน่งที่ตั้งที่มีการเรียกใช้แฟ้ม.exe จาก แต่คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกคุณ เรียกใช้แฟ้มจากเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้
 • ไซต์แฟ้มบริการที่จำลองแบบ (SRS) ในการ โฟลเดอร์ Exchsrvr\Srsdata
 • แฟ้มระบบ Microsoft Internet Information Services (IIS) ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32\Inetsrv

  หมายเหตุ คุณอาจต้องการแยกโฟลเดอร์ Exchsrvr ทั้งหมดจากทั้งสองอย่าง โปรแกรมสแกนแฟ้มระดับตามความต้องการและแฟ้มระดับในหน่วยความจำ- สแกนเนอร์
 • การบีบอัดของ Internet Information Services (IIS) 6.0 โฟลเดอร์ที่ใช้กับ Outlook Web Access 2003 โดยค่าเริ่มต้น การบีบอัด โฟลเดอร์ใน IIS 6.0 จะอยู่ที่ %systemroot%\IIS แฟ้มชั่วคราวที่บีบอัด

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ ฐานความรู้ของ Microsoft:
  817442การสแกนไวรัสของไดเรกทอรีการบีบอัดของ IIS อาจทำให้แฟ้ม 0 ไบต์
 • จุดกลุ่ม ควอรัมดิสก์ และ %Winnt%\Cluster โฟลเดอร์
 • โฟลเดอร์โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ส่งข้อความ
 • ในโฟลเดอร์ Exchsrvr\Conndata
แยกโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มจุดตรวจสอบ (.chk) จาก หน่วยความจำอยู่สแกนเนอร์ระดับแฟ้มและแฟ้มระดับตามความต้องการ สแกนเนอร์

หมายเหตุ ถ้าคุณย้ายฐานข้อมูล Exchange และแฟ้มบันทึกที่ไปใหม่ ตำแหน่งที่ตั้ง และแยกโฟลเดอร์เหล่านั้น แฟ้ม.chk อาจยังคงถูกสแกน สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหากแฟ้ม.chk ถูกสแกน คลิก บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
253111ล็อกเหตุการณ์ข้อผิดพลาดเมื่อบริการฐานข้อมูล Exchange Server ถูกปฏิเสธการเข้าถึงการเขียนไป ยังไฟล์.edb ของตนเอง หรือ ไปยังแฟ้ม.chk
176239 ฐานข้อมูลไม่ทำงาน เข้าสู่ระบบแบบวงกลมลบแฟ้มบันทึกเร็วเกินไป
สแกนเนอร์ระดับแฟ้มจำนวนมากในขณะนี้สนับสนุนการสแกน กระบวนการ นอกจากนี้ส่งนี้มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น คุณควร ไม่รวมกระบวนการต่อไปนี้จากสแกนเนอร์ระดับแฟ้ม:
 • Cdb.exe
 • Cidaemon.exe
 • Store.exe
 • Emsmta.exe
 • Mad.exe
 • Mssearch.exe
 • Inetinfo.exe
 • W3wp.exe
กลับไปด้านบน

สแกนเนอร์ MAPI

การสร้างโปรแกรมสแกนไวรัสที่มีการแลกเปลี่ยนครั้งแรก ตัวแทนจะใช้ MAPI สแกนเนอร์เหล่านี้ทำการเข้าสู่ระบบของ MAPI ไปแต่ละกล่องจดหมาย และ แล้ว สแกนหาไวรัสที่รู้จักกัน

สแกนเนอร์ MAPI ได้ต่อไปนี้ ข้อดีสแกนเนอร์ขึ้นอยู่กับแฟ้ม:
 • สแกนเนอร์ MAPI สามารถสแกนหาไวรัสในอีเมลงานเช่นนี้ Melissa ไวรัส
 • สแกนเนอร์ MAPI ไม่รบกวนแลกเปลี่ยนล็อก หรือแฟ้มฐานข้อมูล

สแกนเนอร์ MAPI มีข้อเสียที่ต่อไปนี้:
 • สแกนเนอร์ MAPI อาจสแกนข้อความอีเมล์ที่ติดไวรัส ก่อนที่ผู้ใช้เปิดข้อความอีเมล สแกนเนอร์ MAPI ไม่ป้องกันตัว ผู้ใช้เปิดข้อความอีเมลที่ติดไวรัสถ้าสแกนเนอร์ไม่ไม่ก่อน ตรวจหาข้อความอีเมลที่ติดไวรัส
 • สแกนเนอร์ MAPI ไม่สแกนข้อความขาออก
 • สแกนเนอร์ MAPI ไม่รู้จัก Exchange เดียว ตัวกรองการจัดเก็บข้อมูลของอินสแตนซ์ ดังนั้น สแกนเนอร์อาจสแกนข้อความหนึ่ง ๆ มาก เวลาถ้าข้อความเดิมที่มีอยู่ในกล่องจดหมายหลาย ดังนั้น MAPI สแกนเนอร์อาจใช้เวลานานขึ้นเพื่อทำการสแกน
เนื่องจากสแกนเนอร์ MAPI สามารถตรวจหาไวรัสในอีเมล การ ตัวเลือกที่ดีกว่าสแกนเนอร์ระดับของแฟ้ม อย่างไรก็ตาม ไม่มีตัวเลือกที่ยิ่งขึ้น พร้อมใช้งานจากสแกนเนอร์ MAPI และเหล่านี้มีอธิบายอยู่ในรุ่นที่ใหม่กว่านี้ บทความ

กลับไปด้านบน

สแกนเนอร์ API การสแกนไวรัส

มีไวรัสการสแกนแอพลิเคชันการเขียนโปรแกรมอินเทอร์เฟซ (API) เรียกว่าไวรัส API (VAPI), โปรแกรมป้องกันไวรัส API (AVAPI), หรือ API การตรวจจับไวรัส (VSAPI)

ไวรัสสแกน API 1.0 มีอยู่ใน Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 3 (SP3) และมีมาตรฐานจนถึงรุ่นที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน 2000 มีการปรับปรุงมากเพื่อ 1.0 API ของการตรวจจับไวรัสที่ปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานกับ Exchange Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
248838แลกเปลี่ยน post-Service Server 5.5 Pack ที่เก็บข้อมูล 3 แก้ไขพร้อมใช้งาน

Exchange 2000 Server Service Pack 1 (SP1) รวม 2.0 API ของการตรวจจับไวรัส ไวรัส API สแกน 2.0 ไม่ได้รับการสนับสนุนใน เซิร์ฟเวอร์ Exchange 5.5 API 1.0 ไวรัสและ API 2.0 ทั้งการตรวจจับไวรัส สนับสนุนการสแกนตามความต้องการ

Exchange 2003 มีการสแกนไวรัสในขณะนี้ API 2.5 ลักษณะการทำงานก่อนหน้านี้ของไวรัสมีไวรัส API สแกน 2.5 กำลังสแกน API 2.0 นอกเหนือไปจากการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • API การตรวจจับไวรัสที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายโปรแกรมป้องกันไวรัส ผลิตภัณฑ์เมื่อต้องการเรียกใช้บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2003 ที่มีการแลกเปลี่ยนที่อยู่ กล่องจดหมาย (ตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ของเกตเวย์หรือเซิร์ฟเวอร์ bridgehead)
 • ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสทำให้ไวรัส API สแกน 2.5 ลบข้อความ และส่งข้อความไปยังผู้ส่ง และสถานะของไวรัสที่เพิ่มเติม ข้อความที่อนุญาตให้ไคลเอนต์แสดงสถานะติดไวรัสของเฉพาะได้ดีขึ้น ข้อความ
ติดต่อบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุง

เมื่อคุณใช้สแกนเนอร์ API ที่ทำการสแกนไวรัส และไคลเอนต์พยายามที่เปิดข้อความ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปรียบเทียบ เนื้อหาของข้อความและสิ่งที่แนบมาที่ถูกสแกน โดยไวรัสปัจจุบัน แฟ้มลายเซ็น ถ้าไม่สแกนแฟ้มลายเซ็นของไวรัสปัจจุบัน เนื้อหา คอมโพเนนต์ที่สอดคล้องกันของข้อความถูกส่งไปที่โปรแกรมป้องกันไวรัส ผลิตภัณฑ์ของผู้จัดจำหน่ายสำหรับการสแกนก่อนออกคอมโพเนนต์ที่ข้อความนั้น ไคลเอ็นต์ ไคลเอนต์สามารถใช้ไคลเอนต์ MAPI ปกติหรืออินเทอร์เน็ต โพรโทคอล (IP) -ใช้ไคลเอ็นต์เช่นรุ่น Post Office Protocol 3 (POP3), Microsoft Outlook Web Access (OWA), และ Internet Message Access Protocol อยู่ (IMAP4)

API 2.0 ไวรัสและ API การตรวจจับไวรัส 2.5 ประมวลผลข้อความเนื้อความและสิ่งที่แนบข้อมูลทั้งหมด โดยใช้คิวเดียว ตามความต้องการสินค้าที่จะถูกส่งไปที่คิวนี้ถูกทำเครื่องหมายเป็นลำดับความสำคัญสูง ใน Exchange 2003 คิวนี้ที่จะให้บริการในขณะนี้ โดยชุดของเธรด และ รายการลำดับความสำคัญสูงมีผลก่อนเสมอ จำนวนเธรดที่เป็นค่าเริ่มต้นคือ 2 เวลา number_of_processors บวก 1 ซึ่งทำให้ ไปได้หลายรายการให้มีส่งการผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสที่ เวลาเดียวกัน ยัง เธรดไคลเอนต์จะไม่โยงไปค่าหมดเวลาที่จะ กำลังรอสำหรับสินค้าที่จะถูกนำออกใช้ หลังจากที่สแกน และทำเครื่องหมายว่าปลอดภัย สินค้า เธรดไคลเอนต์ได้รับแจ้งเกี่ยวกับว่าสินค้าพร้อมใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น การไคลเอ็นต์ เธรดที่รอถึงสามนาทีเพื่อที่ได้รับแจ้งการใช้งาน ข้อมูลที่ร้องขอก่อนหมดเวลาเกิดขึ้น

API 2.0 ไวรัส และ ไวรัส API สแกน 2.5 รวมคุณลักษณะที่ทำการสแกนข้อความประหยัดค่าใช้จ่ายตาม ใน API สแกนไวรัส 1.0 ข้อมูลสิ่งที่แนบมาในข้อความที่ถูกสแกนเท่านั้นเนื่องจากจะ ใช้ ใน 2.0 API ของการตรวจจับไวรัสและไวรัส 2.5 การสแกน API สินค้าจะถูกส่ง เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเก็บคิวขณะที่ส่งข้อมูล จัดเก็บ แต่ละรายการเหล่านี้รับการลำดับความสำคัญต่ำในคิว ดังนั้นเหล่านี้ รายการไม่รบกวนการสแกนของรายการลำดับความสำคัญสูง เมื่อทั้งหมด รายการลำดับความสำคัญสูงที่ถูกสแกน 2.0 API การการสแกนไวรัสหรือไวรัส กำลังสแกน API 2.5 เริ่มการสแกนรายการลำดับความสำคัญต่ำ ระดับความสำคัญของสินค้า เป็นแบบไดนามิกปรับลำดับความสำคัญสูงไคลเอนต์พยายามที่ใช้สินค้า ในขณะที่สินค้าอยู่ในคิวลำดับความสำคัญต่ำ สูงสุด 30 รายการสามารถมีอยู่ที่ เวลาในคิวลำดับความสำคัญต่ำ และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้คิวเดียวกันได้ กำหนดบนตัวแรกใน ก่อนออกจากข้อมูลพื้นฐาน

API 2.0 ไวรัส และ ไวรัส API สแกน 2.5 รวมพื้นหลังการปรับปรุงการสแกนกระบวนการ ใน ไวรัส API สแกน 1.0 พื้นหลังการสแกนจะดำเนิน ด้วยการทำให้ตัวเดียว ส่งผ่านตารางสิ่งแนบ ไวรัสสแกน API 1.0 ส่งสิ่งที่แนบมาแล้ว ที่ไม่ถูกสแกน โดยผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสปัจจุบันหรือลายเซ็น แฟ้มโดยตรงกับไลบรารีของโปรแกรมป้องกันไวรัสการเชื่อมโยงแบบไดนามิก (DLL) ส่วนตัวแต่ละ เก็บข้อมูลและเก็บข้อมูลสาธารณะหนึ่งเธรดการดำเนินการที่ได้รับ การสแกนนี้พื้นหลัง หลังจากเธรดรหัสผ่านของตารางสิ่งแนบ ทำงานเสร็จสิ้น เธรดรอให้เริ่มการทำงานของกระบวนการจัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะ เป็นรหัสผ่านอื่น ในไวรัสการสแกน API 2.0 และ API 2.5 การตรวจจับไวรัส แต่ละฐานการส่งข้อความ MDB ยังคงได้รับหนึ่งเธรดการดำเนินงานเบื้องหลัง ขั้นตอนการสแกน อย่างไรก็ตาม ใน Exchange 2003 การสแกนประมวลผลเบื้องหลัง นำทางไปที่โฟลเดอร์ซึ่งทำให้กล่องจดหมายของผู้ใช้แต่ละชุด เป็นรายการที่ ไม่ถูกสแกนจะพบ เหล่านั้นจะส่งไปที่โปรแกรมป้องกันไวรัส ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการสแกนยังคงมีอยู่ ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ผลิตภัณฑ์อาจยังบังคับให้จุดเริ่มต้นของการสแกนพื้นหลังตามความหมายของชุดของ รีจิสตรีคีย์

คุณลักษณะที่ไม่ถูกส่วนใหญ่ที่ร้องขอสำหรับการเพิ่มลงใน ไวรัสสแกน API 1.0 เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงรายละเอียดข้อความเพื่อที่แลกเปลี่ยน ผู้ดูแลสามารถติดตามการมีอยู่ของไวรัส ตรวจสอบว่าไวรัส penetrated องค์กร และกำหนดว่าผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ นี้ เมื่อมีเพิ่มคุณลักษณะใน 2.0 API การการสแกนไวรัสเนื่องจากการสแกนอยู่อีก โดยตรงโดยใช้ออกจากตารางที่แนบมา

API การตรวจจับไวรัส เคาน์เตอร์การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานที่สามารถใช้ในการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของไวรัส กำลังสแกน API และ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาใน 2.0 API ของการตรวจจับไวรัสและไวรัส การสแกน API 2.5 โดยใช้ตัวนับเหล่านี้ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดอย่างไร รายละเอียดจะถูกสแกน และความรวดเร็วมีการส่งข้อมูลดังกล่าว สแกน นี้ช่วยผู้ดูแลระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์มาตราส่วนได้แม่นยำมากขึ้น

API สแกนไวรัส 2.0 และ 2.5 API การการสแกนไวรัสรวมเหตุการณ์ เข้าสู่ระบบที่มีเฉพาะไวรัส API เหตุการณ์ที่เข้าสู่ระบบ รวม:
 • Dll ผู้ขายถูกโหลด และการยกเลิกการโหลด
 • สินค้าสำเร็จสแกน
 • ไวรัสที่อยู่ในข้อมูล จัดเก็บ
 • การทำงานที่ไม่คาดคิดในไวรัส API
กลับไปด้านบน

ESE ใช้สแกนเนอร์

ใช้ ESE สแกนเนอร์บางรุ่นมาเป็นใช้อินเทอร์เฟซระหว่าง เก็บข้อมูลและสามารถเพิ่มความสามารถเก็บโปรแกรม (ESE) ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Microsoft เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ชนิดนี้ คุณเสี่ยงต่อการฐานข้อมูล ความเสียหายและข้อมูลขาดถ้ามีข้อผิดพลาดในการใช้งานซอฟต์แวร์

ระหว่างการติดตั้ง ESE ใช้สแกนเนอร์ให้เปลี่ยนแปลงการแลกเปลี่ยน เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลบริการเพื่อให้อุปกรณ์ที่ขึ้นอยู่กับ บริการ ซึ่งทำให้แน่ใจว่า บริการเริ่มต้นก่อน Exchange Server บริการที่เก็บข้อมูลเริ่มทำงาน ในระหว่างกระบวนการเริ่มต้น สแกนเนอร์ของ บริการตรวจสอบของซอฟต์แวร์และ Exchange Server รุ่นที่เหมาะสม และรุ่นของแฟ้มที่เหมาะสม ถ้ามีความเข้ากันไม่พบ มา ซอฟต์แวร์ปิดใช้งานตัวเอง เก็บข้อมูลเริ่มโดยไม่มีการเปิดใช้งาน การป้องกันไวรัส และจากนั้น จะแจ้งให้ผู้ดูแล


เมื่อนั้น ESE ใช้สแกนเนอร์เริ่ม Ese.dll รุ่น Microsoft เสร็จเรียบร้อยแล้ว แฟ้มถูกเปลี่ยนชื่อเป็นการชั่วคราวเพื่อ Xese.dll และรุ่นมาของการ แฟ้ม Ese.dll แทนที่แฟ้มต้นฉบับ หลังจากรุ่นมา โหลดแฟ้ม Ese.dll รุ่นของ Microsoft ถูกเปลี่ยนชื่อกลับไป Ese.dll และ เปิดใช้งานเพื่อทำการเริ่มต้นระบบของเก็บข้อมูล Exchange Server ขั้นตอน


ลูกค้าที่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft บริการอาจถูกขอให้ปิดใช้งานการบริการมาเพื่อช่วยระบุปัญหา แต่ลูกค้าสามารถเปิดใช้งานซอฟต์แวร์มาอีกครั้งหลังจากราก สาเหตุของปัญหามีการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง

กลับไปด้านบน

อ่านเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ตรวจจับไวรัสที่ใช้กับอัตราแลกเปลี่ยน คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
285667ทำความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัส API 2.0 ใน Exchange 2000 Service Pack 1
298924 ปัญหาที่เกิด จากการสำรองการสแกนไดรฟ์ Exchange 2000 M
245822 คำแนะนำสำหรับการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์มี Exchange Server มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
253111 ล็อกเหตุการณ์ข้อผิดพลาดเมื่อบริการฐานข้อมูล Exchange Server ถูกปฏิเสธการเข้าถึงการเขียนไป ยังไฟล์.edb ของตนเอง หรือ ไปยังแฟ้ม.chk
176239 ฐานข้อมูลไม่ทำงาน เข้าสู่ระบบแบบวงกลมลบแฟ้มบันทึกเร็วเกินไป
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเตือนไวรัสและการรักษาความปลอดภัยล่าสุด และเกี่ยวกับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เยี่ยมชม Microsoft ต่อไปนี้ และ เว็บไซต์ของบริษัทอื่น:

MicrosoftICSA

ICSA Labs, TruSecure Corporation การแบ่งแสดง บริการรับประกันความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตใบรับรอง Coordination Center

ศูนย์กลางการ Coordination ใบรับรองเป็นส่วนหนึ่งของการ Survivable ความระบบที่ Institute วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้รับเงิน federally-ทุน ศูนย์การวิจัยและการพัฒนาที่ถูกสนับสนุน โดยแผนกของสหรัฐอเมริกาของ Defense และดำเนินกิจการ โดย Carnegie Mellon มหาวิทยาลัยความสามารถในคำแนะนำการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

ความสามารถในคำแนะนำการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ให้เวร ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและรายละเอียดสุขกับแผนกของพลังงาน (ยิ่ง) ไซต์ที่ ประสบปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของ McAfeeTrend Microสมาคมคอมพิวเตอร์Symantec (จดหมายความปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยน โปรแกรมป้องกันไวรัสของ Symantec และของ Norton AntiVirus)กลับไป ด้านบน
ข้อมูลเพิ่มเติม
Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาทางเทคนิค การสนับสนุน ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่มี รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ได้ ผลิต โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ทำให้ไม่มี การรับประกัน โดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้

กลับไป ด้านบน
xadm vapi vsapi avapi แอนตี้ไวรัส

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 823166 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 03:17:31 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB823166 KbMtth
คำติชม