ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หน้าไม่พบ" ข้อความเมื่อคุณใช้ Outlook Web Access (OWA) เพื่อเรียกดูไคลเอ็นต์ Exchange Server 2003 หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows SharePoint Services

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:823265
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะใช้ Microsoft Outlook Web Access เพื่อเรียกดูไคลเอนต์ Microsoft Exchange Server 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่พบเพจที่
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server ได้ การกรอง ISAPI บริการ SharePoint Windows จัดการ url ขาเข้าทั้งหมด เมื่อคุณเรียกดูไดเรกทอรีเสมือนใน Exchange Server 2003 อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวกรอง ISAPI ค้นหาเส้นทาง URL ของโฟลเดอร์ไม่
การแก้ไข
เมื่อต้อง การแก้ไขปัญหานี้ และ เพื่อให้ Windows SharePoint Services และ Exchange Server 2003 ทั้งสองอย่างปกติ คุณต้องการเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้อง Kerberos และไม่รวมโฟลเดอร์ (ไดเรกทอรี) ที่ใช้ Microsoft Exchange Server 2003 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ใช้ Windows SharePoint Services และ Exchange Server 2003 โปรแกรมการใช้ Kerberos รับรองความถูกต้อง

  เมื่อมีขยายเซิร์ฟเวอร์เสมือนกับ Windows SharePoint Services, Kerberos ที่มีการรับรองความถูกต้องถูกปิดใช้งาน Windows แบบรวมที่มีการเปิดใช้การรับรองความถูกต้อง สำหรับ Exchange Server 2003 ทำงานอย่างถูกต้อง คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่จะใช้การรับรองความถูกต้องของ Kerberosสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก Windows SharePoint Services เพื่อรับรองความถูกต้อง Kerberos ใช้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  832769วิธีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน Windows SharePoint Services เพื่อใช้การรับรองความถูกต้องของ Kerberos และวิธีการสลับจากการรับรองความถูกต้องของ Kerberos กลับไปยังการรับรองความถูกต้องของ NTLM
 2. ออกแบบโฟลเดอร์ต่อไปนี้ (ไดเรกทอรี) ที่ใช้ Microsoft Exchange Server 2003:
  • สาธารณะ
  • Exchange
  • Exadmin
  • oma
  • Microsoft Server ActiveSync
  • ExchWeb
  โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server 2003 และ Windows SharePoint Services คลิกเริ่มการทำงานคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกsharepoint จากส่วนกลาง.
  2. ในการการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนพื้นที่ คลิกการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน.
  3. ในการรายการเซิร์ฟเวอร์เสมือนแท็บ คลิกเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่คุณต้องเพิ่มเส้นทางที่ถูกแยกออกไป
  4. ภายใต้จัดการเซิร์ฟเวอร์เสมือนคลิกกำหนดเส้นทางที่ถูกจัดการ.
  5. ในการเพิ่มพาธใหม่ส่วน พิมพ์เส้นทางการรวมในการเส้นทางกล่อง
  6. คลิกเส้นทางที่ถูกแยกออกแล้ว คลิกตกลง.
  7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 ถึง 6 สำหรับแต่ละโฟลเดอร์ที่คุณต้องการรวม
ถ้าคุณต้องใช้การเข้าถึงแบบเคลื่อนของ Outlook กับ Microsoft Windows SharePoint Services คุณต้องดำเนินการขั้นพิเศษ นอกเหนือจากการไม่รวมทั้งเส้นทาง OMA เพื่อให้สามารถเข้าถึงไดเรกทอรีเสมือนนี้ เปิดการ OMA Web.config แฟ้มที่อยู่ที่เส้นทางต่อไปนี้
\Program Files\Exchsrvr\OMA\browse\web.config
เพิ่ม directives ที่ต่อไปนี้ใน Web.config ระหว่าง <system.web></system.web> เพิ่ม directives เหล่านี้ในทันทีหลังจาก <system.web>เก็บอย่างง่ายมากที่สุด: </system.web>
<!--     Clear out the WSS ASP.Net handler and specify the default ASP.Net handler for all pages   -->   <httpHandlers>    <clear />    <add verb="*" path="*.aspx" type="System.Web.UI.PageHandlerFactory" />  </httpHandlers>   <!--     Set the trust back to Full. WSS configures a very restrictive trust policy that does not allow OMA to run correctly.  -->   <trust level="Full" originUrl="" />   <!--     Enable the session module. This can also be enabled on the WSS Web.config, but is not enabled by default.      If you receive the following message:     Parser Error Message: The module 'Session' is already in the application and cannot be added again     You can remove the following <httpModules></httpModules> section as session is already enabled on the virtual server   -->   <httpModules>    <add name="Session" type="System.Web.SessionState.SessionStateModule"/>  </httpModules> <!-- Enable Session for the pages in the OMA application --> <pages enableSessionState="true" enableViewState="true" enableViewStateMac="true" validateRequest="false" />
หลังจากที่คุณสามารถเพิ่ม directives Web.config บันทึกแฟ้ม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 823265 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 03:20:29 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows SharePoint Services

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB823265 KbMtth