เชื่อมต่อกับ Analysis Services ล้มเหลวหลังจากที่คุณติดตั้งการวิเคราะห์บริการ Service Pack 3

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:823357
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
อาการ
ถ้าคุณพยายามเชื่อมต่อกับ SQL Server 2000 Analysis Services และคุณได้ติดตั้งวิเคราะห์บริการ Service Pack 3 (SP3) การเชื่อมต่อล้มเหลว คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
ไม่สามารถเปิดการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์วิเคราะห์ 'Server Name>'.
หมดเวลาที่เกิดขึ้น
เกิดข้อผิดพลาด 2
ไม่สามารถเปิดการเชื่อมต่อ
การดำเนินการที่ร้องขอล้มเหลวเนื่องจากหมดเวลา
เกิดข้อผิดพลาด 3
ในบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:
threashold conservation ของหน่วยความจำเกิน โดยมากกว่า 12.5 เปอร์เซ็นต์สำหรับรอบระยะเวลาขยายเพิ่มเติม
ถ้าคุณได้เชื่อมอยู่ต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ Analysis Services การเชื่อมต่ออาจสูญหาย นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
ไม่สามารถเปิด cellset การดำเนินการที่ร้องขอล้มเหลวเนื่องจากข้อผิดพลาดการหมดเวลา
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากใน SP3 บริการการวิเคราะห์ การเชื่อมต่อกับบริการ Analysis Services จะถูกบล็อกเมื่อหน่วยความจำที่นั้นmsmdsrvใช้กระบวนเกินเปอร์เซ็นต์ 112.5 (ค่าของเขตแดน conservation หน่วยความจำHighMemoryLimit).

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพิ่มเติมถ้าเธรดตัวล้างข้อมูลจะไม่สามารถปล่อยหน่วยความจำภายในรอบระยะเวลาการหมดเวลา การเชื่อมต่อที่มีอยู่คือเพื่อหลีกเลี่ยงการแฮงระบบสูญหายไป
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดเขตแดน conservation ของหน่วยความจำเป็นค่าที่มากกว่าหน่วยความจำที่นั้นmsmdsrvการใช้กระบวนการ เมื่อต้องการกำหนดเขตแดน conservation ของหน่วยความจำ ปรับเปลี่ยนHighMemoryLimitค่าของคีย์รีจิสทรี โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

หมายเหตุ:ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ให้บันทึกย่อของหน่วยความจำที่นั้นmsmdsrvกระบวนการใช้ในทันทีหลังจากที่คุณเริ่มการทำงานของบริการการวิเคราะห์
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
  3. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\CurrentVersion
  4. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งHighMemoryLimit.
  5. ในการแก้ไขค่า DWORDกล่องโต้ตอบ คลิกฐานสิบ.
  6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง พิมพ์ค่าที่มากกว่าหน่วยความจำที่นั้นmsmdsrvใช้การประมวลผล และจากนั้น คลิกตกลง.
  7. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
หมายเหตุ:ถ้ามีการเปิดใช้ Analysis Services ใช้ 3 กิกะไบต์ (GBs) (นั่นคือ/ จี 3สวิตช์ถูกเปิดใช้งานในแฟ้ม Boot.ini), เขตแดน conservation ของหน่วยความจำการตั้งค่าเป็นค่าทศนิยมของ 2778726400
ข้อมูลอ้างอิง
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
301334การหมดเวลาการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ OLAP ระยะไกลโดยใช้การเชื่อมต่อ ADO
304213ชนิดต่าง ๆ timeouts Analysis Services
306039นานรัน OLAP แบบสอบถามไม่ส่งค่าข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อผ่านทาง HTTP
295443วิธีการเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์การวิเคราะห์การใช้ RAM 3 GB

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 823357 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/27/2014 07:51:24 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services

  • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbmemory kberrmsg kbregistry kbprb kbmt KB823357 KbMtth
คำติชม