ข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์ใน '/' โปรแกรมประยุกต์ การเข้าถึงเส้นทาง<path>ถูกปฏิเสธ "เมื่อคุณล็อกอินเข้า Windows SharePoint Services 2.0</path>

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:823379
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้ง IIS 6.0 และ ASP.NET บนเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิก
 • คุณสามารถใช้เครื่องมือช่วยการติดตั้งไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (Dcpromo.exe) เพื่อติดตั้งไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 • คุณติดตั้ง Windows SharePoint Services 2.0 บนตัวควบคุมโดเมน
 • คุณพยายามล็อกออนเข้าสู่เว็บไซต์ Windows SharePoint Services 2.0
 • คุณได้อย่างถูกต้องพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณสามครั้ง
ในสถานการณ์นี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์ใน '/' โปรแกรมประยุกต์

เส้นทาง "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Temporary ASP.NET Files\root\8c91a6b5\649b28ba" ถูกยกเลิก


หมายเหตุ คุณอาจพบอาการที่คล้ายกันเมื่อคุณเข้าถึงไซต์ต่อไปนี้ใน Microsoft Windows Small Business Server 2003:
การเข้าถึงสำรอง (ค่า http://servername/backup):
ข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันใน '/ สำรองข้อมูล'
เข้าถึง Companyweb (ค่า http://companyweb):
ข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์ใน '/' โปรแกรมประยุกต์
เข้าถึงการตรวจสอบ และการรายงาน (ค่า http://servername/monitoring):
ข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันใน '/ ตรวจสอบ'
การเข้าถึงที่ทำงานบนเว็บระยะไกล (ค่า http://servername/remote):
ข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันใน '/ ระยะไกล'
ในระหว่างการติดตั้ง (configadminvs.aspx):
ถูกปฏิเสธการเข้าถึงเส้นทาง C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web เซิร์ฟเวอร์ Extensions\60\template\admin\1033\app_data
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มบริการเครือข่ายไม่มีสิทธิ์เพียงพอในโฟลเดอร์แฟ้มชั่วคราวของ ASP.NET เมื่อคุณติดตั้ง IIS 6.0 และ ASP.NET ก่อนที่คุณติดตั้งไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับรุ่นของ ASP.NET ที่ที่คุณกำลังทำงานอยู่

ตาราง ASP.NET 1.1

 1. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้ชนิด CMD. ในการ เปิด กล่อง และคลิก OK.
 2. สลับไปไดรฟ์: \Windows\Microsoft.Net\Framework\v1.1.4322folder ในโฟลเดอร์นี้ ไดรฟ์ไดรฟ์ที่ Windows ติดตั้งอยู่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง และจากนั้น กด Enter:
  ซีดี ไดรฟ์: \windows\microsoft.net\framework\v1.1.4322
 3. เพิ่มสิทธิ์ที่เหมาะสมให้กับกลุ่มบริการเครือข่ายสำหรับโฟลเดอร์แฟ้มชั่วคราวของ ASP.NET เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด Enter:
  aspnet_regiis - ir
  หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการ -ir ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งและ -iตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง ดู เครื่องมือการลงทะเบียน ASP.NET IISบนเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN)
 4. ชนิด จบการทำงานแล้ว กด Enter เพื่อปิดพรอมต์คำสั่ง

ตาราง ASP.NET 2.0

 1. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้ชนิด CMD. ในการ เปิด กล่อง และคลิก OK.
 2. สลับไปไดรฟ์: \WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727folder ในโฟลเดอร์นี้ ไดรฟ์ไดรฟ์ที่ Windows ติดตั้งอยู่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง และจากนั้น กด Enter:
  ซีดี ไดรฟ์: \WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727
 3. เพิ่มสิทธิ์ที่เหมาะสมให้กับกลุ่มบริการเครือข่ายสำหรับโฟลเดอร์แฟ้มชั่วคราวของ ASP.NET เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด Enter:
  aspnet_regiis - ir
  หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการ -ir ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งและ -iดูบรรทัดคำสั่ง เครื่องมือการลงทะเบียน ASP.NET IISบนเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN)
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้น ติดตั้งไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ก่อนที่คุณติดตั้ง IIS 6.0 และ ASP.NET
kbnoOfficeAlertID WSS 2.0

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 823379 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/29/2015 19:48:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbtshoot kbprb kberrmsg kbpasswords kbsetup kbwebservices kbnofix kbmt KB823379 KbMtth
คำติชม