วิธีการนำเข้างานนำเสนอ PowerPoint ลงในเว็บ โดยใช้ FrontPage 2003 หรือ SharePoint Designer 2007

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:823430
สำหรับ Microsoft FrontPage 2002 รุ่นนี้ บทความ ดู 306015.
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการนำเข้า Microsoft PowerPoint งานนำเสนอลง ใน เว็บ Microsoft Office FrontPage 2003 หรือ ใน Microsoft Office SharePoint Designer 2007 เว็บ แล้ว สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติในการเริ่มต้น เพจที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถคลิกเพื่อเล่น งานนำเสนอ

นำเข้างานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint 2003 ลงในเว็บ FrontPage 2003

การนำเข้างานนำเสนอ PowerPoint ในเว็บ FrontPage ปฏิบัติตาม ขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ PowerPoint และจากนั้น เปิดงานนำเสนอของคุณ
 2. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก บันทึกเป็น เว็บเพจ.
 3. ที่ บันทึกเป็น กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ในการ บันทึกเป็นชนิด กล่อง คลิก เว็บเพจ (*.htm; * .html) ชนิด และจากนั้นคลิก บันทึก.

  PowerPoint สร้างโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับของคุณ งานนำเสนอ โฟลเดอร์นี้จะมีชื่อว่า "ธิกเก็ตโฟลเดอร์ มีสร้างในตำแหน่งเดียวกันกับ PowerPoint ของคุณ งานนำเสนอ ถ้างานนำเสนอของคุณจะถูกบันทึกเป็น Presentation1.htm ใหม่ โฟลเดอร์จะมีชื่อว่า Presentation1_files
 4. ปิดงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ และจากนั้น ออกจาก PowerPoint
 5. เริ่มการทำงานของ FrontPage และจากนั้น เปิดเว็บไซต์ที่คุณต้องการ เมื่อต้องนำเสนอ PowerPoint
 6. เปิดหน้าเว็บที่คุณต้องการเชื่อมโยง PowerPoint ของคุณ งานนำเสนอ
 7. ในการ แฟ้ม เมนู คลิกนำเข้า.
 8. ในการ นำเข้า กล่องโต้ตอบ คลิกเพิ่มโฟลเดอร์.
 9. ในการ การเปิดแฟ้ม กล่องโต้ตอบ คลิก โฟลเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นเว็บ หน้า และจากนั้นคลิก เปิด.
 10. ในการ นำเข้า กล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.

  หมายเหตุ กล่องโต้ตอบอาจขึ้นอยู่กับขนาดของงานนำเสนอของคุณ ใช้เวลาหลายนาทีเพื่อปิด นอกจากนี้ ถ้าเว็บไซต์ที่คุณกำลังนำเข้างานนำเสนอที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows SharePoint Services คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์แฟ้มธิกเก็ต ถ้าคุณได้คลิก ใช่นำเข้าโฟลเดอร์จะไม่ปรากฏหลังจากที่มีฟื้นฟูมุมมองเว็บ หรือเว็บไซต์จะเปิดใหม่
 11. คลิกเครื่องหมายบวก(+) อยู่ติดกับใหม่ โฟลเดอร์ของคุณ รายการโฟลเดอร์และจากนั้น ลากวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ แฟ้มลงในเว็บเพจของเปิด:
  • Frame.htm
  • Fullscreen.htm
 12. ในการ แฟ้ม เมนู คลิกบันทึก.
 13. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก แสดงตัวอย่างใน เบราว์เซอร์.
 14. คลิกการเชื่อมโยงหลายมิติที่คุณเพิ่งสร้าง คุณสามารถดู งานนำเสนอ

  หมายเหตุ ถ้าคุณลากแฟ้ม Frame.htm ลงในเว็บไซต์ งานนำเสนอปรากฏเป็นหน้าจอแยกในเบราว์เซอร์ แสดงบานหน้าต่างด้านซ้าย รูปขนาดย่อของภาพนิ่งทั้งหมด และบานหน้าต่างด้านขวาแสดงภาพนิ่งหนึ่ง ในแต่ละครั้ง คลิกอีกครั้งบนภาพนิ่งในบานหน้าต่างด้านขวาเพื่อเลื่อนไป ถัดไป หรือมีเฉพาะภาพนิ่งในบานหน้าต่างด้านซ้ายไปยังมุมมองที่เฉพาะเจาะจงให้คลิก ภาพนิ่ง

  ถ้าคุณลากแฟ้ม Fullscreen.html ลงในเว็บไซต์ งานนำเสนอปรากฏเป็นรุ่นเต็มหน้าจอ คุณสามารถเลื่อนภาพนิ่งด้วย คลิกที่ภาพนิ่ง หรือภาพนิ่งโดยอัตโนมัติล่วงหน้า

  หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงข้อความของการเชื่อมโยงหลายมิติ ต่อต่อไปนี้ ขั้นตอน:
  1. คลิกขวาการเชื่อมโยงหลายมิติ และจากนั้น คลิก คุณสมบัติการเชื่อมโยงหลายมิติ.
  2. ในการ แก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ กล่องโต้ตอบ แก้ไข ข้อความในการ ข้อความที่แสดง กล่องเพื่อให้แสดงใน ข้อความที่คุณต้องการ
  3. บันทึกการเปลี่ยนแปลง และจากนั้น แสดงตัวอย่างนี้ ผลลัพธ์ของการ
หมายเหตุ เพราะวิธีการที่มีการประมวลผลแฟ้มธิกเก็ต ขนาดของไซต์อาจจะไม่ถูกต้อง ไม่ถูกนับแฟ้มธิกเก็ตขนาดโดยรวมของเนื้อหาของเว็บไซต์

นำเข้างานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint 2007 ในเว็บ SharePoint Designer 2007

การนำเข้างานนำเสนอ PowerPoint ในเว็บ SharePoint Designer 2007 ปฏิบัติตาม ขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ PowerPoint และจากนั้น เปิดงานนำเสนอของคุณ
 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office ปุ่ม Microsoft Office ชี้ไปที่ บันทึกเป็นแล้ว คลิก รูปแบบอื่น ๆ.
 3. ที่ บันทึกเป็น กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ในการ บันทึกเป็นชนิด กล่อง คลิก เดียวของแฟ้มเว็บเพจ (*.mht; *.mhtl) ชนิด และจากนั้นคลิก บันทึก.

  PowerPoint สร้างเก็บถาวรแฟ้มเดียวของเว็บเพจที่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานนำเสนอของคุณ
 4. ปิดงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ และจากนั้น ปิด PowerPoint
 5. เริ่มการทำงานของ SharePoint Designer 2007 และจากนั้น เปิดเว็บไซต์ที่คุณต้องการนำเสนอ PowerPoint
 6. เปิดเว็บเพจที่คุณต้องการเชื่อมโยงงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ
 7. ในการ แฟ้ม เมนู ชี้ไปที่ นำเข้าแล้ว คลิก แฟ้ม.
 8. ในการ นำเข้า กล่องโต้ตอบ คลิก เพิ่มแฟ้ม.
 9. ในการ การเปิดแฟ้ม กล่องโต้ตอบ คลิ *.mht แฟ้มที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นเว็บเพจ และ เปิด.
 10. ในการ นำเข้า กล่องโต้ตอบ คลิก ตกลง.

  หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับขนาดของงานนำเสนอของคุณ กล่องโต้ตอบอาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อปิด
 11. ขยายโฟลเดอร์ใหม่ในของคุณ รายการโฟลเดอร์และจากนั้น ลากไฟล์ *.mht ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 3 ลงบนเว็บเพจของคุณความสามารถในการเปิด
 12. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก บันทึก.
 13. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก แสดงตัวอย่างในเบราว์เซอร์.
 14. คลิกการเชื่อมโยงหลายมิติที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถดูงานนำเสนอ

  หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงข้อความของการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกขวาการเชื่อมโยงหลายมิติ และจากนั้น คลิก คุณสมบัติการเชื่อมโยงหลายมิติ.
  2. ในการ แก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ กล่องโต้ตอบกล่อง แก้ไขข้อความในการ ข้อความที่แสดง กล่องเพื่อให้ปุ่มแสดงข้อความที่คุณต้องการ
  3. บันทึกการเปลี่ยนแปลง และจากนั้น แสดงตัวอย่างผลลัพธ์
OfficeKBHowTo หน้าแรก prb inf kbnoOfficeAlertID SPD2007

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 823430 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2013 03:41:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Office SharePoint Designer 2007

 • kbhowtomaster kbmt KB823430 KbMtth
คำติชม