การแก้ไข: Visual Basic raises ข้อผิดพลาดของไวยากรณ์เมื่อคุณพยายามที่จะคอมไพล์แฟ้มที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณบันทึกแพ็คเกจ DTS

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:823455
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะคอมไพล์แฟ้ม Microsoft Visual Basic ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณบันทึกแพ็คเกจบริการแปลงข้อมูล (DTS) คอมไพเลอร์ Visual Basic raises ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ตรวจพบข้อผิดพลาดในบรรทัดที่ literal ที่ถูกกำหนดให้กับคุณสมบัติแบบของวัตถุ DTS
สาเหตุ
ถ้า literal ที่ถูกกำหนดให้กับคุณสมบัติแบบมีขนาดใหญ่กว่าอักขระ 263 และมี บรรทัดไม่มีแบ่งในกลางของสตริการ ข้อผิดพลาดในขั้นตอนการ chunking/concatenation แนะนำข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในโค้ด Visual Basic ที่สร้างขึ้น
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  31-May-2003 09:45 2000.80.818.0   78,400 Console.exe     24-Jun-2003 16:01 2000.80.818.0   33,340 Dbmslpcn.dll    24-Apr-2003 17:12          786,432 Distmdl.ldf  24-Apr-2003 17:12         2,359,296 Distmdl.mdf  29-Jan-2003 16:55            180 Drop_repl_hotfix.sql  23-Jun-2003 13:40 2000.80.837.0  1,557,052 Dtsui.dll      23-Jun-2003 13:40 2000.80.837.0   639,552 Dtswiz.dll     23-Apr-2003 17:51          747,927 Instdist.sql  02-May-2003 16:56           1,581 Inst_repl_hotfix.sql  07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll     31-Mar-2003 17:07           1,873 Odsole.sql  04-Apr-2003 16:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll    07-May-2003 11:41 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll    02-Apr-2003 12:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe      02-Apr-2003 14:15 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll    22-May-2003 13:57           19,195 Qfe469571.sql  12-Jun-2003 07:37         1,083,989 Replmerg.sql  04-Apr-2003 12:53 2000.80.798.0   221,768 Replprov.dll    07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   307,784 Replrec.dll     04-May-2003 15:05         1,085,874 Replsys.sql  31-May-2003 16:01 2000.80.818.0   492,096 Semobj.dll     31-May-2003 09:27 2000.80.818.0   172,032 Semobj.rll  28-May-2003 15:29          115,944 Sp3_serv_uni.sql  31-May-2003 16:01 2000.80.818.0  4,215,360 Sqldmo.dll     07-Apr-2003 08:44           25,172 Sqldumper.exe    19-Mar-2003 09:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll  01-Jul-2003 15:18 2000.80.834.0   180,736 Sqlmap70.dll    07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll    23-Jun-2003 13:40 2000.80.837.0  7,553,105 Sqlservr.exe    07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll     24-Jun-2003 16:01 2000.80.818.0   33,340 Ssmslpcn.dll    31-May-2003 16:01 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll    31-May-2003 16:01 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll    31-May-2003 16:01 2000.80.818.0   158,240 Svrnetcn.dll    31-May-2003 09:59 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe    30-Apr-2003 14:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll       01-Jul-2003 15:19 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll   				
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนการเกิดปัญหา

เมื่อต้องการทบทวนเกิดปัญหา ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดโปรแกรมจัดการองค์กรของเซิร์ฟเวอร์ SQL
 2. เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ แล้ว ขยายของแผนภูมิ
 3. ขยายบริการการแปลงข้อมูล.
 4. คลิกขวาแพคเกจท้องถิ่นแล้ว คลิกแพคเกจใหม่.
 5. ในหน้าต่างการออกแบบของแพคเกจ DTS ในการเชื่อมต่อเมนู คลิกผู้ให้บริการฐานข้อมูล Microsoft OLE สำหรับ SQL Server.
 6. ในการคุณสมบัติการเชื่อมต่อตั้งค่าคุณสมบัติการเชื่อมต่อเป็นค่าที่เหมาะสม กล่องโต้ตอบ และจากนั้น คลิกตกลง.
 7. ในการงานเมนู คลิกดำเนินงานของ SQL.
 8. ในการคำสั่ง sqlกล่อง ป้อนคำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกตกลง:
  CREATE TABLE [dbo].[MyFirstTestTable] ([FirstColumn] [int] NOT NULL, [SecondColumnOne] [int] NOT NULL, [ThirdColumn] [int] NOT NULL, [FourthColumn] [int] NOT NULL, [FifthColumn] [int] NOT NULL, [SixthColumn] [int] NOT NULL, [SeventhColumn] [int] NOT NULL) ON [PRIMARY]
  หมายเหตุ:ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ลบตัวแบ่งบรรทัดทั้งหมดจากคำสั่งก่อนหน้านี้
 9. ในการแพคเกจเมนู คลิกบันทึกเป็น.
 10. ในการบันทึกชุด DTSกล่องโต้ตอบ ในการตำแหน่ง:กล่อง คลิกแฟ้ม visual Basic.
 11. เลือกตำแหน่งที่ตั้ง ใส่ชื่อแฟ้มที่เหมาะสมในแบบชื่อแฟ้มกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 12. ใน Visual Basic หรือตัวแก้ไขข้อความอื่น ให้เปิดแฟ้ม.bas ที่สร้างขึ้น

  บรรทัดต่อไปนี้จะอยู่หลายบรรทัดก่อนที่จะสิ้นสุดของแฟ้ม:
  	oCustomTask1.SQLStatement = "CREATE TABLE [dbo].[MyFirstTestTable] ([FirstColumn] [int] NOT NULL, [SecondColumnOne] [int] NOT NULL, [ThirdColumn] [int] NOT NULL, [FourthColumn] [int] NOT NULL, [FifthColumn] [int] NOT NULL, [SixthColumn] [int] NOT NULL, [SeventhColumn] [int] NOT NULL) ON [PRIM"	oCustomTask1.SQLStatement = "CREATE TABLE [dbo].[MyFirstTestTable] ([FirstColumn] [int] NOT NULL, [SecondColumnOne] [int] NOT NULL, [ThirdColumn] [int] NOT NULL, [FourthColumn] [int] NOT NULL, [FifthColumn] [int] NOT NULL, [SixthColumn] [int] NOT NULL, [SeventhColumn] [int] NOT NULL) ON [PRIM"oCustomTask1.SQLStatement = oCustomTask1.SQLStatement & "ARY]"
  บรรทัดสองแนะนำไวยากรณ์สำหรับคอมไพเลอร์ Visual Basic

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 823455 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 03:23:38 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbfix kbbug kbsqlserv2000presp4fix kbmt KB823455 KbMtth
คำติชม