ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

�ใช้เครื่องมือ'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม' หรือ โดยการใช้แฟ้ม Spuninst.exe เมื่อคุณเอาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งเตือนที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
โปรแกรมติดตั้งตรวจพบโปรแกรมต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:
รายการของการปรับปรุงซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์
ถ้าเป็นการเอาออกไป การปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรแกรมเหล่านี้อาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นหากคุณลบโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows จากระบบปฏิบัติการในใบสั่งที่ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ:เมื่อต้องการเก็บแฟ้มต่าง ๆ ในระบบปฏิบัติการสอดคล้องกัน เอาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows ตามลำดับที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงใบสั่งที่ตรงกันข้าม เอาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows ที่ติดตั้งส่วนใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้ไว้เป็นอันดับแรก เดของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งล่าสุดถัดไป และถัดไปแล้วดังนั้นในการเอาออก

สถานการณ์สมมติต่อไปนี้อาจทำให้ระบบปฏิบัติการหยุดการทำงานอย่างถูกต้อง

สถานการณ์สมมติ 1

 1. คุณติดตั้ง1 การปรับปรุงซอฟต์แวร์.
 2. คุณได้ติดตั้งเซอร์วิสแพ็คที่นำออกใช้ก่อน1 การปรับปรุงซอฟต์แวร์.
 3. คุณเอาออก1 การปรับปรุงซอฟต์แวร์.

สถานการณ์สมมติ 2

 1. คุณติดตั้ง1 การปรับปรุงซอฟต์แวร์.
 2. คุณติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ 2.
 3. คุณเอาออก1 การปรับปรุงซอฟต์แวร์.
หมายเหตุ:เราไม่สนับสนุนสถานการณ์เหล่านี้ เราไม่แนะนำว่า คุณลบโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เอาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ตามลำดับที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงใบสั่งที่ตรงกันข้าม

สถานการณ์สมมติ 1

 1. ติดตั้ง1 การปรับปรุงซอฟต์แวร์.
 2. ติดตั้ง service pack ที่นำออกใช้ก่อน1 การปรับปรุงซอฟต์แวร์.
 3. เอา service pack ที่คุณติดตั้งไว้ในขั้นตอนที่ 2
 4. เอาออก1 การปรับปรุงซอฟต์แวร์.
 5. ติดตั้ง service pack ที่คุณติดตั้งไว้ในขั้นตอนที่ 2

สถานการณ์สมมติ 2

 1. ติดตั้ง1 การปรับปรุงซอฟต์แวร์.
 2. ติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ 2.
 3. เอาออกการปรับปรุงซอฟต์แวร์ 2.
 4. เอาออก1 การปรับปรุงซอฟต์แวร์.
เมื่อต้องการกำหนดลำดับที่ถูกติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คุณสามารถสร้างแฟ้ม TimeLine.log โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  dir %windir%\*.log /o:d | findstr /i /r /c:q......\.log /c:kb......\.log /c:q......uninst\.log /c:kb......uninst\.log > %systemdrive%\TimeLine.log
 3. กด ENTER
เมื่อคุณเปิดแฟ้ม TimeLine.log (% systemdrive%\TimeLine.log), การปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ในใบสั่งตามวันที่ การปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งส่วนใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้ไว้แสดงอยู่ในตอนท้าย

เมื่อต้องการเอาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ เอาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่แสดงไว้ในตอนท้ายของแฟ้ม TimeLine.log และจากนั้น ความคืบหน้า upward เอาการปรับปรุงซอฟต์แวร์หนึ่งครั้งจนกว่าคุณเอาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการเอาสุด

ถ้าคุณได้ประสบปัญหาเนื่องจากที่คุณเอาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ในใบสั่งที่ไม่ถูกต้อง และ คุณใช้ Windows XP หรือ Windows 2000 คุณสามารถใช้เครื่องมือ Qfecheck.exe เพื่อระบุ การปรับปรุงซอฟต์แวร์ใดอาจถูกใช้งานไม่ได้ คุณสามารถใช้เครื่องมือ Qfecheck.exe เพื่อติดตาม และตรวจสอบการติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows เมื่อเครื่องมือ Qfecheck.exe รายงานว่า มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ใช้งานไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่า มีการติดตั้งรุ่นของแฟ้มที่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
282784Qfecheck.exe จะตรวจสอบการติดตั้ง hotfix ของ Windows 2000 และ Windows XP
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ โฟลเดอร์การถอนการติดตั้งถูกสร้างเมื่อ% SystemRoot%\$NtUninstall[KBArticleNumber]$\ ซึ่งถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มต้นฉบับที่แทนการปรับปรุงซอฟต์แวร์

เมื่อมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์จะถูกเอาออก แฟ้มจากการถอนการติดตั้งของโฟลเดอร์จะถูกคัดลอกกลับไปยังไดเรกทอรีระบบปฏิบัติการ นอกจากนี้ คีย์รีจิสทรีถูกตั้งค่ากลับไปเป็นค่าเดิม

ถ้าคุณเอาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งสุดล่าสุดอยู่ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งเตือนที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
โปรแกรมติดตั้งตรวจพบโปรแกรมต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:
รายการของการปรับปรุงซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์
ถ้าเป็นการเอาออกไป การปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรแกรมเหล่านี้อาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่
ข้อความนี้ประกอบด้วยรายการของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ทั้งหมด และโปรแกรมประยุกต์ที่คุณประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์นับตั้งแต่ที่คุณใช้ซอฟต์แวร์ปรับปรุงที่คุณกำลังพยายามเอาออก เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ในโหมดแบบอัตโนมัติ โดยใช้การ/ เงียบหรือ/ แฝงสวิตช์บรรทัดคำสั่ง คุณไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนนี้ และดำเนินกระบวนการลบการปรับปรุงซอฟต์แวร์

For additional information about the command line switch options that are available when you install Windows software updates, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
262841Command line switches for Windows software update packages
Generally, applications do not depend on software updates, but they may depend on service packs. Contact the software developer or an appropriate newsgroup if you have questions about an application’s dependencies on a particular software update or service pack.

Windows service packs are cumulative. The issues that are fixed in one service pack are also fixed in subsequent service packs. To determine whether a software update is included in a service pack, examine the Add or Remove Programs list. After service pack installation, software updates that are part of the latest installed Windows service pack do not appear in the Add or Remove Programs list, because service pack installation removes those entries from the list.

You can also review the following KB articles to determine whether a software update is included in a particular Windows Service Pack:
811113List of fixes included in Windows XP Service Pack 2
324720List of fixes in Windows XP Service Pack 1 and Windows XP Service Pack 1a
327194List of bugs that are fixed in Windows 2000 Service Pack 4
320853List of bugs that are fixed in Windows 2000 Service Pack 3

Sample Scenarios

สถานการณ์สมมติ 1
 1. You install Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) on a computer.
 2. You install a post-Service Pack 4 (SP4) software update.
 3. You install Windows 2000 SP4.

  หมายเหตุ:The service pack installation performs version checking on the software update. It does not replace the later-version software update files.
 4. At a later date, you remove the post-Windows 2000 SP4 software update.
The software update removal process replaces the files in the operating system directories with the files from the software update uninstall folder. This folder was created when the software update was installed. These files are the pre-Windows 2000 SP4 versions. This may cause a file mismatch between these files and the other operating system files. Therefore, Windows may stop functioning.
สถานการณ์สมมติ 2
 1. You install Windows XP software update 828274 on a computer.
 2. You install Windows XP software update 820128.
 3. At a later date, you remove Windows XP software update 828274.
Software update 828274 updates kernel files. Software update 820128 updates kernel files, but it also updates Services.exe. Software update 820128 does not update Ntdll.dll. When you remove software update 828274, you replace the kernel files in the operating system directory with the original files from the directory's uninstall folder. This may cause a file mismatch, because the original kernel files may require different versions of Services.exe and Ntdll.dll than the versions of the files provided by software update 820128 that currently are on the system. This mismatch may cause Windows to behave incorrectly or to stop functioning.

หมายเหตุ:เราไม่สนับสนุนสถานการณ์เหล่านี้ เราไม่แนะนำว่า คุณลบโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft เครื่องมือ และโปรแกรม add-on คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 823836 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/14/2011 13:02:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbsetup kbenv kbtshoot kbprb kberrmsg kbnofix kbbug kbmt KB823836 KbMtth
คำติชม