ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คำอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบบทความฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับโปรแกรมปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:824689
สรุป
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft มาพร้อมกับเอกสารสองชุด: กระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft และบทความฐานความรู้ของ Microsoft บทความนี้อธิบายข้อมูลที่จะรวมไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงความปลอดภัย
ข้อมูลเพิ่มเติม
บทความใน Microsoft Knowledge Base ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงความปลอดภัยรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:

ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ได้เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2003

วันที่ 15 ตุลาคม 2546, Microsoft ดำเนินการเปลี่ยนแปลงในลักษณะกระดานข่าวความปลอดภัยถูกนำออกใช้ในการตอบสนองต่อคำติชมของลูกค้าที่ครอบคลุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:บทความใน Microsoft Knowledge Base ที่เกี่ยวข้องกับปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่นำออกใช้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2003 ให้เชื่อมโยงไปยังกระดานข่าวความปลอดภัยที่สอดคล้องกัน โดยไม่มีการทำซ้ำข้อมูลบางอย่างเหมือนกันในกระดานข่าวการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ในบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ (เช่นแฟ้มข้อมูล) เท่านั้น ขณะนี้ไว้ในกระดานข่าวการรักษาความปลอดภัย

ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ถูกนำออกใช้ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2003

 • ชื่อเรื่อง -ชื่อเรื่องเริ่มต้น ด้วยหมายเลขกระดานข่าวความปลอดภัย (ตัวอย่างเช่น, "MS03-001"), ที่ตาม ด้วยเครื่องหมายทวิภาคและชื่อเรื่องที่เหมือนกับชื่อเรื่องของกระดานข่าวความปลอดภัย Microsoft เกี่ยวข้อง
 • ส่วน "ข้อมูลในบทความนี้ใช้กับ" -ส่วนนี้แสดงรายการผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ได้รับผลกระทบ
 • คำสำคัญ -คำสำคัญ "kbSecBulletin" ถูกใช้สำหรับบทความฐานความรู้ของ Microsoft ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
 • อาการ -ส่วนนี้ประกอบด้วยรายละเอียดที่เหมือนกับส่วนของ "คำอธิบายทางเทคนิค" ของบูเลทีนรักษาความปลอดภัยของ Microsoft ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลจากส่วน "Mitigating ปัจจัย" ของบูเลทีนรักษาความปลอดภัย
 • สาเหตุ -ส่วนนี้หรือไม่ก็ ได้รวมเฉพาะเมื่อสาเหตุของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ไม่ได้รับการอธิบายในส่วน "อาการ"
 • การแก้ปัญหา -ส่วนนี้ประกอบด้วยส่วนย่อยที่ต่อไปนี้

  หมายเหตุ ถ้ามีการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยพร้อมใช้งานสำหรับหลายผลิตภัณฑ์ (หรือหลายรุ่นผลิตภัณฑ์เดียว), ส่วนนี้อาจประกอบด้วยส่วนผลิตภัณฑ์เฉพาะ หรือเวอร์ชันเฉพาะที่ประกอบด้วยส่วนย่อยที่ต่อไปนี้
  • ข้อมูลการดาวน์โหลด -ส่วนย่อยนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีและตำแหน่งที่จะดาวน์โหลดการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
  • ข้อกำหนดเบื้องต้น -ส่วนย่อยนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใด ๆ จำเป็นต้องติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย (ตัวอย่างเช่น เซอร์วิสแพ็คหรือผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้าอาจมีความจำเป็น) ถ้าไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้น ส่วนย่อยนี้ประกอบด้วย "ข้อกำหนดเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องใช้"
  • ข้อมูลการติดตั้ง -ส่วนย่อยนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสวิตช์การติดตั้งที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย และประกอบด้วยข้อมูลรีจิสทรีที่คุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่า มีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
  • ข้อมูลการปรับใช้ -ส่วนย่อยนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการสลับบรรทัดคำสั่งที่ผู้ดูแลระบบสามารถใช้เพื่อติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยโดย ไม่ขัดจังหวะโดยผู้ใช้ใด ๆ และ ไม่บังคับให้เครื่องรีสตาร์ท ส่วนย่อยนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลการปรับใช้อื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจง สำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย หรือใช้ผลิตภัณฑ์
  • ข้อมูลการลบ -ส่วนย่อยนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีคุณสามารถเอาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยก็ถูกเอาออก
  • ความต้องการการรีสตาร์ท -ส่วนย่อยนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับว่าเริ่มการทำงานไม่ถูกต้องหลังจากใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย หรือว่าคุณสามารถหยุด และเริ่มการทำงานการบริการเพื่อให้คุณไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง -ส่วนย่อยนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับว่าการปรับปรุงความปลอดภัยแทน หรือจะถูกแทนที่ โดย ปรับปรุงซอฟต์แวร์อื่น
  • แฟ้มข้อมูล -ส่วนย่อยนี้ประกอบด้วยรายการของแฟ้มที่จะถูกอัพเดตโดยการปรับปรุงความปลอดภัย (และที่ตั้งของรีจิสทรีสำหรับรายการแฟ้ม ถ้าเกี่ยวข้อง)
 • วิธีแก้ปัญหา -ตัวเลือกนี้เป็นส่วนที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณสามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาโดยไม่ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
 • สถานะ -ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลสถานะ
 • ข้อมูลเพิ่มเติม -ส่วนนี้ประกอบด้วยการเชื่อมโยงเพื่อเปิดตัวกระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft และข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ