วิธีการส่งฟอร์มผลลัพธ์ไปยังที่อยู่อีเมลได้หลาย ใน FrontPage 2003 และ ใน SharePoint Designer 2007

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:825454
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft FrontPage 2002 ของบทความนี้ ดู310789.
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการที่ส่งผลลัพธ์ที่รวบรวมจากฟอร์ม FrontPage 2003 เว็บไซต์หรือฟอร์ม Microsoft Office SharePoint Designer 2007 ที่อยู่อีเมหลาย ในวิธีที่อธิบายไว้ในบทความนี้ คุณสร้างฟอร์มที่สองและหน้ายืนยัน แล้ว เชื่อมโยงแบบฟอร์มไว้ด้วยกันเพื่อที่จะใช้ร่วมกันผลลัพธ์ของแบบฟอร์ม

วิธีการสร้าง Page1 และ Page2 ในตัวออกแบบของ SharePoint

 1. สร้าง Page1 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่มการออกแบบของ SharePoint
  2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกหน้า.
  3. ในการใหม่หน้า คลิกทั่วไปคลิกhtmlแล้ว คลิกตกลง.
  4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.
  5. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบกล่อง ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกหน้า พิมพ์Page1ในการชื่อแฟ้มกล่อง แล้วคลิกบันทึก.
 2. สร้าง Page2 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น.
  2. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบกล่อง ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกหน้า พิมพ์Page2ในการชื่อแฟ้มกล่อง แล้วคลิกบันทึก.

วิธีการสร้างเพยืนยันในตัวออกแบบของ SharePoint

 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกหน้า.
 2. ในการใหม่หน้า คลิกทั่วไปคลิกhtmlแล้ว คลิกตกลง.
 3. เพิ่มข้อความและองค์ประกอบของหน้าเว็บที่คุณต้องการสำหรับเพจนี้
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.
 5. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบกล่อง ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกหน้า พิมพ์ยืนยันในการชื่อแฟ้มกล่อง แล้วคลิกบันทึก.

วิธีการตั้งค่าคอนฟิกแบบฟอร์มบน Page1 ในตัวออกแบบของ SharePoint

 1. เปิดแฟ้ม Page1.htm ที่คุณสร้างไว้ในส่วน "วิธีการสร้าง Page1 และ Page2 ในตัวออกแบบของ SharePoint และส่วนประกอบ"
 2. ในการกล่องเครื่องมือหน้าต่าง คลิกขวาป้อนข้อมูล (ส่ง)ควบคุมภายใต้ตัวควบคุมฟอร์มแล้ว คลิกแทรก.
 3. คลิกขวาส่งปุ่มบนแบบฟอร์ม และจากนั้น คลิกคุณสมบัติของฟอร์ม.
 4. ในการคุณสมบัติของฟอร์มกล่องโต้ตอบ คลิกส่งไป (ส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage ต้อง).
 5. ในการชื่อแฟ้มกล่อง พิมพ์พาธและชื่อแฟ้มของแฟ้มที่คุณต้องการส่งผลลัพธ์
 6. ในการที่อยู่อีเมล:กล่อง พิมพ์อยู่อีเมล์ของผู้รับแรก
 7. คลิกตัวเลือก.
 8. ในการการบันทึกผลลัพธ์กล่องโต้ตอบกล่อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกการผลลัพธ์ของอีเมลแท็บ
  2. ในการรูปแบบอีเมลกล่อง คลิกรูปแบบอีเมล์ที่คุณต้องการ
  3. ภายใต้ส่วนหัวของข้อความอีเมลพิมพ์บรรทัดเรื่องที่คุณต้องการในการบรรทัดหัวเรื่องกล่อง
  4. ในการตอบกลับไปยังบรรทัดกล่อง ชนิดการตอบสนองกับที่อยู่อีเมล์
  5. คลิกการหน้าการยืนยันแท็บ
  6. ในการURL ของเพจที่ยืนยัน (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้):กล่อง คลิกเรียกดู.
  7. ในการเว็บไซต์ปัจจุบันกล่องโต้ตอบกล่อง ค้นหา และจากนั้น คลิกการPage2.htmแฟ้ม ที่คุณสร้างในส่วน "วิธีการสร้าง Page1 และ Page2 ใน SharePoint Designer" แล้ว คลิกตกลง.
  8. คลิกตกลง.
 9. คลิกตกลง.
 10. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.

วิธีการตั้งค่าคอนฟิกแบบฟอร์มบน Page2 ในตัวออกแบบของ SharePoint

 1. เปิดแฟ้ม Page2.htm ที่คุณสร้างไว้ในส่วน "วิธีการสร้าง Page1 และ Page2 ในตัวออกแบบของ SharePoint และส่วนประกอบ"
 2. ในการกล่องเครื่องมือหน้าต่าง คลิกขวาป้อนข้อมูล (ส่ง)ควบคุมภายใต้ตัวควบคุมฟอร์มแล้ว คลิกแทรก.
 3. คลิกขวาส่งปุ่มบนแบบฟอร์ม และจากนั้น คลิกคุณสมบัติของฟอร์ม.
 4. ในการคุณสมบัติของฟอร์มกล่องโต้ตอบ คลิกส่งไป (ส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage ต้อง).
 5. ในการชื่อแฟ้มกล่อง พิมพ์พาธและชื่อแฟ้มของแฟ้มที่คุณต้องการส่งผลลัพธ์
 6. ในการที่อยู่อีเมล:กล่อง พิมพ์อยู่อีเมล์ของผู้รับที่สอง
 7. คลิกตัวเลือก.
 8. ในการการบันทึกผลลัพธ์กล่องโต้ตอบกล่อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกการผลลัพธ์ของอีเมลแท็บ
  2. ในการรูปแบบอีเมลกล่อง คลิกรูปแบบอีเมล์ที่คุณต้องการ
  3. ภายใต้ส่วนหัวของข้อความอีเมลพิมพ์บรรทัดเรื่องที่คุณต้องการในการบรรทัดหัวเรื่องกล่อง
  4. ในการตอบกลับไปยังบรรทัดกล่อง ชนิดการตอบสนองกับที่อยู่อีเมล์
  5. คลิกการหน้าการยืนยันแท็บ
  6. ในการURL ของเพจที่ยืนยัน (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้):กล่อง คลิกเรียกดู.
  7. ในการเว็บไซต์ปัจจุบันกล่องโต้ตอบกล่อง ค้นหา และจากนั้น คลิกการConfirm.htmแฟ้ม ที่คุณสร้างในส่วน "วิธีการที่สร้างเพยืนยันในตัวออกแบบของ SharePoint" แล้ว คลิกตกลง.
  8. คลิกตกลง.
 9. คลิกตกลง.
 10. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.

วิธีการสร้าง Page1 และ Page2 ใน FrontPage

 1. สร้าง Page1 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่มการทำงานของ FrontPage
  2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่.
  3. ในการใหม่งานบานหน้าต่าง คลิกเพจว่าง.
  4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.
  5. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบกล่อง ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกหน้า พิมพ์Page1ในการชื่อแฟ้มกล่อง แล้วคลิกบันทึก.
 2. สร้าง Page2 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น.
  2. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบกล่อง ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกหน้า พิมพ์Page2ในการชื่อแฟ้มกล่อง แล้วคลิกบันทึก.

วิธีการสร้างเพยืนยันใน FrontPage

 1. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่.
 2. ในการใหม่งานบานหน้าต่าง คลิกเพจว่าง.
 3. เพิ่มข้อความและองค์ประกอบของหน้าเว็บที่คุณต้องการสำหรับเพจนี้
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.
 5. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบกล่อง ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกหน้า พิมพ์ยืนยันในการชื่อแฟ้มกล่อง แล้วคลิกบันทึก.

วิธีการตั้งค่าคอนฟิกแบบฟอร์มบน Page1 ใน FrontPage

 1. เปิดแฟ้ม Page1.htm ที่คุณสร้างไว้ในส่วน "วิธีการสร้าง Page1 และ Page2 ใน FrontPage"
 2. ในการแทรกเมนู ให้ชี้ไปที่แบบฟอร์มแล้ว คลิกแบบฟอร์ม.
 3. คลิกขวาส่งปุ่มบนแบบฟอร์ม และจากนั้น คลิกคุณสมบัติของฟอร์ม.
 4. ในการคุณสมบัติของฟอร์มกล่องโต้ตอบ คลิกส่งไป.
 5. ในการชื่อแฟ้มกล่อง พิมพ์พาธและชื่อแฟ้มของแฟ้มที่คุณต้องการส่งผลลัพธ์
 6. ในการที่อยู่อีเมล:กล่อง พิมพ์อยู่อีเมล์ของผู้รับแรก
 7. คลิกตัวเลือก.
 8. ในการการบันทึกผลลัพธ์กล่องโต้ตอบกล่อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกการผลลัพธ์ของอีเมลแท็บ
  2. ในการรูปแบบอีเมลกล่อง คลิกรูปแบบอีเมล์ที่คุณต้องการ
  3. ภายใต้ส่วนหัวของข้อความอีเมลในการบรรทัดหัวเรื่องกล่อง บรรทัดหัวเรื่องที่คุณต้องพิมพ์
  4. ในการตอบกลับไปยังบรรทัดกล่อง ชนิดการตอบสนองกับที่อยู่อีเมล์
  5. คลิกการหน้าการยืนยันแท็บ
  6. ในการURL ของเพจที่ยืนยัน (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้):กล่อง คลิกเรียกดู.
  7. ในการเว็บไซต์ปัจจุบันกล่องโต้ตอบ ค้นหา และจากนั้น คลิกการPage2.htmแฟ้ม ที่คุณสร้างในส่วน "วิธีการสร้าง Page1 และ Page2 ใน FrontPage" แล้ว คลิกตกลง.
  8. คลิกตกลง.
 9. คลิกตกลง.
 10. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.

วิธีการตั้งค่าคอนฟิกแบบฟอร์มบน Page2 ใน FrontPage

 1. เปิดแฟ้ม Page2.htm ที่คุณสร้างไว้ในส่วน "วิธีการสร้าง Page1 และ Page2 ใน FrontPage"
 2. ในการแทรกเมนู ให้ชี้ไปที่แบบฟอร์มแล้ว คลิกแบบฟอร์ม.
 3. คลิกขวาส่งปุ่มบนแบบฟอร์ม และจากนั้น คลิกคุณสมบัติของฟอร์ม.
 4. ในการคุณสมบัติของฟอร์มกล่องโต้ตอบ คลิกส่งไป.
 5. ในการชื่อแฟ้มกล่อง พิมพ์พาธและชื่อแฟ้มของแฟ้มที่คุณต้องการส่งผลลัพธ์
 6. ในการที่อยู่อีเมล:กล่อง พิมพ์อยู่อีเมล์ของผู้รับที่สอง
 7. คลิกตัวเลือก.
 8. ในการการบันทึกผลลัพธ์กล่องโต้ตอบกล่อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกการผลลัพธ์ของอีเมลแท็บ
  2. ในการรูปแบบอีเมลกล่อง คลิกรูปแบบอีเมล์ที่คุณต้องการ
  3. ภายใต้ส่วนหัวของข้อความอีเมลในการบรรทัดหัวเรื่องกล่อง บรรทัดหัวเรื่องที่คุณต้องพิมพ์
  4. ในการตอบกลับไปยังบรรทัดกล่อง ชนิดการตอบสนองกับที่อยู่อีเมล์
  5. คลิกการหน้าการยืนยันแท็บ
  6. ในการURL ของเพจที่ยืนยัน (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้):กล่อง คลิกเรียกดู.
  7. ในการเว็บไซต์ปัจจุบันกล่องโต้ตอบ ค้นหา และจากนั้น คลิกการConfirm.htmแฟ้ม ที่คุณสร้างในส่วน "วิธีการที่สร้างเพยืนยันใน FrontPage" แล้ว คลิกตกลง.
  8. คลิกตกลง.
 9. คลิกตกลง.
 10. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.
fp2003 spd2007

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 825454 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 03:58:53 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Expression Web

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbhowto kbmt KB825454 KbMtth
คำติชม