ข้อผิดพลาด: "โปรแกรมประยุกต์นี้ต้องการแก้ปัญหาการแสดงผล SVGA หรือสูงกว่า" เมื่อคุณติดตั้ง SPSS 9.0 หรือเสมือนในภายหลังบนพีซีสำหรับ Mac

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:825486
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้ง SPSS 9 หรือในภายหลังพีซีแบบเสมือนสำหรับเครื่องเสมือน Mac คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
โปรแกรมประยุกต์นี้จำเป็นต้อง SVGA แสดงความละเอียด หรือสูง
เมื่อคุณคลิกตกลงคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด - ระบบของคุณไม่เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำสุดในการติดตั้ง SPSS กำลังยกเลิกการติดตั้ง
เมื่อคุณคลิกตกลงเซ็ตอัพ SPSS โปรแกรมจบการทำงาน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากความละเอียดของจอแสดงผลของเครื่องเสมือนเป็นพิกเซล 640 x 480 การพิกเซล SPSS ต้องมีความละเอียดของจอแสดงผลของพิกเซลน้อย 800 x 600 การพิกเซล
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดเครื่องเสมือนการให้มีความละเอียดของจอแสดงผลของพิกเซลน้อย 800 x 600 การพิกเซล โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
  2. คลิกสองครั้งจอแสดงผล.
  3. คลิกการการตั้งค่าแท็บ
  4. ภายใต้ความละเอียดหน้าจอย้ายแถบเลื่อนไปที่600 x 800หรือ768 x 1024แล้ว คลิกตกลง.
  5. เมื่อการแสดงคุณสมบัติคลิกหน้าต่าง ปรากฏขึ้นตกลง.
สถานะ
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
vpc vpc5 vpc6 vpc6.1

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 825486 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/02/2013 11:05:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Virtual PC for Mac 6.1 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbdisplay kbsetup kbprb kbmt KB825486 KbMtth
คำติชม