ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการย้ายรายการแก้ไขอัตโนมัติของ Word ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ใน Word 2003

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:826147
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการย้ายรายการแก้ไขอัตโนมัติของ Word จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีก

กลับสู่ด้านบน

เกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์การแก้ไขอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การแก้ไขอัตโนมัติเพื่อย้ายรายการแก้ไขอัตโนมัติระหว่างคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ:ขั้นตอนนี้แทนรายการแก้ไขอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ปลายทางที่มีชื่อเดียวกันเป็นรายการแก้ไขอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ต้นทาง รายการแก้ไขอัตโนมัติอื่น ๆ ทั้งหมดถูกเพิ่มลงในรายการแก้ไขอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง

โปรแกรมอรรถประโยชน์การแก้ไขอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของต้นแบบ Support.dot และต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ต้นทางและคอมพิวเตอร์ปลายทาง

กลับสู่ด้านบน

การติดตั้งแม่แบบการสนับสนุน

มีการติดตั้งแม่แบบการสนับสนุนเมื่อคุณทำการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

การติดตั้งแม่แบบการสนับสนุน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
 3. คลิกเปลี่ยน หรือลบโปรแกรม.
 4. ในการโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้รายการ คลิก Microsoft Office 2003 รุ่นของคุณ (ตัวอย่างเช่น คลิMicrosoft Office Professional Edition 2003), แล้ว คลิกเปลี่ยนแปลง.
 5. คลิกเพิ่ม หรือลบคุณลักษณะแล้ว คลิกถัดไป.
 6. ในการตั้งค่าแบบกำหนดเองคลิกเพื่อเลือกนั้นเลือกการกำหนดเองขั้นสูงของโปรแกรมประยุกต์กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
 7. ในการเลือกตัวเลือกการปรับปรุงสำหรับโปรแกรมประยุกต์และเครื่องมือรายการ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ขยายMicrosoft Office Word.
  2. ขยายตัวช่วยสร้างและแม่แบบ.
  3. คลิกการแม่แบบและแมโครไอคอน แล้วคลิกเรียกทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ของฉัน.
 8. คลิกการปรับปรุงการติดตั้งการสนับสนุนต้นแบบ
กลับสู่ด้านบน

สำรองค่าของคุณรายการแก้ไขอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ต้นทาง

การสำรองข้อมูลของคุณรายการแก้ไขอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ต้นทางที่ประกอบด้วยรายการแก้ไขอัตโนมัติที่คุณต้องการย้าย ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:ถ้าคุณกลับขึ้น หรือย้ายรายการแก้ไขอัตโนมัติ ซึ่งไม่ลบออกจากคอมพิวเตอร์ต้นทาง
 1. เริ่ม Word ถ้าจะไม่ทำงานในขณะนี้อยู่
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกOPEN.
 3. การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของค้นหากล่องต่อไปนี้:
  Office\Office11\Macros Files\Microsoft C:\Program
 4. คลิกSupport.dotแล้ว คลิกOPEN.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้ คลิกเพื่อเลือกนั้นเชื่อถือแมโครจากแหล่งนี้เสมอกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกเปิดการใช้งานแมโคร:
  C:\Program Office\Office\Macros\SUPPORT.DOT Files\Microsoft

  ประกอบด้วยแมโคร โดย Microsoft Corporation แมโครอาจประกอบด้วยไวรัส

  เป็นเสมอปลอดภัยในการปิดการใช้งานแมโคร แต่หากแมโคไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คุณอาจสูญเสียฟังก์ชันการทำงาน
  หมายเหตุ:ถ้ามีการตั้งค่าระดับความปลอดภัยเพื่อความละเอียดสูงคลิกเพื่อเลือกนั้นเชื่อถือแมโครจากแหล่งนี้เสมอกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกเปิดการใช้งานแมโครใบรับรองที่ถูกใช้เพื่อลงชื่อแมโครเหล่านี้ถูกเพิ่มในรายชื่อของแหล่งที่เชื่อถือ ถ้ามีการตั้งค่าระดับความปลอดภัยเพื่อปานกลางคุณสามารถเปิด (เปิดใช้งาน) แมโคโดยไม่ต้องการเพิ่มใบรับรองลงในรายการของแหล่งที่เชื่อถือได้ ไม่สามารถยอมรับแมโครจากแหล่งที่มาที่คุณไม่ทราบ เมื่อต้อง การเปลี่ยนระดับความปลอดภัย หรือเมื่อต้อง การดูแหล่งที่เชื่อถือได้ชี้ไปที่แมโครในการเครื่องมือเมนู แล้วคลิกการรักษาความปลอดภัย.
 5. หลังจากเปิดแฟ้ม Support.dot คลิกการสำรองข้อมูลการแก้ไขอัตโนมัติในเอกสาร Word

  กระบวนการการแก้ไขอัตโนมัติยูทิลิตี้กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น และแสดงข้อความต่อไปนี้:
  โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถสำรองข้อมูล และการคืนค่าการแก้ไขอัตโนมัติของรายการ เลือกการสำรองข้อมูลเพื่อสร้างเอกสาร Word จากการแก้ไขอัตโนมัติของรายการ เลือกการคืนค่าเพื่อคืนค่าเป็นรายการแก้ไขอัตโนมัติจากข้อมูลสำรองเอกสาร
 6. ในการโปรแกรมอรรถประโยชน์การแก้ไขอัตโนมัติกล่องโต้ตอบ คลิกการสำรองข้อมูล.

  เมื่อคุณคลิกการสำรองข้อมูล, Word เพิ่ม และการจัดรูปแบบรายการแก้ไขอัตโนมัติของคุณไปยังเอกสาร Word ใหม่ และจากนั้น จะแจ้งให้คุณบันทึกเอกสาร คำแนะนำให้ คุณบันทึกเอกสารของคุณการแก้ไขอัตโนมัติเป็น "เอกสารการสำรองข้อมูลการแก้ไขอัตโนมัติ"
 7. การเปลี่ยนแปลงนั้นบันทึกในการตั้งค่ากล่องไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกเอกสารของคุณสำรองข้อมูลการแก้ไขอัตโนมัติ

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมอรรถประโยชน์การแก้ไขอัตโนมัติของคุณสำรองข้อมูลการแก้ไขอัตโนมัติที่จะบันทึกเอกสารไปยังโฟลเดอร์เดียวกับที่ที่แบบ Support.dot ตั้งอยู่ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงนั้นบันทึกในการตั้งค่ากล่องไปยังตำแหน่ง (ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์เครือข่าย) ที่ไม่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกันรายการแก้ไขอัตโนมัติของคุณด้วย หรือฟลอปปีดิสก์
 8. คลิกบันทึกเมื่อต้องการบันทึกการสำรองข้อมูลการแก้ไขอัตโนมัติของคุณเอกสารนั้น
 9. คลิกยกเลิกเมื่อต้องการปิดการโปรแกรมอรรถประโยชน์การแก้ไขอัตโนมัติกล่องโต้ตอบ
 10. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกปิดเมื่อต้องการปิดแบบ Support.dot
กลับสู่ด้านบน

การคืนค่ารายการแก้ไขอัตโนมัติของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทาง

การคืนค่ารายการแก้ไขอัตโนมัติของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทางที่คุณต้องการรายการแก้ไขอัตโนมัติที่มีการใช้ร่วมกัน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Word ถ้าจะไม่ทำงานในขณะนี้อยู่
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกOPEN.
 3. การเปลี่ยนแปลงนั้นค้นหากล่องไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Office\Office11\Macros Files\Microsoft C:\Program
 4. คลิกSupport.dotแล้ว คลิกOPEN.

  หมายเหตุ:If you receive the following message, click to select theAlways trust macros from this sourceกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกEnable Macros:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Macros\SUPPORT.DOT

  contains macros by Microsoft Corporation Macros may contain viruses.

  It is always safe to disable macros, but if the macros are legitimate, you might lose functionality.
  หมายเหตุ:If the security level is set toความละเอียดสูง, and you click theAlways trust macros from this sourceกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกEnable Macros, the certificate that was used to sign these macros is added to the list of trusted sources. If the security level is set toปานกลาง, you can turn on (enable) the macros without adding the certificate to the list of trusted sources. Do not accept macros from a source that you do not know. To change the security level or to viewแหล่งที่เชื่อถือได้ชี้ไปที่แมโครในการเครื่องมือเมนู แล้วคลิกการรักษาความปลอดภัย.
 5. After the Support.dot file opens, clickAutoCorrect Backupin the Word document.

  กระบวนการAutoCorrect Utilitydialog box appears and displays the following text:
  This program will allow you to back up and restore your AutoCorrect entries. Choose Backup to create a Word document from your AutoCorrect list. Choose Restore to restore an AutoCorrect list from a Backup document.
 6. ในการAutoCorrect Utilityกล่องโต้ตอบ คลิกคืนค่าแล้ว คลิกใช่in response to the following message:
  ซึ่งจะแทนรายการการแก้ไขอัตโนมัติปัจจุบันของคุณ มีรายการจากเอกสารของคุณสำรองข้อมูลที่ประกอบด้วยชื่อเดียวกัน คุณต้องการดำเนินการต่อไป
 7. ในการOPENกล่องโต้ตอบ คลิกเอกสารการสำรองข้อมูลการแก้ไขอัตโนมัติแล้ว คลิกOPEN.
 8. หลังจากที่ Word เสร็จสิ้นการเพิ่มรายการแก้ไขอัตโนมัติของคุณ คลิกตกลงในการตอบสนองต่อข้อความต่อไปนี้:
  การคืนค่าเสร็จสมบูรณ์
 9. คลิกยกเลิกเมื่อต้องการปิดการโปรแกรมอรรถประโยชน์การแก้ไขอัตโนมัติกล่องโต้ตอบ
 10. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกปิดเมื่อต้องการปิดแบบ Support.dot
ขณะนี้มีรายการแก้ไขอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์ต้นทางบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง

กลับสู่ด้านบน
อัตโนมัติ OfficeKBHowTo แก้ไข inf

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 826147 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 04:04:58 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Office Word 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbbackup kbhowtomaster kbmt KB826147 KbMtth
คำติชม