วิธีการ: เปลี่ยนการตั้งค่าขนาด Default Maximum Transmission Unit (MTU) สำหรับการเชื่อมต่อ PPP หรือ สำหรับการเชื่อมต่อ VPN

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:826159
สรุป
บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการแก้ไขรีจิสทรีเพื่อเปลี่ยนการกำหนดค่าเริ่มต้นการส่งข้อมูลสูงสุดต่อหน่วย (MTU) ขนาด สำหรับการเชื่อมต่อโพรโทคอลจุดต่อจุด (PPP) หรือ สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)

Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ใช้ขนาด MTU ถาวร 1500 ไบต์สำหรับการเชื่อมต่อ PPP ทั้งหมด และใช้ขนาด MTU ถาวร 1400 ไบต์สำหรับการเชื่อมต่อ VPN ทั้งหมด นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น สำหรับไคลเอนต์ PPP ไคลเอนต์ VPN สำหรับเซิร์ฟเวอร์ PPP หรือ สำหรับเซิร์ฟเวอร์ VPN ที่ใช้กำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกล

การเชื่อมต่อ PPP กำลังเชื่อมต่อเช่นการเชื่อมต่อโมเด็ม เชื่อมต่อโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (ISDN) หรือการเชื่อมต่อสายเคเบิลโดยตรง ผ่านสายเคเบิลอนุกรม null หรือ ผ่านสายเคเบิลแบบขนาน การเชื่อมต่อ VPN มีการเชื่อมต่อโพรโทคอล Tunneling จุดต่อจุด (PPTP) หรือการเชื่อมต่อของเลเยอร์ 2 Tunneling Protocol (L2TP)

หมายเหตุ ใช้วิธีการต่าง ๆ ในบทความนี้เมื่อต้องการแก้ไขรีจิสทรีเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าขนาด MTU ถ้าคุณประสบปัญหาใด ๆ หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงานหลังจากที่คุณแก้ไขการตั้งค่าขนาด MTU เอารีจิสทรีคีย์ที่คุณเพิ่ม

กลับไปด้านบน

เปลี่ยนการตั้งค่า MTU สำหรับการเชื่อมต่อ PPP

เมื่อต้องการให้เราตั้งค่า MTU สำหรับการเชื่อมต่อ PPP สำหรับคุณ ไป "ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขได้ง่าย" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง"

ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขได้ง่าย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกปุ่มดาวน์โหลด ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มคลิกเรียกใช้หรือเปิดและจากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย
 • พิมพ์ขนาด MTU ที่ต้องการตั้งแต่1ถึง1500เมื่อถูกถามในระหว่างกระบวนการติดตั้ง
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกโซลูชัน fix ง่ายไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี และจากนั้น เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
เปลี่ยนการตั้งค่า MTU สำหรับการเชื่อมต่อ PPP

ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง

50613 การแก้ไขได้ง่าย

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า MTU สำหรับการเชื่อมต่อ PPP เพิ่ม
ProtocolType
ค่า DWORD,
PPPProtocolType
ค่า DWORD และ
ProtocolMTU
ค่า DWORD กับรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndiswan\Parameters\Protocols\0
เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด regedit ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 2. ค้นหา และคลิกคีย์ย่อยที่ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NdisWan\Parameters
 3. เพิ่มคำ
  Protocols
  คีย์ย่อย (ถ้าดังกล่าวไม่มีอยู่) เมื่อต้องการทำเช่นนี้:
  1. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างและคลิกที่คีย์
  2. ชนิด โพรโทคอลแล้ว กด ENTER
 4. เพิ่มคำ
  0
  คีย์ย่อย (ศูนย์) ไป
  Protocols
  คีย์ย่อย เมื่อต้องการทำเช่นนี้:
  1. คลิก
   Protocols
   คีย์ย่อยที่คุณได้สร้างขั้นตอนที่ 3
  2. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างและคลิกที่คีย์
  3. ชนิด 0 (ศูนย์), แล้ว กด ENTER
 5. คลิก
  0
  คีย์ย่อยที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 4
 6. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างแล้ว คลิ กDWORD Value
 7. ในกล่องValue dataพิมพ์ ProtocolTypeแล้ว คลิกตกลง
 8. บนเมนูแก้ไขคลิกปรับเปลี่ยน
 9. ในกล่องValue dataพิมพ์ 800ตรวจสอบเลขฐานสิบหกได้เลือกภายใต้ฐานและจากนั้น คลิกตกลง
 10. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างแล้ว คลิ กDWORD Value
 11. ชนิด PPPProtocolTypeแล้ว กด ENTER
 12. บนเมนูแก้ไขคลิกปรับเปลี่ยน
 13. ในกล่องValue dataพิมพ์ 21ตรวจสอบเลขฐานสิบหกได้เลือกภายใต้ฐานและจากนั้น คลิกตกลง
 14. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างแล้ว คลิ กDWORD Value
 15. ชนิด ProtocolMTUแล้ว กด ENTER
 16. บนเมนูแก้ไขคลิกปรับเปลี่ยน
 17. ภายใต้ฐานคลิกเลขฐานสิบพิมพ์ขนาด MTU ที่คุณต้องการในกล่องValue dataและจากนั้น คลิกตกลง
 18. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 19. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
กลับไปด้านบน

เปลี่ยนการตั้งค่า MTU สำหรับการเชื่อมต่อ VPN

เมื่อต้องการให้เราเปลี่ยนการตั้งค่า MTU สำหรับการเชื่อมต่อ VPN สำหรับคุณ ไป "ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขได้ง่าย" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง"

ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขได้ง่าย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกปุ่มดาวน์โหลด ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มคลิกเรียกใช้หรือเปิดและจากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย
 • พิมพ์ขนาด MTU ที่ต้องการตั้งแต่1ถึง1500เมื่อถูกถามในระหว่างกระบวนการติดตั้ง
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกโซลูชัน fix ง่ายไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี และจากนั้น เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง

50614 การแก้ไขได้ง่าย

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า MTU สำหรับการเชื่อมต่อ VPN เพิ่ม
ProtocolType
ค่า DWORD,
PPPProtocolType
ค่า DWORD และ
TunnelMTU
ค่า DWORD กับรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndiswan\Parameters\Protocols\0
เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด regedit ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 2. ค้นหา และคลิกคีย์ย่อยที่ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NdisWan\Parameters
 3. เพิ่มคำ
  Protocols
  คีย์ย่อย (ถ้าดังกล่าวไม่มีอยู่) เมื่อต้องการทำเช่นนี้:
  1. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างและคลิกที่คีย์
  2. ชนิด โพรโทคอลแล้ว กด ENTER
 4. เพิ่มคำ
  0
  คีย์ย่อย (ศูนย์) ไป
  Protocols
  คีย์ย่อย เมื่อต้องการทำเช่นนี้:
  1. คลิก
   Protocols
   คีย์ย่อยที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 3
  2. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างและคลิกที่คีย์
  3. ชนิด 0 (ศูนย์), แล้ว กด ENTER
 5. คลิก
  0
  คีย์ย่อยที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 4
 6. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างแล้ว คลิ กDWORD Value
 7. ในกล่องValue dataพิมพ์ ProtocolTypeแล้ว คลิกตกลง
 8. บนเมนูแก้ไขคลิกปรับเปลี่ยน
 9. ในกล่องValue dataพิมพ์ 800ตรวจสอบเลขฐานสิบหกได้เลือกภายใต้ฐานและจากนั้น คลิกตกลง
 10. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างแล้ว คลิ กDWORD Value
 11. ชนิด PPPProtocolTypeแล้ว กด ENTER
 12. บนเมนูแก้ไขคลิกปรับเปลี่ยน
 13. ในกล่องValue dataพิมพ์ 21ตรวจสอบเลขฐานสิบหกได้เลือกภายใต้ฐานและจากนั้น คลิกตกลง
 14. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างแล้ว คลิ กDWORD Value
 15. ชนิด TunnelMTUแล้ว กด ENTER
 16. บนเมนูแก้ไขคลิกปรับเปลี่ยน
 17. ภายใต้ฐานคลิกเลขฐานสิบพิมพ์ขนาด MTU ที่คุณต้องการในกล่องValue dataและจากนั้น คลิกตกลง
 18. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 19. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
กลับไปด้านบน

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข คุณได้เสร็จสิ้นส่วนนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถโปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาด MTU ใน Microsoft Windows NT 4.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
183229 RAS ใช้ขนาด MTU ถาวรของ TCP/IP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PPP ดูคำขอสำหรับข้อคิดเห็น (RFC) 1548 เมื่อต้องการทำเช่นนั้น แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของหน่วยงานทางวิศวกรรมของอินเทอร์เน็ต (IETF): กลับไปด้านบน
fixit แก้ไข fixme

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 826159 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/27/2015 08:45:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbclientprotocols kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme kbmt KB826159 KbMtth
คำติชม