ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ระบบของคุณมีหน่วยความจำเสมือนเหลือน้อย" เมื่อคุณพยายามเริ่มโปรแกรม Office

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:826513
อาการ
เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Microsoft Office 2010, 2007 หรือ 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ระบบของคุณมีหน่วยความจำเสมือนเหลือน้อย เพื่อให้แน่ใจว่า Windows ทำงานได้อย่างถูกต้อง เพิ่มขนาดของแฟ้มเพจจิ้งของหน่วยความจำเสมือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้
ถ้าคุณคลิกตกลงคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ระบบของคุณมีหน่วยความจำเสมือนเหลือน้อย Windows กำลังเพิ่มขนาดของแฟ้มเพจจิ้งของหน่วยความจำเสมือน ในระหว่างกระบวนการนี้ ร้องขอหน่วยความจำสำหรับบางโปรแกรมประยุกต์อาจถูกปฏิเสธ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นถ้าคุณพยายามเริ่มต้นโปรแกรมที่อยู่ใน Office บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นการตั้งค่าแฟ้มแบ่งหน้าที่ต่ำเกินไป
การแก้ไข
เมื่อต้องการให้เราเพิ่มขนาดของแฟ้มเพจจิ้งของคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกที่ปุ่มหรือลิงค์ แก้ไขปัญหา คลิเรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างหมายเหตุ
 • แพคเกจจะเปลี่ยนแปลงค่าขนาดเริ่มต้นเป็น 1.5 เท่าของ RAM และเปลี่ยนขนาดสูงสุดของค่าที่ 3 เท่าของ RAM ของคุณถ้ามีว่างเพียงพอ
 • ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ เพิ่มขนาดของแฟ้มเพจจิ้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามความเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

หมายเหตุ Microsoft Office 2010 และ Office 2007 ต้องใช้ Windows XP หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

Windows 2000

 1. คลิกขวาที่My Computer แล้ว คลิกคุณสมบัติ
 2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของระบบคลิกขั้นสูง
 3. คลิกตัวเลือกประสิทธิภาพการทำงาน
 4. ในหน้าต่างหน่วยความจำเสมือนคลิกเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มแฟ้มเพจจิ้ง

  Windows 2000 ต้องใช้ค่าเริ่มต้น 126 เมกะไบต์สำหรับการดีบัก
 5. หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่า คลิกที่ตั้งและจากนั้น คลิกตกลง
 6. ในกล่องโต้ตอบของแอปเพล็ตแผงควบคุมของระบบคลิกตกลงกับข้อความต่อไปนี้:
  การเปลี่ยนแปลงคุณทำคุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ก่อนที่จะมีผลใช้
 7. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกประสิทธิภาพการทำงานและจากนั้น คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบ'คุณสมบัติของระบบ
 8. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกใช่

Windows XP

 1. คลิกเริ่มคลิกขวาที่My Computerและจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของระบบคลิกแท็บขั้นสูง
 3. ในบานหน้าต่างด้านประสิทธิภาพการทำงานคลิกตั้งค่า
 4. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกประสิทธิภาพการทำงานคลิกแท็บขั้นสูง
 5. ในหน้าต่างหน่วยความจำเสมือนคลิกเปลี่ยนแปลง
 6. เปลี่ยนค่าเริ่มต้นขนาดและค่าขนาดสูงสุดเป็นค่าสูงกว่า คลิกการตั้งค่าและจากนั้น คลิกตกลง
 7. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกประสิทธิภาพการทำงานและจากนั้น คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบ'คุณสมบัติของระบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
มีหน่วยความจำเสมือน คอมพิวเตอร์สามารถใช้เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์เป็นหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) คอมพิวเตอร์ใช้หน่วยความจำเสมือนเพื่อขยาย RAM ปกติที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณลดขนาดของแฟ้มเพจจิ้ง โปรแกรม Office อาจไม่เริ่มทำงานได้อย่างถูกต้อง หรืออาจไม่ทำงานเลย ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะมี RAM จำนวนมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310312 คำอธิบายของเครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์ใน Windows XP

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นส่วนนี้แล้ว ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดทิ้งข้อคิดเห็น "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล.
แก้ไขปัญหาการ fixme fixit OFF2007 off2k3 off2003

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 826513 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/18/2013 09:28:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft Publisher 2010, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Visio Premium 2010, Microsoft Visio Professional 2010, Microsoft Visio Standard 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Office Groove 2010 Office Groove, Microsoft InfoPath 2010

 • kbprogramming kbprb kberrmsg kbfixme kbmsifixme kbmt KB826513 KbMtth
คำติชม