ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: Deadlock A ขึ้นหากคุณเรียกใช้คำสั่งในสถิติของ UPDATE ที่ชัดเจน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:826754
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
bug #: 470125 (shiloh_bugs)
อาการ
หากคุณเรียกใช้คำสั่ง UPDATE สถิติโดยตรงกับตารางเดียวกันจากการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันสองในเวลาเดียวกัน อาจ deadlock สองการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่ออย่างใดอย่างหนึ่งได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ และยกเลิกคำสั่ง UPDATE สถิติของ:
ข่าวสารเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์: 1205 ระดับ 13 สถานะ 50 เส้น 3
ธุรกรรม (52 รหัสประมวลผล) ถูก deadlocked ทรัพยากรการล็อกด้วยการดำเนินการอื่น และได้ถูกเลือกเป็นเหยื่อ deadlock ธุรกรรมที่รันใหม่อีกครั้ง
deadlocks และข้อผิดพลาด 1205 accompanying ของพวกเขาจะไม่เฉพาะกับสถานการณ์เช่นนี้ deadlocks อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์การ unrelated อื่น หลาย ถ้าคุณเปิดใช้งานการสืบค้นกลับการตั้งค่าสถานะ 1204 เพื่อจับภาพการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ deadlock เฉพาะนี้ คุณเห็นการเชื่อมต่อสอง deadlocked ทรัพยากร KEY ดัชนีคลัสเตอร์ในนั้นsysindexesตาราง (วัตถุ ID 2) การเชื่อมต่อสองอย่างใดอย่างหนึ่งพยายามแปลงล็อกที่ใช้ร่วมกันในการล็อกการปรับปรุง และชนิดของคำสั่งสำหรับการเชื่อมต่อทั้งสองเป็นการปรับปรุงสถิติรายงานผลลัพธ์ 1204 ค่าสถานะการสืบค้นกลับ
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name  -------------------------------------------------------------------  31-May-2003 18:45 2000.80.818.0   78,400 Console.exe     25-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   33,340 Dbmslpcn.dll    25-Apr-2003 02:12          786,432 Distmdl.ldf  25-Apr-2003 02:12         2,359,296 Distmdl.mdf  30-Jan-2003 01:55            180 Drop_repl_hotfix.sql  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0  1,557,052 Dtsui.dll      23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0   639,552 Dtswiz.dll     24-Apr-2003 02:51          747,927 Instdist.sql  03-May-2003 01:56           1,581 Inst_repl_hotfix.sql  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll     01-Apr-2003 02:07           1,873 Odsole.sql  05-Apr-2003 01:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll    07-May-2003 20:41 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll    02-Apr-2003 21:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe      02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll    04-Aug-2003 18:17          550,780 Procsyst.sql  22-May-2003 22:57           19,195 Qfe469571.sql  11-Jul-2003 17:04         1,084,147 Replmerg.sql  04-Apr-2003 21:53 2000.80.798.0   221,768 Replprov.dll    08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   307,784 Replrec.dll     13-Aug-2003 16:28         1,086,797 Replsys.sql  13-Aug-2003 16:28          986,603 Repltran.sql  29-Jul-2003 20:13 2000.80.819.0   492,096 Semobj.dll     31-May-2003 18:27 2000.80.818.0   172,032 Semobj.rll  05-Aug-2003 21:06          127,884 Sp3_serv_uni.sql  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0  4,215,360 Sqldmo.dll     07-Apr-2003 17:44           25,172 Sqldumper.exe    19-Mar-2003 18:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll  02-Jul-2003 00:18 2000.80.834.0   180,736 Sqlmap70.dll    08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll    13-Aug-2003 20:04 2000.80.851.0  7,598,161 Sqlservr.exe    25-Jul-2003 21:44 2000.80.845.0   590,396 Sqlsort.dll     08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll     25-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   33,340 Ssmslpcn.dll    01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll    01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll    01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   158,240 Svrnetcn.dll    31-May-2003 18:59 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe    30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll       02-Jul-2003 00:19 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

การแก้ไขนี้มีหมายเลขรุ่นต่อของ SQL Server 851 และมันสามารถเท่านั้นสามารถนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) หรือโครงสร้างของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้ SQL Server SP3
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ไม่ทำงานสถิติ UPDATE จากสองการเชื่อมต่อในเวลาเดียวกับตารางเดียวกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
เกิดปัญหานี้เท่านั้นสำหรับ UPDATE ชัดเจนสถิติคำสั่ง หรือสำหรับการsp_updatestatsกระบวนงานที่เก็บไว้ (sp_updatestatsเก็บการทำงานของกระบวนงานสถิติ UPDATE) ไม่มีเกิดปัญหานี้ได้เนื่องจากการสถิติการปรับปรุงอัตโนมัติหรือสถิติเกี่ยวกับสร้างโดยอัตโนมัติฐานข้อมูลตัวเลือก หรือเนื่องจากสถิติที่สร้างโดยตรงของคำสั่ง โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ serializes คำสั่ง UPDATE สถิติที่ทำหน้าที่ในตารางเดียวกัน ในลักษณะเดียวกับที่สร้างสถิติ และสถิติการปรับปรุงอัตโนมัติเหตุการณ์คือ serialized เรียบร้อยแล้ว

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 826754 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 04:12:51 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition, Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB826754 KbMtth
คำติชม