ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

(?), หรือเกิดในเครื่องหมาย (@), คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
นิพจน์ที่คุณใส่นั้นประกอบด้วยไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้อง
คุณอาจจะใส่ตัวถูกดำเนินการ โดยไม่มีการดำเนินการ
 • ถ้าชื่อเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยแบบ mark(") ใบเสนอราคาหรือการ apostrophe(') คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  นิพจน์ที่คุณใส่นั้นมีสายอักขระไม่ถูกต้อง
  สตริงที่สามารถมีความยาว รวมทั้งเปิด และปิดการพูดถึง 2048 อักขระ
 • ถ้าชื่อเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยเครื่องหมายเลข (#), คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  นิพจน์ที่คุณใส่นั้นมีค่าวันที่ไม่ถูกต้อง
 • ถ้าชื่อเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์(%) tilde (~), เครื่องหมายอัฒภาค (), หรือวงเล็บเหลี่ยม ([]), คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
  นิพจน์ที่คุณใส่นั้นประกอบด้วยไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้อง
  คุณไม่มีตัวถูกดำเนินการหรือตัวดำเนินการ คุณใส่มีอักขระไม่ถูกต้องหรือเครื่องหมายจุลภาค หรือคุณได้ป้อนข้อความโดยไม่ต้องรอบข้างอัญประกาศ
 • ถ้าชื่อเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยวงเล็บปีกกา ({}), คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
  GUID ที่อยู่ในรูปแบบในนิพจน์แบบสอบถาม 'ObjectName'
 • ถ้าชื่อเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยวงเล็บเหลี่ยม ([]) หรือวงเล็บ (()), คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  นิพจน์ที่คุณใส่นั้นมีขาดหายไปในวงเล็บปิด วงเล็บเหลี่ยม (]), หรือ bar(|) แนวตั้ง
 • ปัญหา 3

  คุณมีการสอบถามที่ประกอบด้วยนิพจน์แบบสอบถาม นิพจน์แบบสอบถามรวมเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยอักขระพิเศษ เมื่อคุณรันการสอบถามได้ คุณจะ promoted ใส่ค่าพารามิเตอร์ โดยทั่วไป ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้อักขระพิเศษต่อไปนี้:
  การหลีกเลี่ยงปัญหา
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ arond ไม่ใช้อักขระพิเศษ ถ้าคุณต้องใช้อักขระพิเศษในนิพจน์แบบสอบถาม ใส่อักขระพิเศษในวงเล็บ ([]) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการใช้มากกว่าการลงทะเบียน (>), ใช้ [>]
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  Microsoft Access ไม่จำกัดการใช้อักขระพิเศษเช่นเครื่องหมายเลข (#), รอบระยะเวลา(.) หรือใบเสนอราคาเครื่อง (") ในชื่อวัตถุฐานข้อมูล หรือ ในฟิลด์ชื่อฐานข้อมูล อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้อักขระพิเศษ คุณอาจพบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด ดังนั้น Microsoft แนะนำว่า คุณไม่ได้ใช้อักขระพิเศษในชื่อวัตถุฐานข้อมูล ในฐานข้อมูล Access หรือโครงการฐานข้อมูล บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับอักขระพิเศษที่คุณต้องการหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากของปัญหาที่พบด้วยอักขระพิเศษเหล่านี้

  เมื่อคุณทำงาน กับการเข้าถึง หรือ มีโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ บางอย่างเช่นโปรแกรมประยุกต์ที่ Microsoft Visual Basic หรือการใช้งานอยู่เซิร์ฟเวอร์หน้า (ASP) application คุณต้องหลีกอักขระพิเศษต่อไปนี้:
  เนื้อที่ว่าง
  apostrophe'
  เครื่องหมายใบเสนอราคา"
  apostrophe'
  เมื่อเข้าสู่ระบบ@
  เน้น grave`
  เครื่องหมายเลข#
  เปอร์เซ็นต์%
  มากกว่าเข้าสู่ระบบ>
  น้อยกว่าการเข้าสู่ระบบ
  เครื่องหมายอัศเจรีย์!
  รอบระยะเวลา.
  วงเล็บ[ ]
  เครื่องหมายดอก*
  เครื่องหมายดอลลาร์$
  อัฒภาค;
  โคลอน:
  เครื่องหมายคำถาม?
  caret^
  วงเล็บปีกกา{ }
  เครื่องหมายบวก+
  ยัติภังค์-
  เครื่องหมายเท่ากับ=
  tilde~
  เครื่องหมายทับขวา\

  แบบแผนการเข้าถึงตัวควบคุมชื่อคิด

  Microsoft แนะนำว่า คุณไม่ได้ใช้รอบระยะเวลา (.), การอัศเจรีย์ (!), การ grave เน้น ('), วงเล็บเหลี่ยม ([]), ()เป็นช่องว่าง หรือใบเสนอราคาเครื่อง (") ภายในชื่อของฟังก์ชัน ชื่อของตัวแปร ชื่อของเขตข้อมูล หรือชื่อของฐานข้อมูลวัตถุเช่นตารางและแบบฟอร์ม

  There are known problems that occur if you use the following special characters in Access. The following scenarios describe when you must not use the special characters:
  kbnoOfficeAlertID acc2007 acc97 Access 97 acc2000 Access 2000 acc2002 Access 2002 acc2003 Access 2003

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

  คุณสมบัติ

  รหัสบทความ: 826763 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/17/2011 16:06:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

  • Microsoft Office Access 2007
  • Microsoft Office Access 2003
  • Microsoft Access 2002 Standard Edition
  • Microsoft Access 2000 Standard Edition
  • Microsoft Access 97 Standard Edition
  • kbexport kbdesign kbdatabase kbusage kbinfo kbmt KB826763 KbMtth
  คำติชม