วิธีการแปลงงานนำเสนอ Corel เพื่อจัดรูปแบบของ PowerPoint 2007 หรือรูปแบบของ PowerPoint 2003

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:826830
สำหรับรุ่น Microsoft PowerPoint 2002 ของบทความนี้ ดู291873.
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการแปลงภาพนิ่งการนำเสนอ Corel .jpeg กราฟิกที่จะแทรกลงในงานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint 2007 หรืองานนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint 2003
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการส่งออกภาพนิ่งการนำเสนอ Corel เป็นแฟ้ม.jpeg ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:แต่ละภาพนิ่งของงานนำเสนอของคุณ Corel ต้องถูกบันทึกเป็นแฟ้มแยกต่างหาก.jpeg และแทรกลงในงานนำเสนอของ PowerPoint 2007 หรืองานนำเสนอ PowerPoint 2003 เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละภาพนิ่งของงานนำเสนอของคุณ Corel

ขั้นตอนที่ 1: บันทึกแต่ละภาพนิ่งเป็น.jpeg แฟ้ม

PowerPoint 2007

 1. งานนำเสนอ Corel ที่คุณต้องการแปลงใน PowerPoint 2007 คลิกเปิดในปุ่ม Microsoft Officeคลิกบันทึกเป็นแล้ว คลิกรูปแบบอื่น ๆ.
 2. ในการชื่อแฟ้มกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับงานนำเสนอ Corel
 3. ในการบันทึกเป็นพิมพ์กล่อง คลิกจัดรูปแบบ Interchange แฟ้ม jpeg (*.jpg)แล้ว คลิกบันทึก.

  หมายเหตุ:แฟ้ม.jpeg อยู่ในขณะนี้พร้อมที่จะถูกแทรกลงในภาพนิ่ง PowerPoint 2007

PowerPoint 2003

 1. เปิดงานนำเสนอภาพนิ่ง Corel ที่คุณต้องการแปลง PowerPoint 2003 ใน การแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น.
 2. ในการชื่อแฟ้มกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับงานนำเสนอ Corel
 3. ในการบันทึกเป็นพิมพ์กล่อง คลิกกลุ่มสำหรับถ่ายร่วมแล้ว คลิกบันทึก.

  แฟ้ม.jpeg อยู่ในขณะนี้พร้อมที่จะถูกแทรกลงในภาพนิ่ง PowerPoint 2003

ขั้นตอนที่ 2: แทรก.jpeg แต่ละแฟ้มใน PowerPoint 2007 หรือ PowerPoint 2003

ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

แทรก.jpeg หนึ่งแฟ้ม

PowerPoint 2007

การแทรกแฟ้ม.jpeg เดียวใน PowerPoint 2007 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการแทรกแท็บ คลิกรูปภาพในการillustrationsกลุ่ม
 2. ในการแทรกรูปภาพกล่องโต้ตอบกล่อง ค้นหา และจากนั้น คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้น คลิกแทรก.
 3. ปรับขนาดรูป.jpeg ให้พอดีกับภาพนิ่งของคุณ
PowerPoint 2003

การแทรกแฟ้ม.jpeg เดียวใน PowerPoint 2003 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน PowerPoint 2003 ในการแทรกเมนู ให้ชี้ไปที่รูปภาพแล้ว คลิกจากแฟ้ม.
 2. ในการแทรกรูปภาพกล่องโต้ตอบกล่อง ค้นหาแฟ้ม.jpeg ที่คุณต้อง การแทรก แล้ว คลิกแทรก.
 3. ปรับขนาดรูป.jpeg ให้พอดีกับภาพนิ่งของคุณ

แทรกสองหรือมากกว่าลงในแฟ้ม.jpeg

PowerPoint 2007

เมื่อต้องการแทรกแฟ้ม.jpeg ตั้งแต่สองลงใน PowerPoint 2007 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการแทรกแท็บ คลิกลูกศรที่อยู่ภายใต้อัลบั้มรูปถ่ายในการillustrationsจัดกลุ่ม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องเพิ่มรูปภาพในอัลบั้มรูปถ่ายใหม่ คลิกอัลบั้มรูปใหม่.
  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพในอัลบั้มรูปถ่ายที่มีอยู่ คลิกแก้ไขอัลบั้มรูป.
 2. ในการอัลบั้มรูปถ่ายกล่องโต้ตอบ คลิกแฟ้ม/ดิสก์ภายใต้แทรกรูปภาพจาก.
 3. ในการแทรกรูปภาพใหม่กล่องโต้ตอบกล่อง ค้นหา และจากนั้น คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้น คลิกแทรก.
 4. ในการอัลบั้มรูปถ่ายกล่องโต้ตอบ ทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องเพิ่มรูปภาพในอัลบั้มรูปถ่ายใหม่ คลิกสร้าง.
  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพในอัลบั้มรูปถ่ายที่มีอยู่ คลิกการปรับปรุง.
PowerPoint 2003

เมื่อต้องการแทรกแฟ้ม.jpeg ตั้งแต่สองลงใน PowerPoint 2003 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน PowerPoint 2003 ในการแทรกเมนู ให้ชี้ไปที่รูปภาพแล้ว คลิกรูปถ่ายใหม่อัลบั้ม.
 2. คลิกแฟ้ม/ดิสก์คลิกโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรูปภาพของคุณในการค้นหากล่อง แล้วจากนั้นเลือกสองตัว หรือมากกว่าภาพที่คุณต้องการแทรก

  เมื่อต้องการเลือกรูปภาพมากกว่าหนึ่ง กด และ CTRL คีย์ค้างในขณะที่คลิกรูปภาพ
 3. คลิกแทรก.
 4. คุณสามารถเรียงลำดับข้อความแสดงรูปภาพของคุณในการรูปภาพในอัลบั้มกล่อง และคุณสามารถลบรูปภาพ

  การลบรูปภาพ คลิกรูปภาพ แล้ว คลิกเอาออก.
 5. ในการเค้าโครงรูปภาพกล่อง คลิกปรับพอดีกับภาพนิ่งแล้ว คลิกสร้าง.
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 826830 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/14/2011 14:55:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003

 • kbsavefile kbslideshow kbgraphic kbnewfile kbhowto kbinfo kbmt KB826830 KbMtth
คำติชม