ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

อธิบายถึงวิธีพบแม่แบบส่วนกลางของ Normal.dot โดย Office Word 2003

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:826839
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีที่ Microsoft Word 2003 ค้นหาแม่แบบส่วนกลางของ Normal.dot เนื่องจาก Word 2003 ค้นหาแม่แบบ Normal.dot แตกต่างจากวิธีโปรแกรมค้นหาแม่แบบ Microsoft Word รุ่นก่อนหน้า แม่แบบ Normal.dot ทำงานแตกต่างออกไปจากแม่แบบส่วนกลางอื่น

ถ้าแม่แบบ Normal.dot ไม่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ Word 2003 ที่คาดว่าการค้นหา Word 2003 ค้นหาผ่านเส้นทางโฟลเดอร์สำหรับแม่แบบที่แตกต่างกัน (ตามชนิดของการติดตั้งของคุณ) และ Word 2003 ใช้แม่แบบ Normal.dot แรกที่พบ นี่คือจริงมีหลายแฟ้ม Normal.dot บนระบบของคุณ

แม่แบบส่วนกลาง (Normal.dot) ถูกจัดประเภทเป็นแบบ "ผู้ใช้" และสามารถถูกกำหนดเองเมื่อต้องรวมรายการต่าง ๆ เช่นแมโคร ลักษณะที่กำหนดเอง และรายการข้อความอัตโนมัติ แม่แบบส่วนกลาง (Normal.dot) ไม่ใช่แม่แบบที่ติดตั้ง แม่แบบส่วนกลาง (Normal.dot) ถูกสร้างขึ้นเมื่อใช้ครั้งแรกของ Word

ส่วนต่อไปนี้กล่าวถึงการค้นหาใบสั่งที่ใช้ใน Word 2003 เพื่อค้นหาแม่แบบ Normal.dot ในรายละเอียดเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ก่อนที่มีใช้แม่แบบ Normal.dot ไปยังแฟ้ม Word 2003 ค้นหาการผสมกันของแม่แบบที่พบในตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ที่สามต่อไปนี้:
 • การติดตั้งแม่แบบ:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1033
 • เส้นทางแม่แบบผู้ใช้ (ค่าเริ่มต้นโฟลเดอร์):
  C:\Documents and Settings\<Username>\Application Data\Microsoft\Templates</Username>
 • เส้นทางของแม่แบบเวิร์กกรุ๊ป:
  <Not set="" by="" default=""></Not>
หมายเหตุ Microsoft Windows 2000 และ Microsoft Windows XP สนับสนุน Office 2003 Office 2003 ไม่ได้รับการสนับสนุน โดยระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows รุ่นก่อนหน้านี้

กลับไปด้านบน

วิธีการเปลี่ยนเส้นทางของแม่แบบผู้ใช้และเส้นทางของแม่แบบเวิร์กกรุ๊ป

เมื่อต้องเปลี่ยนเส้นทางของแม่แบบผู้ใช้และสถานที่เก็บแม่แบบเวิร์กกรุ๊ปเส้นทางจากโฟลเดอร์เริ่มต้นของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือกแล้ว คลิก ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม แท็บ
 2. เลือกเส้นทางของแม่แบบที่คุณต้องการแก้ไข และจากนั้น คลิก ปรับเปลี่ยน.
 3. ค้นหาตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้ และจากนั้น คลิก ตกลง.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนเส้นทางของต้นแบบ Microsoft Microsoft Office 2003 ช่วย ในการ วิธีใช้ เมนู ชนิด ตำแหน่งที่ตั้งของแม่แบบ ในผู้ ช่วย Office หรือตัวช่วย สร้างคำตอบ และคลิก ค้นหา เมื่อต้องดูหัวข้อส่งคืน


กลับไปด้านบน

ตัวเลือกการติดตั้ง: เรียกใช้จากคอมพิวเตอร์ของฉัน และ เรียกทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ของฉัน

ถ้าคุณใช้การ เรียกใช้จากคอมพิวเตอร์ของฉัน หรือ เรียกทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ของฉัน การติดตั้ง Word 2003 ค้นหาแม่แบบ Normal.dot ในสามแห่งดังต่อไปนี้ตามลำดับที่แสดง:
 • เส้นทางแม่แบบผู้ใช้ (ค่าเริ่มต้นโฟลเดอร์):
  C:\Documents and Settings\<Username>\Application Data\Microsoft\Templates</Username>
 • Word 2003 โปรแกรมโฟลเดอร์ (ตำแหน่งที่ตั้งของ Winword.exe):
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11
 • เส้นทางของแม่แบบเวิร์กกรุ๊ป:
  <Not set="" by="" default=""></Not>
ถ้าคุณใช้การ เรียกใช้จากคอมพิวเตอร์ของฉัน หรือ เรียกทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ของฉัน ตัวเลือกการติดตั้ง Word 2003 ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อค้นหาแม่แบบ Normal.dot:
 1. Word 2003 ค้นหาแม่แบบ Normal.dot อยู่ในโฟลเดอร์แม่แบบผู้ใช้
 2. ถ้าไม่พบแม่แบบ Normal.dot ในโฟลเดอร์แม่แบบผู้ใช้ Word 2003 ค้นหาในโฟลเดอร์ของ Word 2003 โปรแกรม
 3. ถ้า Word 2003 ค้นหาแม่แบบ Normal.dot ใน Word 2003 โปรแกรมโฟลเดอร์ Word 2003 ค้นหาในโฟลเดอร์แม่แบบเวิร์กกรุ๊ป (ถ้าหนึ่งมีระบุ)
 4. ถ้า Word 2003 ยังไม่พบแฟ้มแม่แบบ Normal.dot, Word 2003 สร้างแม่แบบใหม่ในโฟลเดอร์ที่ระบุ โดยแม่แบบผู้ใช้เส้นทาง
หมายเหตุ มีการติดตั้ง Word 2003 ไฟล์ Winword.exe ใน Word 2003 โปรแกรมโฟลเดอร์ คุณต้องแรกติดตั้ง Word 2003 ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ใน Word 2003 โปรแกรม

เมื่อต้องใช้แม่แบบเอกสาร ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก ใหม่.
 2. ในการ แม่แบบทั่วไป กล่องโต้ตอบ คลิก ทั่วไป แท็บ และคลิก เอกสารเปล่า. Word 2003 สร้างเอกสารใหม่หรือแม่แบบที่ใช้แม่แบบ Normal.dot
กลับไปด้านบน

ตัวเลือกการติดตั้ง: เรียกใช้จากเครือข่าย และ เรียกทั้งหมดจากเครือข่าย

ถ้าคุณใช้การ เรียกใช้จากเครือข่าย หรือ เรียกทั้งหมดจากเครือข่าย การติดตั้ง Word 2003 ค้นหาแม่แบบ Normal.dot ในสามแห่งดังต่อไปนี้ตามลำดับที่แสดง:
 • Word 2003 โปรแกรมโฟลเดอร์ (ตำแหน่งที่ตั้งของ Winword.exe):
  ไดรฟ์: \Server_Folder\PFiles\MSOffice\Office11
 • เส้นทางแม่แบบผู้ใช้ (ค่าเริ่มต้นโฟลเดอร์):
  C:\Documents and Settings\<Username>\Application Data\Microsoft\Templates</Username>
 • เส้นทางของแม่แบบเวิร์กกรุ๊ป
  <Not set="" by="" default=""></Not>
ถ้าคุณใช้การ เรียกใช้จากเครือข่าย หรือ เรียกทั้งหมดจากเครือข่าย ตัวเลือกการติดตั้ง Word 2003 ตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อค้นหาแม่แบบ Normal.dot:
 1. ใน Word 2003 โปรแกรมโฟลเดอร์ Word 2003 ค้นหาโฟลเดอร์ Normal.dot ที่
 2. ถ้าไม่พบแม่แบบ Normal.dot ใน Word 2003 โปรแกรมโฟลเดอร์ Word 2003 ค้นหาในโฟลเดอร์แม่แบบผู้ใช้
 3. ถ้า Word 2003 ไม่พบแม่แบบ Normal.dot ในโฟลเดอร์แม่แบบผู้ใช้ Word 2003 ค้นหาในโฟลเดอร์แม่แบบเวิร์กกรุ๊ป (ถ้าหนึ่งมีระบุ)
 4. ถ้า Word 2003 ยังไม่พบแม่แบบ Normal.dot, Word 2003 สร้างแม่แบบใหม่ในโฟลเดอร์ที่ระบุ โดยแม่แบบผู้ใช้เส้นทาง
หมายเหตุ Word 2003 ไฟล์ Winword.exe จะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายของคุณใน Word 2003 โปรแกรมโฟลเดอร์ เมื่อต้องเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ใน Word 2003 โปรแกรม ผู้ดูแลเครือข่ายของคุณต้องติดตั้ง Word 2003 ไปยังเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายของคุณใหม่

เมื่อต้องใช้แม่แบบเอกสาร ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูแฟ้มคลิกสร้าง
 2. จากนั้น แม่แบบทั่วไป กล่องโต้ตอบ คลิก ทั่วไป แท็บ และคลิก เอกสารเปล่า. Word 2003 สร้างเอกสารใหม่หรือแม่แบบ โดยใช้แม่แบบ Normal.dot
กลับไปด้านบน
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้ และการกำหนดเอง Office 2003 ในระบบเครือข่าย ดูMicrosoft Office 2003 Resource Kit เมื่อต้องดูว่าMicrosoft Office 2003 Resource Kitเยี่ยมชมอยู่เว็บของ Microsoft ต่อไปนี้:http://office.microsoft.com/en-us/office-2003-resource-kit/office-2003-editions-resource-kit-documentation-HA001140299.aspx

กลับไปด้านบน
office ต้นแบบเส้นจุดปกติ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 826839 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 04:15:44 - ฉบับแก้ไข: 3.1

Microsoft Office Word 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbtemplate kbhowtomaster kbhowto kbmt KB826839 KbMtth
คำติชม