คุณไม่สามารถส่งข้อมูล XML เป็นโครงสร้างเพื่อการบริการเว็บใน InfoPath 2003 ได้โดยอัตโนมัติ

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:826989
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณส่งข้อมูล จาก InfoPath มี แบบฟอร์มบริการเว็บโดยใช้ InfoPath ที่มีอยู่ภายในส่งฟังก์ชันการทำงาน คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับแตกต่างกันไปตามข้อมูลที่กำลังถูกส่ง และในการเขียนโค้ดของวิธีการที่กำลังเรียกใช้บนบริการเว็บ
 • คุณอาจสังเกตเห็นว่า มีส่งข้อมูลที่ไม่คาดคิดไปยังบริการบนเว็บ
บทความนี้ยังกล่าวต่อไปนี้:
 • วิธี InfoPath ส่งข้อมูลไปยังบริการเว็บ
 • วิธีที่สองสำหรับการส่งเนื้อหาของฟอร์ม InfoPath เพื่อการบริการเว็บ
สาเหตุ
เมื่อ InfoPath ส่งข้อมูลไปยังบริการเว็บ จะส่งเนื้อหาของโหนด XML ที่ถูกเลือกเป็นพารามิเตอร์ แต่จะไม่ส่งโหนด XML เอง ใช้งานโดยทั่วไปจะได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณมีวิธีการบริการเว็บดังต่อไปนี้:
[WebMethod]  public void SendSampleString( string sampleString )  {   //Do something interesting with the sample string.  } 
ถ้าคุณส่งองค์ประกอบ XML ต่อไปนี้ให้ใช้วิธีนี้บริการเว็บ การsampleStringพารามิเตอร์จะถูกกรอกข้อมูลด้วย"Hello, World(ตามที่คุณคาดว่า)
<sampleElement>"Hello, World!"</sampleElement>
อภัย การทำงานนี้สามารถทำได้ยากส่งโหน XML หรือแบบฟอร์ม InfoPath ทั้งหมดเพื่อการบริการเว็บ ตัวอย่างเช่น คุณมีวิธีการบริการเว็บดังต่อไปนี้:
[WebMethod]  public string SendXMLElement( System.Xml.XmlElement theElement )  {   //Report how many children the submitted node had.   return "Node with " + theElement.ChildNodes.Count + " children submitted.";  }
ถ้าคุณส่งตัวอย่างองค์ประกอบ XML ในวิธีการนี้ โดยการใช้ฟังก์ชันการทำงาน เนื้อหาของการนำส่ง InfoPath ที่มีอยู่ภายในtheElementพารามิเตอร์สร้างข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีส่งเฉพาะเนื้อหาขององค์ประกอบ XML ("Hello, World !"), วิธีการบริการเว็บ เนื่องจากไม่มีสายอักขระ XML องค์ประกอบถูกต้อง อยู่NET Framework สร้างข้อผิดพลาด ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นใน InfoPath

ปัญหาที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นถ้าคุณพยายามที่จะส่งฟอร์ม InfoPath ทั้งหมดเป็นตัวอย่างวิธีการบริการเว็บ ในกรณีนี้ InfoPath ส่งโหนดย่อยทั้งหมดของฟอร์ม InfoPath แต่ส่งโหนดราก ซึ่งผลลัพธ์ในหลายระดับบน XML โหนถูกส่ง เนื่องจากยังไม่ XML ที่ถูกต้อง อยู่NET Framework เลือกโหนด XML ระดับสูงสุดแรก และใช้เป็นtheElementพารามิเตอร์ ทั้งหมดโหนจะถูกละเว้น และหมายถึงว่า พวกเขาถูกไม่ส่ง
การแก้ไข
ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขใน Microsoft Office 2003 Service Pack 1 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Office 2003

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
870924วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เขียนแบบกำหนดเองส่งการดำเนินการในสคริปต์ คุณสามารถใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิเพื่อดำเนินการส่ง
 • เขียนโค้ดที่สร้างข้อความ SOAP แบบกำหนดเอง และการที่ส่งไปยังบริการบนเว็บ

ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 1. บนเครื่องเครื่องมือเมนู คลิกแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ.
 2. ในการแหล่งข้อมูลทุติยภูมิกล่องโต้ตอบ คลิกเพิ่ม.
 3. บนหน้าแรกของการตัวช่วยสร้างการตั้งค่าแหล่งข้อมูลคลิกบริการเว็บแล้ว คลิกถัดไป.
 4. ใส่ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บที่คุณต้อง การส่ง แล้ว คลิกถัดไป.
 5. เลือกวิธีการบริการเว็บที่คุณต้อง การใช้ แล้ว คลิกถัดไป.
 6. เมื่อ InfoPath พร้อมท์ให้คุณเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่มจากแบบฟอร์มที่จะใช้เติมพารามิเตอร์ของวิธีการบริการเว็บ ปล่อยพารามิเตอร์ว่าง จากนั้น คลิกถัดไป.
 7. คลิกเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ "เข้ากับแหล่งข้อมูลทุติยภูมินี้เมื่อมีเปิดแบบฟอร์ม"กล่องกาเครื่องหมาย คลิกเสร็จสิ้นแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดเครื่องแหล่งข้อมูลทุติยภูมิกล่องโต้ตอบ
 8. บนเครื่องเครื่องมือเมนู คลิกการส่งฟอร์ม.
 9. ในการการส่งฟอร์มกล่องโต้ตอบ คลิกการเปิดใช้งานการส่ง.
 10. ในการส่งแสดงรายการ คลิกส่งโดยใช้สคริปต์แบบกำหนดเองแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการเปิด Microsoft Script Editor
 11. ในการXDocument::OnSubmitRequestวิธีการ การใช้สคริปต์เหมือนกับสคริปต์ต่อไปนี้เพื่อส่งฟอร์มทั้งหมด

  หมายเหตุนอกจากนี้คุณยังสามารถส่งแต่ละองค์ประกอบในแบบฟอร์ม
  try{   //Get a reference to the SendXMLElement secondary data source.   var objSendXMLElement = XDocument.GetDOM("SendXMLElement");   objSendXMLElement.setProperty( "SelectionNamespaces",     'xmlns:s1="http://joelallxp.microsoft.com/schema" ' +     'xmlns:s0="http://tempuri.org/" ' +     'xmlns:dfs="http://schemas.microsoft.com/office/infopath/2003/dataFormSolution"' );    //Remove any data from the SendXMLElement secondary data source.   var objData = objSendXMLElement.selectSingleNode(     "/dfs:myFields/dfs:queryFields/s0:SendXMLElement/s0:theElement");   var objCurrentData = objData.selectNodes("@* | node()");   objCurrentData.removeAll();    //Clone the XDocument.   var objClonedDocument = XDocument.DOM.documentElement.cloneNode(true );   objData.appendChild( objClonedDocument );     //Call the "Query" method of the secondary data source to send the data.   XDocument.DataObjects("SendXMLElement").Query();     //Report the results of the submit.   XDocument.UI.Alert(     objSendXMLElement.selectSingleNode(      "/dfs:myFields/dfs:dataFields/s0:SendXMLElementResponse/s0:SendXMLElementResult").text );   eventObj.ReturnStatus = true;  }  catch(ex)  {   eventObj.ReturnStatus = false;  }

เขียนโค้ด

 1. บนเครื่องเครื่องมือเมนู คลิกการส่งฟอร์ม.
 2. ในการการส่งฟอร์มกล่องโต้ตอบ คลิกการเปิดใช้งานการส่ง.
 3. ในการส่งแสดงรายการ คลิกส่งโดยใช้สคริปต์แบบกำหนดเองแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการเปิด Microsoft Script Editor
 4. ในการXDocument::OnSubmitRequestวิธีการ การใช้สคริปต์เหมือนกับสคริปต์ต่อไปนี้เพื่อส่งฟอร์มทั้งหมด

  หมายเหตุนอกจากนี้คุณยังสามารถส่งแต่ละองค์ประกอบในแบบฟอร์ม
  try  {    //Create a SOAP object.   var objSOAPConnector = new ActiveXObject("MSOSOAP.HttpConnector30");     //Set the EndPointURL property to point to the Web service.   objSOAPConnector.Property("EndPointURL") = "http://server/WebService1/Submit.asmx";    //Set the SoapAction property to point to the Web service method. You can find this URI    //in the WSDL file of the Web service.   objSOAPConnector.Property("SoapAction") = "http://tempuri.org/SendXMLElement";   objSOAPConnector.Connect();      //Begin construction of a SOAP message to send to the Web service.   objSOAPConnector.BeginMessage();    var objSOAPSerializer = new ActiveXObject("MSOSoap.SoapSerializer30");   objSOAPSerializer.Init( objSOAPConnector.InputStream );   objSOAPSerializer.startEnvelope();   objSOAPSerializer.startBody();    //Construct the structure that marks the method name and the parameter name    //that you are sending.   objSOAPSerializer.StartElement( "SendXMLElement", "http://tempuri.org/" );   objSOAPSerializer.StartElement( "theNode", "http://tempuri.org/" );    //Write out the XML of the document.   objSOAPSerializer.WriteXml( XDocument.DOM.documentElement.xml );    //Finish each element.   objSOAPSerializer.EndElement();   objSOAPSerializer.EndElement();    //Call EndMessage to complete the SOAP message and send it to the Web service method.   //This results in the Web service method being called.   objSOAPSerializer.endBody();   objSOAPSerializer.endEnvelope();    objSOAPConnector.EndMessage();    //Use a SoapReader to read the response from the Web service method .   var ResponseReader = new ActiveXObject("MSOSOAP.SoapReader30");   ResponseReader.Load( objSOAPConnector.OutputStream );    //If there was no error, return true.   if (ResponseReader.Fault != null)   {     eventObj.ReturnStatus = false;     throw "Error submitting data: " + ResponseReader.Fault.xml;   }   eventObj.ReturnStatus = true;  }  catch (ex)  {    XDocument.UI.Alert("Failed to submit document: " + ex.description);  }
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้ได้ ด้วยการออกแบบ

ลักษณะการทำงานนี้ได้ ด้วยการออกแบบใน Microsoft Office InfoPath 2003 ลักษณะการทำงานนี้มีการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ Microsoft Office InfoPath 2003 Service Pack 1
ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนเกิดลักษณะการทำงาน

 1. สร้างบริการเว็บที่ประกอบด้วยสองวิธีต่อไปนี้:
  • วิธีที่ 1
   [WebMethod]  public void SendSampleString( string sampleString )  {   //Do something interesting with the sample string.  } 
  • วิธีที่ 2
   [WebMethod]  public string SendXMLElement( System.Xml.XmlElement theElement )  {   //Report how many children the submitted node had.   return "Node with " + theElement.ChildNodes.Count + " children submitted.";  }
 2. การออกแบบฟอร์ม InfoPath ใหม่ โดยการเลือกใหม่จากแหล่งข้อมูล.
 3. ในการตัวช่วยสร้างการตั้งค่าแหล่งข้อมูลเลือกบริการเว็บแล้ว คลิกถัดไป.
 4. คลิกรับ และส่งข้อมูลแล้ว คลิกถัดไป.
 5. สำหรับการได้รับข้อมูลเว็บวิธีการบริการ การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ป้อน URL ไปยังบริการบนเว็บที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ จากนั้น คลิกถัดไป.
  2. ในการเลือกการดำเนินการแสดงรายการ คลิกSendXMLElementแล้ว คลิกถัดไป.
 6. สำหรับการส่งข้อมูลเว็บวิธีการบริการ การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ป้อน URL ไปยังบริการบนเว็บที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ จากนั้น คลิกถัดไป.
  2. ในการเลือกการดำเนินการแสดงรายการ คลิกSendXMLElementแล้ว คลิกถัดไป.
 7. คลิกการปรับเปลี่ยนปุ่มเพื่อเลือกพารามิเตอร์สำหรับการดำเนินการส่ง
 8. ในการdataFieldsแสดงรายการ คลิกSendXMLElementResultคลิกตกลงแล้ว คลิกถัดไป.
 9. เลือกการออกแบบมุมมองข้อมูลก่อนแล้ว คลิกเสร็จสิ้นเมื่อต้องการปิดเครื่องตัวช่วยสร้างการตั้งค่าแหล่งข้อมูลกล่องโต้ตอบ
 10. เพิ่มการSendXMLElementResultเขตข้อมูลไปยังฟอร์ม
 11. การแสดงตัวอย่างฟอร์ม
 12. ในการส่งผลลัพธ์ของโหนด XMLควบคุม ชนิดHello, World
 13. บนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกส่ง.

  คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  InfoPath ไม่สามารถส่งฟอร์ม
  ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังส่งแบบฟอร์ม

  แสดงรายละเอียด:
  การตอบสนอง SOAP บ่งชี้ว่า มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น:
  เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถอ่านการร้องขอ -->นั่นคือข้อผิดพลาดในเอกสาร XML (1,409) -->เพี้ยนที่ระบุไม่ถูกต้อง
 14. ปิดหน้าต่างแสดงตัวอย่าง และย้อนกลับสู่แบบฟอร์มไปยังโหมดออกแบบ
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีที่กล่าวถึงในส่วน "การแก้ไข" ของบทความนี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 826989 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/11/2015 05:20:25 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Office InfoPath 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb kbbug kbmt KB826989 KbMtth
คำติชม