คลา ProcessorStatus และคลา ProcessorPerformance ไม่ปรากฏใน namespace ของ WMI

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:827219
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมการ M Intel Pentium (Centrino) บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีมากับตัวประมวลผลการ M Intel Pentium (Centrino) การProcessorStatusคลาและProcessorPerformanceคลาสที่ไม่ปรากฏขึ้นในการจัดการของ Windows namespace Instrumentation (WMI)
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกลบออกเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมคลาส WMI

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version       Size  File name     Platform  --------------------------------------------------------------------------  05-Feb-2004 12:56 5.1.2600.1337   161,280 Repdrvfs.dll    x86  05-Feb-2004 12:56 5.1.2600.1331   205,312 Wbemcomn.dll    x86  05-Feb-2004 12:56 5.1.2600.1331   479,744 Wbemcore.dll    x86  05-Feb-2004 12:56 5.1.2600.1331   259,072 Wbemess.dll    x86  05-Feb-2004 12:56 5.1.2600.1337   114,176 Wbemupgd.dll    x86  05-Feb-2004 12:56 5.1.2600.1337   125,440 Wmiprov.dll    x86  05-Feb-2004 12:56 5.1.2600.1337   104,960 Wmisvc.dll     x86  Date     Time  Version       Size  File name      Platform  ---------------------------------------------------------------------------  05-Feb-2004 13:12 5.1.2600.1337   608,256 Repdrvfs.dll    IA64  05-Feb-2004 13:12 5.1.2600.1331   672,256 Wbemcomn.dll    IA64  05-Feb-2004 13:12 5.1.2600.1331  2,076,160 Wbemcore.dll    IA64  05-Feb-2004 13:12 5.1.2600.1331  1,095,680 Wbemess.dll     IA64  05-Feb-2004 13:12 5.1.2600.1337   359,424 Wbemupgd.dll    IA64  05-Feb-2004 13:12 5.1.2600.1337   459,264 Wmiprov.dll     IA64  05-Feb-2004 13:12 5.1.2600.1337   336,896 Wmisvc.dll     IA64  05-Feb-2004 12:56 5.1.2600.1331   205,312 Wwbemcomn.dll    IA64
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ของบทความนี้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีไว้เฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกลบออกเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมคลาส WMI

ถ้าระบบของคุณหายไปProcessorStatusคลาและProcessorPerformanceคลาสที่เป็นผลมาจากการติดตั้งโปรแกรมควบคุมของ Intel Pentium M ก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง Windows ในการกู้คืนคลาสที่สูญหายไป:
Net stop winmgmtRmdir /q/s %systemroot%\system32\wbem\repositoryfor %1 in (%systemroot%\system32\wbem\*.mof %systemroot%\system32\wbem\*.mfl) do mofcomp %1Net start winmgmt
ข้อมูลอ้างอิง
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
332179ความพร้อมใช้งานของโปรแกรมควบคุมของ Windows XP Service Pack 1 ซึ่งสนับสนุนคุณลักษณะการจัดการพลังงานตัวประมวลผลแบบเคลื่อนที่ของตัวประมวลผลการ M Intel Pentium (Centrino)
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Banias

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 827219 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/11/2015 23:13:25 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbbug kbmt KB827219 KbMtth
คำติชม