ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
global nav toggle button" ms.title="Toggle menu" title="สลับเมนู" type="button" data-bi-name="Toggle Menu" tabindex="55">
Cart

วิธีการกำหนดค่าไฟร์วอลล์และการแปลที่อยู่เครือข่าย (NAT) สำหรับ Windows Media Services 9 ชุด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:827562
สรุป
บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับพอร์ตไฟร์วอลล์ที่คุณต้องเปิดการสตรีมเนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์สื่อที่อยู่หลังไฟร์วอลล์

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมโพรโทคอลปลั๊กเช่น Microsoft Media Server (MMS), เวลาจริง Streaming โพรโทคอล (RTSP), หรือ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) เมื่อคุณกำหนดค่าไฟร์วอลล์ เพื่อทำให้กระบวนการการกำหนดค่าไฟร์วอลล์ได้ง่ายขึ้น คุณสามารถกำหนดค่าโพรโทคอลตัวควบคุมที่แต่ละปลั๊กอินบนเซิร์ฟเวอร์ที่จะใช้พอร์ตเฉพาะ ดังนั้น หากผู้ดูแลระบบเครือข่ายได้อยู่แล้วเปิดชุดของพอร์ตที่ใช้ โดยเซิร์ฟเวอร์สื่อ Windows ของคุณ คุณสามารถปันส่วนพอร์ตเหล่านั้นไปยังโพรโทคอลของตัวควบคุม ถ้าพอร์ตยังไม่มีอยู่ คุณสามารถร้องขอที่ สามารถเปิดพอร์ตเริ่มต้นสำหรับแต่ละโพรโทคอล

ถ้าไม่สามารถเปิดพอร์ตในไฟร์วอลล์ของคุณ Windows Media Services สามารถสตรีมเนื้อหา โดยการใช้โพรโทคอล HTTP บนพอร์ต 80 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการควบคุมโพรโทคอลปลั๊กอิน ให้ดูที่เซิร์ฟเวอร์ช่วยเอกสาร

ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" อธิบายวิธีการกำหนดค่าไฟร์วอลล์สำหรับรายการสถานการณ์ต่อไปนี้:
ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟร์วอลล์สำหรับการส่งกระแสข้อมูลแบบผู้รับเดี่ยว

การกำหนดค่าไฟร์วอลล์สำหรับการส่งกระแสข้อมูล unicast คุณต้องเปิดพอร์ตในไฟร์วอลล์ที่จำเป็นสำหรับโพรโทคอลเชื่อมต่อที่เปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ If you are streaming content by using either the MMS protocol or the RTSP protocol, you must support both User Datagram Protocol (UDP) and Transmission Control Protocol (TCP).

Open the ports

To enable Windows Media Player and other clients to use the HTTP protocol, the RTSP protocol, or the MMS protocol to connect to a Windows Media server that is behind a firewall, open the following ports.
พอร์ตคำอธิบาย:
In:TCP on port 80, 554, and 1755The Windows Media server uses the TCP In ports to accept an incoming HTTP connection (port 80), an RTSP connection (port 554), or an MMS connection (port 1755) from Windows Media Player and other clients.
In:UDP on port 1755 and 5005The Windows Media server uses UDP In port 1755 to receive resend requests from clients that are streaming by using MMSU and UDP In port 5005 to receive resend requests from clients that are streaming by using RTSPU.
Out:UDP ports 1024 through 5000 and 5004The Windows Media server uses UDP Out ports 1024 through 5000 and 5004 to send data by means of MMSU and RTSPU to Windows Media Player and other clients.

If you cannot open all the UDP Out ports

If you cannot open all the UDP Out ports on a firewall, UDP packets that are sent by a Windows Media server may be blocked by the firewall and may not be able to reach the clients on the other side of the firewall. If this condition occurs, clients may still be able to receive a stream if the clients automatically roll over to a TCP-based protocol, such as HTTP, MMST, or RTSPT. However, the rollover causes a delay for the client that is receiving the stream. If you know that you will not be able to support UDP streaming through a firewall, you can decrease the rollover delay by clearing theudpcheck box in the Unicast Data Writer plug-inคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ For more information, see the server help documentation.

Firewalls for broadcast distribution

To enable a distribution server that is behind a firewall to use the HTTP protocol or the RTSP protocol to stream content from an originating server outside the firewall, open the following ports.
พอร์ตคำอธิบาย:
In:UDP ports 1024 through 5000The Windows Media server uses UDP In ports 1024-5000 to receive data from another server.
Out:TCP on port 80 and 554The Windows Media server uses the TCP Out ports to establish an HTTP connection (port 80) or RTSP connection (port 554) to another server or encoder.
Out:UDP on port 5005When RTSPU distribution is used, the Windows Media server uses UDP Out port 5005 to send resend requests to another server.
Distribution servers cannot use a URL that has anmms://prefix to request a connection to the origin server.
  • If the distribution server tries to connect by using RTSP, that request is translated as RTSPU.
  • If the server administrator chooses to use a TCP-based transport (either because of a preference or because a TCP-based transport is required), the URL must use anrtspt://prefix.
  • If the distribution servers must connect by using HTTP, the URL must use anhttp://prefix.

Firewalls for multicast streaming

If you distribute content by using multicast streaming, network traffic is directed through the standard Class D IP addresses (224.0.0.0 through 239.255.255.255). To use multicast streaming, you must have enabled multicast-forwarding on your network. The Internet Group Management Protocol (IGMP) makes sure that multicast streaming traffic passes through your network only when a player requests a multicast streaming connection. This protocol makes sure that multicast streaming on your routers does not flood your network. (This protocol is supported by Windows Media Services.)

The following firewall configuration enables multicast streaming packets to traverse your firewall:
IP multicast address range: 224.0.0.1 through 239.255.255.255
To enable IP multicast streaming, you must allow packets that are sent to the standard IP multicast address range to come through your firewall. This IP multicast address range must be enabled on both the player and server sides, and on every router in between the player and the server. IP multicast streaming typically will not work over the Internet because multicast-forwarding is not enabled on routers on the Internet.

Enabling access to an encoder outside a firewall

Encoders use HTTP to connect to a server that is running Windows Media Services. By default, Windows Media Encoder uses port 8080 for HTTP connections. However, the encoder administrator may specify a different port. If a different port is used, you must specify the same port when you identify the encoder connection URL for the Windows Media server and when you open the port on your firewall.

The following example firewall configuration allows a computer that is running Windows Media Encoder outside a firewall to access a Windows Media server that is behind a firewall by using HTTP. The In port is the port where the server accepts connections. The Out port is the port where the server sends data to clients:
In/Out: TCP on port 8080
ข้อมูลอ้างอิง
For more information about firewalls and ports for Windows Media Services 4.0 and 4.1, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
189416Firewalls and ports used by Windows Media Services
Firewall Port Proxy "9 Series"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ