ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: ระบุระบบภาษาของไคลเอ็นต์บริการการวิเคราะห์ในสตริงการเชื่อมต่อ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:827898
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
BUG #: 14103 (Plato7x)
อาการ
บริการวิเคราะห์ SQL Server 2000 ให้สำหรับการใช้งานภาษาหลายชื่อสมาชิกขนาดและค่าของคุณสมบัติสมาชิกผ่านใช้ของการคำอธิบายเฉพาะประเภทคุณสมบัติสมาชิกและภาษาประเภทคุณสมบัติสำหรับคุณสมบัติสมาชิกมิติ การใช้งานนี้อนุญาตให้ชื่อสมาชิกของขนาดที่แตกต่างกันเพื่อให้แสดงขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้หลายภาษา โดยใช้คุณสมบัติสมาชิก ให้ดูที่หัวข้อ "หลายภาษาใช้งานโดยใช้สมาชิกคุณสมบัติ" ใน SQL Server หนังสือออนไลน์ คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:แม้ว่าการทำงานโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์อยู่รวมทั้งสองแบบระดับการแก้ไขปัญหา Analysis Services วิธีแก้ไขปัญหาแบบสามระดับเชื่อมต่อไปโดยทั่วไป และแบบสอบถามเซิร์ฟเวอร์ Analysis Services จากคอมพิวเตอร์แบบระดับกลางที่อาจไม่ตรงกับตำแหน่งที่ตั้งของไคลเอ็นต์ ในสถานการณ์สมมตินี้ autodetection ของตำแหน่งที่ตั้งของไคลเอ็นต์ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากการเชื่อมต่อทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์กลางแบบระดับเดียวกัน

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันภาษาหลาย คุณต้องระบุตำแหน่งที่ตั้งของไคลเอ็นต์ในสายอักขระการเชื่อมต่อเมื่อเชื่อมต่อจากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ระดับกลาง คุณสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้ง โดยใช้การตัวระบุตำแหน่งที่ตั้งคุณสมบัติในวัตถุข้อมูล ActiveX ของ Microsoft (Multidimensional) (ADO MD) หรือการตั้งค่าคุณสมบัติ DBPROP_INIT_LCID ในส่วน OLAP ของ OLE DB เมื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Analysis Services

ก่อนโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ตำแหน่งที่ตั้งของได้ไม่ถูกต้องใช้การตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อ ด้วยเหตุ ชื่อสมาชิกและคุณสมบัติถูกแสดงในภาษาของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบระดับกลางหรือไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ คำนึงถึงค่าที่ระบุสำหรับตำแหน่งที่ตั้งเมื่อเชื่อมต่อกับ Analysis Services เซิร์ฟเวอร์
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name  ------------------------------------------------------------  13-May-2003 06:14 8.0.806.0     217,668 Msmdcb80.dll    23-Jul-2003 04:23 8.0.0.843    4,055,616 Msmddo80.dll    22-Aug-2003 06:18 8.0.853.0    1,032,768 Msmdgd80.dll    05-Aug-2003 01:36 8.0.823.0     172,608 Msmdpump.dll    13-May-2003 06:14 8.0.0.761    9,638,464 Msmdsgn80.dll    22-Aug-2003 01:07 8.0.853.0    1,831,492 Msmdsrv.exe     22-Aug-2003 06:18 8.0.853.0    2,077,264 Msolap80.dll    10-May-2003 08:05 8.0.820.0     213,069 Msolap80.rll
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

sql Server 2000 วิเคราะห์บริการ 64 บิต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการออกแบบ ที่จะใช้บนเซิร์ฟเวอร์ที่รัน SQL Server 2000 วิเคราะห์บริการ 64 บิต หรือค้นหาถ้ามีการจัดกำหนดการการแก้ไข จะรวมใน SQL Server 2000 วิเคราะห์บริการ 64 บิต Service Pack 4 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822985ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับสร้าง 8.0.861.0 ของ SQL Server 2000 วิเคราะห์บริการ 64 บิต
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
822985 olap

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คำติชม