ที่เก็บกล่องจดหมาย Exchange Server 2003 ไม่ได้ต่อเชื่อมเมื่อฐานข้อมูลที่เก็บกล่องจดหมายมาถึงขีดจำกัดที่ 16-GB

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:828070
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อฐานข้อมูลเก็บกล่องจดหมายใน Microsoft Exchange Server 2003 มาตรฐาน Edition 16 กิกะไบต์ (GB) ขนาดจำกัด ที่เก็บกล่องจดหมายไม่กำหนดใช้ รหัสเหตุการณ์ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeIS
ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
รหัสเหตุการณ์: 1112
คำอธิบาย: ฐานข้อมูล "ที่เก็บกล่องจดหมาย(Server Name) "ได้ถึงจำนวนสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ขนาด มีความพยายามที่จะยกเลิกการต่อเชื่อมฐานข้อมูล

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ESE
ประเภทเหตุการณ์: การจัดการเนื้อที่ที่
รหัสเหตุการณ์: 445
คำอธิบาย: ที่เก็บข้อมูล (3160) ฐานข้อมูลการ Files\Exchsrvr\MDBDATA\priv1.edb D:\Program ได้ถึงขนาดสูงสุดของ 16383 MB หากไม่สามารถเริ่มการทำงานของฐานข้อมูลใหม่ อาจต้องมีการจัดเรียงข้อมูลของฐานข้อมูลแบบออฟไลน์เพื่อลดขนาดลง

หมายเหตุ:แม้ว่าคำอธิบายสำหรับเหตุการณ์ ID 445 ระบุว่า แฟ้ม Priv1.edb ได้ถึงขนาดเมกะไบต์ (MB) ที่ 16383 นี้อาจไม่เป็นจริง รหัสเหตุการณ์ ID 445 จะถูกทริกเกอร์ หากขนาดรวมของแฟ้ม Priv1.edb และแฟ้ม Priv1.stm มีถึง 16,383 MB แฟ้ม Priv1.edb อาจมีขนาดเล็กกว่า 16,383 MB

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ MSExchangeIS 1112 และเหตุการณ์ ESE 445 เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงในการจัดการและการตั้งค่าคอนฟิกการจำกัดขนาดฐานข้อมูลเมื่อคุณใช้ Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2), หัวข้อ "ฐานข้อมูลขนาดจำกัดการกำหนดค่าและจัดการ" ในแนะนำ "ทางเทคนิคเกี่ยวกับการอ้างอิงรายการสำหรับ Exchange Server 2003 โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าฐานข้อมูลเก็บกล่องจดหมาย Exchange ของ Exchange Server 2003 มาตรฐาน Edition ได้ถึงขีดจำกัดขนาด 16 กิกะไบต์

การส่งข้อความฐานข้อมูล (MDB) ปิดลงโดยอัตโนมัติทันทีที่ฐานข้อมูลการจัดเก็บกล่องจดหมายได้ถึงขนาดสูงสุดจำกัดไว้ นอกจากนี้ MDB จะไม่รีเมื่อฐานข้อมูลการจัดเก็บกล่องจดหมายได้ถึงขนาดสูงสุดจำกัดไว้ ลักษณะการทำงานนี้ได้ โดยการออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบความพยายามที่ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมลงในกล่องจดหมายเก็บฐานข้อมูลใน Exchange Server 2003 มาตรฐาน Edition ฐานข้อมูลการจัดเก็บกล่องจดหมายถูกออกแบบมาเพื่อจัดการที่ไม่ใช่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange ที่มีการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
820270วิธีการดูชนิดการ รุ่น และรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในองค์กรของคุณ
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1:

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้อย่างถาวร ปรับรุ่นเป็น Exchange Server 2003 SP2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดจำกัดใหม่ของฐานข้อมูลกับ Exchange 2003 Service pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
912375วิธีการเพิ่ม Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 16 กิกะไบต์ขนาดฐานข้อมูลจำกัด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Exchange Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
836993วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Exchange Server 2003

วิธีที่ 2

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแล คุณต้องดำเนินการงานต่อไปนี้:
 • เพิ่มขนาดฐานข้อมูลที่จำกัดไว้ที่ 1 GB เป็นการชั่วคราว
 • เอาเนื้อหาของฐานข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกตามความต้องการ
 • จัดเรียงข้อมูลของฐานข้อมูลเพื่อลดขนาดฐานข้อมูลให้เป็นระดับที่อยู่ในขอบเขตที่กำหนดของขนาดฐานข้อมูล
อยู่ใน Exchange Server 2003 Edition มาตรฐาน ฟังก์ชันการทำงานเมื่อต้องการเพิ่มขนาดฐานข้อมูลจำกัดไว้ โดย 1 GB เป็นการชั่วคราวอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ ผู้ดูแลระบบต้องสร้าง
การขยายขนาดฐานข้อมูลที่จำกัดไว้ชั่วคราว
รายการรีจิสทรี

หลังจากที่คุณทำสร้างการ
การขยายขนาดฐานข้อมูลที่จำกัดไว้ชั่วคราว
รายการรีจิสทรี เก็บกล่องจดหมายที่เกิน 16 GB ที่กำหนดใช้ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม นี้เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาชั่วคราว ในครั้งถัดไปที่ Exchange Server 2003 จะเริ่มต้น ขนาดจำกัดไว้แปลงถึง 16 GB คุณต้องลดขนาดของฐานข้อมูลก่อนที่ขนาดจำกัดไว้แปลง 16 GB เมื่อต้องการลดขนาดของฐานข้อมูล ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


หมายเหตุ:ค่ารีจิสทรีในกระบวนการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดใช้งานแบบ temporary เพิ่มกล่องจดหมายเก็บฐานข้อมูลขนาดจำกัดไว้ ค่ารีจิสทรีไม่ถูกออกแบบมาสำหรับการดำเนินงานประจำวัน
 1. เพิ่ม
  การขยายขนาดฐานข้อมูลที่จำกัดไว้ชั่วคราว
  รายการรีจิสทรีไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Edition มาตรฐาน 2003 Exchange หรือ Edition มาตรฐาน 2000 แลกเปลี่ยน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสตรี::
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ <exchange server="" name=""> \Private-<long hexadecimal="" string=""></long> </exchange>
  3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  4. ประเภท:การขยายขนาดฐานข้อมูลที่จำกัดไว้ชั่วคราวแล้ว กด ENTER
  5. คลิกสองครั้งการขยายขนาดฐานข้อมูลที่จำกัดไว้ชั่วคราว.
  6. ประเภท:1ในการข้อมูลค่า:กล่อง คลิกฐานสิบในการฐาน:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
  7. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 2. กำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อหาของอีเมล์ใหม่ถูกเพิ่มไปยังเก็บกล่องจดหมายเกินขีดจำกัด 17 กิกะไบต์ชั่วคราวในระหว่างกระบวนการกู้คืน เราขอแนะนำให้ คุณสามารถหยุดที่แบบธรรมดาจดหมาย Transfer Protocol (SMTP) บริการและบริการกอง MTA Exchange Microsoft ก่อนที่จะใช้เก็บกล่องจดหมาย
 3. การกำหนดใช้เก็บกล่องจดหมายของคุณ
 4. เอาข้อมูลออกจากที่เก็บกล่องจดหมายของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
  • Use Microsoft Outlook to delete unnecessary e-mail items from individual inboxes and other folders.
  • Use Outlook to delete unnecessary e-mail items from the Sent Items folder.
  • Use Outlook to empty the Deleted Items folder.
  • If a deleted item retention is set, you may want to temporarily reduce retention to zero (0) days:
   1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchange, and then clickตัวจัดการระบบ.
   2. Right-click Mailbox Store, and then clickคุณสมบัติ.
   3. คลิกการข้อจำกัดtab, and then type0ในการKeep deleted items for daysกล่อง
  • Delete mailboxes that are no longer used.
  • Use the Move Mailbox tool to move mailboxes to a mailbox store that is on another server that is running Microsoft Exchange Server.
  • Have users create personal folder (.pst) files on their local hard disk drives. Then, have the users archive content from the mailbox store database to their local hard disk drives.
  • Use the Mailbox Merge Wizard (ExMerge) tool to archive content from the mailbox store database into personal folder (.pst) files.

   หมายเหตุ:เครื่องมือ ExMerge สามารถเก็บเนื้อหา โดยโฟลเดอร์กล่องจดหมาย หรือช่วงของวัน

   ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ ExMerge, .doc ตัวกล่องจดหมายผสานช่วย (ExMerge) ที่มีอยู่ในการดาวน์โหลดเครื่องมือ ExMerge เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือ ExMerge แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับการ ExMerge เครื่องมือ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   273642ExMerge ไม่ทำงานจนกว่าคุณได้รับเป็น และส่งเป็นสิทธิ์บนเก็บ
 5. หลังจากที่คุณเอาข้อมูลออกจากที่เก็บกล่องจดหมายของคุณ คุณต้องให้การบำรุงรักษาออนไลน์การเรียกใช้งานเพื่อให้ทำเครื่องหมายรายการที่มีไว้สำหรับการลบอย่างถาวรก่อนที่คุณรันการจัดเรียงข้อมูลแบบออฟไลน์

  โดยค่าเริ่มต้น การบำรุงรักษาออนไลน์จะจัดกำหนดการให้รันทุกคืนจาก 1:00 AM 5:00 AM เมื่อต้องการบังคับการบำรุงรักษาออนไลน์การเรียกใช้ในทันที ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบเมื่อต้องการเปิด Exchange System Manager
  2. คลิกสองครั้งที่เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server และจากนั้น คลิกสองครั้งกลุ่มการจัดเก็บ.
  3. คลิกขวา-ที่เก็บกล่องจดหมายแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  4. คลิกการdatabase.แท็บ แล้วคลิกการกำหนดเองการปรับเปลี่ยนตารางเวลาการทำงานทันที

   หมายเหตุ:การบำรุงรักษาออนไลน์อาจใช้เวลา 30 นาทีเพื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดลงหลายชั่วโมง เมื่อมีการเริ่มต้นการบำรุงรักษาที่ออนไลน์ ข้อความแสดง ID เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:

   ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
   แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ESE
   ประเภทเหตุการณ์: จัดเรียงข้อมูลแบบออนไลน์
   รหัสเหตุการณ์: 700
   คำอธิบาย: MSExchangeIS (170) การจัดเรียงข้อมูลแบบออนไลน์จะเริ่มต้นรอบที่ทั้งหมดในฐานข้อมูลการ 'C:\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb'

 6. ดูบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจสอบว่า การบำรุงรักษาออนไลน์ของที่เก็บกล่องจดหมายของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหตุการณ์ ID1221 บ่งชี้ว่า การบำรุงรักษาออนไลน์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ข้อความ ID เหตุการณ์นี้ยังแสดงจำนวนเนื้อที่ว่างไม่จะเป็นในที่เก็บกล่องจดหมายของคุณหลังจากการจัดเรียงข้อมูลแบบออฟไลน์ รหัสเหตุการณ์ 1221 ปรากฏขึ้นเหมือนกับรหัสเหตุการณ์ต่อไปนี้:

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ที่เก็บกล่องจดหมาย MSExchangeIS
  ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
  รหัสเหตุการณ์: 1221
  คำอธิบาย: ฐานข้อมูลจัดเก็บชื่อกลุ่ม\Mailbox เก็บมีเมกะไบต์ 565 ของเนื้อที่ว่างหลังจากที่มีการยกเลิกการจัดเรียงข้อมูลแบบออนไลน์

 7. รันการจัดเรียงข้อมูลแบบออฟไลน์ของที่เก็บกล่องจดหมายของคุณ โดยใช้เครื่องมือ Eseutil (Eseutil.exe)

  คุณต้อง dismount เก็บกล่องจดหมายก่อนที่คุณรันการจัดเรียงข้อมูลแบบออฟไลน์ นอกจากนี้ คุณต้องมีเว้นเท่ากับน้อย 110 เปอร์เซ็นต์(%)ของขนาดฐานข้อมูลการเรียกใช้ดิสก์ที่ว่างeseutil /d. ถ้าคุณไม่กำหนดสถานที่เก็บชั่วคราวสำหรับแฟ้มฐานข้อมูล โดยใช้การtมีการตั้งค่าคำสั่ง สถานที่เก็บชั่วคราวโดยอัตโนมัติไปยังโฟลเดอร์ Exchsrvr/ช่อง เก็บ

  ในตัวอย่างในขั้นตอนนี้xคืออักษรระบุไดรฟ์ชั่วคราวที่ตั้งสำหรับฐานข้อมูล defragmented บนฮาร์ดดิสก์ หรือไดรฟ์เครือข่าย หลังจากที่คุณทำงานนี้eseutil /dคำสั่งบนที่เก็บกล่องจดหมายของคุณ คุณต้อง dismount ทั้งหมดเก็บในเก็บการจัดกลุ่ม และลบแฟ้มบันทึกใด ๆ ในโฟลเดอร์ Mdbdata ก่อนที่คุณ remount ฐานข้อมูล เวลาที่จะทำการจัดเรียงข้อมูลแบบออฟไลน์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นฮาร์ดแวร์เกี่ยวข้องหรือไม่ว่าฐานข้อมูลชั่วคราวถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังไดรฟ์เครือข่าย คำสั่งต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบรรทัดคำสั่งที่คุณใช้เพื่อรันเครื่องมือ Eseutil:
  exchsrvr\bin\eseutil /d"ตำแหน่งแฟ้ม.edb"/tx: \tempdfg.edb
  หมายเหตุ:เมื่อคุณจัดเรียงแฟ้มฐานข้อมูลการ.edb แฟ้ม.stm ที่เกี่ยวข้องคือ defragmented เช่นกัน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ Eseutil คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  328804วิธีการจัดเรียงข้อมูลบนฐานข้อมูล Exchange
  254132eseutil /d defragments ฐานข้อมูลและแฟ้มแบบกระแสข้อมูล
  192185วิธีการจัดเรียงข้อมูลโดยใช้อรรถประโยชน์ Eseutil (Eseutil.exe)
 8. การกำหนดใช้ฐานข้อมูลของคุณ และทำการสำรองข้อมูล

  คำเตือนคุณต้องดำเนินการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบของฐานข้อมูลหลังจากที่คุณใช้ Eseutil.exe การจัดเรียงข้อมูลบนฐานข้อมูล การสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบถูกต้องเนื่องจากการจัดเรียงข้อมูลฐานข้อมูลสร้างแฟ้มฐานข้อมูลใหม่ที่มีลายเซ็นของฐานข้อมูลใหม่ บันทึกแฟ้ม replay หลังจากที่การคืนค่าขึ้นอยู่กับลายเซ็นของฐานข้อมูลให้ตรงกับค่า expected ที่บันทึกไว้ในแฟ้มล็อกธุรกรรม สำเนาสำรองฐานข้อมูลใด ๆ ที่ดำเนินการก่อนที่จะจัดเรียงข้อมูลที่จะประกอบด้วยแฟ้มฐานข้อมูลที่มีลายเซ็นที่แตกต่างจากฐานข้อมูลการ defragmented ใหม่ ถ้ามีการคืนค่าฐานข้อมูลเก่ากว่า ล็อกธุรกรรมใหม่ที่ถูกผูกไว้กับแฟ้มฐานข้อมูล defragmented ใหม่จะไม่ replay
If you cannot upgrade the Exchange Server server to Exchange Server 2003 SP2, you may want to implement mailbox limits to help prevent the database from reaching the maximum size limit. You can implement mailbox limits on the mailbox store. If you have mailboxes that require more storage limits, you can also implement individual limits on a per-mailbox basis.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
319583How to configure storage limits on mailboxes in Exchange 2000

วิธีที่ 3

By using the new Recovery Storage Group feature in Exchange Server 2003, you can mount the database in a recovery storage group and use the Exchange Server 2003 version of the Microsoft Exchange Merge Wizard (Exmerge.exe) to extract mailboxes from the database.

The same Exmerge.exe functionality that is available for databases that are in regular storage groups is available for databases that are in a recovery storage group. However, note the following differences that apply when you use the Exmerge.exe tool with a recovery storage group:
 • You do not have to override the Deny setting that is configured for the Receive As permission for members of the administrative group when you extract data from the recovery storage group. However, when you merge data back to the regular storage group, you must add the appropriate user account to the mailbox store. Additionally, you must assign the account the Receive As permission.
 • The original mailbox must still be present in the original database and must still be connected to an Active Directory user account.
For more information about how to use Recovery Storage Groups in Exchange Server 2003, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
824126How to use Recovery Storage Groups in Exchange Server 2003
ข้อมูลเพิ่มเติม
The 16-GB size limit for the Exchange private mailbox store database and the 16-GB size limit for the Exchange public mailbox store database is the sum of the size of both the Priv.edb and the Priv.stm files. When you view the space that a mailbox uses in Exchange System Manager, the amount only includes the space that is used by the Priv.edb file. The amount does not include the space that the Priv.stm file uses.

When you put a limit on a mailbox, you only limit the storage in the Priv.edb file. You do not limit the storage in the Priv.stm file. For example, a mailbox may appear to use only 250 MB of space in Exchange System Manager, but the total space that the mailbox uses may be 450 MB. This difference occurs because the 200 MB of space that the Priv.stm file uses does not appear in Exchange System Manager.

For more information about this issue for Microsoft Exchange 2000 Server, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
813051วิธีการเพิ่มขนาดฐานข้อมูล Exchange 2000 แบบ 16 กิกะไบต์ที่จำกัดไว้ชั่วคราว
หลังจากที่คุณติดตั้ง Exchange Server 2003 Service Pack 2 ขนาดฐานข้อมูลสูงสุดเพิ่มขึ้นสูงถึง 75 GB สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มขนาดจำกัดของฐานข้อมูล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
912375วิธีการเพิ่มขนาดจำกัดของฐานข้อมูลแบบ 18 กิกะไบต์ใน Exchange Server 2003 Service Pack 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Exchange Server 2003 Service Pack 2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัววิเคราะห์เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
eventid id gig kbExchange2000preSP4septbarFix xadm จี

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 828070 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 04:38:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbexchtechbulletin kbmt KB828070 KbMtth
คำติชม