วิธีการใช้โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัย 905413 สภาพแวดล้อมของการติดตั้งพร้อมเครื่อง Windows

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:828217
สรุป
สภาพแวดล้อมของติดตั้งพร้อมเครื่อง Windows (WinPE) คือ ระบบย่อย Win32 ที่น้อยที่สุด ด้วยบริการจำกัด และใช้ใน Windows XP Professional หรือเคอร์เนลของ Windows Server 2003 ที่กำลังเรียกใช้ในการโหมดที่ได้รับการป้องกัน. WinPE ประกอบด้วยการทำงานขั้นต่ำที่คุณต้อง การเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Windows และ การดึงระบบปฏิบัติการจากเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันแล้ว

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัย 905413 WinPE

หมายเหตุโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยที่ 905413 แทนที่ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย 824146 และ 823980สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 824146 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824146MS03-039: บัฟเฟอร์ overrun ใน RPCSS อาจทำให้ผู้โจมตีสามารถเรียกใช้โปรแกรมที่เป็นอันตราย
823980MS03-026: บัฟเฟอร์ overrun ใน RPC อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัย 905413 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
905413MS06-012: ช่องโหว่ใน Microsoft Office อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล
สิ่งสำคัญขอแนะนำนอกเหนือจากการใช้โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัย 905413 WinPE ผู้ดูแลระบบและ Oem จะให้การรวม หรือ slipstream แพทช์รักษาความปลอดภัยที่ 905413 ลงในแฟ้มแหล่งการติดตั้งของ Windows

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรวม หรือ slipstream แพทช์รักษาความปลอดภัยที่ 905413 ลงในแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Windows ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
828930วิธีการรวมการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ลงในแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Windows ของคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Microsoft แนะนำให้ คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 824146 รูป ISO ของ WinPE ที่คุณสร้าง โดยใช้ WinPE รุ่นต่อไปนี้:
 • Windows PE สำหรับองค์กร (1.0) --Windows XP ถูกใช้เป็นแหล่งที่มาสำหรับซีดีรอมนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้าง (ตัวอย่างเช่น Mkimg.cmd) บนซีดีรอมนี้ในการสร้างรุ่นของ WinPE ที่ขึ้นอยู่กับ Windows XP
 • Windows PE 1.1--Windows XP Service Pack 1 (SP1) ถูกใช้เป็นแหล่งที่มาสำหรับซีดีรอมนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้าง (ตัวอย่างเช่น Mkimg.cmd) บนซีดีรอมนี้ในการสร้างรุ่นของ WinPE ที่ขึ้นอยู่กับ Windows XP SP1
 • Windows PE 1.2--Windows XP SP1 ถูกใช้เป็นแหล่งที่มาสำหรับซีดีรอมนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้าง (ตัวอย่างเช่น Mkimg.cmd) บนซีดีรอมนี้ในการสร้างรุ่นของ WinPE ที่ใช้ Windows XP SP1 หรือ Windows Server 2003
หมายเหตุคุณสามารถกำหนด WinPE โดยใช้เครื่องมือสร้างที่รวมอยู่บนซีดีรอม WinPE คุณสามารถปรับเปลี่ยนแฟล็ตที่มีอยู่ของ WinPE บนซีดีรอม หรือคุณสามารถสร้างการสร้างใหม่ทั้งหมดของ WinPE โดยใช้ Mkimg.cmd

วิธีการปรับปรุงรูป WinPE เมื่อคุณเริ่ม Windows จากซีดีรอม

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 824146 อิมเมจ WinPE ISO ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 824146 ที่เหมาะสมสำหรับรูป WinPE ที่คุณกำลังสร้าง
 2. แยกแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 824146 ไปยังโฟลเดอร์ (ตัวอย่างเช่น C:\824146) โดยใช้การ/xสวิตช์บรรทัดคำสั่ง ตัวอย่างเช่น การแยกรุ่น Windows XP ของแพทช์รักษาความปลอดภัย 824146 ให้ C:\824146 พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  –X:c:\824146 86-ENU.exe WindowsXP KB824146 x
 3. สร้างรูปภาพของคุณ โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ WinPE อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง Mkimg.cmd ไม่มีตัวเลือกเพื่อสร้างอิมเม *.iso (ตัวอย่างmkimg.cmd % sourcedir % % destination_dir %).
 4. เมื่อกระบวนการ Mkimg.cmd เรียบร้อยแล้ว ค้นหาโฟลเดอร์ที่ Mkimg.cmd ย้ายที่สร้างขึ้นใหม่ WinPE รูปแบน (ตัวอย่างเช่น C:\Winpe_temp)
 5. การคัดลอกแฟ้ม Ole32.dll, Rpcrt4.dll และ Rpcss.dll ที่เหมาะสมจากโฟลเดอร์ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 2 (ตัวอย่างเช่น C:\824146) เพื่อสร้างขึ้นใหม่ Winpe แบน (C:\Winpe_temp)
  • ถ้าคุณกำลังสร้างอิมเม WinPE โดยใช้ Windows XP โดยไม่มี SP1 คัดลอก Ole32.dll, Rpcrt4.dll และ Rpcss.dll จากโฟลเดอร์ SP1 ใน C:\824146
  • ถ้าคุณกำลังสร้างอิมเม WinPE โดยใช้ Windows XP SP1 คัดลอก Ole32.dll, Rpcrt4.dll และ Rpcss.dll จากโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง SP2 ใน C:\824146
  • ถ้าคุณกำลังสร้างอิมเม WinPE โดยใช้ Windows Server 2003 คัดลอก Ole32.dll, Rpcrt4.dll และ Rpcss.dll จากโฟลเดอร์แฟ้ม RTMQFE ใน C:\824146
หลังจากกระบวนการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถสร้างอิมเมจ ISO ของคุณได้ โดยการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ OSCDimg.exe สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ OSCDimg.exe ดูเอกสารประกอบของ WinPE

วิธีการปรับปรุงรูป WinPE เมื่อคุณเริ่ม Windows จากเซิร์ฟเวอร์ RIS

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 824146 รูป WinPE ของคุณบน RIS เซิร์ฟเวอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 824146 ที่เหมาะสมสำหรับรูป WinPE ที่คุณกำลังสร้าง
 2. แยกแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 824146 ไปยังโฟลเดอร์ (ตัวอย่างเช่น C:\824146) โดยใช้การ/xสวิตช์บรรทัดคำสั่ง ตัวอย่างเช่น การแยกรุ่น Windows XP ของแพทช์รักษาความปลอดภัย 824146 ให้ C:\824146 พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  –X:c:\824146 86-ENU.exe WindowsXP KB824146 x
 3. การคัดลอกแฟ้ม Ole32.dll, Rpcrt4.dll และ Rpcss.dll ที่เหมาะสมจากโฟลเดอร์ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 2 (ตัวอย่างเช่น C:\824146) การ WinPE ของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ RIS flat (ตัวอย่างD:\remoteinstall\setup\%lang%\images\%dir_name%\i386).
  • ถ้าคุณกำลังสร้างอิมเม WinPE โดยใช้ Windows XP โดยไม่มี SP1 คัดลอก Ole32.dll, Rpcrt4.dll และ Rpcss.dll จากโฟลเดอร์ SP1 ใน C:\824146
  • ถ้าคุณกำลังสร้างอิมเม WinPE โดยใช้ Windows XP SP1 คัดลอก Ole32.dll, Rpcrt4.dll และ Rpcss.dll จากโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง SP2 ใน C:\824146
  • ถ้าคุณกำลังสร้างอิมเม WinPE โดยใช้ Windows Server 2003 คัดลอก Ole32.dll, Rpcrt4.dll และ Rpcss.dll จากโฟลเดอร์แฟ้ม RTMQFE ใน C:\824146

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 828217 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/28/2011 03:19:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbhowto kbwinservsetup kbinfo kbmt KB828217 KbMtth
คำติชม