การแก้ไข: แบบสอบถาม Transact SQL ที่ใช้ในมุมมองอาจล้มเหลวโดยไม่คาดคิดใน SP3 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:828269
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับข้อมูล Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2 รุ่นของบทความนี้ ดู818406.
bug #: 469157 (SQL Server 8.0)
อาการ
เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง Transact SQL คำ ที่อ้างอิงมุมมองมาก คำสั่ง Transact SQL อาจล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

"เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 4414 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัด 1 ไม่จัดสรรตาราง ancillary สำหรับความละเอียดของมุมมองหรือฟังก์ชันไม่ จำนวนสูงสุดของตารางในแบบสอบถาม (256) เกิน"
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size    File name  -------------------------------------------------------------------  26-Feb-2003 03:41 2000.80.777.0   29,244 Dbmslpcn.dll  08-Feb-2003 05:43          786,432 Distmdl.ldf  08-Feb-2003 05:43         2,359,296 Distmdl.mdf  30-Jan-2003 01:55            180 Drop_repl_hotfix.sql  01-Feb-2003 00:32 2000.80.763.0 1,557,052 Dtsui.dll  30-Jan-2003 05:18          746,470 Instdist.sql  30-Jan-2003 01:55           1,402 Inst_repl_hotfix.sql  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll  01-Apr-2003 02:07           1,873 Odsole.sql  05-Apr-2003 01:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll  02-Apr-2003 21:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe  02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0  279,104 Pfutil80.dll  04-Apr-2003 21:27         1,083,467 Replmerg.sql  04-Apr-2003 21:53 2000.80.798.0  221,768 Replprov.dll  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0  307,784 Replrec.dll  01-Apr-2003 02:23         1,084,828 Replsys.sql  24-Apr-2003 23:47            736 Shortcut to files.lnk  03-Apr-2003 18:14          104,868 Sp3_serv_uni.sql  19-Mar-2003 18:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll  28-Feb-2003 01:34 2000.80.778.0  176,696 Sqlmap70.dll  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll  05-Apr-2003 01:47 2000.80.800.0 7,540,817 Sqlservr.exe  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll  26-Feb-2003 03:41 2000.80.777.0   29,244 Ssmslpcn.dll  26-Feb-2003 03:41 2000.80.777.0   82,492 Ssnetlib.dll  17-Mar-2003 14:49          727,132 Sysmessages.sym  28-Feb-2003 01:34 2000.80.778.0   98,872 Xpweb70.dll				
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ของบทความนี้ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
ข้อมูลเพิ่มเติม
จำนวนสูงสุดของตารางที่สามารถมีการอ้างอิงในตัวเลือกคำสั่ง transact SQL คือ 256 ข้อจำกัดนี้ไม่ได้รับการบันทึกไว้ภายใต้ส่วนของ "สเปคความจุสูงสุด" ของการ SQL Server หนังสือออนไลน์ ข้อจำกัดนี้มีมุมมองและตารางที่มีการอ้างอิงในนั้นเลือกคำสั่ง นอกจากนี้ ขีดจำกัดของการรวมตารางและมุมมองที่ถูกอ้างอิง โดยมุมมองที่ถูกรวมในการสอบถาม ดังนั้น ถ้าตารางหรือมุมมองถูกอ้างอิงมากกว่าหนึ่งครั้งในการสอบถาม แต่ละข้อมูลอ้างอิงไปยังตาราง หรือมุมมอง (หรือตาราง และมุมมองที่ถูกอ้างอิงในมุมมอง) นับจากการจำกัดนี้

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ขีดจำกัดสูงสุดของหมายเลขของตารางหรือมุมมองที่อ้างถึงในการสอบถามจะเพิ่มไปยัง 260 ดังนั้น คุณอาจยังคงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ" ของบทความนี้ ถ้าคุณยังคงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ "ข่าวสารเกี่ยวกับ 4414" คุณอาจต้องการหยุดพักอัพแบบสอบถามเพื่อให้มีการอ้างอิงหมายเลขที่ด้านล่างของตารางหรือมุมมองในแบบสอบถาม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความมุมมองที่ถูกอ้างถึงในการสอบถามปัญหาเพื่อลดจำนวนของตารางที่มีการอ้างอิงในมุมมอง
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่น SQL Server 2000 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
818406การแก้ไข: แบบสอบถาม Transact SQL ที่ใช้ในมุมมองอาจล้มเหลวโดยไม่คาดคิดใน S 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL
t sql

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 828269 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/17/2015 05:22:29 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB828269 KbMtth
คำติชม