ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณได้รับการ "ฐานข้อมูล <database_name>อยู่แล้ว" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณจัดการฐานข้อมูลเนื้อหาของคุณ Windows SharePoint Services </database_name>

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:828815
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะจัดการ SharePoint ของคุณ Windows ของ Microsoft ฐานข้อมูลเนื้อหาบริการ โดยใช้การจัดการฐานข้อมูลเนื้อหาหน้าในการดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ฐานข้อมูล ‘Database_Name’ อยู่แล้ว (ข้อผิดพลาดรหัส: 1801)


ผู้ใช้ปัจจุบันหรือพูลโปรแกรมประยุกต์รหัสประจำตัวของเซิร์ฟเวอร์เสมือนไม่เจ้าของฐานข้อมูล 'sts_servername_1'บนเซิร์ฟเวอร์'server_name\share_point'.
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของฐานข้อมูลของฐานข้อมูลที่คุณกำลังเชื่อมต่อจะแตกต่างจากรหัสประจำตัวพูลโปรแกรมประยุกต์ที่เรียกใช้ SharePoint ภายใต้
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนความเป็นเจ้าของฐานข้อมูลและสิทธิ์สำหรับฐานข้อมูลเนื้อหาให้ตรงกับข้อมูลเฉพาะตัวของบัญชีเซิร์ฟเวอร์เสมือนสำหรับเนื้อหาและการตั้งค่าคอนฟิก โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft SQL Server คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft SQL Serverแล้ว คลิกแบบสอบถามตัววิเคราะห์คำ.
 2. ในการเชื่อมต่อกับ SQL Serverกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในนั้นSQL Serverกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 3. ในการแบบสอบถามเมนู คลิกการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล.
 4. ในการเลือกฐานข้อมูลของServer_Nameกล่อง คลิกฐานข้อมูลเนื้อหาที่คุณต้อง การปรับปรุง แล้ว คลิกตกลง.
 5. ในการแบบสอบถามบานหน้าต่าง พิมพ์การสอบถามต่อไปนี้

  หมายเหตุ:ในบรรทัดที่ 3 และ 4 ของแบบสอบถาม แทนdomain_name\Content_Accountและdomain_name\Admin_Accountโดยใช้บัญชีโดเมนสำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือนเนื้อหาและบัญชีโดเมนสำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือน sharepoint จากส่วนกลาง หากบัญชีเดียวกัน ตัววิเคราะห์คำถาม SQL แสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณรันการสอบถาม แต่ยังคงสำเร็จกระบวนการ

  ประกาศ nvarchar(255) @ AdminVSAccount
  ประกาศ nvarchar(255) @ ContentVSAccount
  SET @ ContentVSAccount = N 'domain_name\Content_Account';
  SET @ AdminVSAccount = N 'domain_name\Admin_Account';
  EXEC sp_grantlogin @ ContentVSAccount
  EXEC sp_grantlogin @ AdminVSAccount
  EXEC sp_changedbowner @ AdminVSAccount
  IF NOT EXISTS (SELECT * จาก sysusers name=@ContentVSAccount ตำแหน่ง)
  EXEC sp_grantdbaccess @ ContentVSAccount
  sp_addrolemember EXEC 'db_owner', @ ContentVSAccount
 6. ในการแบบสอบถามเมนู คลิกดำเนินการ.
ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows SharePoint Services ด้วย WMSDE มีขั้นตอนที่แยกต่างหากเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ในการติดตั้ง WMSDE พูลโปรแกรมประยุกต์รหัสประจำตัวสำหรับการดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint คือ บริการ เครือข่าย สำหรับ SQL 2000 คุณไม่สามารถเปลี่ยนเจ้าของฐานข้อมูลที่ให้บริการเครือข่ายได้เนื่องจากการจำกัดการออกแบบ วิธีแก้ปัญหาสำหรับการติดตั้ง WMSDE คือ การเพิ่มบริการเครือข่ายบทบาท SYSADMIN ใน WMSDE เพิ่มฐานข้อมูลกลับมา โดยใช้ฐานข้อมูล SharePoint จัดการเนื้อหา แล้ว ปล่อยหน้าที่สำหรับบริการเครือข่ายกลับไปเป็นการตั้งค่าเดิม

การตั้งค่าบริการเครือข่ายเป็น SYSADMIN ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มเซสชันการ OSQL

  เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเสริมแล้ว คลิกพร้อมรับคำสั่ง.
 2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง เริ่มเซสชันของ OSQL โดยการพิมพ์ไวยากรณ์ต่อไปนี้ที่ใดServernameมีชื่อของเซิร์ฟเวอร์ และจากนั้น pres ENTER:
  osql -SServername\sharepoint อี -
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  sp_addsrvrolemember 'nt authority\network บริการ' 'sysadmin'
 4. ประเภท:ไปยังแล้ว กด ENTER
 5. ในการ sharepoint จากส่วนกลาง เพิ่มฐานข้อมูลเนื้อหาไปยังเซิร์ฟเวอร์เสมือน
 6. หลังจากฐานข้อมูลเนื้อหาจะถูกบวกเพิ่มกลับ ปล่อยเครือข่ายบทบาทการบริการไปผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและผู้สร้างฐานข้อมูล
 7. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้พรอมต์คำสั่ง OSQL และกด enter:
  sp_dropsrvrolemember 'nt authority\network บริการ' 'sysadmin'
 8. ประเภท:ไปยังแล้ว กด ENTER
 9. ชนิดออกจากการออกจากเซสชัน OSQL
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูMicrosoft รายการแนะนำการดูแลระบบ Windows SharePoint Services. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของฐานข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้และสิทธิ์ของฐานข้อมูล ให้ดูที่หัวข้อ "กำลังโยกย้ายจาก WMSDE กับ SQL Server" ในหัวข้อ "สำรองข้อมูลและการโยกย้าย"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ