ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ไคลเอนต์แบบไร้สายไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่ไปยังจุดการเข้าถึงแบบไร้สาย

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:828940
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP คุณเรียบร้อยแล้วทำการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายกับเครือข่ายของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสูญเสียการเชื่อมต่อ และคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายจนกว่าคุณทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 • เปิดไดรฟ์ และ re-insert การ์ดเครือข่ายแล้ว
 • ปิดใช้งาน และการ์ดเครือข่ายที่เปิดใช้งานแล้ว
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากจุดการเข้าถึงแบบไร้สายได้รับการร้องขอการเชื่อมต่อในขณะที่จุดการเข้าถึงพยายาม re-authenticate ไคลเอนต์แบบไร้สายสำหรับการ์ดเครือข่ายไร้สายเดียวกัน คำขอนี้เชื่อมต่ออีกในภายหลังถูกตีความว่าเป็นการโจมตีเครือข่ายในจุดการเข้าถึง เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ จุดการเข้าถึงปฏิเสธการเชื่อมต่อจากไคลเอนต์แบบไร้สาย
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลแฟ้ม

Windows XP:
  Date     Time  Version    Size    File name  ----------------------------------------------------------  26-Sep-2003 19:03 5.1.2600.1264   99,840 Dhcpcsvc.dll  26-Sep-2003 18:49 5.1.2600.1254  168,192 Ndis.sys  02-Aug-2003 09:38 5.1.2600.1254   12,416 Ndisuio.sys  26-Sep-2003 19:03 5.1.2600.1254 1,630,208 Netshell.dll  26-Sep-2003 19:03 5.1.2600.1276   57,344 Wzcdlg.dll  26-Sep-2003 19:03 5.1.2600.1276   31,232 Wzcsapi.dll  26-Sep-2003 19:03 5.1.2600.1276  281,088 Wzcsvc.dll  22-Sep-2003 21:01 5.1.2600.1275  568,832 Xpsp2res.dll
windows XP 64-บิต Edition
  Date     Time  Version    Size    File name   Platform  ---------------------------------------------------------------------  26-Sep-2003 18:57 5.1.2600.1264  308,736 Dhcpcsvc.dll  IA-64  02-Aug-2003 10:38 5.1.2600.1254  579,328 Ndis.sys  02-Aug-2003 10:38 5.1.2600.1254   41,088 Ndisuio.sys  26-Sep-2003 18:57 5.1.2600.1254 2,736,128 Netshell.dll  IA-64  26-Sep-2003 19:03 5.1.2600.1264   99,840 Wdhcpcsvc.dll x86  26-Sep-2003 19:03 5.1.2600.1254 1,630,208 Wnetshell.dll x86  26-Sep-2003 19:03 5.1.2600.1276   57,344 Wwzcdlg.dll  x86  26-Sep-2003 19:03 5.1.2600.1276   31,232 Wwzcsapi.dll  x86  26-Sep-2003 19:03 5.1.2600.1276  281,088 Wwzcsvc.dll  x86  22-Sep-2003 21:02 5.1.2600.1275  568,832 Wxpsp2res.dll x86  26-Sep-2003 18:56 5.1.2600.1276  117,760 Wzcdlg.dll   IA-64  26-Sep-2003 18:57 5.1.2600.1276   65,024 Wzcsapi.dll  IA-64  26-Sep-2003 18:57 5.1.2600.1276  685,056 Wzcsvc.dll   IA-64  22-Sep-2003 21:02 5.1.2600.1275  568,320 Xpsp2res.dll  IA-64
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ