เครือข่ายพอร์ตที่จำเป็นต้องเล่น Halo: ป้องกัน Evolved และ Halo 2 สำหรับ Windows Vista เป็นเกมส์แบบมัลติเพลย์เยอร์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:829473
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงพอร์ตที่คุณต้องมีเปิดเล่น Microsoft Halo: ป้องกัน Evolved และ Microsoft Halo 2 สำหรับ Windows Vista เป็นเกมส์แบบมัลติเพลย์เยอร์ผ่านไฟร์วอลล์ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ เราเตอร์ อุปกรณ์การแปลที่อยู่เครือข่าย (NAT) หรือใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม

halo 2 สำหรับ Windows Vista

พอร์ต 80 ใช้สำหรับการลงทะเบียนบัญชีที่ถ่ายทอดสด และต้องถูกเปิด พอร์ต 3074 มีพอร์ตเป็นค่าเริ่มต้นที่ใช้ โดย LIVE สำหรับเกมเกมส์แบบมัลติ อย่างไรก็ตาม ถ้าพอร์ต 3074 ไม่มีบริการการค้นหาพอร์ตที่พร้อมใช้งานถัดไปด้วยการเพิ่มของ 12สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ต Halo 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
937424เกมสำหรับพอร์ต LIVE Windows ที่คุณต้องเปิดการเชื่อมต่อกับ LIVE

halo: ป้องกัน Evolved

ไฟร์วอลล์ของ Microsoft Windows

ด้วย Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), คุณไม่จำเป็นต้องสร้างข้อยกเว้นพอร์ตในไฟร์วอลล์ด้วยตนเอง ขณะนี้คุณอาจสร้างข้อยกเว้นของโปรแกรมเอง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ:ไม่ต้องเปิดพอร์ตให้โปรแกรมที่คุณไม่รู้จัก
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกศูนย์การรักษาความปลอดภัย.
 3. คลิกWindows Firewall:.
 4. คลิกการข้อยกเว้นแท็บ
 5. คลิกเพิ่มโปรแกรม.
 6. คลิกเรียกดู.
 7. ค้นหาแฟ้มที่ปฏิบัติการได้ของเกม และจากนั้น คลิกOPEN. โดยค่าเริ่มต้น เกมนี้มีการติดตั้งในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  Games\Halo\halo.exe Files\Microsoft C:\Program
  Games\Halo\haloupdate.exe Files\Microsoft C:\Program
 8. คลิกตกลงสองครั้ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ไฟร์วอลล์ Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
842242โปรแกรมบางชนิดอาจจะหยุดทำงานหลังจากคุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2
ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Windows Firewall คุณยังอาจจำเป็นต้องทราบพอร์ตต่าง ๆ ที่ใช้ โดยเกมเมื่อคุณกำหนดค่าเครือข่ายของคุณ

แสดงรายการของพอร์ต

ต้องเป็นเปิดคุณสามารถเล่นเกมผ่านเครือข่ายท้องถิ่น (LAN), การเล่นเกมเกมส์แบบมัลติมีอินเทอร์เน็ตโดยตรง หรือเล่นเกมผ่าน Matchmaking อินเทอร์เน็ต GameSpy พอร์ต DirectPlay ต่อไปนี้:
 • 80 (ส่งควบคุม Protocol [TCP]) - ลักษณะ Halo เพื่อดูว่า มี Halo ปรับปรุงพร้อมใช้งาน ถ้ามีการปรับปรุง Halo ดาวน์โหลดการปรับปรุงผ่านทางพอร์ตนี้
 • 2302 (ผู้ใช้เดตาแกรม Protocol [UDP]) - โฮสต์เกม listens บนพอร์ตนี้
 • 2303 (UDP) - ไคลเอ็นต์เกมเชื่อมต่อกับโฮสต์เกมผ่านทางพอร์ตนี้
แต่ละครั้งที่คุณเชื่อม หรือสร้างอินเทอร์เน็ตมีเกมส์แบบมัลติเกม Halo อินเทอร์เน็ตสำหรับการปรับปรุง Halo ล่าสุดที่ตรวจสอบโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณสามารถเรียกใช้เครื่องมือ'แบบสแตนด์อโลนปรับปรุง' Haloupdate.exe จากรากของโฟลเดอร์ที่มีการติดตั้ง Halo (ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้เครื่องมือนี้เพื่อรันการตรวจสอบในโหมดการชุดงาน) halo ใช้ HTTP ในการค้นหาโปรแกรมปรับปรุง

เมื่อต้อง การตรวจสอบว่า พอร์ตเหล่านี้จะเปิด หรือเปิดพอร์ตเหล่านี้ ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ หรือติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลเครือข่าย ดูเอกสารประกอบสำหรับซอฟต์แวร์ของคุณเชื่อมต่อเครือข่ายหรือฮาร์ดแวร์เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการเปิดพอร์ตเหล่านี้

คุณสามารถเปลี่ยนพอร์โฮสต์และไคลเอ็นต์ถ้าคุณต้องการกำหนดเอง Halo การทำงานบนเครือข่ายของคุณ ถ้าเครือข่ายของคุณมีการกำหนดค่าเพื่อให้ไม่มีการทำงานช่วงพอร์ตเริ่มต้น คุณต้องเซ็ตพอร์ตที่เป็นค่าที่คุณทราบว่า จะทำงาน เมื่อต้องการกำหนดพอร์ตโฮสต์และไคลเอนต์เครือข่ายของคุณ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Halo
 2. คลิกโพรไฟล์.
 3. เลือกส่วนกำหนดค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย
 4. คลิกตกลง.
 5. คลิกการตั้งค่าแล้ว คลิกการตั้งค่าเครือข่าย.
 6. คลิกพอร์ตโฮสต์หรือพอร์ตไคลเอนต์แล้ว พิมพ์หมายเลขที่ถูกต้อง
 7. คลิกตกลง.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความที่สองการเชื่อมโยงในส่วน "อ้างอิง" ของบทความนี้

คุณสามารถเล่น Halo เกมจากหลังเราเตอร์และอุปกรณ์ NAT ส่วนใหญ่ ถ้าคุณมีอุปสรรคในการเชื่อมต่อจากที่เบื้องหลังเราเตอร์ ตรวจสอบเอกสารประกอบของเราเตอร์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่า พอร์ตโฮสต์และไคลเอ็นต์ไม่ได้กำลังบล็อกสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
829469เรียกการตัดสินค้าจากคลังเกมส์แบบมัลติใน Halo: ป้องกัน Evolved
ลักษณะการทำงาน howto
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 829473 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 04:53:27 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Halo PC 1.0, Microsoft Halo 2 for Windows Vista

 • kbnosurvey kbarchive kbui kbinfo kbmt KB829473 KbMtth
คำติชม