ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คอมพิวเตอร์ Exchange Server 2003 อาจหยุดการตอบสนองหลังจากที่มากกว่าค่าเริ่มต้นของค่าที่แน่นอนออบเจ็กต์เซิร์ฟเวอร์ไคลเอนต์ MAPI เปิด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:830829
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คอมพิวเตอร์ Microsoft Exchange Server 2003 อาจหยุดการตอบสนองไปยังไคลเอนต์มากกว่า หนึ่ง นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:

รหัสเหตุการณ์: 9646
ชนิด: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มา: MSExchangeIS
คำอธิบาย::
การปิดเซสชัน Mapi " / o = องค์กร/ou =จัดการ กลุ่ม/cn =ชื่อการแจก จ่าย/cn =ผู้ใช้"เนื่องจากจะเกินจำนวนสูงสุดของวัตถุ 250 ชนิด" objMessage "หมายเหตุ:คำอธิบายของเหตุการณ์นี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดออบเจ็กต์
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากไคลเอนต์ MAPI เปิดมากกว่าค่าเริ่มต้นของวัตถุเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้:

หมายเหตุ:Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1) เพิ่มค่าเริ่มต้นของวัตถุเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ค่าที่เพิ่มขึ้นจะแสดงในคอลัมน์ "SP1 และเซอร์วิสแพ็คใหม่กว่า" ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้

รายการ:ค่าเริ่มต้น:sp1 และเซอร์วิสแพ็คใหม่กว่า
objtMessage250250
objtFolder500500
objtAttachment100500
objtFolderView500500
objtMessageView500500
objtAttachView250500
objtStream50250
objtACLView5050
objtRulesView5050
objtFXSrcStrm5050
objtFXDstStrm5050
objtCStream5050
objtNotify500,000500,000
การแก้ไข
ใน Exchange Server 2003 จำนวนของออปเจ็กต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับอนุญาต โดยไคลเอนต์ได้จำกัดเพียงการป้องกันไม่ให้ไคลเอนต์เดียวจากทรัพยากร exhausting บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange เมื่อเกิดข้อผิดพลาดของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ที่ระบุไว้ในส่วน "อาการ" จะบ่งชี้การทำงานที่ไม่เป็นไปได้ในนามของไคลเอนต์เปิดวัตถุมากเกินไป หรือปล่อยให้เปิดวัตถุมากเกินไปบนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ ตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่นหรือโปรแกรมเพิ่มเติมที่ใช้ในไคลเอนต์ใด ๆ

นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบลักษณะของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ระบบที่ระบุ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้ดีกว่าเข้าใจว่าเหตุใดหมายเลขเริ่มต้นของวัตถุไม่เพียงพอ ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยพบ หมายเลขของทรัพยากรไม่เพียงพอ และอาจถูกปรับปรุง ใช้ความระมัดระวังอย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณปรับเปลี่ยนจำนวนสูงสุดของวัตถุที่ได้รับอนุญาต เมื่อคุณเพิ่มจำนวนสูงสุดของวัตถุของชนิดหนึ่ง ๆ คุณจะเพิ่มจำนวนหน่วยความจำที่อาจถูกใช้ โดยการร้องขอของไคลเอ็นต์ การกำหนดค่าไม่ถูกต้องค่านี้สามารถนำคำเตือนหน่วยความออกแบบของจำหรือคำเตือนการกระจายตัวของหน่วยความจำเสมือน

คุณสามารถเพิ่มคีย์รีจิสทรีที่ปรับปรุงทรัพยากรที่ไคลเอนต์ MAPI สามารถใช้ในเวลาเดียวกัน จำนวนสูงสุด การปรับปรุงนี้แทนจำกัดไว้เป็นค่าเริ่มต้นของแต่ละวัตถุเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุไว้ในส่วน "สาเหตุ"

หมายเหตุ:คุณควรปรับปรุงมูลค่าสำหรับชนิดของวัตถุที่ถูกอ้างอิงถึงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ" เท่านั้น คุณควรปรับค่าเหล่านี้ ด้วยความระมัดระวัง และเพิ่มค่าในเล็กน้อยเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เฉพาะปรับค่า ด้วย 100

สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของ Microsoft Product Support Services และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการเพิ่มคีย์รีจิสทรีที่จำกัดจำนวนสูงสุดของทรัพยากรที่ไคลเอนต์ MAPI สามารถใช้ในเวลาเดียวกัน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ขยายคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  \\HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
 3. คลิกขวาParametersSystemชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 4. ประเภท:MaxObjsPerMapiSessionแล้ว กด ENTER เพื่อตั้งชื่อคีย์ย่อยใหม่
 5. คลิกขวาMaxObjsPerMapiSessionคลิกใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 6. ประเภท:Object_typeแล้ว กด ENTER เพื่อตั้งชื่อวัตถุ

  หมายเหตุ:Object_typeมีชื่อของชนิดของวัตถุในข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ" ตัวอย่างเช่น พิมพ์objtMessageแล้ว กด ENTER
 7. คลิกขวาObject_typeแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ในการข้อมูลค่า:กล่อง พิมพ์จำนวนของออปเจ็กต์ที่คุณต้อง การจำกัดรายการนี้ แล้ว คลิกตกลง. ตัวอย่างเช่น พิมพ์350เมื่อต้องการเพิ่มค่าสำหรับวัตถุ objtMessage ค่าเริ่มต้นคือ 250
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"