ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM เสียหาย" เมื่อคุณพยายามเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2000 ของคุณหรือ Exchange Server 2003

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:831260
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange 2000 Server หรือ Microsoft Exchange Server 2003 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Windows ไม่สามารถเริ่มต้นได้เนื่องจากแฟ้มต่อไปนี้สูญหาย หรือเสียหาย: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Windows ไม่สามารถเริ่มต้นได้เนื่องจากแฟ้มต่อไปนี้สูญหาย หรือเสียหาย: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเงื่อนไขใน Exchange Server ที่อาจทำให้ไฮฟ์ของระบบการขยายขนาดโดยไม่คาดคิดไว้ ไฮฟ์ของระบบถูกจำกัดการประมาณ 10.3 เมกะไบต์ นี่คือการได้เนื่องจากกลุ่ม System และเคอร์เนลของ Microsoft Windows ต้องน้อยกว่า 16 เมกะไบต์เมื่อ Windows เริ่มทำงาน
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องเป็นอันดับแรกแก้ไขจากสภาวะของรีจิสทรีที่เก็บคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มการทำงาน หลังจากที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากไฮฟ์ระบบของคุณเพื่อขยายเกินขีดจำกัด 10.3 MB

เรียกคืน หรือซ่อมแซมรีจิสทรี

การกู้คืนจากสภาวะของรีจิสทรีที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • คืนค่ารีจิสทรีของคุณจากการสำรองข้อมูลการทำงาน เมื่อต้องการคืนค่ารีจิสทรี คุณต้องมีการสำรองที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ของรีจิสทรีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  322755ิวิธีการสำรองข้อมูล แก้ไขและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows 2000
 • ใช้ใน Windows 2000 รีจิสทรีซ่อมแซมตี้ (Chkreg.exe) การซ่อมแซมรีจิสทรี ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ถ้าคุณไม่มีการสำรองข้อมูลรีจิสทรีของคุณ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ และใช้ตี้ซ่อมแซมของรีจิสทรี 2000 Windows การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

การแลกเปลี่ยน Server 2003

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microoft Exchange Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
836993วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Exchange Server 2003

Exchange 2000 Server

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น
คอมโพเนนต์: ระบบ Attendant

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Date     Time  Version      Size  File name--------------------------------------------------------------23-Dec-2003 03:55 6.0.6552.0   4,370,432 Adcadmin.dll   23-Dec-2003 03:55 6.0.6552.0     69,632 Ccmproxy.dll   23-Dec-2003 03:55 6.0.6552.0   2,109,440 Cdoexm.dll    23-Dec-2003 03:55 6.0.6552.0   8,470,528 Exadmin.dll   23-Dec-2003 03:55 6.0.6552.0   3,850,240 Excluadm.dll   23-Dec-2003 03:56 6.0.6552.0   1,867,776 Exmgmt.exe    23-Dec-2003 03:42 6.0.6552.0    720,896 Exsp.dll     23-Dec-2003 03:56 6.0.6552.0   1,347,584 Exwmi.dll    23-Dec-2003 03:56 6.0.6552.0     73,728 Inproxy.dll   23-Dec-2003 03:56 6.0.6552.0   2,973,696 Mad.exe     23-Dec-2003 03:56 6.0.6552.0    811,008 Madmsg.dll    23-Dec-2003 03:55 6.0.6552.0   4,698,112 Maildsmx.dll   23-Dec-2003 03:27 6.0.6552.0     57,344 Oabgen.dll    23-Dec-2003 03:56 6.0.6552.0     77,824 Pcproxy.dll   23-Dec-2003 03:56 6.0.6552.0     94,208 X400prox.dll
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จำเป็นต้องใช้ Exchange 2000 Server Service Pack 3 (SP3)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
301378วิธีการขอรับ Exchange 2000 Server Service Pack รุ่นล่าสุด
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเพิ่มคีย์ย่อยต่อไปนี้เพื่อรีจิสทรี:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MSExchangeSA\LegacyCodeExecutionLevel
เมื่อต้องการเพิ่มคีย์ย่อยนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มการทำงานของตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedit.exe)
 2. ค้นหา และคลิกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MSExchangeSA
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD. เพิ่มข้อมูลค่าต่อไปนี้กับคีย์ย่อยนี้:

  ชื่อค่า::LegacyCodeExecutionLevel
  ค่าชนิด: DWORD

  คีย์ย่อยของรีจิสทรีควรจะปรากฏขึ้นเป็น:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MSExchangeSA\LegacyCodeExecutionLevel
คุณสามารถกำหนดค่าของคีย์ย่อยนี้หนึ่งค่าต่อไปนี้:
 • 0: ใช้การตั้งค่านี้ถ้าคุณไม่ต้องการรวมข้อมูลใด ๆ รหัสทั้งหมดจะถูกเรียกใช้
 • 1: ใช้การตั้งค่านี้ถ้าคุณต้องการรวมรหัสดั้งเดิมที่มีความปลอดภัยเพื่อแยก แต่มีรหัสที่จะมีผลกระทบ destabilization สูง
 • 2: ใช้การตั้งค่านี้ถ้าคุณต้องการรวมรหัสดั้งเดิมทั้งหมด

  หมายเหตุ:This setting is a high risk setting. If you set this value to2, the Exchange System Attendant (MAD) does not apply any of the security policies to the registry.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 831260 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 05:16:59 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kberrmsg kbqfe kbfix kbexchange2000presp4fix kbbug kbmt KB831260 KbMtth
คำติชม