กล่องโต้ตอบหลายกล่องว่างเปล่า

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
256986 คำอธิบายเกี่ยวกับรีจิสทรีของ Microsoft Windows
อาการ
คุณอาจพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณพยายามเปิดดูกล่องโต้ตอบใดๆ ต่อไปนี้ กล่องโต้ตอบอาจปรากฏให้เห็นว่าว่างเปล่า หรือมีบางส่วนที่ว่างเปล่า:
  • ตัวช่วยค้นหา
  • บัญชีผู้ใช้
  • Windows Update
  • บริการช่วยเหลือและวิธีใช้
  • การคืนค่าระบบ
 • เมื่อคุณลองเริ่มโปรแกรม Microsoft Windows Media Player คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า "ข้อผิดพลาดของโปรแกรมประยุกต์ภายในได้เกิดขึ้นแล้ว" (หรือข้อความที่คล้ายกัน)
 • Internet Explorer อาจไม่สามารถพิมพ์งานได้ เมื่อคุณคลิก แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์ กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ไม่ปรากฏขึ้นมา การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ว่างเปล่า
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าการตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งของรีจิสทรีคีย์ Jscript ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ลักษณะการทำงานแบบนี้ยังอาจเกิดขึ้น ถ้าแฟ้ม Jscript.dll หายไป หรือได้รับความเสียหาย
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่ปรากฏ

วิธีที่ 1: ลงทะเบียน Jscript.dll และ Vbscript.dll

 1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ในกล่อง เปิด พิมพ์ regsvr32 jscript.dll แล้วคลิก ตกลง
 3. คลิก ตกลง
 4. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 5. ในกล่อง เปิด พิมพ์ regsvr32 vbscript.dll แล้วคลิก ตกลง
 6. คลิก ตกลง
ถ้าแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งข้างต้นไม่ลงทะเบียนตามที่คาดไว้ หรือถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด แสดงว่าแฟ้มระบบอาจสูญหายหรือได้รับความเสียหาย เมื่อต้องการแยกแฟ้มที่สูญหายใน Microsoft Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ msconfig แล้วคลิก ตกลง
 3. คลิก ขยายแฟ้ม
 4. ในกล่อง แฟ้มที่จะคืนค่า พิมพ์ชื่อของแฟ้มที่คุณต้องการคืนค่า
 5. ในกล่อง คืนค่าจาก พิมพ์เส้นทางของแฟ้ม .cab ของ Windows XP ที่คุณต้องการคืนค่าแฟ้ม หรือคลิก เรียกดูจาก เพื่อระบุตำแหน่งแฟ้ม .cab ของ Windows XP

  หมายเหตุ แฟ้ม .cab ของ Windows XP ถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ I386 บนแผ่นซีดีของ Windows XP
 6. ในกล่อง บันทึกแฟ้มใน พิมพ์เส้นทางที่คุณต้องการแยกแฟ้มใหม่ หรือคลิก เรียกดูที่ เพื่อค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ
 7. คลิก ขยาย
 8. ในกล่องโต้ตอบ อรรถประโยชน์ของการกำหนดค่าระบบ คลิก ตกลง เมื่อระบบแจ้งให้คุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ คลิก เริ่มการทำงานใหม่
เปิดกล่องโต้ตอบที่พบกับปัญหาก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการอธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ของบทความนี้ หากเกิดปัญหาขึ้นอีก ให้ใช้วิธีการต่อไป

วิธีที่ 2: แก้ไขรีจิสทรี

คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรงขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้องโดยใช้ 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี' หรือใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่อาจรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง
 1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 3. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c260-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbb58}\In procServer32
  ข้อมูล (ค่าเริ่มต้น) ควรประกอบด้วยค่าต่อไปนี้:
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL
  ถ้าไม่ใช่ ให้คลิกสองครั้งที่ ค่าเริ่มต้น พิมพ์ C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL ในกล่อง ข้อมูลค่า แล้วคลิก ตกลง
 4. ข้อมูล ThreadingModel ควรประกอบด้วยค่าต่อไปนี้:
  Both
  ถ้าไม่ใช่ คลิกสองครั้งที่ ThreadingModel แล้วพิมพ์ Both ในกล่อง ข้อมูลค่า
 5. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c261-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58}\In procServer32
 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อแก้ไขคีย์นี้ แล้วไปที่ขั้นตอนที่ 7
 7. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c262-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58}\In procServer32
 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อแก้ไขคีย์นี้ แล้วไปที่ขั้นตอนที่ 9
 9. ออกจาก 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'
XPH XPP
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 831430 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 05:18:37 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB831430
คำติชม