ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "{การเขียนที่ถูกหน่วงเวลาล้มเหลว}" เมื่อคุณพยายามบันทึกแฟ้มหรือออกจาก OneNote 2007 หรือ OneNote 2003

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:831594
อาการ
เมื่อคุณพยายามจะบันทึกแฟ้ม หรือ เมื่อคุณพยายามจะออกจากโปรแกรม Microsoft Office OneNote 2007 หรือ Microsoft Office OneNote 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เขียนล่าช้าล้มเหลว
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • กระบวนการการเปิดใช้งานการแคชการเขียนบนดิสก์ตัวเลือกใน Microsoft Windows เปิดอยู่

  หมายเหตุ:การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์
 • windows หมดเชื่อมต่อกับไดรฟ์ที่ประกอบด้วยแฟ้มที่กำลังถูกบันทึก ปัญหานี้อาจจะสูญเสียการเชื่อมต่อเครือข่าย หรืออาจจะเป็นการเอาออกที่ไม่คาดคิดของไดรฟ์
เมื่อมีเงื่อนไขเหล่านี้เกิดขึ้น Windows อาจไม่สามารถเขียนข้อมูลที่เก็บไว้ชั่วคราวลงในไดรฟ์
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้เป็นการชั่วคราว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด ซึ่งรวมถึง OneNote
 2. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 3. คลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา.
 4. คลิกระบบ:.
 5. ในการฮาร์ดแวร์แท็บ คลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
 6. คลิกขวาที่อุปกรณ์ไดรฟ์ของคุณ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 7. ในการนโยบายแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นการเปิดใช้งานการแคชการเขียนบนดิสก์กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 8. ในการแฟ้ม:เมนูในตัวจัดการอุปกรณ์คลิกexit.
ข้อมูลเพิ่มเติม
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
330174ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับเมื่อคุณบันทึก หรือย้ายเอกสารใน Windows XP: "ถูกหน่วงเวลาเขียนล้มเหลว"
818788ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "{การเขียนที่ถูกหน่วงเวลาล้มเหลว}" เมื่อคุณถอดสายอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB 2.0
321733เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเขียนแฟ้มไปยังเซิร์ฟเวอร์จาก Windows xp หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000: "ถูกหน่วงเวลาเขียนล้มเหลว"
kbnoOfficeAlertID ON2003 ON2007

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ