ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีใช้คุณสมบัติการตั้งค่าการดาวน์โหลดรูปภาพอัตโนมัติ เพื่อกำหนดการบล็อคข้อมูล HTML ภายนอกของ Outlook 2003

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:831608
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
คุณสามารถกำหนดลักษณะการทำงานในการตั้งค่าการดาวน์โหลดรูปภาพอัตโนมัติใน Microsoft Office Outlook 2003 เพื่อบล็อก หรือยกเลิกบล็อกรูปภาพหรือเนื้อหาอื่นที่อยู่ในข้อความอีเมล HTML โดยค่าเริ่มต้น Outlook 2003 บล็อกการดาวน์โหลดอัตโนมัติของรูปภาพและเนื้อหาอื่นจากอินเทอร์เน็ตในข้อความ HTML คุณสามารถบล็อกเนื้อหาจากผู้ส่งทั้งหมด หรือคุณสามารถระบุได้ว่า เนื้อหา HTML ทั้งหมดในข้อความอีเมล์จากผู้ส่งและโดเมนบางอย่างจะไม่ถูกบล็อก เมื่อคุณส่งต่อ,, ตอบกลับ แก้ไข หรือพิมพ์ข้อความอีเมล์ที่ประกอบด้วยเนื้อหา HTML ที่ถูกบล็อค คุณต้องดาวน์โหลดเนื้อหาที่เป็นอันดับแรก
บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการใช้รูปภาพอัตโนมัติดาวน์โหลดการตั้งค่าคุณลักษณะใน Microsoft Office Outlook 2003 คุณสามารถใช้ลักษณะการทำงานในการตั้งค่าการดาวน์โหลดรูปภาพอัตโนมัติเพื่อกำหนดว่า Outlook 2003 บล็อกภาพและเนื้อหาอื่น ๆ จากอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ในรูปแบบ HTML รูปแบบข้อความอีเมล
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลือก "ไม่ดาวน์โหลดรูปภาพหรือเนื้อหาโดยอัตโนมัติในอีเมลแบบ HTML"

โดยค่าเริ่มต้น Outlook 2003 บล็อกเนื้อหา HTML ทั้งหมดที่มีการอ้างอิงตามสถานที่ภายนอก ผู้ส่งอีเมลขยะจำนวนมากใส่ URL ของรูปภาพในข้อความอีเมล URL ของรูปภาพแจ้งเว็บของผู้ส่งอีเมลขยะเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณอ่าน หรือแสดงตัวอย่างข้อความอีเมล์ URL ของรูปภาพประเภทนี้เรียกอีกอย่างว่าจะเป็น "เว็บเบคอน ตัวอย่างของเว็บ beacon รูป URL คือ:<img src="">myserver/cgi-bin/program ? อี =your-อีเมล์ที่อยู่นี่>. ถ้าคุณแสดงตัวอย่าง หรือเปิดข้อความอีเมล์ที่ มีชนิดของการอ้างอิงรูปนี้ การดำเนินการนี้อาจทำให้คุณเป็นเป้าหมายของการรับข้อความอีเมลขยะเพิ่มเติม

เพื่อป้องกันการชนิดนี้เบคอนเว็บ ที่ข้อความอีเมล HTML ประกอบด้วยการอ้างอิงเช่นการเชื่อมโยงและการเตือนไปยัง URL ที่ภายนอก viewer Outlook 2003 HTML ไม่อัตโนมัติแสดงเนื้อหาภายนอก แทน เมื่อคุณดูข้อความอีเมล พื้นที่ข้อความอีเมลที่ควรมีรูปภาพปรากฏเป็นสีแดง X แทน นอกจากนี้ยัง ได้รับข้อความ InfoBar ต่อไปนี้ที่บ่งชี้ว่า เนื้อหา HTML ถูกบล็อค:
Click here to download pictures. เพื่อช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Outlook ป้องกันการดาวน์โหลดรูปภาพบางอย่างในข้อความนี้โดยอัตโนมัติ

วิธีการปิดใช้งานตัวเลือก "ไม่ดาวน์โหลดรูปภาพหรือเนื้อหาอื่นโดยอัตโนมัติในอีเมลแบบ HTML"

คุณสามารถปิดการDon’t download pictures or other content automatically in HTML e-mailตัวเลือก When you turn off this option, no content from the Internet in HTML e-mail messages is blocked. When this option is off, the download behavior of Outlook 2003 is like the inline content download behavior of earlier versions of Microsoft Outlook.

To turn off theDon’t download pictures or other content automatically in HTML e-mailoption, follow these steps:
 1. เริ่ม Outlook
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
 3. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ แล้วคลิกChange Automatic Download Settings.
 4. ในการAutomatic Picture Download Settingsกล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นDon’t download pictures or other content automatically in HTML e-mailกล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิกตกลงสองครั้ง
หมายเหตุ:ถ้าคุณล้างข้อมูลนั้นDon’t download pictures or other content automatically in HTML e-mailกล่องกาเครื่องหมายPermit downloads in e-mail messages from senders and to recipients defined in the Safe Senders and Safe Recipients Lists used by the Junk E-mail filtercheck box and thePermit downloads from Web sites in this security zone: Trusted Zonecheck box are left in their current state. อย่างไรก็ตาม ในPermit downloads in e-mail messages from senders and to recipients defined in the Safe Senders and Safe Recipients Lists used by the Junk E-mail filtercheck box and thePermit downloads from Web sites in this security zone: Trusted Zonecheck box appear dimmed and do not respond to mouse clicks and keyboard access.

How to define Safe Sendersto unblock external content from specific senders and from specific recipients

Another option available in theAutomatic Picture Download Settingsdialog box, is the option toPermit downloads in e-mail messages from senders and to recipients defined in the Safe Senders and Safe Recipients Lists used by the Junk E-mail filter. By default, this option is turned on. When this option is turned on, Outlook 2003 will not block external HTML e-mail content if you add the sender or recipient to one of your Safe Senders or Safe Recipients lists.

When you receive an e-mail message from an internal Microsoft Exchange server e-mail address, Outlook 2003 always trusts the content received from an internal Exchange user. This trust is limited to e-mail messages that are received from the internal Exchange address of the sender. If the e-mail message is routed externally, and then received from the sender’s Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) address, Outlook 2003 blocks the external HTML content.

If you want to receive external HTML content from a specific sender, follow these steps:
 1. Add the sender’s SMTP address to your junk e-mail Safe Senders list, or create a contact record for the sender in your default Contacts folder.
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
 3. คลิกการกำหนดลักษณะแท็บ แล้วคลิกJunk E-mail.
 4. คลิกการSafe Senderstab, and then click to select theAlso trust e-mail from my Contactscheck box.
To add the sender's e-mail address or the sender's domain name to the Safe Senders list, follow these steps:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
 2. ในการกำหนดลักษณะแท็บ คลิกJunk E-mail.
 3. คลิกการSafe Senderstab or click theSafe Recipientsแท็บ
 4. คลิกadd.
 5. ในการEnter an e-mail address or Internet domain name to be added to the listbox, type the e-mail address or the domain name that you want to add, and then clickตกลง.
 6. Repeat steps 4 and 5 for each e-mail address or each domain name that you want to add.
For more information about the Safe Senders option in Outlook 2003, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
817883Information about the Safe Senders option in Outlook

How to forward, reply to, or edit an e-mail message that contains blocked external content

If you have theDon’t download pictures or other content automatically in HTML e-mailoption turned on, and you want to forward, reply to, or edit an e-mail message that contains blocked external content, you must download the full body contents of the e-mail message. When you try to forward, reply to, or edit an e-mail message that contains blocked external content, you receive the following warning message:
To complete this action, Outlook must download content from a server other than your e-mail server. This could verify to the sender that your e-mail address is valid and increase the amount of junk e-mail you receive in the future.


If you clickตกลงto the warning message, and subsequently download the previously blocked content, Outlook 2003 does not provide any method to block or re-protect the message as it was originally presented. After you download the content, the next time that you try to close the e-mail message, you are presented with an option to save the changes to the message. ถ้าคุณคลิกไม่มีto this question, this prevents permanent changes to the e-mail message, and leaves the original e-mail message with the content still blocked.

How to print an HTML e-mail message

When you print an HTML e-mail message, Outlook must first download the full contents of the message.
ol2003

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ