“ป้องกันการเข้าถึงเครื่องมือการแก้ไขรีจิสทรี ” นโยบายการแปลง ใน Windows XP และ Windows Server 2003

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:831787
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
คุณไม่สามารถรันตัวแก้ไขรีจิสทรีในโหมด silent บนการ Microsoft Windows XP Professional ใช้หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 เมื่อคุณได้ป้องกันการเข้าถึงรีจิสทรีในการแก้ไขเครื่องมือนโยบายที่นำไปใช้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเรียกใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีในโหมด silent บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows NT 4.0 เมื่อมีใช้นโยบายนี้เดียวกัน ดังนั้น คุณอาจพบปัญหาความเข้ากันได้ย้อนหลังในสภาพแวดล้อม Windows แบบผสม
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows XP และ Windows Server 2003 ดำเนินการป้องกันการเข้าถึงรีจิสทรีในการแก้ไขเครื่องมือนโยบายที่แตกต่างไปจาก Windows NT 4.0 และ Windows 2000 Windows XP ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการใช้ของ'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'ในโหมด silent เมื่อนั้นป้องกันการเข้าถึงรีจิสทรีในการแก้ไขเครื่องมือมีใช้นโยบาย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใน Windows NT 4.0 และ ใน Windows 2000 ถ้าคุณปิดใช้งานการใช้เครื่องมือการรีจิสทรีผ่านทางการป้องกันการเข้าถึงรีจิสทรีในการแก้ไขเครื่องมือpolicy, you cannot start Registry Editor. However, you can still use Registry Editor in silent mode by using the/sสลับไป For example, in Windows NT 4.0 and in Windows 2000, if you typeregedit /sFileName :.regat the command prompt, you can import theFileName :.reg registry file into the registry, even though thePrevent Access to Registry Editing Toolspolicy is in effect.

In Windows XP Professional and in Windows Server 2003, if you disable the use of registry tools by using thePrevent Access to Registry Editing Toolspolicy, you cannot use Registry Editor in silent mode.
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack ของ Windows XP

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows XP

คุณลักษณะที่สนับสนุน ซึ่งปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานค่าเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์จาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม ให้ใช้คุณลักษณะนี้สำหรับการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น นำคุณลักษณะนี้ไปใช้กับระบบที่จำเป็นต้องใช้งานโดยเฉพาะเท่านั้น คุณลักษณะนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าระบบของคุณไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการไม่มีคุณลักษณะนี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีคุณลักษณะนี้

หากมีคุณลักษณะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับคุณลักษณะ

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในคุณลักษณะเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาที่มีลักษณะการทำงานที่ไม่พร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีคุณลักษณะสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Date    Time  Version       Size  File name-----------------------------------------------------------14-Nov-2003 02:38  5.1.2600.1320  134,144  Regedit.exe 08-Nov-2003 02:26         1,517,066  System.adm

ข้อมูล Service Pack ของ Windows Server 2003

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2003

คุณลักษณะที่สนับสนุน ซึ่งปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานค่าเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์จาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม ให้ใช้คุณลักษณะนี้สำหรับการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น นำคุณลักษณะนี้ไปใช้กับระบบที่จำเป็นต้องใช้งานโดยเฉพาะเท่านั้น คุณลักษณะนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าระบบของคุณไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการไม่มีคุณลักษณะนี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีคุณลักษณะนี้

หากมีคุณลักษณะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับคุณลักษณะ

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในคุณลักษณะเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาที่มีลักษณะการทำงานที่ไม่พร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีคุณลักษณะสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

Windows 2003 Server, Itanium-based versions

Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  08-Oct-2004 17:47 5.2.3790.221   349,184 Regedit.exe   IA-64  29-Sep-2004 22:04         1,513,002 System.adm  08-Oct-2004 17:55 5.2.3790.221   138,752 Wregedit.exe   x86

Windows 2003 Server, x86-based version

Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  08-Oct-2004 17:55 5.2.3790.221   138,752 Regedit.exe     29-Sep-2004 22:20         1,513,002 System.adm

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

Feature information

A new feature is available to change the way that Microsoft Windows XP and Microsoft Windows Server 2003 uses thePrevent Access to Registry Editing Toolsนโยบาย: With this feature, you can configure a registry setting so that you can use one of the following configurations:
 • Registry Editor can be started either in interactive mode or in silent mode.
 • Registry Editor can be started only in silent mode (regedit /s). This is the default behavior in Windows 2000 and in Windows NT 4.0 when thePrevent Access to Registry Editing Toolspolicy is applied.
 • Registry Editor cannot be started at all. This is the default behavior in Windows XP when thePrevent Access to Registry Editing Toolspolicy is applied.
When you install this update, an updated “System.adm” Group Policy file permits you to use Group Policy to configure these options. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:gpedit.mscในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ขยายการกำหนดค่าผู้ใช้,แม่แบบการดูแลระบบและระบบ:แล้ว คลิกป้องกันการเข้าถึงรีจิสทรีที่เครื่องมือการแก้ไข.
 3. คลิกเพื่อเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในอ็อพชันต่อไปนี้:
  • ไม่มีการกำหนดค่า
  • ที่เปิดใช้งาน
  • ที่ปิดใช้งาน
 4. ถ้าคุณคลิกที่เปิดใช้งานคลิกใช่หรือไม่มีในการปิดการใช้งาน regedit จากการทำงานอยู่เบื้องหลังหรือไม่กล่องเพื่อระบุว่า สามารถเริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรีในโหมด silent (regedit /s)
เมื่อคุณใช้'นโยบายกลุ่ม'เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกเหล่านี้ คุณสร้างคำDisableRegistryToolsรายการ dword ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
เมื่อต้องการกำหนดในการตั้งค่ารีจิสทรีด้วยตนเองหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้พิมพ์ regedit ในนั้นOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. หาและคลิกคีย์ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี::
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryTools


  หมายเหตุ:ถ้าการDisableRegistryToolsไม่มีรายการอยู่ คุณต้องสร้างรายการ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. หาและคลิกคีย์ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี::
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
  2. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
  3. ประเภท:ระบบ:สำหรับชื่อของคีย์ แล้วกด ENTER
  4. คลิกที่คีย์ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
  5. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  6. ประเภท:DisableRegistryToolsสำหรับชื่อของค่า DWORD แล้วกด ENTER
 3. คลิกขวาDisableRegistryToolsแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 4. ในการข้อมูลค่า:กล่อง พิมพ์การตั้งค่าที่คุณต้องการใช้จากตารางต่อไปนี้:
  การตั้งค่าคำอธิบาย:
  0ตัวแก้ไขรีจิสทรีสามารถเริ่มต้น ในโหมดโต้ตอบ หรือ ในโหมด silent
  1ตัวแก้ไขรีจิสทรีสามารถเริ่มต้นในโหมด silent (regedit /s) เท่านั้น นี่คือการทำงานดีฟอลต์ ใน Windows 2000 และ Windows NT 4.0 เมื่อนั้นป้องกันการเข้าถึงรีจิสทรีในการแก้ไขเครื่องมือมีใช้นโยบาย
  2ไม่สามารถเริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรีทั้งหมด นี่คือลักษณะการทำงานเริ่มต้นใน Windows XP และ Windows Server 2003 เมื่อนั้นป้องกันการเข้าถึงรีจิสทรีในการแก้ไขเครื่องมือมีใช้นโยบาย
 5. คลิกตกลงแล้ว ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 831787 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 05:22:15 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB831787 KbMtth
คำติชม