ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

สมาร์ทการ์ดหยุดการทำงาน หรือคุณไม่สามารถเข้าถึงรีจิสทรีเฉพาะเมื่อคุณปรับรุ่นจาก Windows 2000 Server ไป ยัง Windows XP SP 1 หรือรุ่นก่อนหน้านี้

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:832082
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
OfficeNet
อาการ
สมมติว่าสถานการณ์สมมติที่คุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows 2000 กับข้อความต่อไปนี้:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition Service Pack 1 (SP1)
 • หน้าแรกของ Microsoft Windows XP Edition SP1
 • Windows XP รุ่นก่อนหน้า
ในสถานการณ์สมมตินี้ หนึ่งปัญหาต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น:
 • สมาร์ทการ์ดของคุณอาจหยุดการทำงาน
 • คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงรีจิสทรีเฉพาะจากคอมพิวเตอร์ระยะไกล


นอกจากนี้ หนึ่งเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: SCardSvr
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 201
วัน: 9/25/2003
เวลา: 1:04:08 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: ไม่สามารถเตรียมใช้งานโปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์: การเข้าถึงถูกปฏิเสธชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: SCardSvr
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 110
วัน: 9/25/2003
เวลา: 1:04:08 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: Responder สารไม่สามารถสร้างวัตถุการสื่อสารชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: SCardSvr
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 104
วัน: 9/25/2003
เวลา: 1:04:08 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: Responder สารไม่สามารถเข้าถึงคีย์ Calais: ปฏิเสธการเข้าถึงได้หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000 Service Pack 3 หรือรุ่นก่อนหน้า ปัญหานี้ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Windows XP Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows XP
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากจะไม่มีใช้ต้นแบบการรักษาความปลอดภัยจากแฟ้ม Dwup.inf เมื่อคุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 SP4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows 2000

สมาร์ทการ์ดอาจทำงานไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่มีให้บริการได้เฉพาะอ่านสิทธิ์สำหรับคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE/ซอฟท์แวร์/Microsoft/เข้า รหัส/Calais/ปัจจุบัน
การเข้าถึงรีจิสทรีระยะไกลอาจทำงานไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่มีให้บริการได้เฉพาะอ่านสิทธิ์สำหรับคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE/ระบบ/CurrentControlSet/ควบคุม/SecurePipeServers/winreg
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีหลายสถานการณ์การแก้ปัญหาสำหรับปัญหานี้

ถ้าคุณทราบเกี่ยวกับปัญหานี้ก่อนที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows XP SP2 จาก Windows 2000 SP4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows 2000 คุณสามารถพิมพ์นั้นSpdwnw2k.exe /testคำสั่งที่พร้อมท์คำสั่ง ใน Windows 2000 SP4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows 2000 แฟ้ม Spdwnw2k.exe จะอยู่บนซีดี Windows 2000 SP4 รอมในโฟลเดอร์ i386\update

ถ้าคุณทราบเกี่ยวกับปัญหานี้หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows XP SP1 จาก Windows 2000 SP4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows 2000 คุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name    Platform  ------------------------------------------------------------------------  31-Mar-2004 00:06 5.1.2600.1361   667,648 Lsasrv.dll    x86  31-Mar-2004 00:06 5.1.2600.1360   171,008 Scecli.dll    x86  31-Mar-2004 00:06 5.1.2600.1360   297,472 Scesrv.dll    x86  10-Jan-2004 04:11 5.2.3790.32    17,408 Spupdsvc.exe   x86  09-Mar-2004 00:23          306,953 Xpupgfix.inf   x86  31-Mar-2004 00:01 5.1.2600.1361  2,069,504 Lsasrv.dll    IA-64  31-Mar-2004 00:01 5.1.2600.1360   494,080 Scecli.dll    IA-64  31-Mar-2004 00:01 5.1.2600.1360   857,600 Scesrv.dll    IA-64  09-Jan-2004 21:47 5.2.3790.32    30,208 Spupdsvc.exe   IA-64  09-Mar-2004 00:24          306,953 Xpupgfix.inf   IA-64
ถ้าคุณปรับรุ่นเป็น Windows XP SP2 หลังจากที่คุณปรับรุ่น เป็น Windows XP SP1 หรือหลัง จากที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows XP รุ่นก่อนหน้า และปัญหานี้เกิดขึ้น คุณสามารถใช้แฟ้ม Xpupgfix.inf ที่รวมอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ด้วยตนเอง การแยกแฟ้ม Xpupgfix.inf จากแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้แพคเกจด้วย/xสลับไปที่พร้อมท์รับคำสั่ง แพคเกจที่ถูกแยกจะประกอบด้วยแฟ้มที่ชื่อ WindowsXP KB832082 x 86-ENU.EXE หรือ WindowsXP-KB832082-IA64-ENU.EXE แยกแฟ้มนี้ได้ด้วยการ/xสลับอีกครั้ง แล้ว พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่งเพื่อปรับปรุงคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP SP2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows XP แฟ้ม Xpupgfix.inf:

% systemroot %\system32\secedit.exe / การตั้งค่าคอนฟิก /cfg xpupgfix.inf /db% systemroot %\security\Database\update.sdb

ถ้าคุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 SP4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows 2000 รุ่นแบบ slipstreamed ของ Windows XP SP2 ไม่มีขั้นตอนเพิ่มเติมจะจำเป็น เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีการจัดกำหนดการจะถูกรวมไว้ใน Windows XP SP2
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ